Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 95kWORD 58k
2012. március 15., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Az emberi jogok megsértése Bahreinben
P7_TA(2012)0094B7-0171, 0172, 0173, 0174 és 0176/2012

Az Európai Parlament 2012. március 15-i állásfoglalása az emberi jogok megsértéséről Bahreinben (2012/2571(RSP))

Az Európai Parlament ,

–  tekintettel korábbi, 2011. július 7-i állásfoglalására a szíriai, jemeni és bahreini helyzetről az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet tükrében(1) , valamint a Bahreinről szóló 2011. október 27-i állásfoglalására(2) ,

–  tekintettel az Európai Unió és az Öböl-menti Együttműködési Tanács közötti kapcsolatokról szóló, 2011. március 24-i állásfoglalására(3) ,

–  tekintettel elnökének két bahreini polgári aktivista halálával kapcsolatos 2011. április 12-i nyilatkozatára, valamint 2011. április 28-i nyilatkozatára, amelyben elítéli négy, békés demokráciapárti tüntetéseken részt vevő bahreini ellen hozott halálos ítéletet,

–  tekintettel az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottságának Bahreinről szóló 2011. október 3-i meghallgatására,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/főképviselő Bahreinnel kapcsolatos 2011-es nyilatkozataira, különösen a Bahreini Független Vizsgálóbizottság jelentésének közzétételéről szóló 2011. november 24-i nyilatkozatára, Catherine Ashton főképviselő szóvivőjének a bahreini zavargások évfordulóján tett 2012. február 13-i nyilatkozatára, valamint az alelnök/főképviselő által 2011. október 12-én az egyiptomi, a szíriai és a bahreini helyzettel kapcsolatban az Európai Parlamentben tett nyilatkozataira,

–  tekintettel a Tanács Bahreinre vonatkozó 2011. május 23-i, április 12-i és március 21-i következtetéseire,

–  tekintettel az ENSZ főtitkára 21 bahreini politikai aktivistára, emberi jogi jogvédőre és ellenzéki vezetőre kirótt hosszú, egyes esetekben életfogytiglani börtönbüntetésekkel kapcsolatos 2011. június 23-i és szeptember 30-i nyilatkozatára, valamint a főtitkár szóvivőjének Bahreinnel kapcsolatos 2012. február 15-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlése 66. ülésszakának Bahreinről szóló 2011. szeptember 29-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Bahreini Királyság Külügyminisztériuma által 2011. október 5-én tett sajtónyilatkozatra, valamint a bahreini Egészségügyi Minisztériumnak az orvosok, ápolók és medikusok elítéléséről szóló 2011. szeptember 30-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a bahreini államügyésznek a korábban katonai bíróság elé állított orvosok perújrafelvételével kapcsolatos 2011. október 23-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Bahreini Független Vizsgálóbizottság 2011. november 23-i jelentésére,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (1996), a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni ENSZ-egyezményre, valamint az Emberi Jogok Arab Chartájára, amelyek mindegyikének Bahrein is részes fele,

–  tekintettel a bahreini alkotmány 19. cikkének d) pontjára,

–  tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló 2004. évi – 2008-ban módosított – európai uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel a Human Rights Watch 2012. február 28-jei jelentésére,

–  tekintettel az 1949-ben elfogadott Genfi Egyezményre,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,

–  tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel 2012. február 14. volt az alapvető emberi jogok tiszteletben tartását és demokratikus reformokat követelő békés népi mozgalom létrejöttének első évfordulója; mivel a kormányzati hatóságok letartóztatásokat hajtottak végre, és megakadályozták a békés tüntetők gyülekezését; mivel a kormányerők erőszakkal léptek fel a tiltakozókkal szemben; mivel könnygázt, villanógránátokat és sörétes lövedékeket használtak a lakóövezetekben, és a jelentések szerint a rendőrség több házba is betört;

