Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0011(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0348/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0348/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 15/11/2011 - 7.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0477

Elfogadott szövegek
PDF 79kWORD 37k
2011. november 15., kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A társaságoknak előírt biztosítékok összehangolása (az EUMSZ 54. cikke) ***I
P7_TA(2011)0477A7-0348/2011
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2011. november 15-i jogalkotási állásfoglalása a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 54. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2011)0029 – C7-0037/2011 – 2011/0011(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament ,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0029),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 50. cikke (2) bekezdésének g) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0037/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 50. cikke (1) bekezdésére és (2) bekezdésének g) pontjára,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. március 15-i véleményére(1) ,

–  tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(2) ,

–  tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0348/2011),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 132., 2011.5.3., 113. o.
(2) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. november 15-én került elfogadásra a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 54. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló 2011/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)
P7_TC1-COD(2011)0011

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2012/30/EU irányelv.)

Utolsó frissítés: 2013. április 10.Jogi nyilatkozat