Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2120(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0315/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0315/2011

Debates :

PV 15/11/2011 - 16
CRE 15/11/2011 - 16

Balsojumi :

PV 16/11/2011 - 6.6
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0501

Pieņemtie teksti
PDF 97kWORD 60k
Trešdiena, 2011. gada 16. novembra - Strasbūra Galīgā redakcija
ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs 2010. gadā
P7_TA(2011)0501A7-0315/2011

Eiropas Parlamenta 2011. gada 16. novembra rezolūcija par ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbu 2010. gadā (2011/2120(INI))

Eiropas Parlaments ,

–  ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību, un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (Kotonū nolīgums)(1) un pārskatīts 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā un 2010. gada 22. jūnijā Vagadugu (2) ,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas (APA) Reglamentu, kas pieņemts 2003. gada 3. aprīlī(3) un pēdējo reizi grozīts Portmoresbijā (Papua-Jaungvineja) 2008. gada 28. novembrī(4) ,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā(5) ,

–  ņemot vērā Deklarāciju par attīstībai labvēlīgiem ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem (EPN), ko APA pieņēma 2007. gada 22. novembrī Kigali (Ruanda)(6) ,

–  ņemot vērā Deklarāciju par ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma (Kotonū partnerattiecību nolīgums) otro pārskatīšanu, ko APA pieņēma 2009. gada 3. decembrī Luandā (Angola)(7) ,

–  ņemot vērā paziņojumu, kas tika pieņemts APA Austrumāfrikas un Indijas okeāna valstu reģionālajā sanāksmē 2010. gada 29. aprīlī Mae (Seišelu salas)(8) ,

–  ņemot vērā Eiropas konsensu par humāno palīdzību, kuru parakstīja 2007. gada 18. decembrī(9) ,

–  ņemot vērā 2010. gadā pieņemtās APA rezolūcijas:

   Tenerifē par
   klimata pārmaiņu radītajām finanšu un ekonomiskajām sekām ĀKK valstīs;
   globālās krīzes sociālo ietekmi;
   pēckatastrofas atjaunošanu un rehabilitāciju Haiti un saikni starp nabadzību un dabas katastrofām;
   atbalstu miera nostiprināšanai Dienvidsudānā; un
   Deklarācija par ES un Latīņamerikas nolīgumu banānu nozarē un tā ietekmi uz ĀKK un ES banānu ražotājiem un secinājumi par sešu ĀKK reģionu reģionālajiem stratēģijas dokumentiem(10) ;
   Kinšasā par
   brīviem un neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem;
   pēc Kopenhāgenas konferences ‐ tehnoloģiju nodošanu, jaunām tehnoloģijām un tehnoloģiju kapacitātes stiprināšanu ĀKK valstīs;
   TAM sasniegšanu ‐ inovatīvām atbildēm, lai risinātu sociālas un ekonomiskas problēmas;
   nodrošinātību ar pārtiku;
   drošības problēmu Sahelas un Sahāras reģionā ‐ terorismu un narkotiku, ieroču un cilvēku tirdzniecību;
   kopā ar Deklarāciju par prezidenta vēlēšanu otrās kārtas, kas notika 2010. gada 28. novembrī Kotdivuārā, rezultātu paziņošanu(11) ;
   ņemot vērā ĀKK Parlamentārās asamblejas 2010. gada 28. septembra deklarāciju par reliģiju mierīgu līdzāspastāvēšanu un nozīmi, kāda pievērsta homoseksualitātei ĀKK un ES valstu partnerībā,
   ņemot vērā 2010. gada 6. decembra deklarāciju, ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā iesaistītajām ES dalībvalstīm un Eiropas Parlamenta EPP, S&D, ALDE, Verts/ALE un GUE/NGL politiskajām grupām atbildot uz iepriekš minēto ĀKK valstu deklarāciju,
   ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,
   ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu (A7-0315/2011),

A.  tā kā ES Padome nebija pārstāvēta 20. sesijā Kinšasā,

B.  tā kā ĀKK un ES Apvienotā parlamentārā asambleja ir lielākā parlamentārā struktūra, kas aptver gan ziemeļu, gan dienvidu reģiona valstis;

