Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2812(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0482/2011

Rozpravy :

PV 14/09/2011 - 12
CRE 14/09/2011 - 12

Hlasovanie :

PV 15/09/2011 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0387

Prijaté texty
PDF 84kWORD 51k
Štvrtok, 15. septembra 2011 - Štrasburg Finálna verzia
Situácia v Sýrii
P7_TA(2011)0387B7-0482, 0483, 0485, 0486 a 0487/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2011 o situácii v Sýrii

Európsky parlament ,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii, najmä na uznesenie zo 7. júla 2011 o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike(1) ,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu o situácii v Sýrii a na reakcie medzinárodného spoločenstva z 19. augusta 2011,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/522/SZBP, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii, rozhodnutie Rady 2011/523/EÚ, ktorým sa čiastočne pozastavuje vykonávanie Dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sýrskou arabskou republikou, a nariadenie Rady (EÚ) č. 878/2011 z 2. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Sýrii z 8. a 31. júla; 1., 4., 18., 19., 23. a 30. augusta a 2. septembra 2011,

–  so zreteľom na závery Rady o Sýrii z 18. júla 2011,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo z 25. mája 2011,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva Bezpečnostnej rady OSN z 3. augusta 2011,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva o situácii v oblasti ľudských práv v Sýrskej arabskej republike z 23. augusta 2011,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966, ktorého je Sýria zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže od začiatku násilných zásahov proti pokojným demonštrantom v Sýrii v marci 2011 a napriek zrušeniu núdzového stavu, ktorý vláda oznámila 21. apríla 2011, sa systematické zabíjanie, násilie a mučenie dramaticky vyostrilo a sýrske vojsko a ozbrojené jednotky naďalej pokračujú v cielenom zabíjaní, mučení a hromadnom zatýkaní; keďže podľa odhadov OSN prišlo o život vyše 2 600 ľudí, mnohí ďalší boli zranení a tisíce ľudí boli zadržané,

B.  keďže vyšetrovacia misia vysokého komisára z 19. augusta 2011 našla dôkazy o stovkách mimosúdnych popráv, použití ostrého streliva proti demonštrantom, rozsiahlom využívaní ostreľovačov počas protestov, väznení a mučení ľudí všetkých vekových kategórií, blokáde obcí a miest bezpečnostnými silami a ničení vodných zdrojov,

C.  keďže vláda Sýrskej arabskej republiky sa zaviazala k vykonaniu demokratických a sociálnych reforiem, no nedokázala prijať potrebné opatrenia na ich uskutočnenie,

D.  keďže mnohí Sýrčania musia čeliť zhoršujúcej sa humanitárnej situácii v dôsledku násilia a vysídľovania; keďže krajiny susediace so Sýriou a medzinárodné spoločenstvo vyvíjajú značné úsilie s cieľom predísť ďalšiemu zhoršeniu a vyhroteniu tejto humanitárnej krízy,

E.  keďže kríza v Sýrii ohrozuje stabilitu a bezpečnosť celého blízkovýchodného regiónu,

F.  keďže EÚ prijala reštriktívne opatrenia voči sýrskemu režimu v dôsledku vyhrotenia surových operácií, ktoré režim vedie proti sýrskemu ľudu, a keďže EÚ zvažuje rozšírenie týchto sankcií,

G.  keďže Dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na strane druhej nebola nikdy podpísaná; keďže podpísanie tejto dohody sa na žiadosť Sýrie od októbra 2009 stále odkladalo; keďže Rada sa rozhodla neprijať v tejto oblasti žiadne ďalšie kroky, ako aj pozastaviť uplatňovanie existujúcej dohody o spolupráci,

H.  keďže nový prístup, ktorý navrhuje Komisia a vysoká predstaviteľka ako novú reakciu na meniace sa susedstvo, je založený na vzájomnej zodpovednosti a spoločnom záväzku k univerzálnym hodnotám ľudských práv, demokracie a právneho štátu,

I.  keďže Rada OSN pre ľudské práva prijala 23. augusta 2011 rezolúciu, v ktorej žiada vyslanie nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie, aby vyšetrila porušovanie ľudských práv v Sýrii, ktoré možno považovať za zločiny proti ľudskosti,

1.  dôrazne odsudzuje zvyšujúce sa použitie sily proti pokojným demonštrantom a brutálne a systematické prenasledovanie prodemokratických aktivistov, obhajcov ľudských práv a novinárov; vyjadruje hlboké znepokojenie nad závažnosťou porušovania ľudských práv, ktoré páchajú sýrske orgány, vrátane hromadného zatýkania, mimosúdneho zabíjania, svojvoľného zadržiavania, miznutia osôb a mučenia;

