Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0192(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0381/2011

Ingivna texter :

A7-0381/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2011 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0528

Antagna texter
PDF 63kWORD 29k
Torsdagen den 1 december 2011 - Bryssel Slutlig utgåva
Ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid *
P7_TA(2011)0528A7-0381/2011

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2011 om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid (KOM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2011)0443),

–  med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0233/2011),

–  med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-0381/2011),

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Senaste uppdatering: 16 maj 2013Rättsligt meddelande