Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2603(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B7-0209/2012

Debatai :

OJ 17/04/2012 - 88

Balsavimas :

PV 20/04/2012 - 10.4
CRE 20/04/2012 - 10.4

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0141

Priimti tekstai
PDF 96kWORD 66k
Penktadienis, 2012 m. balandžio 20 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Padėtis Malyje
P7_TA(2012)0141B7-0201, 0204, 0209, 0212 ir 0213/2012

2012 m. balandžio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Malyje (2012/2603(RSP))

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. kovo mėn. patvirtintą Europos Sąjungos strategiją saugumo ir vystymosi Sahelio regione srityje,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 22 d.(1) , kovo 26 d.(2) , balandžio 4 d.(3) ir balandžio 9 d.(4) JT Saugumo Tarybos pareiškimus dėl Malio,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2012 m. kovo 22 d., kovo 26 d. ir balandžio 7 d. pareiškimus dėl padėties Malyje,

–  atsižvelgdamas į pagrindų susitarimą, kurį 2012 m. balandžio 6 d. pasirašė karinė chunta ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija (VAVEB),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 22 d. ir kovo 23 d. Tarybos išvadas dėl Sahelio regiono,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. Alžyro susitarimą dėl vystymosi ir taikos šiaurės Malyje,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 12 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Navi Pillay pareiškimą dėl Artimųjų Rytų(5) ,

–  atsižvelgdamas į Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinio direktorato pareiškimą dėl humanitarinės krizės Malyje prevencijos,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 10 d. įvairių JT agentūrų (Jungtinių Tautų Vaikų fondo (UNICEF), Pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro, Pasaulio sveikatos organizacijos) raginimą skirti papildomai lėšų milijonams asmenų, kurių apsirūpinimas maistu neužtikrintas, Sahelio regione,

–  atsižvelgdamas į Malio nacionalinio UNICEF komiteto raginimą surinkti 26 mln. dolerių, kad komitetas galėtų nuo dabar iki metų pabaigos patenkinti vaikų sveikatos ir mitybos poreikius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 23 d. Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros raginimą surinkti 35,6 mln. dolerių, kad būtų galima reaguoti į didėjančią humanitarinę krizę Malyje,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Vakarų Afrikos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi perversmo, įvykusio naktį iš 2012 m. kovo 21 d. į 22 d., metu buvo nuverstas Malio prezidentas Amadou Toumani Touré ir baigėsi ilgas demokratinis procesas, prasidėjęs prieš daugiau nei du dešimtmečius;

B.  kadangi per kelias diena po perversmo dėl tarptautinio spaudimo ir tarpininkavimo pastangų, ypač Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (VAVEB), 2012 m. balandžio 6 d. Nacionalinis demokratijos atkūrimo komitetas (pranc. Comité national pour le redressement et la démocratie CNRDE) ir VAVEB sudarė pagrindų susitarimą, pagal kurį Dioncounda Traore tapo laikinu prezidentu ir jam buvo pavesta per 40 dienų surengti nacionalinius rinkimus;

C.  kadangi pagal 1992 m. konstituciją laikinuoju prezidentu paskirtas Nacionalinio Susirinkimo pirmininkas;

D.  atsižvelgdamas į tai, kad 2012 m. balandžio 16 d. ir balandžio 17 d. be jokio teismo proceso buvo sulaikyta daug politikų, įskaitant du kandidatus į prezidento rinkimus, ir kariuomenės vadų, kurie už perversmą atsakingų asmenų laikomi kaip belaisviai karinėje stovykloje;

E.  kadangi šalis taip pat susiduria su atsinaujinusiomis vyriausybinių pajėgų ir sukilėlių mūšiais šiaurėje, dėl kurių nuo šių metų sausio mėnesio buvo perkelta daugiau nei 200 000 žmonių; kadangi manoma, kad šalies viduje perkelta daugiau nei 100 000 žmonių ir apie 136 000 pabėgėlių pasitraukė į kaimynines šalis (Alžyrą, Mauritaniją, Nigerį ir Burkina Fasą), kuriose dėl didelės sausros pastaraisiais metais jau kilo didelis maisto trūkumas;

F.  kadangi tuaregų sukilėliai, daugiausia priklausantys Azavado išlaisvinimo nacionaliniam judėjimui (MNLA), po karinio perversmo perėjo šiaurės Malį, išstūmė vyriausybines pajėgas iš trijų šiaurės Malio regionų (Kidalio, Gao ir Tombuktu), ir 2012 m. balandžio 6 d. vienašališkai paskelbė naujos Azavado valstybės nepriklausomybę;

