Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Testi adottati
PDF 80kWORD 43k
Il-Ħamis, 15 ta' Marzu 2012 - Strasburgu Verżjoni finali
Palestina: attakki minn forzi Iżraeljani fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni Palestinjani
P7_TA(2012)0093B7-0160, 0162, 0164, 0167 u 0170/2012

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Marzu 2012 dwar il-Palestina: attakki mill-forzi Iżraeljani fuq stazzjonijiet telviżivi Palestinjani (2012/2570(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-3 ta' Marzu 2012 mill-kelliem għar-Rappreżentant Għoli Catherine Ashton dwar l-għeluq ta' żewġ stazzjonjiet televiżivi Palestinjani,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta' Diċembru 2009, tat-13 ta' Diċembru 2010, u tat-18 ta' Lulju 2011 dwar il-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Iżrael, u b'mod partikulari l-Artikolu 2 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 19 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948, li tistqarr: “Kull persuna għandha d-dritt għal-libertà tal-espressjoni; dan id-dritt jinkludi l-libertà għall-opinjoni mingħajr xkiel u biex wieħed ifittex, jirċievi u jagħti informazzjoni u ideat permezz ta' kwalunkwe midja u irrispettivament mill-fruntieri”,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966,

–  wara li kkunsidra l-Ftehimiet ta' Oslo (Dikjarazzjoni tal-Prinċipji dwar l-Arranġamenti Interim ta' Governanza awtonoma) tal-1993 u ftehimiet oħra bejn l-Iżrael u l-Awtorità Palestinjana,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Kwartett tal-Lvant Nofsani, b'mod partikolari dawk tat-23 ta' Settembru 2011 u tat-12 ta' Marzu 2012,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 122(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-UE ripetutament ikkonfermat l-appoġġ tagħha għal soluzzjoni li tinkludi żewġ stati, bl-Istat ta' Iżrael u l-Istat Palestinjan indipendenti, demokratiku, kontigwu u vijabbli spalla ma' spalla fil-paċi u fis-sigurtà;

B.  billi fid-29 ta' Frar 2012 f'Ramallah, is-suldati u l-uffiċjali tal-Forżi tad-Difiża Iżraeljani tal-Ministeru tal-Komunikazzjoni Iżraeljan attakkaw żewġ stazzjonijiet televiżivi Palestinjani, Wattan TV u Al Quds Educational TV, ikkonfiskaw trażmettituri, kompjuters, tagħmir ta' xandir, cassettes u dokumenti amministrattivi u finanzjarji, u żammew il-ħaddiema għal sigħat twal;

C.  billi l-Ministeru tal-Komunikazzjoni Iżraeljan qal fi stqarrija li ripetutament avża liż-żewġ stazzjonijiet li kienu qed jużaw frekwenzi li kisru l-ftehimiet bejn Iżrael u l-Palestina u marru kontra s-sistemi ta' komunikazzjoni u trażmissjoni f'Iżrael; billi l-kelliem għall-militar Iżraeljan qal li l-interferenza kienet qed taffettwa l-komunikazzjoni tal-inġenji tal-ajru fl-Ajruport Internazzjonali ta' Ben Gurion;

D.  billi l-Awtorità Palestinjana (AP) wieġbet li l-akkużi Iżraeljani dwar l-interruzzjoni tal-komunikazzjonijiet tal-ajruplani kienu foloz, u żiedet li la hi u l-anqas iż-żewġ stazzjonijiet televiżivi ma rċevew avviżi mill-awtoritajiet Iżraeljani, u li ż-żewġ stazzjonijet ma kienu ħatja ta' ebda ksur tal-ftehimiet bejn l-Iżrael u l-AP, filwaqt li l-attakki Iżraeljani kisru dawk il-ftehimiet, li jirrikjedu li dawn il-kwistjonijiet ikunu solvuti permezz ta' konsultazzjoni;

E.  billi l-UE ħadmet maż-żewġ stazzjonijiet, li ilhom ixandru għal ħafna snin;

F.  billi l-Ftehimiet ta' Osolo stabbilew Kumitat Tekniku Konġunt Iżraeli-Palestinjan biex jindirizza kull kwistjoni li tinqala' marbuta mal-qasam tat-telekomunikazzjoni;

G.  billi l-attakki Iżraeljani fuq iż-żewġ stazzjonijiet televiżivi Palestinjani seħħew fiż-Żona A, li tinsab taħt l-amministrazzjoni u l-kontroll ċivili u tas-sigurtà Palestinjana;

1.  Jinsab imħasseb ħafna dwar l-attakki f'Ramallah imwettqa mill-forżi tas-sigurtà Iżraeljani li laqtu l-istazzjonijiet televiżi Palestinjani Wattan TV u Al Quds Educational TV;

2.  Jappoġġa l-isforzi tal-awtoritajiet Palestinjani u ż-żewġ stazzjonijiet televiżi biex it-tagħmir użat għax-xandir jerġa' jibda jopera u jitkompla x-xandir li ġie mwaqqaf; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Iżraeljani biex immedjatament jagħtu lura t-tagħmir konfiskat u jippermettu li terġa' tibda l-attività ta' trażmissjoni miż-żewġ stazzjonijiet tat-TV;

3.  Jistieden lill-awtoritajiet Iżraeljani jirrispettaw bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tal-ftehimiet eżistenti bejn Iżrael u l-Awtorità Palestinjana meta jkollhom x'jaqsmu mal-midja Palestinjana; iħeġġeġ lill-Ministeru tal-Komunikazzjoni Palestinjan biex jaħdem aktar mill-qrib mal-awtoritajiet Iżraeljani sabiex jiżgura li l-faċilitajiet ta' xandir ikunu siguri u legali;

4.  Jistieden lill-Iżrael u l-Awtorità Palestinjana biex jagħmlu l-aħjar użu possibbli tal-Kumitat Tekniku Konġunt Iżraeli-Palestinjan, stabbilit mill-Ftehimiet ta' Oslo biex jindirizza kwalunkwe kwistjonijiet li jqumu fil-qasam tat-telekomunikazzjoni, bil-għan li jkun hemm riżoluzzjoni urġenti ta' kull kwistjoni li tirrigwarda xandir minn dawn l-istazzjonijiet tat-televiżjoni;

5.  Jilqa l-isforzi Palestinjani ta' tisħiħ istituzzjonali; jinnota li l-attakki mill-forzi Iżraeljani li jaffettwaw il-bliet Palestinjani fejn l-Awtorità Palestinjana, taħt il-Ftehimiet ta' Oslo, għandha poteri u responsabbiltajiet fuq is-sigurtà interna u l-ordni pubbliku jikkostitwixxu ksur ta' dawn il-ftehimiet;

6.  Jerġa' jenfasizza l-fatt li l-mezzi paċifiċi u nonvjolenti huma l-uniku mod kif tista' tinkiseb soluzzjoni sostenibbli għall-kunflitt bejn Iżrael u l-Palestina;

7.  Jistieden lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli, lill-Kunsill, u lill-Kummissjoni biex iqiegħdu din il-kwistjoni, li tikkonċerna d-drittijiet bażiċi ta' aċċess pubbliku għall-informazzjoni, il-libertà tal-istampa u l-libertà tal-espressjoni, fuq l-aġenda tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Iżrael, u jtenni f'dan il-kuntest l-obbligu tal-UE li tiżgura l-konsistenza bejn l-oqsma differenti tal-azzjoni esterna tagħha u bejn dawn u l-politiki l-oħra tagħha, skont l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

8.  Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jaffermaw pożizzjoni b'saħħitha u magħquda kif ukoll ikollhom rwol aktar attiv, anke fi ħdan il-Kwartett, fl-isforzi biex tinkiseb paċi ġusta u dejjiema bejn l-Iżraeljani u l-Palestinjani; jenfasizza r-rwol ċentrali tal-Kwartett u jappoġġa bis-sħiħ ir-Rappreżentant Għoli fl-isforzi tagħha biex tiżgura li l-Kwartett joħloq perspettiva kredibbli għat-tnedija mill-ġdid tal-proċess ta' paċi;

9.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Gvernijiet u l-Parlamenti tal-Istati Membri, lill-President tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, lill-Gvernijiet u l-Parlamenti tal-Membri tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, lill-Mibgħut tal-Kwartett tal-Lvant Nofsani, lill-Knesset u l-Gvern tal-Iżrael, lill-President tal-Awtorità Palestinjana u lill-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan.

Aġġornata l-aħħar: 25 ta' Lulju 2013Avviż legali