2.  vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí a solidaritu so sýrskym ľudom, ktorý bojuje za svoje práva, vyzdvihuje jeho odvahu a odhodlanie a dôrazne podporuje jeho ciele dosiahnuť neobmedzené dodržiavanie zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd, ako aj záruku lepších hospodárskych a sociálnych podmienok;

3.  schvaľuje závery Rady z 18. júla 2011, v ktorých sa uvádza, že sýrsky režim spochybňuje svoju legitímnosť tým, že uprednostňuje cestu represie pred splnením svojich sľubov o rozsiahlych reformách; vyzýva prezidenta Baššára al-Assada a jeho režim, aby sa bezodkladne vzdali moci, a odmieta beztrestnosť;

4.  opätovne vyzýva na okamžité ukončenie násilných zásahov proti pokojným demonštrantom a zastrašovania ich rodín, prepustenie všetkých zadržiavaných, politických väzňov, obhajcov ľudských práv a novinárov, a žiada neobmedzený prístup medzinárodných humanitárnych organizácií a organizácií v oblasti ľudských práv, ako aj medzinárodných médií do krajiny; vyzýva sýrske orgány, aby zastavili vládnu cenzúru miestnych a zahraničných publikácií, ukončili represívnu vládnu kontrolu novín a iných publikácií a zrušili obmedzenia týkajúce sa internetu a mobilných komunikačných sietí;

5.  opakuje svoju výzvu na nezávislé, transparentné a účinné vyšetrenie prípadov zabitia, zatknutia, svojvoľného zadržiavania a údajných nútených zmiznutí a prípadov mučenia zo strany sýrskych bezpečnostných síl s cieľom zabezpečiť, aby boli páchatelia takýchto činov braní na zodpovednosť; víta v tomto kontexte nedávno prijatú rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva, ktorá žiada vyslať do Sýrie nezávislú medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu na vyšetrenie všetkých obvinení z porušovania medzinárodného práva ľudských práv spáchaných režimom od marca 2011 s cieľom zistiť fakty a okolnosti týchto zločinov a porušení, identifikovať zodpovedné osoby a zabezpečiť , aby sa páchatelia zodpovedali za svoje činy;

6.  zároveň žiada okamžitý, skutočný a inkluzívny politický proces za účasti všetkých demokratických politických aktérov a organizácií občianskej spoločnosti, ktorý by mohol byť základom pokojného a nezvratného prechodu k demokracii v Sýrii; víta v tejto súvislosti vyhlásenie predsedníctva Bezpečnostnej rady OSN z 3. augusta 2011, v ktorom sa zdôraznilo, že jediné riešenie súčasnej krízy pozostáva z inkluzívneho politického procesu vedeného Sýrčanmi; vyzýva členov BR OSN, najmä Rusko a Čínu, aby sa zapojili do rezolúcie odsudzujúcej použitie smrtiacej sily zo strany sýrskeho režimu a vyzývajúcej na ukončenie používania tejto sily a aby zaviedli sankcie v prípade, že sa tak nestane; berie na vedomie stretnutie generálneho tajomníka arabskej ligy so sýrskymi orgánmi a dúfa, že na jeho základe budú dosiahnuté konkrétne výsledky;

7.  víta, že 2. septembra 2011 Rada prijala nové reštriktívne opatrenia voči sýrskemu režimu vrátane zákazu dovozu surovej ropy do EÚ a pridania štyroch sýrskych osôb a troch subjektov na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa uplatňuje zmrazenie aktív a zákaz cestovania; vyzýva však na ďalšie sankcie, ktoré by boli zamerané na režim, no minimalizovali by negatívny vplyv na životné podmienky obyvateľov; vyzýva EÚ, aby preukázala jednotný postup v rokovaniach so sýrskymi orgánmi;

8.  víta humanitárnu pomoc, ktorú sýrskym utečencom poskytli krajiny susediace so Sýriou, najmä Turecko; nabáda EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali v spolupráci s členmi BR OSN, so susednými krajinami Sýrie, s Ligou arabských štátov, inými medzinárodnými aktérmi a MVO s cieľom zabrániť potenciálnej eskalácii súčasnej krízy v Sýrii vrátane humanitárnej krízy na iné oblasti regiónu, ako aj ďalšiemu zhoršeniu humanitárnej krízy v krajine;

9.  víta odsúdenie sýrskeho režimu zo strany Turecka a Saudskej Arábie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Irán naďalej podporuje režim prezidenta al-Assada;

10.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, Radu a Komisiu, aby ďalej povzbudzovali a podporovali vznik organizovaných síl sýrskej demokratickej opozície v Sýrii i mimo nej;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky, vláde a kongresu USA, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0333.

Posledná úprava: 13. novembra 2012Právne oznámenie