Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Testi adottati
PDF 103kWORD 49k
It-Tlieta, 27 ta' Settembru 2011 - Strasburgu Verżjoni finali
Il-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju ***I
P7_TA(2011)0406A7-0028/2011
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat
 Anness

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' Settembru 2011 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1334/2000 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew ,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2008)0854),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tat-Trattat KE,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bl-isem “Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fuq il-proċeduri interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa” (COM(2009)0665),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0062/2010),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju (riformulazzjoni), skont liema r-Regolament (KE) Nru 1334/2000 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju tħassar b'seħħ mis-27 ta' Awwissu 2009,

–  wara li kkunsidra l-impenn mogħti mir-rappreżentant tal-Kunsill b'ittra tat-18 ta' Lulju 2011 li tiġi approvata l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0028/2011),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(1) ;

2.  Japprova l-istqarrija konkunta tal-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni annessa ma din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jieħu nota tal-istqarrija tal-Kummissjoni annessa ma din ir-riżoluzzjoni;

4.  Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta tagħha b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) Din il-pożizzjoni hija minflok l-emendi adottati fil-5 ta' April 2011 (Testi adottati P7_TA(2011)0125).


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-27 ta' Settembru 2011 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar- Regolament (UE) Nru .../2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ▌ li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju
P7_TC1-COD(2008)0249

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) Nru .1232/2011.)


ANNESS

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni:

Il-Kummissjoni biħsiebha teżamina dan ir-Regolament mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2013, speċjalment fir-rigward tal-valutazzjoni tal-possibbiltà tal-introduzzjoni ta' Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni dwar spedizzjonijiet ta' valur baxx.

Dikjarazzjoni mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar spedizzjonijiet ta' valur baxx:

Dan ir-Regolament ma jaffettwax l-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali Nazzjonali għall-Esportazzjoni dwar spedizzjonijiet ta' valur baxx maħruġa minn Stati Membri f'konformità mal-Artikolu 9(4) tar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Jannar 2013Avviż legali