B.  mivel a tiltakozásokat továbbra is erőszakkal elnyomják; mivel folytatódik az emberi jogi jogvédők, ügyvédek, tanárok, egészségügyi dolgozók és bloggerek vád alá helyezése, fogva tartása és kínzása; mivel emberi jogi szervezetek szerint az elmúlt két hónapban több mint 100 polgárt vettek önkényesen őrizetbe;

C.  mivel a bankágazaton és az idegenforgalmon alapuló gazdaság – amelyet a pénzügyi világválság már meggyengített – nehezen áll talpra;

D.  mivel 2012. január 29-én mintegy 250 politikai fogoly kezdett éhségsztrájkba 14 vezető politikai és emberi jogi aktivista 2011 márciusa óta tartó önkényes fogva tartása miatt;

E.  mivel 2012 eleje óta a bahreini hatóságok nem engedélyezik az országba való belépést a nemzetközi emberi jogi szervezetek és az újságírók számára, és korlátozzák látogatásaikat, ami súlyosan akadályozza őket munkájuk elvégzésében;

F.  mivel a Bahreini Független Vizsgálóbizottságnak a bahreini király tavaly júniusi megbízásából készült, 2011 novemberében kiadott jelentése megállapította, hogy a tavalyi zavargásokban 35 személy vesztette életét, köztük a biztonsági szolgálatok öt tagja és öt, őrizete ideje alatt halálra kínzott fogva tartott személy; mivel a Bahreini Független Vizsgálóbizottság jelentése megállapította, hogy túlzott erőt alkalmaztak a tiltakozókkal, politikai aktivistákkal, emberi jogi jogvédőkkel és újságírókkal szemben, hogy gyakoriak voltak a kínzások, és hogy sokakat állítottak bíróság elé vagy ítéltek börtönbüntetésre a szabad véleménynyilvánításhoz és gyülekezéshez való joguk gyakorlása miatt; mivel a Bahreini Független Vizsgálóbizottság hangoztatta azon véleményét, hogy a bírósági tárgyalások nem feleltek meg a tisztességes eljárásra vonatkozó nemzetközi normáknak, de még a bahreini büntető törvénykönyvnek sem;

G.  mivel a bahreini király elfogadta a jelentés megállapításait, és egy 19 tagú Nemzeti Bizottságot jelölt ki a végrehajtási folyamat felügyeletére; mivel a Nemzeti Bizottság a tervek szerint 2012. március 20-án adja közre a rendőrségért, az igazságszolgáltatásért, az oktatásért és a médiáért felelős kormányzati szervek irányításával foglalkozó következtetéseit; mivel Hamad bin Ísza Ál Kalifa bahreini király a nemzeti megbékélés érdekében nyilvánosan ígéretet tett a reformok végrehajtására;

H.  mivel a Bahreini Független Vizsgálóbizottság ajánlásai alapján Bahrein különleges vizsgálati egységet állított fel az államügyészségen belül, amelynek feladata a polgári személyek halálához, kínzásához és a velük szembeni rossz bánásmódhoz vezető törvénytelen cselekményeket vagy mulasztásokat elkövető személyek felelősségének megállapítása;

I.  mivel a Bahreini Független Vizsgálóbizottság ajánlásait továbbra is lassan hajtják végre; mivel nemzeti párbeszéd indult a megbékélésért;

J.  mivel több nem kormányzati szervezet beszámolója szerint a katonai és polgári bíróságok előtt lefolytatott tisztességtelen perek a demokráciapárti mozgalom elnyomásának központi elemét képezik Bahreinben; mivel a Bahreini Független Vizsgálóbizottság ajánlásainak egyike az volt, hogy a polgári személyek katonai bíróságok által tárgyalt ügyeit rendes bíróságoknak kell felülvizsgálniuk, ezt azonban még nem minden ügy esetében hajtották végre;

K.  mivel a bahreini hatóságok többször kinyilvánították elkötelezettségüket az emberi jogi reformok megvalósítása és a nemzetközi emberi jogi szervezetekkel folytatott együttműködés mellett;

