Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0282(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0260/2011

Předložené texty :

A7-0260/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2011 - 5.8
CRE 13/09/2011 - 5.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0350

Přijaté texty
PDF 78kWORD 51k
Úterý 13. září 2011 - Štrasburk Konečné znění
Podmínky přístupu k veřejné regulované službě nabízené celosvětovým družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo ***I
P7_TA(2011)0350A7-0260/2011
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2011 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené celosvětovým družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo (KOM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0550),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0318/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 8. prosince 2010(1) ,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. června 2011 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A7-0260/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 54, 19.2.2011, s. 36.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2011 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2011/EU o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené celosvětovým družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo
P7_TC1-COD(2010)0282

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 1104/2011/EU).

Poslední aktualizace: 7. ledna 2013Právní upozornění