Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2603(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0213/2012

Rozpravy :

OJ 17/04/2012 - 88

Hlasování :

PV 20/04/2012 - 10.4
CRE 20/04/2012 - 10.4

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0141

Přijaté texty
PDF 102kWORD 65k
Pátek 20. dubna 2012 - Štrasburk Konečné znění
Situace v Mali
P7_TA(2012)0141B7-0201, 0204, 0209, 0212 a 0213/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2012 o situaci v Mali (2012/2603(RSP))

Evropský parlament ,

–  s ohledem na strategii zaměřenou na bezpečnost a rozvoj oblasti Sahelu přijatou v březnu 2011,

–  s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN o Mali ze dnů 22. března(1) , 26. března(2) , 4. dubna(3) a 9. dubna(4) 2012,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dnů 22. března, 26. března a 7. dubna 2012 o situaci v Mali,

–  s ohledem na rámcovou dohodu podepsanou dne 6. dubna 2012 mezi vojenskou juntou a společenstvím ECOWAS,

–  s ohledem na závěry Rady z dnů 22.–23. března 2012 o oblasti Sahelu,

–  s ohledem na alžírské dohody z roku 2006 o rozvoji a míru v severním Mali,

–  s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové(5) ze dne 12. dubna 2012,

–  s ohledem na prohlášení, které vydalo oddělení Evropské komise pro humanitární pomoc o prevenci humanitární krize v Mali,

–  s ohledem na výzvu různých agentur OSN – UNICEF, UNHCR a Světové zdravotnické organizace – ze dne 10. dubna 2012 požadující, aby byly ve prospěch milionů lidí, kteří se potýkají s nedostatečným zabezpečením potravinami, vyhrazeny další finanční prostředky;

–  s ohledem na výzvu agentury UNICEF, aby bylo pro Mali do konce roku vyčleněno 26 milionů USD s cílem uspokojit zdravotní a nutriční potřeby dětí,

–  s ohledem na výzvu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ze dne 23. února 2012, aby bylo na zastavení zhoršující se humanitární krize v Mali vyčleněno 35,6 milionů USD,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o západní Africe,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k převratu, kterým byl v noci ze dne 21. na 22. března 2012 svržen malijský prezident Amadou Toumani Touré a který ukončil dlouhý demokratický proces, jenž začal před více než dvaceti lety;

B.  vzhledem k tomu, že tlak mezinárodní veřejnosti a zprostředkovatelské úsilí vyvinuté ve dnech následujících po převratu zejména Hospodářským společenstvím států západní Afriky (ECOWAS) vedly k tomu, že dne 6. dubna 2012 byla mezi Národním výborem pro obnovu demokracie a státu (CNRDE) a společenstvím ECOWAS uzavřena rámcová dohoda, na jejímž základě bylo možné uvést Dioncoundu Traorého do funkce prozatímního prezidenta, jenž má do 40 dnů uspořádat celostátní volby;

C.  vzhledem ke skutečnosti, že předseda Národního shromáždění byl v souladu s ústavou z roku 1992 jmenován do funkce prozatímního prezidenta;

D.  vzhledem k vlně zatýkání, která proběhla ve dnech 16. a 17. dubna 2012 bez jakéhokoli soudního řízení a během níž byli zatčeni dva kandidáti na prezidenta a mnoho vrchních vojenských důstojníků, kteří byli uvězněni ve vojenských táborech pučistů;

E.  vzhledem k tomu, že na severu země byly současně obnoveny boje mezi vládními silami a rebely, kvůli nimž tuto oblast od ledna opustilo více než 200 000 lidí; vzhledem k tomu, že podle odhadů se jedná o více než 100 000 vnitřně vysídlených osob a že asi 136 000 osob uprchlo do sousedních zemí (Alžírska, Mauretánie, Nigeru a Burkiny Faso), které v posledních letech čelí vážnému nedostatku potravin kvůli dlouhému suchu;

F.  vzhledem k tomu, že tuarégští povstalci, kteří jsou převážně členy Národního hnutí za osvobození Azawadu (MNLA), napadli po vojenském převratu sever Mali a ze tří severomalijských regionů (Kidal, Gao a Timbuktu) vytlačili vládní vojska a dne 6. dubna 2012 jednostranně vyhlásili nezávislost nového státu „Azawad“;

