Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0279(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0182/2011

Pateikti tekstai :

A7-0182/2011

Debatai :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Balsavimas :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.18
CRE 23/06/2011 - 12.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 28/09/2011 - 4.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0423

Priimti tekstai
PDF 77kWORD 38k
Trečiadienis, 2011 m. rugsėjo 28 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Vykdymo užtikrinimo priemonės, skirtos perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti euro zonoje ***I
P7_TA(2011)0423A7-0182/2011
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2011 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti euro zonoje (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0525),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 121 straipsnio 6 dalį ir 136 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0299/2010),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Centrinio Banko nuomonę(1) ,

–  atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2) ,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7–0182/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(3) ;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 150, 2011 5 20, p. 1.
(2) OL C 218, 2011 7 23, p. 53.
(3) Ši pozicija pakeičia 2011 m. birželio 23 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2011)0292).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. rugsėjo 28 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011 dėl vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniams makroekonominiams disbalansams naikinti euro zonoje
P7_TC1-COD(2010)0279

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1174/2011.)

Atnaujinta: 2013 m. sausio 7 d.Teisinis pranešimas