C.  tā kā ĀKK sekretariāta budžets ļāva noorganizēt divas faktu vākšanas misijas uz Madagaskaru un Haiti un vienu vēlēšanu novērošanas misiju uz Burundi 2010. gadā;

D.  tā kā komisārs, kas atbild par attīstību un humāno palīdzību, APA sesijā Vīsbādenē (Vācija) 2007. gada jūnijā uzņēmās saistības pakļaut valsts un reģionālos stratēģijas dokumentus attiecībā uz ĀKK valstīm (2008.–2013.) parlamentu demokrātiskai kontrolei; un atzinīgi vērtējot faktu, ka saistības ir izpildītas un ka secinājumi par reģionālajiem stratēģijas dokumentiem tika pieņemti 19. sesijā Tenerifē;

E.  tā kā Kotonū partnerattiecību nolīguma pārskatīšana 2010. gadā sniedza vērtīgu iespēju nostiprināt APA lomu un tās reģionālo dimensiju un attīstīt parlamentāro kontroli ĀKK reģionos un valstīs;

F.  tā kā APA reģionālajai sanāksmei, kas notika Seišelu salās 2010. gadā, bija ievērojami panākumi un rezultātā tika pieņemts iepriekš minētais Mae paziņojums;

G.  tā kā situācija Haiti 20 mēnešus pēc zemestrīces, kas izpostīja salu, joprojām ir dramatiska, un atzinīgi vērtējot APA misijas uz valsti secinājumus un Tenerifē pieņemto rezolūciju,

1.  atzinīgi vērtē faktu, ka 2010. gadā APA turpināja nodrošināt pamatu atklātam, demokrātiskam un padziļinātam dialogam starp Eiropas Savienību un ĀKK valstīm par Kotonū partnerattiecību nolīgumu, tostarp EPN un arī sešu ĀKK reģionu stratēģijas dokumentiem;

2.  uzsver nepieciešamību pievērst vairāk uzmanības ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darba rezultātiem un nodrošināt saskaņotību starp tās un EP rezolūcijām; aicina Parlamenta deputātus vairāk piedalīties tās sanāksmēs un darbībās un sniegt lielāku ieguldījumu;

3.  pauž nožēlu, ka ES Padome nepiedalījās 20. sesijā Kinšasā un mudina augsto pārstāvi nodrošināt, ka ar Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) izveidi tiek ieviesta skaidrība par ES Padomes lomu un skaidri noteikti pienākumi starp EĀDD un Komisiju attiecībā uz Kotonū partnerattiecību nolīguma īstenošanu;

4.  īpaši uzsver ĀKK valstu parlamentu izšķirošo nozīmi pārvaldībā un uzraudzībā un vietējo varas iestāžu un nevalstisko dalībnieku lomu, pārvaldot valsts un reģionālo stratēģiju dokumentu izstrādi un Eiropas Attīstības fonda (EAF) īstenošanu, un aicina Komisiju garantēt to līdzdalību; turklāt uzsver, ka ir nepieciešama stingra parlamentāra kontrole EPN sarunās un slēgšanā;

5.  aicina ĀKK valstu parlamentus pieprasīt savām valdībām un Komisijai tos iesaistīt valsts un reģionālo stratēģijas dokumentu, kas attiecas uz sadarbību starp ES un to valstīm laika posmā no 2008.–2013. gadam, izstrādē un īstenošanā un nodrošināt pilnīgu to līdzdalību EPN sarunās;

6.  aicina APA turpināt izdarīt spiedienu uz ES dalībvalstīm, lai tās veiktu steidzamus pasākumus nolūkā izpildīt savas 0,7 % NKI saistības ar mērķi sasniegt TAM, kā arī izpildīt savus īpašos solījumus Āfrikas un vismazāk attīstītajām valstīm, un ierosina veikt pārredzamus, daudzgadu un saistošus pasākumus, tostarp tiesību aktu jomā;

7.  aicina Komisiju sniegt visu pieejamo informāciju ĀKK valstu parlamentiem un palīdzēt tiem īstenot demokrātisku kontroli, īpaši palielinot spējas;