L.  mivel Bahrein kormánya több felszólítást kapott arra, hogy adjon állandó meghívást az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának különleges eljárásai számára;

M.  mivel Juan Mendez, az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges jelentéstevője 2012. március 8. és 17. között látogatott volna Bahreinbe, de a bahreini hatóságok hivatalosan kérték, hogy látogatását halassza el 2012 júliusa utánra;

N.  mivel a jelentések szerint a tiltakozásokban való részvételük miatt több mint 4 000 embert bocsátottak el állásából vagy távolítottak el az egyetemről; mivel a bahreini szakszervezetek szerint közülük több mint ezren még mindig nem kapták vissza állásukat, és mivel még mindig több tucat egyetemi hallgató vár arra, hogy folytathassa tanulmányait; mivel a visszahelyezettek közül sokakkal nyomásgyakorlás révén olyan nyilatkozatot írattak alá, amelyben kötelezik magukat, hogy tartózkodni fognak a szakszervezetekkel összefüggő mindennemű tevékenységtől, és beleegyeznek abba, hogy eredeti állásuktól eltérő munkakörbe helyezzék őket;

O.  mivel a tavalyi év eseményei alapján a Riporterek határok nélkül elnevezésű szervezet Bahreint az „internet ellenségévé” nyilvánította;

1.  üdvözli a Bahreini Független Vizsgálóbizottság ajánlásait, és sürgeti a bahreini kormányt, hogy tegyen meg minden szükséges lépést az ajánlások maradéktalan és gyors végrehajtásért a legfontosabb problémák rendezése, a büntetlenség megszüntetése, a társadalmi megegyezés visszaállítása, az emberi jogok védelmének a nemzetközi emberi jogi normákkal összhangban történő javítása és jelentős reformok végrehajtása érdekében;

2.  együttérzését fejezi ki az elnyomás áldozatainak és családtagjainak Bahreinben;

3.  elítéli az emberi jogok folytatódó megsértését Bahreinben, és sürgeti a bahreini hatóságokat és biztonsági erőket, hogy hagyjanak fel az erőszak alkalmazásával, ideértve a könnygáz túlzott alkalmazását, az elnyomást, a kínzásokat, a békés tiltakozók törvénytelen őrizetbe vételét és bíróság elé állítását, és hogy tanúsítsanak maximális önmérsékletet a tiltakozások kézben tartására tett kísérleteik során; sürgeti a hatóságokat, hogy jogszabályaikkal és nemzetközi kötelezettségeikkel szoros összhangban lépjenek fel; hangsúlyozza a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot, amelyet Bahrein is elismert;

4.  ismételten felszólít a békés tüntetők, politikai aktivisták, emberi jogi jogvédők, orvosok és mentősök, bloggerek és újságírók, különösen Abdulhádi al-Havadzsa, a Bahreini Emberi Jogi Központ elnöke, Mádi Abu Díb, a Bahreini Tanárok Szövetsége elnöke – akiket a véleménynyilvánítás szabadságához és a békés gyülekezéshez való joguk gyakorlásáért és szakmai kötelességeik betartásáért vettek őrizetbe vagy ítéltek el – azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására,

5.  hangsúlyozza, hogy a tüntetők jogos demokratikus törekvéseiket fejezték ki, és sürgeti a bahreini hatóságokat, hogy a megbékélés folyamatát átfogó és konstruktív párbeszéd keretében valósítsák meg, ami elengedhetetlen annak érdekében, hogy létrejöjjön Bahrein sokszínű társadalmának demokratikus stabilitása, amelyben a törvények betűjének és a jogalkalmazásnak egyformán garantálnia kell minden egyes polgár jogait;