G.  vzhledem k tomu, že islamistická skupina Ansar Dine, která je úzce napojena na al-Káidu v islámském Maghrebu (ACMI), vyhlásila kontrolu nad Timbuktu a usiluje o to, aby bylo v Mali zavedeno právo šaría;

H.   vzhledem k tomu, že šíření zbraní z Libye, obchod s drogami, vysoká nezaměstnanost a chudoba přispívají k destabilizaci celého regionu;

I.  vzhledem k neskrývaným vazbám mezi teroristickými skupinami z oblastí Sahelu a Sahary a obchodníky s drogami, zbraněmi, cigaretami a lidmi, které s sebou nesou zejména zajímání rukojmí pro výkupné;

J.  vzhledem k tomu, že na severu Mali působí několik dalších extremistických hnutí, např. al-Káida islámského Maghrebu (AQMI), Hnutí pro jednotu a džihád v západní Africe (MUJAO) a hnutí Boko Haram sídlící v Nigérii;

K.  vzhledem k četným povstáním Tuarégů v Mali, v letech 1963, 1990 a 2006, vedených s cílem zajistit si lepší životní podmínky a vzhledem k jistým nesplněným slibům, které byly Tuaregům dány především v „Národním paktu“ z roku 1992, a přispěly tak k vytvoření pocitu frustrace;

L.  vzhledem k tomu, že enormní rozsah a řídké osídlení území Mali a jeho dlouhá, nejednoznačně definovaná hranice vyžaduje správnou koordinaci na úrovni informovanosti a činnosti;

M.  vzhledem k tomu, že EU má mimořádný zájem o bezpečnost, stabilitu a rozvoj celého sahelského regionu, zejména v době vážného nedostatku potravin, který postihuje miliony tamních obyvatel; vzhledem k tomu, že nedávné násilí dále vyostří vážnou potravinovou situaci v severním Mali a sousedních zemích, neboť uprchlíci proudí do oblastí s akutním nedostatkem potravin; vzhledem k tomu, že EU vypracovala strategii na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu; vzhledem k tomu, že se oblast Sahelu potýká s nejhorší humanitární krizí za posledních 20 let;

N.  vzhledem k tomu, že v oblasti Sahelu je třeba bojovat proti terorismu mimo jiné prostředky jako jsou aktivní politika propagující rozvoj, sociální spravedlnost, právní normy a integrace; vzhledem k tomu, že je nezbytné skupinám místního obyvatelstva neustále představovat hospodářské vyhlídky, které přinesou alternativu kriminální ekonomice;

O.  vzhledem k tomu, že dne 16. dubna 2012 zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro děti a ozbrojené konflikty Radhika Coomaraswamyová vyjádřila vážné obavy v souvislosti se zprávami o najímání dětských vojáků;

P.  vzhledem k tomu, že existují zprávy o vážném porušování lidských práv obyvatel Mali, k němuž dochází zejména v severních oblastech kontrolovaných povstalci;

Q.  vzhledem k tomu, že v severních regionech zůstalo uvězněno mnoho Malijců, kteří mají omezený přístup k potravinám a základním potřebám, protože humanitární pomoc byla z velké části kvůli nebezpečí zastavena a v mnoha případech došlo ke krádežím vybavení, vozidel a zásob humanitárních organizací;

R.  vzhledem k tomu, že vysídlené osoby žijí v extrémní chudobě, takže nemohou být pokryty jejich základní lidské potřeby a narůstá sociální napětí; vzhledem k tomu, že 50 % těchto vysídlených osob tvoří ženy, kterým chybí jakákoli ochrana, a které tak představují mimořádně zranitelnou část populace;

S.  vzhledem k tomu, že většina humanitárních organizací opustila severní oblast z důvodu rabování jejich vybavení a zásob;

T.  vzhledem k tomu, že EU pro 1,4 milionu Malijců uvolnila dalších 9 milionů EUR finanční pomoci, které mají být použity na účely potravinové pomoci;

U.  vzhledem k tomu, že 175 000 – 220 000 dětí trpí v tomto roce těžkou podvýživou, a vzhledem k tomu, že přístup do severního Mali a oblastí, kde podél hranic žijí uprchlíci, je i nadále problematický;

1.  odsuzuje vojenský převrat v Mali a přerušení chodu orgánů státní správy;

2.  vítá podpis rámcové dohody o souboru kroků, které mají v Mali zjednat obnovu ústavního pořádku; naléhavě vyzývá příslušné malijské zúčastněné strany, aby tuto dohodu začaly bezodkladně plnit;

3.  oceňuje opatření společenství ECOWAS, Africké unie, OSN a sousedních zemí, která mají Mali pomoci s návratem k ústavnímu pořádku a zahájit konkrétní kroky na ochranu nezávislosti, jednoty a územní celistvosti této země; bere na vědomí výsledek konference, která se pod záštitou burkinafaského prezidenta Blaisea Compaoréa (jehož společenství ECOWAS jmenovalo zprostředkovatelem) konala ve dnech 14. až 15. dubna 2012 v Ouagadougou, a doufá, že bude rychle upřesněn harmonogram a způsob přechodu k novému režimu;

4.  znovu potvrzuje, že je nezbytné udržet a uznávat nezávislost, jednotu a územní celistvost Mali; vyzývá malijské orgány a tuaregské hnutí za osvobození, aby prostřednictvím konstruktivního dialogu usilovaly o dosažení mírového a trvalého řešení;

5.  vyzývá všechny strany ke zdrženlivému jednání, aby bylo možné obnovit autoritu volených zástupců, a ke vzájemné spolupráci v zájmu brzkého uspořádání voleb pod mezinárodním dohledem a rychlého návratu k demokracii;

6.  domnívá se, že konflikt na severu země nelze řešit vojensky a že východisko je nutné najít v rámci jednání;

7.  vyzývá EU a její členské státy, aby aktivně podporovaly další opatření přijímaná během procesu přechodu, např. aby vyslaly do země volební pozorovatelskou misi; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby urychlila provádění jednotlivých prvků strategie EU na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu;

8.  požaduje okamžité propuštění všech osob, které svévolně zadržují pučistické vojenské jednotky;

9.  žádá okamžité propuštění všech unesených osob a bezodkladné ukončení veškerého násilí, a všechny strany v Mali vyzývá, aby usilovaly o mírové řešení prostřednictvím řádného politického dialogu;

10.  vážně se obává zesílené hrozby terorismu na severu Mali, neboť mezi povstalci jsou přítomni členové al-Káidy islámského Maghrebu a extremistických skupin; v této souvislosti odsuzuje veškeré násilí a rabování, jež je namířeno i vůči humanitárním pracovníkům, a únos alžírských diplomatických pracovníků ve městě Gao;

11.  odsuzuje násilí páchané ozbrojenými skupinami;

12.  obzvláště odsuzuje zvěrstva páchaná na civilním obyvatelstvu, která si brala na mušku především ženy, a kritizuje především využívání únosů a znásilňování coby válečných zbraní; žádá, aby bylo zahájeno vyšetřování, které by objasnilo násilné činy spáchané v Mali v uplynulých měsících;

13.  vyzývá EU a její členské státy, aby v oblasti Sahelu věnovaly mimořádnou pozornost situaci žen a dívek a přijaly všechna nezbytná opatření k zajištění jejich ochrany před všemi formami násilí a před porušováním jejich lidských práv;

14.  vyzývá malijské orgány, aby rázně potíraly mafiánský způsob nezákonného obchodování;

15.  odsuzuje rabování a plundrování kulturního dědictví;

16.  vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly regionální koordinaci snah, které vyvíjejí;

17.  vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby podporovaly úsilí o zvyšování kapacit států v dotčeném regionu a ve spolupráci se státy tohoto regionu a s mezistátními organizacemi ECOWAS a WAEMU (Západoafrická hospodářská a měnová unie) a nasadily všechny dostupné zdroje za účelem ochrany osob a podpory bezpečnosti a rozvoje v tomto regionu;