G.  kadangi islamistų grupė „Ansar Dine“, palaikanti glaudžius ryšius su organizacija Al Kaida islamo Magrebe (AQMI), paskelbė, kad kontroliuoja Tombuktu ir siekia Malyje įvesti šariato teisę;

H.   kadangi ginklų platinimas iš Libijos, prekyba narkotikais, didelis nedarbo lygis ir skurdas prisideda prie viso regiono destabilizavimo;

I.  kadangi įrodyti Sahelio ir Sacharos regiono teroristinių grupių ryšiai su narkotikų, ginklų, cigarečių ir žmonių kontrabanda užsiimančiais asmenimis, ypač grobiant įkaitus ir reikalaujant už juos išpirkos;

J.  kadangi Malio šiaurėje veikia keletas kitų ekstremistinių judėjimų, pvz., Al Kaida islamo Magrebe (AQMI), Judėjimas už vienybę ir džihadą Vakarų Afrikoje (MUJAO) ir judėjimas „Vakarietiškas švietimas yra nuodėmė“ (hausų kalboje Boko Haram) Nigerijoje;

K.  kadangi Malyje vyko keli tuaregų sukilimai: 1963 m., 1990 m. ir 2006 m., kuriais jie siekė pagerinti savo gyvenimo sąlygas, ir kadangi tuaregams duoti ir neištesėti pažadai, ypač 1992 m. paskelbti Nacionaliniame pakte, galėjo skatinti nusivylimo jausmą;

L.  kadangi dėl šios retai apgyvendintos Malio teritorijos dydžio ir ilgų, menkai nužymėtų sienų būtinas geras regioninis informacijos ir veiksmų koordinavimas;

M.  kadangi saugumas, stabilumas ir vystymasis visame Sahelio regione ES yra labai svarbus klausimas, visų pirma tuo metu, kai jame milijonai gyventojų patiria didelį maisto trūkumą; kadangi dėl pastarojo meto smurto dar labiau padidės nepaprastoji padėtis maisto požiūriu šiaurės Malyje ir kaimyninėse šalyse, kuriose pabėgėliai plūsta į teritorijas, kenčiančias nuo labai menko aprūpinimo maistu; kadangi esama ES strategijos saugumo ir vystymosi Sahelio regione; kadangi Sahelio regionas pateko į didžiausią humanitarinę krizę per pastaruosius dvidešimt metų;

N.  kadangi kova su terorizmu Sahelyje vykdoma ir aktyviai įgyvendinant vystymosi, socialinio teisingumo, teisinės valstybės stiprinimo ir integracijos politiką; kadangi vietos gyventojams reikia pasiūlyti ekonomines galimybes, alternatyvias kriminalinei ekonomikai;

O.  kadangi 2012 m. balandžio 16 d. JT Generalinio Sekretoriaus specialioji įgaliotinė vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais Radhika Coomaraswamy išreiškė didelį susirūpinimą dėl pranešimų, kad verbuojami vaikai kariai;

P.  kadangi pranešama, kad prieš Malio gyventojus buvo įvykdyta daug žmogaus teisių pažeidimų, ypač sukilėlių užimtuose šiaurės regionuose;

Q.  kadangi daug Malio gyventojų negali palikti šiaurinių regionų ir turi ribotas galimybes gauti maisto ir patenkinti kitus būtiniausius poreikius, o pagalbos operacijos daugiausia dar yra sustabdytos dėl saugumo trūkumo ir dėl to, kad daugeliu atvejų pagalbos agentūrų įranga, transporto priemonės ir atsargos buvo išvogtos;

R.  kadangi perkeltų gyventojų gyvenimo sąlygos yra labai skurdžios ir nepatenkina jų pagrindinių žmogaus poreikių ir dėl to didėja socialinė įtampa; kadangi daugiau nei 50 proc. perkeltų gyventojų yra moterys, joms neužtikrinama jokia apsauga ir jos sudaro ypač pažeidžiamą grupę;

S.  kadangi dauguma humanitarinių organizacijų išvyko iš šiaurės regiono po to, kai buvo išvogta jų įranga ir atsargos;

T.  kadangi Europos Sąjunga skyrė papildomus 9 mln. eurų finansinės pagalbos 1,4 mln. Malio gyventojų, kuriems pagal paskaičiavimus reikia pagalbos maistu;

U.  kadangi šiais metais nuo 175 000 iki 220 000 vaikų kenčia dėl itin nepakankamos mitybos, ir kadangi vis sunkiau patekti į Malio šiaurę ir teritorijas, kuriose kitoje sienos pusėje įkurti pabėgėliai;

