Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2812(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0486/2011

Συζήτηση :

PV 14/09/2011 - 12
CRE 14/09/2011 - 12

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2011 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0387

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 83kWORD 54k
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κατάσταση στη Συρία
P7_TA(2011)0387B7-0482, 0483, 0485, 0486 και 0487/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία, και ιδίως το ψήφισμα της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της κατάστασης στον αραβικό κόσμο και τη βόρεια Αφρική(1) ,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Συρία και τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας της 19ης Αυγούστου 2011,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/522/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2011/273/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας, την απόφαση 2011/523/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη μερική αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 878/2011 του Συμβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ) για τη Συρία στις 8 και 31 Ιουλίου, στις 1, 4, 18, 19, 23 και 30 Αυγούστου και στις 2 Σεπτεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Συρία της 18ης Ιουλίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονική περιοχή που αλλάζει», της 25ης Μαΐου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ της 3ης Αυγούστου 2011,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, στις 23 Αυγούστου 2011,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, στο οποίο η Συρία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που ξεκίνησε η βίαιη καταστολή κατά των ειρηνικών διαδηλωτών το Μάρτιο του 2011 και παρά την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που εξήγγειλε η κυβέρνηση στις 21 Απριλίου 2011, σημειώνεται δραματική κλιμάκωση των συστηματικών δολοφονιών, της βίας και των βασανιστηρίων και ο στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας συνεχίζουν να απαντούν με στοχευμένες δολοφονίες, βασανιστήρια και μαζικές συλλήψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΗΕ, περίπου 2 600 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, πολύ περισσότερα έχουν τραυματιστεί ενώ χιλιάδες βρίσκονται υπό κράτηση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη διερευνητική αποστολή του Ύπατου Αρμοστή στις 19 Αυγούστου 2011 προέκυψαν στοιχεία για εκατοντάδες εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες, για τη χρήση ενεργών πυρομαχικών κατά των διαδηλωτών, την εκτεταμένη ανάπτυξη ελεύθερων σκοπευτών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, την κράτηση και το βασανισμό ανθρώπων κάθε ηλικίας, τον αποκλεισμό μικρών και μεγάλων πόλεων από τις δυνάμεις ασφαλείας και την καταστροφή αποθεμάτων νερού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας δεσμεύτηκε να εφαρμόσει δημοκρατικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίησή τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Σύροι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση, ως αποτέλεσμα της βίας και των εκτοπισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γειτονικές χώρες της Συρίας και η διεθνής κοινότητα καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για να αποτραπεί η περαιτέρω επιδείνωση και κλιμάκωση αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση στη Συρία απειλεί τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής της Μέσης Ανατολής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει περιοριστικά μέτρα κατά του συριακού καθεστώτος, λόγω της κλιμάκωσης της βάναυσης εκστρατείας που έχει εξαπολύσει το καθεστώς κατά του συριακού λαού και ότι η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης αυτών των κυρώσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, αφετέρου, δεν υπογράφηκε ποτέ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπογραφή της καθυστερεί με αίτημα της Συρίας από τον Οκτώβριο του 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να μην αναλάβει περαιτέρω ενέργειες στον τομέα αυτό και να προβεί σε μερική αναστολή της εφαρμογής της υφιστάμενης συμφωνίας συνεργασίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα προσέγγιση που πρότειναν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος, ως νέα απάντηση σε μια γειτονική περιοχή που αλλάζει, βασίζεται στην αμοιβαία υποχρέωση λογοδοσίας και σε μία κοινή δέσμευση υπέρ των οικουμενικών αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ ενέκρινε ψήφισμα, στις 23 Αυγούστου 2011, με το οποίο ζητεί την αποστολή ανεξάρτητης διεθνούς εξεταστικής επιτροπής για να διερευνήσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία, που ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την κλιμακούμενη χρήση βίας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τη βάναυση και συστηματική δίωξη ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων· εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για τη σοβαρότητα των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττουν οι συριακές αρχές, στις οποίες περιλαμβάνονται μαζικές συλλήψεις, εκτελέσεις χωρίς δίκη, αυθαίρετες κρατήσεις, εξαφανίσεις και βασανιστήρια·

2.  εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη του στο συριακό λαό που αγωνίζεται για τα δικαιώματά του, εξαίρει το θάρρος και την αποφασιστικότητά του και υποστηρίζει σθεναρά τις επιδιώξεις του για επίτευξη πλήρους σεβασμού του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και για εξασφάλιση καλύτερων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών·

3.  υποστηρίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2011, στα οποία αναφέρεται ότι το συριακό καθεστώς θέτει τη νομιμότητά του υπό αμφισβήτηση, επιλέγοντας τη μέθοδο της καταστολής αντί της εκπλήρωσης των υποσχέσεών του για ευρείες μεταρρυθμίσεις· καλεί τον Πρόεδρο Μπασάρ Αλ Άσαντ και το καθεστώς του να εγκαταλείψουν αμέσως την εξουσία και απορρίπτει την ατιμωρησία·

