Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 92kWORD 69k
Joi, 15 martie 2012 - Strasbourg Ediţie definitivă
Încălcări ale drepturilor omului în Bahrain
P7_TA(2012)0094B7-0171, 0172, 0173, 0174 şi 0176/2012

Rezoluția Parlamentului European din 15 martie 2012 referitoare la încălcarea drepturilor omului în Bahrain (2012/2571(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluțiile sale anterioare din 7 iulie 2011 referitoare la situația din Siria, Yemen și Bahrain în contextul situației din lumea arabă și din Africa de Nord(1) și din 27 octombrie 2011 referitoare la situația din Bahrain(2) ,

–  având în vedere Rezoluția sa din 24 martie 2011 referitoare la relațiile Uniunii Europene cu Consiliul de Cooperare al Golfului(3) ,

–  având în vedere declarația din 12 aprilie 2011 a președintelui Regatului Bahrain referitoare la moartea a doi activiști civili din această țară și declarația din 28 aprilie 2011, care dezaproba condamnarea la moarte a patru cetățeni din Bahrain pentru participarea la proteste pașnice pro-democrație,

–  având în vedere audierea din 3 octombrie 2011 privind Regatul Bahrain din cadrul Subcomisiei pentru drepturile omului din Parlamentul European,

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) privind Bahrain din 2011 și, în special, declarația din 24 noiembrie 2011 privind publicarea raportului Comisiei independente de anchetă a Regatului Bahrain, declarația purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, cu ocazia comemorării revoltelor din Bahrain din data de 13 februarie 2012, precum și declarațiile în Parlamentul European din 12 octombrie 2011 ale VP/ÎR privind situația din Egipt, Siria, Yemen și Bahrain,

–  având în vedere Concluziile Consiliului referitoare la Bahrain din 21 martie, 12 aprilie și 23 mai 2011,

–  având în vedere declarațiile din 23 iunie și 30 septembrie 2011 ale Secretarului General al ONU privind sentințele de lungă durată pronunțate în cazul a 21 de activiști politici, apărători ai drepturilor omului și lideri ai opoziției din Bahrain, inclusiv condamnarea la închisoare pe viață a unora dintre ei, precum și declarația din 15 februarie 2012 a purtătorului de cuvânt al Secretarului General cu privire la Bahrain,

–  având în vedere declarația privind Bahrainul din 29 septembrie 2011 a celei de a 66-a Adunări Generale a ONU,

–  având în vedere declarația de presă a Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Bahrain din 5 octombrie 2011 și declarația Ministerului Sănătății din Bahrain privind condamnările din 30 septembrie 2011 ale unor medici, asistente medicale și cadre sanitare,

–  având în vedere declarația din 23 octombrie 2011 a procurorului general al Bahrainului privind rejudecarea unor medici judecați anterior în cadrul unor procese militare,

–  având în vedere raportul din 23 noiembrie 2011 al Comisiei independente de anchetă a Regatului Bahrain,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva torturii și a altor tratamente și pedepse crude, inumane și degradante, precum și Carta arabă a drepturilor omului, la care Bahrainul este parte,

–  având în vedere articolul 19 litera (d) din Constituția Bahrainului,

–  având în vedere Orientările UE privind apărătorii drepturilor omului din 2004, astfel cum au fost actualizate în 2008,

–  având în vedere Raportul Human Rights Watch de la 28 februarie 2012,

–  având în vedere Convenția de la Geneva din 1949,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât data de 14 februarie 2012 a marcat prima aniversare a mișcării populare pentru pace, care militează pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului și reforme democratice; întrucât autoritățile guvernamentale au reținut persoane și au împiedicat adunarea protestatarilor pașnici; întrucât forțele guvernamentale au reprimat violent protestatarii; întrucât în zonele rezidențiale s-au folosit gaze lacrimogene, grenade paralizante și arme cu alice și, conform unor relatări, poliția a intrat cu forța în mai multe case;

B.  întrucât reprimarea violentă a protestelor continuă; întrucât persecutarea, arestarea și torturarea apărătorilor drepturilor omului, avocaților, profesorilor, personalului sanitar și bloggerilor care au luat parte la protestele pașnice pro-democrație continuă; întrucât, conform organizațiilor pentru drepturile omului, peste 100 de cetățeni au fost reținuți în mod arbitrar în ultimele două luni;

C.  întrucât economia țării, care se bazează pe sectorul bancar și cel al turismului, slăbite deja de criza financiară mondială, face eforturi pentru a se redresa;

D.  întrucât, la 29 ianuarie 2012, aproximativ 250 de prizonieri politici au inițiat o grevă a foamei la nivel național, ca urmare a reținerii arbitrare a 14 importanți activiști politici și din domeniul drepturilor omului începând cu luna martie 2011;

E.  întrucât, de la începutul anului 2012, autoritățile din Bahrain refuză accesul în țară al organizațiilor internaționale pentru drepturile omului și al jurnaliștilor, limitând vizitele acestora, ceea ce constituie un impediment grav în calea abilității lor de a-și exercita profesia;

