Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2807(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0505/2011

Συζήτηση :

PV 15/09/2011 - 11.3
CRE 15/09/2011 - 11.3

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2011 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0394

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 89kWORD 46k
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ερυθραία: η περίπτωση του Isaak Dawit
P7_TA(2011)0394B7-0505, 0507, 0509, 0510, 0511 και 0512/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την Ερυθραία: η περίπτωση του Dawit Isaak

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6 παράγραφος 3 και 21 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων των Λαών, του οποίου μέλος είναι η Ερυθραία, και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7 και 9 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ όπως αναθεωρήθηκε το 2005 (Συμφωνία Κοτονού), την οποία έχει υπογράψει και η Ερυθραία,

–  έχοντας υπόψη την από 22 Σεπτεμβρίου 2008 δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου σχετικά με τους πολιτικούς κρατουμένους στην Ερυθραία, και τις μεταγενέστερες δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την Ερυθραία και την έκτοτε κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ερυθραία και ειδικότερα εκείνα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την περίπτωση του Dawit Isaak,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 του Κανονισμού,

A.  ανησυχώντας έντονα από την επιδεινούμενη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία και από την εμφανή απουσία διάθεσης συνεργασίας εκ μέρους των αρχών της Ερυθραίας, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει αυστηρή και απερίφραστη δέσμευση υπέρ της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θεμελιώδους αξίας, και ότι η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία του λόγου είναι μεταξύ αυτών των οικουμενικών και ζωτικών δικαιωμάτων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου είναι μια βασική αρχή που δεν πρέπει ποτέ να τίθεται εν αμφιβόλω,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες Ερυθραίοι, μεταξύ τους και παλαιά υψηλόβαθμα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, έχουν φυλακισθεί χωρίς απαγγελία κατηγορίας, χωρίς δίκαιη δίκη, και χωρίς πρόσβαση στους δικηγόρους τους ή τις οικογένειές τους, επειδή κατέκριναν δημόσια τον Πρόεδρο Isaias Afewerki το 2011,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το Σεπτέμβριο 2001, 10 ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι κρατούνται στην Ασμάρα, μεταξύ αυτών κι ένας Σουηδός πολίτης, ο Dawit IsaaK, που δεν έχει δικασθεί για κανένα έγκλημα και για τον οποίο οι αρχές της Ερυθραίας έχουν αρνηθεί να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Σεπτεμβρίου 2011, ο κ. Isaak, πρώην ανταποκριτής μιας ανεξάρτητης εφημερίδας στην Ερυθραία, θα κλείσει 10 έτη φυλάκισης χωρίς καμία κατηγορία, δίκη ή νόμιμη ακρόαση, κι ότι θεωρείται διεθνώς ως κρατούμενος πεποιθήσεων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νομική γνωμάτευση που υποβλήθηκε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο 2010 τονίζει το γεγονός ότι η ΕΕ έχει νομική και ηθική υποχρέωση να προστατεύει τους πολίτες της σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,

Η.  συγκλονισμένο από τη συνεχιζόμενη άρνηση της Κυβέρνησης της Ερυθραίας να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία για την κατάσταση των κρατουμένων, έστω και ως προς τον τόπο κράτησής τους και για το εάν είναι ακόμη ζωντανοί,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές παλαιών δεσμοφυλάκων, πάνω από τους μισούς αξιωματούχους και δημοσιογράφους που συνελήφθησαν το 2001 είναι νεκροί,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σημαντικός εταίρος της Ερυθραίας σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια και υποστήριξη,

1.  λαμβάνει με μεγάλη ανησυχία γνώση της συνεχιζόμενης αξιοθρήνητης κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία, και ιδίως την απουσία ελευθερίας λόγου και τη συνεχιζόμενη ύπαρξη πολιτικών κρατουμένων κατά παράβαση των βασικών αρχών του κράτους δικαίου και του συντάγματος της Ερυθραίας·

