Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2741(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0388/2011

Pateikti tekstai :

B7-0388/2011

Debatai :

PV 06/07/2011 - 18
CRE 06/07/2011 - 18

Balsavimas :

PV 07/07/2011 - 7.6

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0337

Priimti tekstai
PDF 74kWORD 40k
Ketvirtadienis, 2011 m. liepos 7 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos Parlamento požiūris į Lisabonos sutarties protokolo Nr. 1 9 ir 10 straipsnių dėl tarpparlamentinio bendradarbiavimo BUSP ir BSGP srityse taikymą
P7_TA(2011)0337B7-0388/2011

2011 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento požiūrio į Lisabonos sutarties protokolo Nr. 1 9 ir 10 straipsnių dėl tarpparlamentinio bendradarbiavimo BUSP ir BSGP srityje taikymą

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač prie pastarosios sutarties pridėto protokolo Nr. 1 9 ir 10 straipsnius dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje,

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 8 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas(1) , taip pat į pridėtą Komisijos pirmininko pavaduotojos – Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai (PPVĮ) pareiškimą(2) dėl politinės atskaitomybės,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 11 d. rezoliuciją dėl Tarybos metinio pranešimo Europos Parlamentui dėl 2009 m. bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) pagrindinių aspektų ir esminių pasirinkimų(3) , Europos Parlamentui pateiktą pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo II dalies G skirsnio 43 punktą, ypač į tos rezoliucijos 18 dalį,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 11 d. rezoliuciją dėl bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) plėtojimo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai(4) , ypač į rezoliucijos 12, 13 ir 14 dalis,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 4 ir 5 d. Briuselyje vykusią ES parlamentų pirmininkų konferenciją,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 29–31 d. Budapešte vykusio XLV Europos reikalų komitetų konferencijos (pranc. COSAC) posėdžio nuomones ir išvadas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Protokolo Nr. 1 9 straipsnyje nurodyta, kad Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turi kartu nustatyti, kaip organizuoti ir skatinti bet kokios formos veiksmingą ir nuolatinį tarpparlamentinį bendradarbiavimą,

B.  kadangi, Komisijos pirmininko pavaduotojai – Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei esant Komisijos nare, jai taikomas Europos Parlamento balsavimas dėl pritarimo,

C.  kadangi Europos Parlamentas bendrai su Taryba priima sprendimą dėl ES išorės veiksmų biudžeto, įskaitant BUSP ir BSGP civilinių misijų biudžetą ir ES karinės veiklos derinimo administracines sąnaudas,

D.  kadangi, vadovaujantis Sutartimi, su Europos Parlamentu nuolat konsultuojamasi dėl BUSP pagrindinių aspektų ir esminių alternatyvų, taip pat kadangi EP pritarimas būtinas siekiant ES strategijas paversti teisės aktais ir sudaryti tarptautinius susitarimus, įskaitant susitarimus susijusius daugiausiai su BUSP (vienintelė išimtis – vien su BUSP susiję susitarimai),

1.  primena, kad Europos Parlamentas yra jo politiškai kontroliuojamos BSGP ir BUSP demokratinio teisėtumo šaltinis;

2.  taip pat yra tikras, kad tvirtesnis tarpparlamentinis bendradarbiavimas BUSP ir BSGP srityje sustiprintų parlamentų įtaką ES ir jos valstybių narių politiniams pasirinkimams, atsižvelgiant į Europos Parlamento atsakomybę už bendrąsias Sąjungos politikos kryptis, įskaitant BUSP ir BGSP, bei į kiekvieno nacionalinio parlamento prerogatyvas priimant nacionalinės saugumo ir gynybos politikos sprendimus;

3.  apgailestauja dėl to, kad 2011 m. balandžio 4 ir 5 d. ES parlamentų pirmininkų konferencijoje stigo sutarimo, ir ketina paremti pirmininkaujančios Lenkijos pastangas pasiekti Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų susitarimą dėl naujų tarpparlamentinio bendradarbiavimo šioje srityje būdų;

4.  patvirtina atitinkamuose pranešimuose išdėstytą savo poziciją, be kita ko:

   kad, vadovaujantis Lisabonos sutarties protokolo Nr. 1 9 straipsniu, „Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai kartu nustato, kaip Sąjungoje veiksmingai ir reguliariai organizuoti bei skatinti tarpparlamentinį bendradarbiavimą“, siekiant skatinti bendrą atsakomybę už veiksmingo ir reguliaraus tarpparlamentinio bendradarbiavimo organizavimą ir vykdymą;
   kad paties EP dalyvavimas bet kokiame naujos formos tarpparlamentiniame bendradarbiavime turėtų būti tokio masto, kad būtų atspindėtas EP vaidmens BUSP ir BGSP priežiūroje platumas ir svarba, būtų pripažinta šių politikos krypčių bendra europinė prigimtis ir būtų patenkintas poreikis atspindėti Parlamento kaip visumos politinę ir geografinę įvairovę;
   kad, siekiant papildomos naudos ir sąnaudų apribojimo, Europos Parlamento sekretoriatas ir patalpos iš esmės gali būti panaudoti tarpparlamentinių susitikimų organizavimui remti;
   kad tarpparlamentinių susitikimų išvados dalyvaujantiems subjektams neprivalomos;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ES parlamentų pirmininkų konferencijai pirmininkaujančiai Lenkijai, ES valstybių narių parlamentų pirmininkams bei Komisijos pirmininko pavaduotojai – vyriausiajai Sąjungos įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0280.
(2) Ten pat, II priedas.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0227.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0228.

Atnaujinta: 2012 m. spalio 11 d.Teisinis pranešimas