F.  întrucât, conform raportului Comisiei independente de anchetă a Regatului Bahrain, comandat de rege în iunie anul trecut și publicat în noiembrie 2011, 35 de persoane și-au pierdut viața în timpul revoltelor de anul trecut, inclusiv cinci agenți de securitate și cinci deținuți torturați până la moarte în timp ce se aflau în arest; întrucât raportul Comisiei independente de anchetă a Regatului Bahrain a concluzionat că au existat cazuri de utilizare a forței excesive împotriva protestatarilor pașnici, a activiștilor politici, a apărătorilor drepturilor omului și a jurnaliștilor, că tortura este folosită la scară largă și că multe persoane sunt judecate sau au fost condamnate la închisoare pentru exercitarea drepturilor lor la libertatea de exprimare și de întrunire; întrucât, în raportul său, Comisia independentă de anchetă a Regatului Bahrain și-a exprimat opinia conform căreia procesele nu respectă nici normele internaționale în ceea ce privește dreptul la un proces echitabil, nici propriul Cod penal al Bahrainului;

G.  întrucât Regele Bahrainului a acceptat concluziile raportului și a numit o Comisie națională alcătuită din 19 persoane pentru a supraveghea procesul de punere în aplicare; întrucât Comisia națională urmează să-și prezinte concluziile la 20 martie 2012 în ceea ce privește gestionarea poliției, a sistemului judiciar, a educației și a departamentelor de presă; întrucât Regele Bahrainului, Hamad Ben Issa Al Khalifa, s-a angajat în mod public să inițieze reforme pentru a realiza reconcilierea la nivel național;

H.  întrucât, ca urmare a recomandărilor Comisiei independente de anchetă a Regatului Bahrain, Bahrain a înființat o unitate specială de anchetă în cadrul departamentului procurorului, dedicat stabilirii responsabilității celor care au comis fapte ilegale sau de neglijență care au condus la pierderea de vieți, tortură sau tratamentul necorespunzător al civililor pe parcursul anului trecut;

I.  întrucât punerea în aplicare a recomandărilor Comisiei independente de anchetă a Regatului Bahrain este în continuare lentă; întrucât a fost inițiat un dialog la nivel național pentru reconciliere;

J.  întrucât, conform unei serii de rapoarte ale ONG-urilor, unul dintre elementele centrale ale represiunii mișcării de protest pro-democrație din Bahrain este reprezentat de procesele inechitabile care au loc în cadrul instanțelor militare și civile; întrucât una dintre recomandările Comisiei independente de anchetă a Regatului Bahrain este ca toți cetățenii judecați de instanțe militare să beneficieze de o revizuire a cazurilor lor de o instanță ordinară, însă aceasta nu a fost încă pusă în practică în toate cazurile;

K.  întrucât autoritățile din Bahrain și-au exprimat în mod repetat angajamentul de a pune în aplicare reforme ale drepturilor omului și de a colabora cu organizațiile internaționale pentru drepturile omului;

L.  întrucât Guvernul Bahrainului a fost invitat în mai multe rânduri să adreseze o invitație permanentă procedurilor speciale ale Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU;

M.  întrucât Raportorul special al ONU pentru tortură și alte tratamente și pedepse crude, inumane și degradante, Juan Mendez, trebuia să viziteze Bahrainul în perioada 8-17 martie 2012, însă autoritățile din Bahrain i-au solicitat în mod oficial să-și amâne călătoria până după luna iulie 2012;

N.  întrucât, conform relatărilor, peste 4 000 de persoane au fost concediate sau exmatriculate din universități pentru că au luat parte la proteste; întrucât, conform sindicatelor din Bahrain, peste 1 000 dintre aceste persoane nu și-au reluat activitatea la locul de muncă și zeci de studenți așteaptă să li se permită să-și reia studiile; întrucât mulți dintre cei care au fost reprimiți la locul de muncă au fost obligați să semneze declarații prin care s-au angajat să nu mai întreprindă nicio activitate sindicală și au acceptat alte posturi decât cele pe care le ocupau inițial;

O.  întrucât, ca urmare a evenimentelor de anul trecut, Reporteri fără Frontiere a identificat Bahrainul drept unul dintre „inamicii internetului”,

1.  salută recomandările Comisiei independente de anchetă a Regatului Bahrain și îndeamnă guvernul din Bahrain să ia toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare rapid și pe deplin recomandările sale pentru a aborda cele mai importante aspecte, pentru a pune capăt impunității, pentru a restabili consensul social, pentru a îmbunătăți protecția drepturilor omului în conformitate cu standardele internaționale în materie de drepturi ale omului și pentru a pune în aplicare reforme majore;

2.  își exprimă solidaritatea față de toate victimele unor astfel de represiuni și față de familiile lor;