8.  aicina ĀKK valstu parlamentus un valdības veikt pasākumus, lai apkarotu klimata pārmaiņas, ņemot vērā nepieciešamību saglabāt izaugsmi, izskaust nabadzību un nodrošināt taisnīgu piekļuvi resursiem; šajā sakarībā aicina Komisiju sadarbībā ar ĀKK valstu valdībām un APA pārbaudīt, vai tiek pareizi un rentabli izmantots Ūdens fonds, kas tika izveidots, lai nodrošinātu ūdens apgādi un pamata higiēnas un sanitāro infrastruktūru visnabadzīgākajiem ĀKK valstu iedzīvotājiem;

9.  prasa APA, Eiropas Komisijai un ĀKK valstu parlamentiem un valdībām atbalstīt pilnīgas tiesības uz zemi un veikt pasākumus, lai ierobežotu zemes sagrābšanas parādību, kas var novest pie smagām sekām vides jomā, vietējo sīksaimnieku un strādājošo migrācijas, resursu ekspluatācijas un iztikas līdzekļu un uzturdrošības zaudēšanas;

10.  šajā sakarībā vērš uzmanību uz nepieciešamību iesaistīt parlamentus demokrātiskajā procesā un valstu attīstības stratēģiju izstrādē; uzsver to būtisko nozīmi attīstības politikas izveidē, īstenošanā un uzraudzībā;

11.  uzsver nepieciešamību saglabāt plašsaziņas līdzekļu brīvību un neatkarību, kas ir īpaši svarīgi elementi, lai nodrošinātu plurālismu un demokrātiskās opozīcijas grupu un minoritāšu līdzdalību politiskajā dzīvē;

12.  aicina Eiropas Savienību un ĀKK valstis mudināt pilsoņus un jo īpaši sievietes piedalīties tādu jautājumu izskatīšanā kā ar dzimumu saistīta vardarbība vai cilvēku tirdzniecība, jo sabiedrības līdzdalība ir ļoti būtiska, lai gūtu panākumus šo problēmu atrisināšanā; atzīst sieviešu kompetenci problēmu un strīdu risināšanā un prasa Komisijai un APA nekavējoties iekļaut vairāk sieviešu darba grupās, kas risina jautājumus saistībā ar ģimenes dzīvi, bērnu aprūpi, izglītību utt.;

13.  aicina parlamentus īstenot stingru parlamentāro EAF uzraudzību; uzsver APA privileģēto stāvokli šajās debatēs un aicina APA, kā arī ĀKK valstu parlamentus tajās aktīvi piedalīties, īpaši saistībā ar pārskatītā Kotonū partnerattiecību nolīguma ratifikāciju;

14.  prasa Eiropas Komisijai atjaunināt APA atbilstīgi situācijai Vagadugu 2010. gada 22. jūnijā pārskatītā Kotonū partnerattiecību nolīguma ratifikācijas jomā;

15.  atzinīgi vērtē arvien pieaugošo APA parlamentāro un līdz ar to arī politisko lomu, arvien aktīvāku tās locekļu nozīmi un labāku tās debašu kvalitāti, kas palīdz sniegt tai būtisku ieguldījumu ĀKK valstu un ES partnerattiecībās;

16.  pauž dziļu nožēlu par to, ka APA laikā Kinšasā gandrīz netika pieminēts masveida seksuālās vardarbības un vispārējas nesodāmības pieaugums, jo īpaši Kongo Demokrātiskās Republikas austrumu daļā;

17.  aicina Komisiju un APA veicināt taisnīgu un ilgtspējīgu attīstību, iekļaujot sociālo dimensiju, ar ko tiktu atbalstītas jaunas uzņēmumu formas (piemēram, kooperatīvi);

18.  atkārtoti apliecina, ka nediskriminācijas princips, tostarp attiecībā uz diskrimināciju, kuras pamatā ir seksuālā orientācija, netiks vājināts ĀKK valstu un ES partnerattiecību nolīgumā;

19.  prasa Eiropas Komisijai nodrošināt APA locekļiem informāciju par Kopienas finansējumu, kas piešķirts uzņēmējām valstīm budžeta atbalsta veidā; uzsver, ka vairākas valstis, kurās ir pretrunīgs politiskais režīms, saņem budžeta atbalstu un ka Eiropas Parlamenta deputāti ir jāinformē par Komisijas veikto novērtējumu par budžeta atbalsta saņemšanas kritērijiem un īstenoto uzraudzību;