2.  θεωρεί λυπηρό το ότι ο Dawit Isaak δεν έχει ακόμη ξαναβρεί την ελευθερία του και αναγκάστηκε να περάσει 10 χρόνια ως κρατούμενος για λόγους πεποιθήσεων· εκφράζει φόβους για τη ζωή του κ. Dawit Isaak κάτω από τις εξαιρετικά σκληρές συνθήκες των φυλακών στην Ερυθραία και χωρίς καμία πρόσβαση στην αναγκαία υγειονομική περίθαλψη·

3.  καλεί τις αρχές της Ερυθραίας να ελευθερώσουν τον Dawit Isaak και τα παλαιά υψηλόβαθμα στελέχη, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

4.  καλεί τις αρχές της Ερυθραίας να άρουν την απαγόρευση για τον ανεξάρτητο τύπο της χώρας και να ελευθερώσουν αμέσως τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους και όλους τους άλλους που έχουν φυλακιστεί απλώς επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου·

5.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς το Κράτος της Ερυθραίας να ελευθερώσει αμέσως όλους τους πολιτικούς κρατουμένους, συμπεριλαμβανομένου του Dawit Isaak· ζητεί, εάν δεν μπορούν να ελευθερωθούν αμέσως, να παράσχει το Κράτος της Ερυθραίας ιατρική και νομική βοήθεια σε αυτούς και στους άλλους φυλακισμένους· ζητεί ακόμη να επιτραπεί στους εκπροσώπους της ΕΕ και των κρατών μελών της να συναντήσουν τον κ. Isaak για να διαπιστώσουν τις ανάγκες του σε υγειονομική περίθαλψη και άλλου είδους βοήθεια·

6.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας να εντείνει τα διαβήματα της ΕΕ και των κρατών μελών για να επιτύχουν την απελευθέρωση του Dawit Isaak·

7.  καλεί το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει με ενεργότερο τρόπο τους μηχανισμούς του διαλόγου που συνδέονται με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αναπτυξιακής βοήθειας προς την Ερυθραία, ώστε να βρεθούν επειγόντως λύσεις που θα οδηγήσουν στην απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και σε μια πιο δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας· καλεί το Συμβούλιο σε αυτό το πλαίσιο να φροντίσει ώστε η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή βοήθεια να μην πηγαίνει στην Κυβέρνηση της Ερυθραίας αλλά να αποβλέπει αυστηρά στην κάλυψη των αναγκών των λαού της Ερυθραίας·

8.  καλεί την Αφρικανική Ένωση, ως εταίρο της ΕΕ με ρητή δέσμευση υπέρ των οικουμενικών αξιών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να εντείνει τις ενέργειές της σε σχέση με τη λυπηρή κατάσταση που επικρατεί στην Ερυθραία και να συνεργαστεί με την ΕΕ για την απελευθέρωση του Dawit Isaak και των άλλων πολιτικών κρατουμένων·

9.  παρακολουθεί με ενδιαφέρον τη δικαστική διαδικασία μιας προσφυγής για την έκδοση εντάλματος habeas corpus (αμφισβήτηση νομιμότητας της κράτησης) για την περίπτωση του κ. Isaak που υπεβλήθη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ερυθραίας τον Ιούλιο 2011 από Ευρωπαίους δικηγόρους·

10.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια εσωτερική εθνική διάσκεψη στην Ερυθραία που θα συγκεντρώσει τους ηγέτες των διαφόρων πολιτικών κομμάτων και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την εξεύρεση λύσης στην παρούσα κρίση και τη είσοδο της χώρας στην οδό της δημοκρατίας, του πολιτικού πλουραλισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης·

11.  υπογραμμίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση τη σοβαρότητα και επείγουσα φύση των ανωτέρω ζητημάτων·

12.  εκφράζει την εγκάρδια υποστήριξη και συμπαράσταση στις οικογένειες των ανωτέρω πολιτικών κρατουμένων·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Ερυθραίας, στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, στην COMESA (Κοινή Αγορά Ανατολικής και Νοτιότερης Αφρικής), στην IGAD (Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη), στους Συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, και στην Αφρικανική Ένωση.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Νοεμβρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου