Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2876(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0565/2011

Debatter :

PV 27/10/2011 - 12.3
CRE 27/10/2011 - 12.3

Omröstningar :

PV 27/10/2011 - 13.3

Antagna texter :

P7_TA(2011)0476

Antagna texter
PDF 71kWORD 34k
Torsdagen den 27 oktober 2011 - Strasbourg Slutlig utgåva
Fallet Rafah Nached i Syrien
P7_TA(2011)0476B7-0565, 0566, 0567, 0568, 0569 och 0570/2011

Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2011 om fallet med Rafah Nashed i Syrien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 och artikel 18 i FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966 som Syrien anslutit sig till,

–  med beaktande av uttalandena av talesmannen för Catherine Ashton, EU:s höga representant, av den 30 augusti 2011 om den försämrade människorättssituationen i Syrien och om Rafah Nasheds situation i Syrien av den 23 september 2011,

–  med beaktande av uttalandena av Europaparlamentets vice talmän, Isabelle Durant och Libor Rouček samt av vice ordföranden för gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet, Véronique De Keyser, vid plenarsammanträdena den 14, 15 och 29 september 2011, där de krävde att Rafah Nashed skulle friges,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 10 och 23 oktober 2011 och sanktionerna av den 13 oktober 2011,

–  med beaktande av Europaparlamentets resolutioner om situationen i Syrien, Bahrain och Jemen av den 7 april 2011(1) och 7 juli 2011(2) ,

–  med beaktande av Europaparlamentets resolution om situationen i Syrien av den 15 september 2011(3) ,

–  med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Syriens första praktiserande psykoanalytiker och grundaren av en skola för psykoanalytiker i Damaskus, Rafah Nashed, arresterades och fängslades godtyckligt den 10 september 2011 på flygplatsen i Damaskus av tjänstemän vid den allmänna underrättelsetjänsten. Rafah Nashed är känd för sin behandling av personer med psykiska trauman samt för sitt aktiva arbete för en dialog mellan syrier.

B.  Rafah Nashed är 66 år, och hennes hälsa är vacklande. Hon lider av en hjärtsjukdom, håller på att återhämta sig från cancer, har högt blodtryck och är i behov av regelbunden medicinering. Hennes hälsotillstånd försämras i fängelset, vilket förvärrar hennes hjärtsjukdom.

C.  Rafah Nashed fängslades utan kända åtalspunkter när hon skulle resa till Paris för att vara med vid sin dotters förlossning, och i början visste ingen var hon befann sig.

D.  Den 14 september 2011 anklagades hon för ”statsfientlig verksamhet”, och domaren vägrade frige henne mot borgen. Anklagelsens art och den paranoia som regimen visat under de senaste sex månaderna har väckt oro över en lång fängelsevistelse som syftar till att skrämma upp alla intellektuella i Syrien.

E.  På bara under några timmar mobiliserades det internationella samfundet på bred front och startade bland annat ett upprop för Rafah Nasheds omedelbara och ovillkorliga frigivning.

1.  Europaparlamentet fördömer med kraft att de syriska myndigheterna godtyckligt arresterat och hållit kvar Rafah Nashed.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över Rafah Nasheds hälsotillstånd mot bakgrund av hennes vacklande hälsa.

3.  Europaparlamentet uppmanar de syriska myndigheterna att omedelbart och ovillkorligt frige Rafah Nashed av medicinska och humanitära skäl, att garantera hennes fysiska säkerhet och att återbörda henne till familjen så snart som möjligt.

4.  Europaparlamentet uppmanar de syriska myndigheterna att ge humanitära organisationer och läkare rätt att behandla människor som fallit offer för våld, samt att ge organisationerna och läkarna tillträde till hela det syriska territoriet samt möjlighet att utföra sitt legitima och fredliga arbete utan rädsla för repressalier och utan restriktioner, inklusive juridiska trakasserier. Parlamentet uppmanar de syriska myndigheterna att respektera internationella människorättsnormer och internationella åtaganden och garantera åsikts- och yttrandefrihet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, generalsekreteraren för Arabförbundet samt Arabrepubliken Syriens regering och parlament.

(1) Antagna texter, P7_TA(2011)0148.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0333.
(3) Antagna texter, P7_TA(2011)0387.

Senaste uppdatering: 8 april 2013Rättsligt meddelande