20.  uzskata, ka Kinšasā pirmoreiz notikusī viedokļu apmaiņa ar vietējām pašvaldībām par situāciju valstī ir nozīmīgs piemērs šim uzlabotajam dialogam;

21.  vēlreiz uzsver iepriekš minētās APA deklarācijas nozīmi attiecībā uz ES un Latīņamerikas nolīgumu banānu nozarē, ņemot vērā šā nolīguma turpmāko ietekmi uz ĀKK valstu un ES banānu ražotāju konkurētspēju; šajā sakarībā atgādina Eiropas Parlamentam un Padomei, ka ir jādara viss, kas ir to spēkos, lai panāktu vienošanos, kura ļautu ātri atbrīvot līdzekļus finanšu kompensācijai ĀKK valstu banānu ražotājiem saskaņā ar regulu par papildu pasākumiem banānu ražošanas nozarē; līdz ar to prasa APA Prezidijam un Ekonomikas attīstības, finanšu un tirdzniecības komitejai turpināt cieši sekot šā jautājuma attīstībai;

22.  aicina APA turpināt uzraudzīt situāciju Haiti, Madagaskarā un Dienvidsudānā un nosūtīt novērošanas misiju, lai pārbaudītu bada skartajiem Āfrikas raga iedzīvotājiem piešķirtās humānās palīdzības efektivitāti un apjomu; vērš uzmanību uz nepieciešamību cieši sadarboties ar Haiti jaunajām iestādēm un tām palīdzēt organizēt struktūras un veidoties kā pilnībā darboties spējīgai demokrātijai visā rekonstrukcijas procesā;

23.  aicina APA turpināt organizēt vēlēšanu novērošanas misijas uz tā paša pamata kā veiksmīgo misiju uz Burundi tiktāl, cik tās atbilst APA dubultajai leģitimitātei, nodrošinot tās misiju neatkarību un ciešu koordināciju ar citām reģionālām novērošanas iestādēm;

24.  atzinīgi vērtē to, ka 2010. gadā ir notikusi vēl viena Kotonū partnerattiecību nolīgumā un APA Reglamentā paredzētā reģionālā sanāksme; uzskata, ka šīs sanāksmes veicina patiesu viedokļu apmaiņu par reģionāliem jautājumiem, tostarp par konfliktu novēršanu un risināšanu, reģionālo kohēziju un sarunas par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem; pauž atzinību organizētājiem par ārkārtīgi veiksmīgo sanāksmi Seišelu salās;

25.  atzinīgi vērtē darba grupas par darba metodēm izveidi un aicina APA Prezidiju īstenot tās ieteikumus, lai uzlabotu efektivitāti un APA politisko ietekmi gan uz Kotonū partnerattiecību nolīguma īstenošanu, gan starptautiskā mērogā;

26.  uzsver APA laikā organizēto apmeklējumu uz vietas, kas papildina sesiju diskusijas, nozīmi; pauž nožēlu par Kinšasā organizēto apmeklējumu neatbilstību;

27.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju ES Padomei, Komisijai, ĀKK Padomei, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, APA Prezidijam, kā arī Spānijas un Kongo Demokrātiskās Republikas valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.
(2) OV L 287, 4.11.2010., 3. lpp.
(3) OV C 231, 26.9.2003., 68. lpp.
(4) ĀKK-ES/100.291/08/galīgā redakcija.
(5) OV L 378, 27.12.2006., 41. lpp.
(6) OV C 58, 1.3.2008., 44. lpp.
(7) OV C 68, 18.3.2010., 43. lpp.
(8) AKK 100.746.
(9) Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas kopīgais paziņojums “Eiropas konsenss par humāno palīdzību” (OV C 25, 30.1.2008., 1. lpp.).
(10) OV C 193, 16.7.2010.
(11) OV C 126, 28.4.2011.

Pēdējā atjaunošana - 2013. gada 11. aprīļaJuridisks paziņojums