Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0097(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0299/2011

Esitatud tekstid :

A7-0299/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/09/2011 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0398

Vastuvõetud tekstid
PDF 58kWORD 31k
Teisipäev, 27. september 2011 - Strasbourg Lõplik väljaanne
ELi ja Cabo Verde kalandusalane partnerlusleping ***
P7_TA(2011)0398A7-0299/2011

Euroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu uue protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta (09793/2011 – C7-0228/2011 – 2011/0097(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (09793/2011);

–  võttes arvesse uue protokolli projekti, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (09791/2011),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0228/2011),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust ning arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A7-0299/2011),

1.  annab nõusoleku lepingu protokolli sõlmimiseks;

2.  palub komisjonil edastada Euroopa Parlamendile lepingu artiklis 9 ette nähtud ühiskomitee koosolekute protokollid ja järeldused, samuti uue protokolli artiklis 3 osutatud mitmeaastane valdkondlik programm ja vastavad iga-aastased hindamised; palub komisjonil hõlbustada parlamendi esindajate osalemist ühiskomitee koosolekutel vaatlejatena; palub, et komisjon esitaks parlamendile ja nõukogule uue protokolli viimasel kehtivusaastal ja enne, kui alustatakse läbirääkimisi selle uuendamiseks, protokolli täitmise täieliku hindamisaruande, seadmata nimetatud dokumendi kättesaadavusele asjatuid piiranguid;

3.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles oma vastavate volituste raames parlamenti viivitamata ja täielikult teavitama uue protokolli ja selle uuendamisega seotud menetluste kõigil etappidel vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõikele 2 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Cabo Verde Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

Viimane päevakajastamine: 7. jaanuar 2013Õigusalane teave