Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 191kWORD 32k
Ketvirtadienis, 2012 m. kovo 15 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Programos „Šachmatai mokykloje“ įgyvendinimas Europos Sąjungos švietimo sistemose
P7_TA(2012)0097P7_DCL(2011)0050

2012 m. kovo 15 d. Europos Parlamento pareiškimas dėl programos „Šachmatai mokykloje“ įgyvendinimo Europos Sąjungos švietimo sistemose

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6 ir 165 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį,

A.  kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6 straipsnyje nurodoma, kad sportas yra viena iš sričių, kuriose „Sąjungos kompetencijai priklauso remti, koordinuoti ar papildyti valstybių narių veiksmus“;

B.  kadangi šachmatai yra visų socialinių grupių vaikams prieinamas žaidimas, galintis paskatinti socialinę sanglaudą bei prisidėti prie tokių politikos tikslų, kaip socialinė integracija, kova su diskriminacija, nusikalstamumo mažinimas ir netgi kova su įvairiomis priklausomybėmis;

C.  kadangi, nesvarbu, koks vaiko amžius, šachmatai gali pagerinti vaikų gebėjimą susikaupti, kantrybę ir atkaklumą bei vystyti kūrybiškumą, intuiciją, atmintį bei analitinius ir sprendimų priėmimo įgūdžius; kadangi šachmatai taip pat moko ryžtingumo, motyvacijos ir sportiškumo;

1.  ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti programos „Šachmatai mokykloje“ įgyvendinimą valstybių narių švietimo sistemose;

2.  ragina Komisiją rengiant būsimą komunikatą dėl sporto skirti reikiamą dėmesį programai „Šachmatai mokykloje“ ir užtikrinti pakankamą programos finansavimą nuo 2012 m.;

3.  ragina Komisiją atsižvelgti į tyrimų dėl šios programos poveikio vaikų vystymuisi rezultatus;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šį pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis(1) Komisijai ir valstybių narių parlamentams.

(1) Pasirašiusiųjų sąrašas paskelbtas 2012 m. kovo 15 d. posėdžio protokolo 3 priede (P7_PV(2012)03-15(ANN3)).

Atnaujinta: 2016 m. lapkričio 8 d.Teisinis pranešimas