6.  sürgeti a bahreini hatóságokat, hogy alapos, pártatlan és független módon vizsgálják ki a rendőrség és a biztonsági erők által, valamint a bahreini katonai jelenlét következtében a demokráciapárti tiltakozások idején a békés tüntetőkkel és polgárokkal szemben elkövetett emberi jogi jogsértéseket annak érdekében, hogy biztosítsák a felelősségre vonást és a felelősök büntetlenségének megakadályozását – beosztásra vagy rangra való tekintet nélkül –, és hogy fogadjanak el a jövőbeli emberi jogi jogsértésektől visszatartó intézkedéseket;

7.  felszólítja a bahreini kormányt, hogy ejtsen minden olyan vádat és semmisítsen meg minden 2011 februárja óta a Nemzetbiztonsági Bíróságokon és a polgári bíróságokon hozott olyan elmarasztaló ítéletet, amely a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a gyülekezés szabadságához fűződő jogon alapul, és semmisítsen meg minden olyan elmarasztaló ítéletet, amely kizárólag beismeréseken alapul;

8.  felszólítja a bahreini hatóságokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy a büntetőügyek minden vádlottja a bahreini és a nemzetközi jognak megfelelően azonnal és maradéktalanul hozzáférjen a jogi tanácsadáshoz, ezen belül a kihallgatásokkal és a tárgyalásokra való felkészüléssel kapcsolatban is, vizsgálják ki a kihallgatások során alkalmazott kínzásokról és durva bánásmódról szóló hiteles állításokat, és vonjanak felelősségre minden olyan hivatalos személyt, aki elmulasztotta betartani a tisztességes bírósági tárgyalás követelményeit;

9.  felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy kérje számon a bahreini kormányon az emberi jogok tiszteletben tartására, a szükséges reformok végrehajtására, az emberi jogi jogsértések független kivizsgálásának megindítására és a felelősök elszámoltatására tett ígéreteit, és sürgesse a bahreini kormányt, hogy ejtse az orvosok és egészségügyi dolgozók ellen emelt valamennyi vádat, és bocsássa szabadon a demokráciáért tartott békés tiltakozásokon való részvételért őrizetbe vett összes személyt;

10.  felszólítja a bahreini hatóságokat, hogy állítsák vissza és tartsák tiszteletben az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat, ezen belül a véleménynyilvánítás szabadságát – az interneten és azon kívül egyaránt –, a gyülekezési szabadságot, a vallásszabadságot, a nők jogait és a nemek közötti egyenlőséget, lépjenek fel a megkülönböztetés ellen, és azonnal szüntessék meg az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés mindennemű korlátozását; felszólítja a bahreini hatóságokat, hogy szüntessék meg a külföldi újságírók és nemzetközi emberi jogi szervezetek országba való belépésére vonatkozó összes korlátozást, és tegyék lehetővé az emberi jogi jogsértések ügyében bejelentett független vizsgálatok és a bejelentett reformok nyomon követését;

11.  üdvözli a bahreini emberi jogi és szociális fejlesztési minisztérium létrehozását, és kéri a minisztériumot, hogy a nemzetközi emberi jogi normáknak és kötelezettségeknek megfelelően végezze tevékenységét;

12.  sürgeti a nemzeti hatóságokat és az érintett európai vállalkozásokat, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket a maradék állásából elbocsátott személy haladéktalan visszahelyezésének biztosítása érdekében;

13.  üdvözli a fegyverek és a polgárok erőszakos elnyomására és az emberi jogok megsértésére alkalmas egyéb eszközök kivitelének Egyesült Államok általi felfüggesztését, és felszólítja a tagállamokat, hogy hasonlóképpen biztosítsák a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló európai tanácsi közös álláspont betartását;

14.  ismételten hangsúlyozza, hogy határozottan ellenzi a halálbüntetés alkalmazását, és sürgeti, hogy a bahreini hatóságok rendeljenek el azonnali moratóriumot;

15.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Bahreini Királyság kormányának és parlamentjének.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0333.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0475.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0109.

Utolsó frissítés: 2013. július 25.Jogi nyilatkozat