Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2875(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B7-0556/2011

Debatai :

PV 27/10/2011 - 12.2
CRE 27/10/2011 - 12.2

Balsavimas :

PV 27/10/2011 - 13.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0475

Priimti tekstai
PDF 94kWORD 62k
Ketvirtadienis, 2011 m. spalio 27 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Bahreinas
P7_TA(2011)0475B7-0541, 0556, 0558, 0559, 0560 ir 0562/2011

2011 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bahreino

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos, Jemeno ir Bahreino, ypač 2011 m. balandžio 7 d. rezoliuciją dėl padėties Sirijoje, Bahreine ir Jemene(1) ir į 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl padėties Sirijoje, Jemene ir Bahreine, atsižvelgiant į padėtį arabų šalyse ir Šiaurės Afrikoje(2) ,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos santykių su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba(3) ,

–  atsižvelgdamas į Parlamento pirmininko 2011 m. balandžio 12 d. pareiškimą dėl dviejų Bahreino pilietinės visuomenės veikėjų mirties ir į 2011 m. balandžio 28 d. pareiškimą, kuriame smerkiami mirties nuosprendžiai, paskirti keturiems Bahreino piliečiams už dalyvavimą taikiose protesto akcijose,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitetyje 2011 m. spalio 3 d. vykusį klausymą dėl Bahreino,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios įgaliotinės 2011 m. kovo 10 d., kovo 12 d. ir kovo 18 d., gegužės 3 d. ir liepos 1 d., rugpjūčio 31 d., rugsėjo 8 d. ir 30 d. pareiškimus dėl Bahreino, taip pat į Komisijos pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios įgaliotinės 2011 m. spalio 12 d. Europos Parlamente pateiktus pareiškimus dėl padėties Egipte, Sirijoje, Jemene ir Bahreine,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 23 d., balandžio 12 d. ir kovo 21 d. Tarybos išvadas dėl Bahreino,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2011 m. birželio 23 d. ir rugsėjo 30 d. pareiškimus dėl bausmių 21 Bahreino piliečiams – politiniams aktyvistams, žmogaus teisių gynėjams ir opozicijos lyderiams,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 29 d. vykusios 66-osios JT Generalinės Asamblėjos sesijos metu pateiktą pareiškimą dėl Bahreino,

–  atsižvelgdamas į Bahreino Karalystės užsienio reikalų ministerijos 2011 m. spalio 5 d. pranešimą spaudai ir Bahreino sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. rugsėjo 30 d. pareiškimą dėl nuosprendžių gydytojams, medicinos seselėms ir sveikatos apsaugos darbuotojams,

–  atsižvelgdamas į Bahreino prokuratūros 2011 m. spalio 23 d. pareiškimą dėl gydytojų, kurie anksčiau buvo teisti karo teismuose, bylų peržiūrėjimo,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą ir Arabų žmogaus teisių chartiją, prie kurių yra prisijungęs Bahreinas,

–  atsižvelgdamas į Bahreino Konstitucijos 19 straipsnio d punktą,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. patvirtintas ir 2008 m. atnaujintas ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvenciją,

–  atsižvelgdamas į organizacijos „Human Rights Watch“ 2010 m. vasario mėn. ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į viešą gydytojų pranešimą „Užkirstas kelias teikti sveikatos apsaugos paslaugas: 2011 m. balandžio mėn. Bahreine prieš pacientus panaudotos karinės represinės priemonės“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi sekant visuomeninių judėjimų Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų šalyse pavyzdžiu nuo vasario mėn. Bahreine reguliariai vyko taikios demokratinės protesto akcijos, kurių metu buvo raginama vykdyti institucines, politines, ekonomines ir socialines reformas, kuriomis būtų siekiama sukurti tikrą demokratiją, kovoti su korupcija ir nepotizmu, užtikrinti pagarbą teisinės valstybės principams, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, mažinti socialinę nelygybę ir sukurti geresnes ekonomines ir socialines sąlygas; kadangi prieš šias taikias demonstracijas Bahreino valdžios institucijos panaudojo neproporcingai didelę jėgą ir dėl to žuvo daug protestų dalyvių, o tarptautinės bendruomenės reakcija buvo pavėluota ir pernelyg silpna;

B.  kadangi, Bahreino vyriausybei paprašius, gausios užsienio pajėgos iš Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų, vadovaujamos Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos, buvo dislokuotos Bahreine;

C.  kadangi 2011 m. rugsėjo 29 d. karinis tribunolas patvirtino nuosprendžius mažiausiai 20 gydytojų ir medicinos personalo darbuotojų, kuriems buvo skirtos kalėjimo bausmės nuo 5 iki 15 metų, apkaltinus juos prieš vyriausybę nukreipta veikla, nes jie, vykdydami savo profesinę pareigą ir vadovaudamiesi savo elgesio kodeksu, anksčiau šiais metais lygiomis teisėmis ir nediskriminuodami gydė sužeistus protestų dalyvius; kadangi atsižvelgdamas į tarptautinį spaudimą Bahreino generalinis prokuroras Ali Alboainain 2011 m. spalio 5 d., trečiadienį, paskelbė, kad 20 nuteistųjų bylos turėtų būti peržiūrėtos civiliniuose teismuose, kurių veikla buvo atnaujinta 2011 m. spalio 23 d.;

D.  kadangi daugelis nuteistų gydytojų įgijo kvalifikaciją ES valstybėse narės, priklauso ES įsisteigusioms profesinėms medikų organizacijoms ir turi gerą vardą tarp kolegų iš kitų šalių;

E.  kadangi tikslingos represinės priemonės prieš gydytojus ir medicinos personalo darbuotojus turi rimtų pasekmių tarptautinių humanitarių organizacijų darbui; kadangi JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras pasmerkė ir kaip šokiruojančius ir neteisėtus veiksmus įvertino tai, kad saugumo pajėgos užėmė gydymo įstaigas, kad buvo savavališkai sulaikomi sveikatos apsaugos darbuotojai ir su jais buvo blogai elgiamasi;

F.  kadangi 2011 m. rugsėjo 6 d. karinis Nacionalinio saugumo apeliacinis teismas patvirtino nuosprendžius prieš mažiausiai 21 žymų Bahreino žmogaus teisių veikėją ir režimo oponentą, įskaitant tinklaraštininkus ir žmogaus teisių gynėjus dr. Abduljalilą al Singace ir Abdulhadi al Khawają, nors visi šie veikėjai yra civiliai, apkaltinti tariamu sąmokslu nuversti vyriausybę; kadangi šiais metais nacionalinio saugumo teismai nagrinėjo maždaug 60 civilių bylas;

G.  kadangi daugelis kitų politinių aktyvistų, žmogaus teisių gynėjų ir žurnalistų buvo sulaikyti per pastaruosius reformas remiančių protestų metu; kadangi, anot žmogaus teisių organizacijų, jie buvo kankinami, persekiojami saugumo pajėgų ir su jais buvo blogai elgiamasi;

H.  kadangi Tarptautinės žmogaus teisių federacijos generalinio sekretoriaus pavaduotojui ir Bahreino žmogaus teisių centro pirmininkui Nabeeliui Rajabui buvo neleista išvykti iš šalies ir jam toliau grasina ir jį persekioja saugumo pajėgos;

I.  kadangi buvusi Bahreino mokytojų asociacijos pirmininko pavaduotoja Jalila al-Salman 2011 m. spalio 18 d. savo namuose buvo areštuota antrą kartą; kadangi 2011 m. rugsėjo 23 d. 16 moterų ir 4 mergaitės buvo sulaikytos ir apkaltintos rengusios neteisėtus susirinkimus viešose vietose, skatinusios riaušes ir nepakantumą režimą;

J.  kadangi 2011 m. gegužės 22 d. Nacionalinis saugumo apeliacinis teismas patvirtino mirties nuosprendį, skirtą Ali Abdullahai Hassanui Al-Sankisui ir Abdulazizui Abdulridhai Ibrahimui Hussainui, apkaltintiems dviejų policininkų nužudymu antivyriausybinių protestų Bahreine metu; kadangi apeliacija dėl šių dviejų vyrų bylos buvo perduota Bahreino kasaciniam teismui, kurio sprendimo laukiama 2011 m. lapkričio 28 d.;

K.   kadangi po protesto akcijų šimtai žmonių, įskaitant mokytojus ir medicinos srities specialistus, buvo išmesti iš darbo, sulaikyti arba nepagrįstai apkaltinti vykdant masinius bylų nagrinėjimus karo teismuose ir daugeliui jų nebuvo grąžintos jų pareigos po to, kai jie buvo atleisti už tai, kad rėmė protestus, nepaisant Bahreino karaliaus pažado, kad daugumai jų bus grąžintas darbas;

L.   kadangi daugiau nei 40 žmonių žuvo nuo tada, kai prasidėjo protestai prieš vyriausybę, įskaitant Ahmedą al-Jaberą al-Qataną, kuris, kaip manoma, buvo nušautas kaip prieš vyriausybę nukreiptos protesto akcijos, vykusios 2011 m. spalio 6 d. netoli sostinės Manamos, dalyvis; šiuo metu pradėtas šio įvykio tyrimas;

M.  kadangi nacionalinio saugumo padėtis Bahreine buvo atšaukta 2011 m. birželio 1 d. ir karalius Hamad Bin Isa al Khalifa 2011 m. liepos 2 d. pradėjo nacionalinį dialogą, kuriuo siekiama spręsti Bahreino piliečiams rūpimus klausimus, atsižvelgiant į naujausius įvykius; kadangi šio dialogo metu parengtos rekomendacijos buvo perduotos karaliui;

N.  kadangi 2011 m. birželio 29 d. karalius Hamad sudarė Bahreino nepriklausomą tyrimo komisiją, kuriai priklauso ir tarptautiniai nepriklausomi atstovai, kad būtų ištirti sunkūs žmogaus teisių pažeidimai, įvykdyti per pastaruosius vyriausybės represinius veiksmus, nukreiptus prieš reformas remiančius protestuotojus; ši komisija savo išvadas pateiks 2011 m. lapkričio 23 d.;

O.  kadangi 2011 m. rugsėjo 24 d. įvyko rinkimai į žemuosius parlamento rūmus siekiant užpildyti 18 vietų, kurios atsilaisvino pasišalinus opozicinei partijai „Al-Wefaq“, kuri pasitraukė iš šios Artimųjų Rytų šalies teisėkūros institucijos protestuodama prieš susidorojimą su demonstracijų dalyviais šiais metais vykusių neramumų metu;

1.  smerkia prieš piliečius nukreiptas represijas Bahreine, dėl kurių yra daug žuvusiųjų ir sužeistųjų, ir primygtinai ragina nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus taikius demonstracijų dalyvius, politinius aktyvistus, žmogaus teisių gynėjus, gydytojus ir medicinos personalo darbuotojus, tinklaraštininkus ir žurnalistus bei reiškia solidarumą su visų aukų šeimomis;

2.  ragina Bahreino saugumo pajėgas ir valdžios institucijas nutraukti smurtinius veiksmus, represijas ir paleisti sulaikytus taikius demonstracijų dalyvius, be to, kuo labiau apriboti bet kokius bandymus kontroliuoti protestus; primygtinai ragina valdžios institucijas griežtai laikytis nacionalinių teisės aktų ir prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų;

3.  pakartoja savo nuomonę, kad demonstracijų dalyviai išreiškė teisėtus demokratinius lūkesčius, ir ragina Bahreino vyriausybę nedelsiant ir nekeliant papildomų sąlygų pradėti veiksmingą, prasmingą ir konstruktyvų dialogą su opozicija, kad būtų įgyvendintos būtinos reformos, skatinamas nacionalinis susitaikymo procesas ir atkurtas socialinis konsensusas šalyje;

4.  reiškia didelį susirūpinimą dėl Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos vadovaujamų užsienio karinių pajėgų buvimo Bahreine ir ragina jas nedelsiant išvesti iš šalies; dar kartą ragina Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybą konstruktyviai prisidėti ir tarpininkauti vykdant taikias reformas Bahreine;

5.  smerkia specialiųjų karinių teismų naudojimą siekiant teisti civilius, kadangi tai reiškia tarptautinių teisingo teismo proceso standartų pažeidimą, ir pabrėžia, kad civilių bylos turi būti nagrinėjamos civiliniuose teismuose ir kad kiekvienam sulaikytam asmeniui turi būti užtikrinamas teisingas bylos nagrinėjimas, tinkamos galimybės pasinaudoti teisine pagalba ir suteikiama pakankamai laiko pasiruošti gynybai; ragina nedelsiant nutraukti masinius civilių teismus kariniame teisme, t. y. Nacionalinio saugumo teisme;

6.  palankiai vertina sprendimą pakartotinai svarstyti gydytojų ir slaugytojų bylas civiliniame teisme, tačiau, mano, kad visi jiems pateikti kaltinimai turėtų būti panaikinti, ir ragina civilinius teismus besąlygiškai ir nedelsiant paleisti gydytojus ir medicinos personalą, kadangi jie veikė vykdydami savo profesinę pareigą ir buvo apkaltinti tuo, kad suteikė medicininę pagalbą režimo priešininkams, taip pat sunkiomis nusikalstamomis veikomis, kurios, atrodo, yra politinio pobūdžio ir kurioms pagrįsti nebuvo pateikta patikimų įrodymų; taip pat ragina paleisti visus kitus politinius aktyvistus, žurnalistus, dėstytojus, tinklaraštininkus ir žmogaus teisių gynėjus dėl savavališko kaltinimų ir visos procedūros pobūdžio; reiškia rimtą susirūpinimą dėl nuosprendžio kalėti iki gyvos galvos mažiausiai 8 opozicijos aktyvistams ir 13 asmenų, kurie buvo nuteisti iki 15 metų kalėjimo;

7.  pabrėžia, kad nešališkas gydymo suteikimas sužeistiesiems pagal humanitarinę teisę yra pagrindinis teisinis įsipareigojimas, ir ragina Bahreiną kaip Ženevos konvencijos šalį gerbti savo įsipareigojimus, susijusius su ligonių ir sužeistųjų sveikatos priežiūra;

8.  ragina Bahreino karalystę leisti visiems medikams atnaujinti savo darbą ir sudaryti galimybes visiems medikams bei jų teisinės gynybos komandoms susipažinti su sveikatos patikrinimo išvadomis, pateiktomis Bahreino nepriklausomos tyrimų komisijos atliktos sulaikytų gydytojų patikros ataskaitose;

9.  perspėja, kad nederėtų piktnaudžiauti nacionaliniais saugumo įstatymais;

10.  prašo, kad valdžios institucijos atkurtų pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei jų laikytųsi, įskaitant tiek internetinės, tiek neinternetinės žiniasklaidos pliuralizmą, saviraiškos ir susirinkimų laisvę, religijos laisvę, moterų teises ir lyčių lygybę bei kovos su diskriminacija priemones, ir ragina nutraukti cenzūrą; ragina Bahreino valdžios institucijas pritarti Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro prašomam vizitui;

11.  atkreipia dėmesį, kad tūkstančiai darbuotojų prarado darbą dėl dalyvavimo taikiuose, prieš vyriausybę nukreiptuose protestuose; ragina nacionalines valdžios institucijas, taip pat ir susijusias Europos įmones reikalauti šiuos asmenis nedelsiant grąžinti į darbą ir užtikrinti, kad jiems būtų išmokėta kompensacija už prarastas pajamas;

12.  palankiai vertina karaliaus Hamado sprendimą sudaryti nepriklausomą komisiją, kuriai bus pavesta ištirti žmogaus teisių pažeidimus, padarytus saugumo pajėgų, vyriausybei vykdant represinius veiksmus, nukreiptus prieš reformas remiančius taikius protestuotojus; primygtinai ragina užtikrinti visišką komisijos nešališkumą ir skaidrumą ir ragina Bahreino vyriausybę nesikišti į jos darbą ir užtikrinti, kad nusikaltimų vykdytojai ir visi asmenys, atsakingi už smurtinių priemonių panaudojimą, būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir teisiami vykdant tinkamą procesą;

13.  džiaugiasi, kad Bahreine įsteigta Žmogaus teisių ir socialinio vystymosi ministerija, ir ragina šią ministeriją veikti pagal tarptautinius žmogaus teisių standartus ir įsipareigojimus;

14.  ragina, kad nagrinėjant politinių kalinių bylas būtų priimti tarptautiniai stebėtojai, taip pat jiems turėtų būti leista stebėti nepriklausomos komisijos, nagrinėjančios žmogaus teisių pažeidimų atvejus, darbą siekiant pagal tarptautinius standartus užtikrinti objektyvumą;

15.  ragina Bahreino valdžios institucijas ir Bahreino karalių sušvelninti mirties bausmę Ali Abdullahai Hassanui al Sankisui ir Abdulazizui Abdulridhai Ibrahimui Hussainui; dar kartą pakartoja griežtą nepritarimą mirties bausmės taikymui ir ragina Bahreino valdžios institucijas nedelsiant paskelbti šios bausmės moratoriumą;

16.  mano, kad pradėtas tyrimas dėl 16 metų berniuko Ahmedo al-Jabero al-Qatano mirties per prieš vyriausybę vykdomą protesto akciją turi būti nepriklausomas, nustatyti faktai turi būti skelbiami viešai ir atsakingi asmenys turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

17.  pabrėžia, kad susitaikymas yra labai svarbi reformos dalis, taip pat ir stabilumo svarbą įvairialypėje Bahreino visuomenėje, kurioje kiekvieno piliečio teisės turėtų būti vienodai užtikrintos tiek teisės aktuose, tiek juos taikant praktikoje;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Bahreino Karalystės vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0148.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0333.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0109.

Atnaujinta: 2013 m. balandžio 8 d.Teisinis pranešimas