Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0035(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0393/2011

Ingediende teksten :

A7-0393/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/12/2011 - 6.17
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0563

Aangenomen teksten
PDF 75kWORD 35k
Dinsdag 13 december 2011 - Straatsburg Definitieve uitgave
Jaarrekeningen van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***II
P7_TA(2011)0563A7-0393/2011
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 december 2011 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft (10765/1/2011 – C7-0323/2011 – 2009/0035(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement ,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (10765/1/2011 – C7-0323/2011),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 juli 2009(1) ,

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0083),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 23 november 2011 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 8, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 66 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie juridische zaken (A7-0393/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in tweede lezing vast;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 317 van 23.12.2009, blz. 67.
(2) PB C 349 E van 22.12.2010, blz. 111.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 13 december 2011 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2012/../EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft
P7_TC2-COD(2009)0035

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn 2012/6/EU)

Laatst bijgewerkt op: 3 mei 2013Juridische mededeling