4.  ζητεί εκ νέου να τεθεί αμέσως τέλος στη βίαιη καταστολή κατά των ειρηνικών διαδηλωτών, να αποφυλακισθούν όλοι οι κρατούμενοι διαδηλωτές, πολιτικοί κρατούμενοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφοι, να δοθεί πλήρης πρόσβαση στις διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και στις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης στη χώρα· καλεί τις συριακές αρχές να σταματήσουν την κρατική λογοκρισία σε εγχώριες και ξένες δημοσιεύσεις, να θέσουν τέλος στον κατασταλτικό κρατικό έλεγχο σε εφημερίδες και άλλες δημοσιεύσεις και να άρουν τους περιορισμούς στο διαδίκτυο και στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ανεξάρτητη, διαφανή και ουσιαστική διερεύνηση των δολοφονιών, των συλλήψεων, των αυθαίρετων φυλακίσεων και των εικαζόμενων βίαιων εξαφανίσεων και των περιπτώσεων βασανιστηρίων από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δράστες αυτών των πράξεων θα κληθούν να λογοδοτήσουν· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το ψήφισμα που ενέκρινε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, το οποίο ζητεί να αποσταλεί στη Συρία ανεξάρτητη διεθνής εξεταστική επιτροπή για να διερευνήσει όλες τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα τις οποίες διαπράττει το συριακό καθεστώς από το Μάρτιο του 2011, προκειμένου να εξακριβωθούν τα γεγονότα και οι περιστάσεις των εγκλημάτων και των παραβιάσεων αυτών, να εντοπισθούν οι υπαίτιοι και να εξασφαλιστεί ότι οι δράστες θα κληθούν να λογοδοτήσουν·

6.  ζητεί, ταυτόχρονα, μια άμεση, γνήσια και ανοικτή σε όλους πολιτική διαδικασία, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι δημοκρατικοί πολιτικοί παράγοντες και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μία ειρηνική και αμετάκλητη μετάβαση της Συρίας στη δημοκρατία· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 3ης Αυγούστου 2011, που τονίζει ότι η μόνη λύση στη σημερινή κρίση είναι μία ανοικτή σε όλους πολιτική διαδικασία υπό την καθοδήγηση της Συρίας· καλεί τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και ειδικότερα τη Ρωσία και την Κίνα, να εκδώσουν ψήφισμα στο οποίο θα καταδικάζεται η χρήση θανατηφόρου βίας από το συριακό καθεστώς και θα ζητείται ο τερματισμός της χρήσης τέτοιου είδους βίας, και να θεσπίσουν κυρώσεις για την περίπτωση που δεν συμβεί αυτό· λαμβάνει υπό σημείωση τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών με τις συριακές αρχές και ελπίζει ότι η συνάντηση αυτή θα αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα·

7.  χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο, στις 2 Σεπτεμβρίου 2011, νέων περιοριστικών μέτρων κατά του συριακού καθεστώτος, περιλαμβανομένης απαγόρευσης των εισαγωγών αργού πετρελαίου από τη Συρία στην ΕΕ και της προσθήκης τεσσάρων σύρων πολιτών και τριών οργανισμών στον κατάλογο αυτών στους οποίους έχει επιβληθεί πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτική απαγόρευση· ζητεί, ωστόσο, να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις που θα στοχεύουν το καθεστώς αλλά θα ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού· καλεί την ΕΕ να επιδείξει ενιαίο μέτωπο στις επαφές της με τις συριακές αρχές·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανθρωπιστική βοήθεια που προσφέρουν οι γειτονικές χώρες της Συρίας, ιδίως η Τουρκία, στους σύρους πρόσφυγες· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τις γειτονικές χώρες της Συρίας, τον Αραβικό Σύνδεσμο, άλλους διεθνείς φορείς και ΜΚΟ, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη επέκταση της σημερινής κρίσης στη Συρία, περιλαμβανομένης της ανθρωπιστικής κρίσης, σε άλλα σημεία της περιοχής, καθώς και περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στο εσωτερικό της χώρας·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καταδίκη του συριακού καθεστώτος από την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία· αποδοκιμάζει τη συνεχιζόμενη υποστήριξη του καθεστώτος του Προέδρου Αλ Άσαντ από το Ιράν·

10.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν περαιτέρω και να υποστηρίξουν την ανάδειξη οργανωμένων δυνάμεων της δημοκρατικής συριακής αντιπολίτευσης εντός και εκτός της Συρίας·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, την κυβέρνηση και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, το Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0333.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Νοεμβρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου