Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2876(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B7-0566/2011

Arutelud :

PV 27/10/2011 - 12.3
CRE 27/10/2011 - 12.3

Hääletused :

PV 27/10/2011 - 13.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0476

Vastuvõetud tekstid
PDF 68kWORD 35k
Neljapäev, 27. oktoober 2011 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Rafah Nachedi juhtum Süürias
P7_TA(2011)0476B7-0565, 0566, 0567, 0568, 0569 ja 0570/2011

Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2011. aasta resolutsioon Rafah Nashedi juhtumi kohta Süürias

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 18 ning 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti (mille osalisriik Süüria on) artiklit 18,

–  võttes arvesse ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 30. augusti 2011. aasta avaldust inimõiguste olukorra halvenemise kohta Süürias ja 23. septembri 2011. aasta avaldust Rafah Nashedi olukorra kohta Süürias,

–  võttes arvesse 14., 15. ja 29. septembri 2011. aasta täiskogul Euroopa Parlamendi asepresidentide Isabelle Duranti ja Libor Roučeki ning fraktsiooni S&D aseesimehe Veronique de Keyseri poolt tehtud avaldusi, milles nõuti Rafah Nashedi vabastamist,

–  võttes arvesse nõukogu 10. ja 23. oktoobri 2011. aasta järeldusi ning 13. oktoobril 2011 vastu võetud sanktsioone,

–  võttes arvesse oma 7. aprilli 2011. aasta(1) ja 7. juuli 2011. aasta(2) resolutsioone olukorra kohta Süürias, Bahreinis ja Jeemenis,

–  võttes arvesse oma 15. septembri 2011. aasta resolutsiooni olukorra kohta Süürias(3) ,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5,

A.  arvestades, et Süüria esimene praktiseeriv psühhoanalüütik ja Damaskuse psühhoanalüüsi kooli asutaja Rafah Nashed peeti 10. septembril 2011 Damaskuse lennujaamas luureteenistuse ametnike poolt meelevaldselt kinni ja võeti vahi alla; arvestades, et ta on tuntud psühholoogilise trauma ohvrite ravijana ning oma aktiivse tegevuse tõttu kõigi süürlaste vahelise dialoogi edendamisel;

B.  arvestades, et pr Nashed on 66-aastane ja tema tervislik seisund on ebastabiilne, kuna ta põeb südamehaigust, on vähist toibumas, tal on kõrge vererõhk ja ta peab korrapäraselt ravimeid võtma; arvestades, et vanglas on tema tervis halvenemas ja see süvendab tema südamehaigust;

C.  arvestades, et pr Nashed oli teel Pariisi, et külastada last ootavat tütart, kui ta vangistati ilma süüdistust esitamata ning hoiti esialgu kinni salaja;

D.  arvestades, et 14. septembril 2011 esitati talle süüdistus „riiki destabiliseerida võivas tegevuses” ning kohtunik keeldus teda kautsjoni vastu vabastamast; arvestades, et süüdistuse olemus ja režiimi viimase kuue kuu jooksul haaranud paranoia tekitavad kartusi, et kinnipidamine võib kujuneda pikaajaliseks, eesmärgiga hirmutada kõiki Süüria intellektuaale;

E.  arvestades, et loetud tundide jooksul käivitati ulatuslik rahvusvaheline kampaania, sealhulgas koostati petitsioon, milles nõutakse tema viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

1.  mõistab teravalt hukka Rafah Nashedi meelevaldse kinnipidamise ja vahistamise Süüria ametivõimude poolt;

2.  väljendab sügavat muret pr Nashedi olukorra pärast, pidades silmas tema ebastabiilset tervislikku seisundit;

3.  palub Süüria ametivõimudel pr Nashed meditsiinilistel ja humanitaarsetel kaalutlustel viivitamatult ja tingimusteta vabastada ning tagada tema füüsiline turvalisus ja võimaldada tal viivitamatult oma pere juurde tagasi pöörduda;

4.  nõuab, et Süüria ametivõimud lubaksid humanitaarabiorganisatsioonidel ja arstidel vägivalla ohvreid ravida ning võimaldaksid neile juurdepääsu kõigile riigi osadele ja laseksid neil teha oma seaduslikku ja rahumeelset tööd, kartmata repressioone ja ilma igasuguste piiranguteta, sealhulgas kohtuliku tagakiusamiseta; kutsub Süüria ametivõime üles järgima rahvusvahelisi inimõiguste norme ning rahvusvahelisi kohustusi, mis tagavad arvamus- ja sõnavabaduse;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Araabia Liiga peasekretärile ning Süüria Araabia Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0148.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0333.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0387.

Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2013Õigusalane teave