Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 108kWORD 70k
Čtvrtek 15. prosince 2011 - Štrasburk Konečné znění
Situace v Sýrii
P7_TA(2011)0582B7-0721, 0722, 0723, 0724 a 0725/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2011 o situaci v Sýrii

Evropský parlament ,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, především na usnesení ze dne 27. října 2011 o situaci v Egyptě a Sýrii, zejména s ohledem na křesťanská společenství(1) , usnesení ze dne 15. září 2011 o situaci v Sýrii(2) , ze dne 27. října 2011 o případu Rafy Nášidové v Sýrii (3) a ze dne 7. července 2011 o situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v souvislosti se situací v arabském světě a severní Africe(4) ,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro zahraniční věci, která se konala dne 10. října 2011, 14. listopadu 2011 a 1. prosince 2011, a na závěry Evropské rady ze dne 23. října 2011 a 9. prosince 2011 k situaci v Sýrii,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2011/782/SZBP ze dne 1. prosince 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii a o změně rozhodnutí č. 2011/273/SZBP(5) ,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Sýrii ze dne 8. října 2011, 3. a 28. listopadu 2011 a 2. prosince 2011 a na prohlášení jejího mluvčího ze dne 23. listopadu 2011,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 22. listopadu 2011 o lidských právech v Sýrii,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 2. prosince 2011 o situaci v oblasti lidských práv v Syrské arabské republice,

–  s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové ze dne 2. prosince 2011, které pronesla na 18. zvláštním zasedání Rady OSN pro lidská práva svolaném za účelem přezkoumání situace v oblasti lidských práv v Syrské arabské republice,

–  s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku ze dne 23. listopadu 2011,

–  s ohledem na rezoluci třetího výboru Valného shromáždění OSN ze dne 22. listopadu 2011 o situaci v oblasti lidských práv v Syrské arabské republice,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvu o právech dítěte a její opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů a Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidy, jichž je Sýrie smluvní stranou,

–  s ohledem na prohlášení Ligy arabských států ze dne 27. srpna 2011, 16. října 2011 a 12., 16. a 24. listopadu 2011 o situaci v Sýrii, na akční plán Ligy arabských států ze dne 2. listopadu 2011 a její sankce vůči Sýrii přijaté dne 27. listopadu 2011,

–  s ohledem na rozhodnutí vlády Turecké republiky ze dne 30. listopadu 2011 o uvalení hospodářských sankcí na Sýrii,

–  s ohledem na prohlášení Organizace pro islámskou spolupráci ze dne 30. listopadu 2011, v němž se syrská vláda vyzývá, aby okamžitě přestala používat vůči svým občanům nepřiměřené násilí a aby dodržovala lidská práva,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nazvané „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“, které bylo dne 25. května 2011 předloženo Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů,

–  s ohledem na závěrečné prohlášení evropsko-středomořského ministerského summitu konaného v Barceloně ve dnech 27. a 28. listopadu 1995 (barcelonské prohlášení) a na společné prohlášení z pařížského summitu pro Středomoří konaného v Paříži dne 13. července 2008, mezi jejichž smluvní strany Sýrie patří,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN přišlo v Sýrii od března 2011 v důsledku brutálních represí režimu vůči obyvatelům o život přes 5 000 osob, z toho přes 300 dětí, přičemž mnohem více osob bylo zraněno, přes 14 000 je údajně zadržováno a desetitisíce hledají útočiště v sousedních zemích nebo byly vnitřně vysídleny; vzhledem k tomu, že navzdory četným odsuzujícím prohlášením mezinárodního společenství syrské orgány a vojenské a bezpečnostní síly i nadále tvrdě zasahují proti civilistům a jejich rodinám a dochází k závažnému porušování lidských práv, přičemž intenzita těchto zásahů se stupňuje; vzhledem k tomu, že podle některých zpráv jsou města po celé Sýrii obléhána vládními silami, aniž by měla přístup k potravinám, lékařskému materiálu nebo komunikacím; vzhledem k tomu, že mnoho Syřanů musí v důsledku násilí a odsunů čelit zhoršující se humanitární situaci;

B.  vzhledem k tomu, že reformy a amnestie ohlášené a slíbené prezidentem Bašárem al-Asadem nebyly nikdy uskutečněny a režim ztratil veškerou důvěryhodnost; vzhledem k tomu, že vláda Sýrie využívá k souzení politických aktivistů a obhájců lidských práv Nejvyšší soud státní bezpečnosti, což je zvláštní soud, který není součástí řádného systému trestního soudnictví; vzhledem k tomu, že násilí je doprovázeno akcemi režimu a jeho podporovatelů, jejichž záměrem je zvyšovat napětí mezi různými náboženskými skupinami a podněcovat konflikty mezi příslušníky jednotlivých etnik a vyznání v zemi;

C.  vzhledem k tomu, že v rozhovoru uveřejněném dne 20. listopadu 2011 v Sunday Times a v rozhovoru vysílaném dne 7. prosince 2011 americkou stanicí ABC popřel prezident Bašár al-Asad, že jeho vláda záměrně zachází s obyvatelstvem surově, a prohlásil, že za násilné zákroky proti již deset měsíců trvajícímu povstání necítí žádnou vinu, a to navzdory zprávám o brutalitě bezpečnostních sil;

D.  vzhledem k tomu, že rezoluce Rady OSN pro lidská práva ze dne 2. prosince 2011 důrazně odsuzuje rozsáhlé systematické a hrubé porušování lidských práv a základních svobod – tj. zabíjení, svévolné popravy, perzekuce, svévolné zadržování, násilná zmizení, mučení a špatné zacházení, znásilňování a jiné akty sexuálního násilí vůči civilistům včetně dětí a odepírání či znemožňování lékařské pomoci zraněným – syrskými orgány a vojenskými a bezpečnostními silami a navrhuje vytvořit úřad zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v této zemi;

E.  vzhledem k tomu, že ve zprávě nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku je zdokumentováno rozsáhlé systematické a hrubé porušování lidských práv a základních svobod syrskými vojenskými a bezpečnostními silami a provládními milicemi; vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise je hluboce znepokojena tím, že jsou zločiny proti lidskosti v Sýrii páchány na různých místech; vzhledem k tomu, že syrská vláda odmítla s touto komisí spolupracovat; vzhledem k tomu, že podle zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN došlo od začátku represí k četným zběhnutím z vojenských a bezpečnostních sil a že se počet těchto zběhnutí v posledních měsících zvýšil;

F.  vzhledem k tomu, že vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navi Pillayová ve svém prohlášení dne 2. prosince 2011 varovala, že pokračující bezohledné represe syrského režimu vůči obyvatelstvu jeho vlastní země mohou dovést tuto zemi k občanské válce, a vyzvala Radu bezpečnosti OSN, aby vyšetřování situace v Sýrii postoupila Mezinárodnímu trestnímu soudu;

G.  vzhledem k tomu, že syrské orgány stále znemožňují přístup zahraničním novinářům a pozorovatelům; vzhledem k tomu, že hlavními zdroji informací a dokumentace ohledně systematického a rozsáhlého porušování lidských práv, kterého se syrská armáda a syrské bezpečnostní síly dopouštějí na civilistech, a ohledně situace v Sýrii obecně jsou zprávy od syrských uprchlíků a aktivistů v oblasti lidských práv a záznamy z mobilních telefonů;

H.   vzhledem k tomu, že Evropská unie zpřísnila dne 1. prosince 2011 svá restriktivní opatření proti Sýrii zahrnutím dalších obchodních omezení pro společnosti a finanční instituce se sídlem v EU, pokud jde o syrskou ropu a syrský finanční sektor, dalšího zmrazení majetku a zákazu cestování pro 11 jednotlivců a 12 subjektů, zbrojního embarga, a především zákazu vývozu informačních a komunikačních technologií z EU do Sýrie, kterých by tamní vláda mohla zneužít k porušování lidských práv;

I.  vzhledem k tomu, že se Rada/ESVČ neshodla na požadovaných podrobnostech zákazu vývozu informačních a komunikačních technologií, a tudíž je dosud ani nezveřejnila; vzhledem k tomu, že existují četné zprávy o tom, že společnosti se sídlem v EU dodávaly syrské vládě speciálně upravené technologie pro zachycování, monitorování a evidenci veškerého dění na internetu a v rámci mobilní komunikační sítě v Sýrii, zachycující vnitrostátní i mezinárodní komunikaci; vzhledem k tomu, že společnosti se sídlem v EU budovaly a provozovaly na území Sýrie monitorovací střediska a poskytovaly syrské vládě příslušnou technickou podporu;

J.  vzhledem k tomu, že francouzský velvyslanec v Sýrii Eric Chevallier i velvyslanec USA v Sýrii Robert Ford se vrátili do Damašku, čímž chtějí dát najevo svou plnou podporu boji a požadavkům syrského lidu; vzhledem k tomu, že oba tito diplomaté byli v říjnu z bezpečnostních důvodů a kvůli intenzivním útokům na francouzské zájmy z Damašku odvoláni;

K.  vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech ze dne 1. prosince 2011 znovu vybídla syrskou opozici k vytvoření jednotné platformy, potvrdila, že EU bude nadále jednat se zástupci syrské opozice, kteří vyznávají zásadu nenásilí, a přivítala závazek Syrské národní rady v tomto směru;

L.  vzhledem k tomu, že dne 22. listopadu 2011 se místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová setkala se zástupci Syrské národní rady, přičemž zdůraznila význam široké opoziční politické platformy;

M.  vzhledem k tomu, že během posledních měsíců zahájili poslanci Evropského parlamentu dialog a vyměnili si názory s různými představiteli syrské opozice v exilu i v Sýrii;

N.  vzhledem k tomu, že krize v Sýrii představuje ohrožení stability a bezpečnosti celé oblasti Blízkého východu;

O.  vzhledem k tomu, že Liga arabských států dne 16. listopadu 2011 pozastavila členství Sýrie v této regionální organizaci poté, co Sýrie nesplnila podmínky mírového plánu Ligy arabských států, k nimž patřilo stažení syrských tanků ze vzdorujících měst, zastavení útoků proti demonstrantům, vedení dialogu s opozicí a vpuštění přibližně 500 pozorovatelů Ligy arabských států do země, aby mohli posoudit situaci na místě; vzhledem k tomu, že po několika ultimátech schválila Liga arabských států dne 27. listopadu 2011 sankce proti Sýrii, které zahrnují zmrazení majetku a embargo na investice;

P.  vzhledem k tomu, že dne 30. listopadu 2011 uvalila turecká vláda na Sýrii hospodářské sankce a také zbrojní embargo, včetně embarga na dodávky zbraní a vojenského vybavení, a pozastavila dohodu o spolupráci se Sýrií do doby, než bude v Sýrii ustanovena nová vláda; vzhledem k tomu, že dne 22. listopadu 2011 vyzval předseda turecké vlády prezidenta Asada, aby „už konečně odstoupil“; vzhledem k tomu, že od března 2011 našly v Turecku útočiště tisíce syrských uprchlíků;

Q.  vzhledem ke znepokojivým zprávám oznámeným z mnoha zdrojů o tom, že syrské orgány nařídily vyhoštění otce Paola dall'Oglia, opata kláštera Mar Musa v Sýrii a nositele ceny Evropsko-středomořské nadace Anny Lindhové pro dialog mezi kulturami za rok 2006, který je dobře znám svým úsilím o dosažení harmonie mezi náboženskými vyznáními v Sýrii, vynaloženým v posledních třech desetiletích, a svým zapojením do snah o vnitřní usmíření založené na jednání a svobodě projevu; žádá syrské orgány, aby se zdržely tohoto kroku, neboť by mohl oslabit probíhající dialog mezi křesťany a muslimy;

R.  vzhledem k tomu, že dne 4. prosince 2011 zadržely syrské úřady na syrsko-jordánské hranici blogerku Razanu Gazzawiovou s tím, že se údajně snažila dostat do hlavního města Jordánska Ammánu, aby se tam zúčastnila semináře o svobodě tisku organizovaného jejím zaměstnavatelem, Syrským střediskem pro sdělovací prostředky a svobodu slova;

1.  znovu co nejostřeji odsuzuje brutální represe syrského režimu vůči vlastnímu obyvatelstvu, včetně dětí; vyjadřuje soustrast rodinám obětí; opětovně vyslovuje solidaritu se syrským lidem v jeho nenásilném boji za svobodu, důstojnost a demokracii a oceňuje jeho odvahu a odhodlání, se zvláštním ohledem na ženy, které v tomto boji sehrávají zásadní úlohu;

2.  konstatuje, že syrský režim – a zejména prezident Bašár al-Asad, který nese jako nejvyšší ústavní představitel syrského státu hlavní odpovědnost – nedostál svým povinnostem vyplývajícím z mezinárodních úmluv v oblasti lidských práv, a opětovně vyzývá k okamžitému ukončení násilných zásahů proti pokojně protestujícím občanům a pronásledování jejich rodin, k propuštění všech zadržovaných demonstrantů, politických vězňů, bojovníků za lidská práva a novinářů a k umožnění neomezeného přístupu mezinárodním humanitárním organizacím a organizacím zabývajícím se lidskými právy a mezinárodním sdělovacím prostředkům do země;

3.  opět vyzývá prezidenta Bašára al-Asada a jeho režim, aby se neprodleně vzdal moci a umožnil demokratickou změnu režimu v zemi;

4.  vyzývá k rychlému, nezávislému a transparentnímu vyšetření rozsáhlého systematického a hrubého porušování lidských práv a základních svobod, jehož se dopouštějí syrské orgány a vojenské a bezpečnostní síly, s cílem zajistit, aby všechny osoby odpovědné za tyto činy, které lze považovat za zločiny proti lidskosti, byly mezinárodním společenstvím pohnány k odpovědnosti;

5.  upozorňuje na žádost syrské opozice a demonstrantů, aby byli do země vysláni mezinárodní pozorovatelé, jejichž přítomnost by odrazovala od útoků na civilisty, a aby byl mezinárodním organizacím, organizacím pro lidská práva a mezinárodním sdělovacím prostředkům umožněn neomezený vstup do země;

6.  vyzývá k pokojnému a opravdovému přechodu k demokracii, který by splňoval legitimní požadavky syrského lidu a zakládal by se na procesu vnitrostátního politického dialogu za účasti všech demokratických sil a občanské společnosti v zemi; naléhavě žádá opoziční síly, aby se při obraně obyvatelstva vyvarovaly nástrah další eskalace násilí a militarizace situace; vyjadřuje vážné obavy, že syrské orgány možná rozšiřují své zastrašování i na aktivisty syrské opozice v exilu, a žádá členské státy EU, aby zvážily možnost vyhoštění syrských diplomatů působících v EU, kteří jsou do těchto případů zapojeni, nebo použití jiných vhodných opatření proti nim;

7.  vítá a podporuje pokračující domácí i mezinárodní úsilí syrské opozice, která se snaží vytvořit společnou platformu, pokračovat ve spolupráci s mezinárodním společenstvím, zejména s Ligou arabských států, a pracovat na společné vizi pro budoucnost Sýrie a přechod k demokracii; i nadále podporuje Syrskou národní radu a zdůrazňuje, že je důležité, aby se syrská opozice a tzv. syrská svobodná armáda zavázaly k dodržování lidských práv, základních svobod a zásad právního státu a aby si zachovaly jasné odhodlání postupovat mírovou a inkluzivní cestou; podporuje závěry Rady ze dne 1. prosince 2011 a naléhá na EU a její členské státy, aby je rychle provedly a aby našly nové způsoby posílení své nevojenské pomoci poskytované opozičním silám;

8.  opět zdůrazňuje, že syrská vláda nesplnila svou povinnost chránit obyvatelstvo Sýrie, okamžitě ukončit veškeré porušování lidských práv a zastavit útoky proti civilním obyvatelům; domnívá se, že s ohledem na toto selhání je třeba, aby mezinárodní společenství neprodleně přijalo vhodná opatření;

9.  vítá závazek EU pokračovat ve snaze o zvýšení mezinárodního tlaku na syrský režim; důrazně podporuje rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu a 1. prosince 2011 uvalit na syrský režim nová restriktivní opatření a žádá zmrazení majetku a zákaz cestování pro rodiny a firmy, které jsou hlavními poskytovateli finančních prostředků syrskému režimu; zdůrazňuje, že je nutné, aby byla EU schopna pohotově přijmout další opatření s cílem pomoci syrskému lidu, jenž mírovými prostředky bojuje za demokratickou budoucnost; vyzývá v této souvislosti, pokud budou represe pokračovat, k dalším sankcím EU zaměřeným na syrský režim, které by však minimalizovaly negativní dopady na obyvatelstvo, a k vytvoření odpovídajících mechanismů pro řešení současných a budoucích humanitárních krizí v zemi; vítá a podporuje závěry Rady ze dne 1. prosince 2011 týkající se Sýrie, v nichž se mimo jiné prohlašuje, že jakmile prezident Bašár al-Asad odstoupí a bude zahájen skutečný přechod k demokracii, je EU připravena rozvinout se Sýrií ve všech oblastech společného zájmu nové a ambicióznější partnerství, mimo jiné mobilizací pomoci a posílením obchodních a hospodářských vazeb;

10.  vítá a podporuje rezoluce k situaci v oblasti lidských práv v Sýrii přijaté Valným shromážděním OSN dne 22. listopadu 2011, Radou OSN pro lidská práva dne 2. prosince 2011 a třetím výborem Valného shromáždění OSN dne 22. listopadu 2011, i zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Sýrii ze dne 23. listopadu 2011; požaduje okamžité pozastavení členství Sýrie ve Výboru pro lidská práva UNESCO;

11.  vyjadřuje politování nad skutečností, že Rada bezpečnosti OSN dosud nebyla schopna na pokračující projevy brutality v Sýrii náležitě reagovat; znovu vyzývá členy Rady bezpečnosti OSN, a zejména Rusko a Čínu, aby dostály své povinnosti zajistit, aby Sýrie dodržovala mezinárodní normy v oblasti lidských práv; nadále podporuje úsilí EU a jejích členských států v této oblasti; vybízí zároveň Radu bezpečnosti OSN, aby předala vyšetření zločinů spáchaných syrským režimem proti vlastnímu obyvatelstvu Mezinárodnímu trestnímu soudu;

12.  jednoznačně podporuje úsilí Ligy arabských států o ukončení násilí a nalezení politického řešení pro situaci v Sýrii; vítá návrh Ligy vyslat do země pozorovatelskou misi s cílem poskytnout ochranu civilnímu obyvatelstvu; vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že syrské orgány neplní závazky ohledně provádění akčního plánu; vítá rozhodnutí Ligy arabských států zavést vůči syrskému režimu sankce; vyzývá syrský režim, aby upustil od jakýchkoli přímých či nepřímých snah destabilizovat sousední země;

13.  vyzývá k širší spolupráci EU s Tureckem, pokud jde o situaci v Sýrii; oceňuje, že Turecko syrský režim odsoudilo, že proti němu zavedlo hospodářské sankce a že své hranice nechává otevřené pro uprchlíky;

14.  naléhá na místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby vynaložila veškeré úsilí na zahájení jednání s Tureckem, Ligou arabských států a syrskou opozicí o opatřeních na zřízení humanitárních koridorů na syrsko-tureckých hranicích, které by chránily syrské uprchlíky a všechny civilisty, kteří se snaží utéci ze země před pokračující vojenskou represí;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky, vládě a parlamentu Ruské federace, vládě a parlamentu Syrské arabské republiky a vládě a parlamentu Turecké republiky.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2011)0471.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0387.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2011)0476.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2011)0333.
(5) Úř.věst. L 319, 2.12.2011, s. 56.

Poslední aktualizace: 6. května 2013Právní upozornění