18.  vyzývá ke zvážení možnosti vyslat, pokud o to vláda Mali požádá, misi zorganizovanou v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) a pověřenou mandátem Rady bezpečnosti OSN, která by malijské armádě poskytla logistickou podporu, jakož i možnosti, že by případné jednotky společenství ECOWAS nebo spojené jednotky společenství ECOWAS, Africké unie a OSN zajistily bezpečí v oblastech Mali, které nejsou obsazeny nezákonnými ozbrojenými skupinami;

19.  doufá, že mise EBOP pomůže zemím v daném subregionu účinněji kontrolovat hranice a zvláště potírat obchodování se zbraněmi, drogami a lidmi;

20.  odsuzuje rovněž únosy dvou francouzských občanů, jednoho Švéda, Holanďana a jednoho obyvatele Jihoafrické republiky s britským pasem, k nimž došlo ve dnech 24. a 25. listopadu 2011, a vraždu jednoho německého občana, který se svým únoscům postavil na odpor; poukazuje na to, že tímto se počet zajatců ze zemí EU v oblasti Sahelu zvyšuje na dvanáct osob, neboť al-Káida islámského Maghrebu stále zadržuje dva španělské a jednoho italského občana, kteří byli uneseni v západním Alžírsku v říjnu 2011, čtyři francouzské státní příslušníky unesené v září 2010 v Nigeru a švýcarskou křesťanskou misionářku, jež byla unesena dne 15. dubna 2012 v Timbuktu;

21.  opakuje, že je vážně znepokojen v souvislosti s rychle se zhoršující humanitární a potravinovou krizí, a vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby zvýšily a urychlily humanitární dodávky pro trpící obyvatelstvo; bere na vědomí, že Komise uvolnila dalších 9 milionů EUR, které budou použity na řešení nových humanitárních potřeb v severním Mali; zdůrazňuje, že je nutné bezodkladně vyvinout úsilí o otevření oblasti humanitární pomoci a umožnit, aby se dodávky potravin a léků dostaly do severního Mali; obává se, že pokud nebudou tato opatření rychle přijata, mohlo by dojít k vážné humanitární krizi, která by mohla postihnout i sousední země;

22.  vyzývá k otevření humanitárního koridoru, jímž by mohla být poskytnuta pomoc desetitisícům lidí, kteří byli v důsledků bojů v Mali vysídleni ze svých domovů a z nichž mnozí uprchli do sousedních zemí, například do Nigeru, Mauretánie a Burkiny Faso; rovněž vyzývá ke komplexní a rychlé reakci na celkovou humanitární krizi v oblasti Sahelu;

23.  upozorňuje na skutečnost, že krize, kterou dnes Mali prožívá, má své kořeny v hospodářských a sociálních problémech země a že je třeba reagovat na potřeby obyvatelstva, pokud jde o rovný přístup k zaměstnání, zdravotnictví, bydlení, veřejným službám, a že v tomto kontextu je nutné zajistit veškerému obyvatelstvu rovné zacházení a zaručit mu dodržování základních lidských práv, včetně práv menšin;

24.  vyzývá Evropskou unii, aby zintenzivnila svou činnost zaměřenou na pomoc lidem v tomto regionu, a to tím, že jim umožní lepší přístup k vodě, státnímu vzdělání a zdravotním službám a s cílem usnadnit přístup do regionu přispěje rovněž ke zlepšení místní infrastruktury;

25.  žádá, aby podpora Evropské unie tomuto regionu byla podrobně posouzena;

26.  je přesvědčen, že cílem trvalého řešení situace v tomto regionu by mělo být posílení státních institucí, prosazování aktivní účasti občanů na rozhodování a položení základu udržitelného a spravedlivého ekonomického rozvoje;

27.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, orgánům společenství ECOWAS a Africké unie, prozatímnímu prezidentu Mali a Radě bezpečnosti OSN.

(1) SC/10590.
(2) SC/10592.
(3) SC/10600.
(4) SC/10603.
(5) http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e9bd7382.html

Poslední aktualizace: 25. července 2013Právní upozornění