Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 60kWORD 32k
Tiistai 14. helmikuuta 2012 - Strasbourg Lopullinen painos
Bluetongue-tautia vastaan rokottaminen ***II
P7_TA(2012)0036A7-0031/2012

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. helmikuuta 2012 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2000/75/EY muuttamisesta bluetongue-tautia vastaan rokottamisen osalta (16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (16696/1/2011 – C7-0011/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. maaliskuuta 2011 antaman lausunnon(1) ,

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2010)0666),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 72 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0031/2012),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 132, 3.5.2011, s. 92.
(2) Hyväksytyt tekstit, 7.4.2011, P7_TA(2011)0147.

Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2013Oikeudellinen huomautus