Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0262(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0078/2012

Pateikti tekstai :

A7-0078/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/03/2012 - 9.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0105

Priimti tekstai
PDF 69kWORD 38k
Ketvirtadienis, 2012 m. kovo 29 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
Dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolė ***II
P7_TA(2012)0105A7-0078/2012

2012 m. kovo 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (18144/1/2011 – C7-0070/2012 – 2010/0262(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (18144/1/2011 – C7-0070/2012),

–  atsižvelgdamas į Portugalijos parlamento nuomonę dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projekto,

–  atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą(1) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0509),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7–0078/2012),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) 2011 9 13, priimti tekstai, P7_TA(2011)0345.

Atnaujinta: 2013 m. liepos 25 d.Teisinis pranešimas