3.  condamnă continuarea încălcării drepturilor omului în Bahrain și îndeamnă autoritățile și forțele de securitate din Bahrain să pună capăt utilizării excesive a violenței, inclusiv utilizării excesive a gazelor lacrimogene, a represiunii, a torturii, precum și reținerii și punerii sub acuzare ilegale a protestatarilor pașnici și să dea dovadă de cea mai mare reținere în încercarea de a controla protestele; îndeamnă autoritățile să acționeze în strictă conformitate cu legislația din țara lor și cu obligațiile lor internaționale; subliniază dreptul la un proces echitabil pe care Bahrain s-a angajat să-l respecte;

4.  își reiterează solicitarea în vederea eliberării imediate și necondiționate a tuturor protestatarilor pașnici, a activiștilor politici, a apărătorilor drepturilor omului, a medicilor și a paramedicilor, a bloggerilor și a jurnaliștilor, îndeosebi a lui Abdulhadi al-Khawaja, președintele Centrului pentru Drepturile Omului din Bahrain și a lui Mahdi Abu Dheeb, președintele Asociației profesorilor din Bahrain, care au fost reținuți sau condamnați pentru exercitarea drepturilor lor la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică sau pentru că și-au îndeplinit obligațiile profesionale;

5.  subliniază că demonstranții și-au exprimat aspirațiile democratice îndreptățite și îndeamnă autoritățile din Bahrain să realizeze procesul de consiliere prin intermediul unui dialog incluziv și constructiv, esențial pentru stabilitatea democratică a societății diverse a Bahrainului, unde drepturile fiecărui cetățean ar trebui să fie garantate în aceeași măsură atât de lege, cât și în practică;

6.  îndeamnă autoritățile din Bahrain să realizeze investigații aprofundate, imparțiale și independente ale cazurilor de încălcare a drepturilor omului de către poliție și forțele de securitate și ca urmare a prezenței militare în Bahrain în timpul protestelor pro-democrație și după acestea în scopul reprimării protestatarilor și cetățenilor pașnici, să asigure asumarea responsabilității și să prevină situațiile în care cei responsabili beneficiază de impunitate, indiferent de poziția sau rangul lor, precum și să adopte măsuri în vederea împiedicării cazurilor de încălcare a drepturilor omului în viitor;

7.  solicită guvernului din Bahrain să retragă toate acuzațiile și să suspende toate condamnările pronunțate din februarie 2011 în instanțele pentru siguranța națională sau în instanțele civile ca urmare a exercitării drepturilor la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, precum și toate condamnările pronunțate numai în baza mărturisirilor;

8.  invită autoritățile din Bahrain să se asigure că autoritățile oferă tuturor avocaților apărării acces rapid și deplin la consiliere juridică, astfel cum prevede dreptul Bahrainului și cel internațional, inclusiv în ceea ce privește interogările și pregătirea proceselor, pentru a investiga acuzațiile de tortură și de tratament necorespunzător credibile din timpul interogării și să tragă la răspundere toți funcționarii care nu îndeplinesc cerințele privind asigurarea unui proces echitabil;

9.  solicită VP/ÎR să se asigure că guvernul din Bahrain își respectă promisiunile de a respecta drepturile omului, de a implementa reformele necesare, de a iniția anchete independente ale cazurilor de încălcare a drepturilor omului și de a se asigura că cei responsabili sunt trași la răspundere; îndeamnă guvernul din Bahrain să renunțe la acuzațiile împotriva medicilor și cadrelor medicale și să-i elibereze pe toți cei aflați în arest pentru participarea la proteste pașnice pro-democrație;

10.  solicită autorităților din Bahrain să reinstaureze și să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, atât online, cât și offline, libertatea de întrunire, libertatea religioasă, drepturile femeilor și egalitatea de gen, pentru a combate discriminarea și pentru a pune capăt tuturor restricțiilor în ceea ce privește accesul la tehnologiile de informare și comunicare; solicită autorităților din Bahrain să suspende toate restricțiile în ceea ce privește accesul în țară al jurnaliștilor străini și al organizațiilor internaționale pentru drepturile omului și să permită monitorizarea anchetelor independente ale cazurilor de încălcare a drepturilor omului prevăzute și implementarea reformelor anunțate;

11.  salută înființarea unui Minister pentru Drepturile Omului și Dezvoltare Socială în Bahrain și îi cere ministrului să acționeze în conformitate cu normele și obligațiile internaționale în materie de drepturi ale omului;

12.  îndeamnă atât autoritățile naționale, cât și întreprinderile europene implicate să ia măsurile necesare pentru a asigura reprimirea la locul de muncă a persoanelor concediate;

13.  salută suspendarea de către Statele Unite a exportului de armament, arme și alte instrumente care pot fi utilizate pentru represiunea violentă a cetățenilor și pentru încălcarea drepturilor omului și solicită, de asemenea, statelor membre să asigure respectarea Poziției comune a Consiliului European care stabilește standardele comune care guvernează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar;

14.  își reiterează opoziția față de utilizarea pedepsei cu moartea și îndeamnă autoritățile din Bahrain să instaureze fără întârziere un moratoriu;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Regatului Bahrain.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2011)0333.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2011)0475.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2011)0109.

Ultima actualizare: 25 iulie 2013Notă juridică