Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0279(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0182/2011

Внесени текстове :

A7-0182/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.18
CRE 23/06/2011 - 12.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 28/09/2011 - 4.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0423

Приети текстове
PDF 75kWORD 33k
сряда, 28 септември 2011 г. - Страсбург Окончателна версия
Мерки за принудително изпълнение с цел коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната ***I
P7_TA(2011)0423A7-0182/2011
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 септември 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за принудително изпълнение с цел коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент ,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0525),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 121, параграф 6 и член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията внесе предложението до Парламента (C7-0299/2010),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка(1) ,

–  като взеха предвид становището на Европейския  икономически и социален комитет(2)

–  като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0182/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(3) ;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 150, 20.5.2011 г., стр. 1.
(2) ОВ С 218, 23.7.2011 г., стр. 53.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 23 юни 2011 г. (Приети текстове, P7_TA(2011)0292).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 28 септември 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно принудителните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната
P7_TC1-COD(2010)0279

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1174/2011.)

Последно осъвременяване: 7 януари 2013 г.Правна информация