1.  smerkia karinį perversmą Malyje ir tai, kad buvo sustabdyta jo respublikos institucijų veikla;

2.  palankiai vertina tai, kad buvo pasirašytas pagrindų susitarimas, kuriame numatyti veiksmai, kuriais atkuriama konstitucinė tvarka; primygtinai ragina visus Malio suinteresuotus subjektus nedelsiant įgyvendinti šį susitarimą;

3.  reiškia paramą VAVEB, Afrikos Sąjungos ir Jungtinių Tautų, taip pat kaimyninių valstybių veiksmams, kuriais siekiama padėti Maliui greitai atkurti konstitucinę tvarką ir inicijuoti konkrečius veiksmus, kuriais būtų saugomas suverenumas, vienybė ir teritorinis Malio vientisumas; atkreipia dėmesį į 2012 m. balandžio 14–15 d. Uagadugu surengtoje konferencijos, kuriai vadovavo Burkina Fasos prezidentas Blaise Compaoré, VAVEB paskirtas derybininkas, rezultatus ir tikisi, kad tolesnis pereinamojo laikotarpio tvarkaraštis ir tvarka bus greitai išaiškinta;

4.  dar kartą patvirtina, kad reikia išsaugoti ir gerbti Malio suverenumą, vienybę ir teritorinį vientisumą; ragina Malio valdžios institucijas ir tuaregų išsilaisvinimo judėjimą konstruktyvaus dialogo būdu rasti taikų ir ilgalaikį sprendimą;

5.  ragina visas šalis susilaikyti nuo nereikalingų veiksmų siekiant atkurti išrinktų atstovų valdžią ir bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad skubiai įvyktų tarptautinių stebėtojų stebimi rinkimai ir greitai būtų sugrįžta prie demokratijos;

6.  mano, kad konfliktas šiaurėje negali būti išspręstas karinėmis priemonėmis ir kad sprendimą privaloma rasti derybomis;

7.  ragina ES ir jos valstybes nares aktyviai remti tolesnius pereinamojo proceso veiksmus ir nusiųsti rinkimų stebėjimo misiją rinkimams stebėti; ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai paspartinti ES strategijos saugumo ir vystymosi Sahelio regione dalių įgyvendinimą;

8.  ragina nedelsiant išlaisvinti visus neteisėtai pagrobtus asmenis, kuriuos laiko už perversmą atsakingas karinis personalas;

9.  ragina nedelsiant paleisti visus įkaitus ir nedelsiant nutraukti visą smurtą, taip pat ragina visas šalis Malyje tinkamu politiniu dialogu siekti taikaus sprendimo;

10.  Yra labai susirūpinęs dėl padidėjusios terorizmo grėsmės šiaurės Malyje dėl to, kad sukilėlių tarpe esama organizacijos „Al Kaida islamo Magrebe“ (AQMI) narių ir kitų ekstremistų; atsižvelgdamas į tai smerkia visų rūšių smurtą ir plėšimus, įskaitant smurtą prieš humanitarinius darbuotojus ir jų plėšimus ir Alžyro diplomatų pagrobimą Gao mieste;

11.  smerkia ginkluotų grupių įvykdytus prievartos aktus;

12.  ypač smerkia žiaurų elgesį su civiliais gyventojais, dėl kurio ypatingai nukentėjo moterys, taip pat ypač smerkia grobimų ir prievartavimų kaip ginklų panaudojimą karo metu; reikalauja atlikti pastaraisiais mėnesiais Malio šiaurėje įvykdytų prievartos aktų tyrimą;

13.  ragina ES ir jos valstybes nares atkreipti ypatingą dėmesį į moterų ir mergaičių padėtį Sahelio regione ir imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti jų apsaugą nuo visų rūšių smurto ir jų žmogaus teisių pažeidimų;

14.  ragina Malio valdžios institucijas ryžtingai kovoti su įvairia organizuotų nusikaltėlių vykdoma kontrabanda;

15.  smerkia kultūros paveldo grobimą ir gadinimą;

16.  ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares remti regiono dedamų pastangų koordinavimą;

17.  ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares remti pastangas regiono valstybių pajėgumams stiprinti ir sutelkti visus turimus išteklius gyventojų apsaugai užtikrinti, saugumui ir regiono vystymuisi skatinti, bendradarbiaujant su regiono valstybėmis ir tarpvalstybinėmis organizacijomis – Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija (VAVEB) ir Vakarų Afrikos ekonomine ir pinigų sąjunga (VAEPS);

18.  ragina apsvarstyti galimybę organizuoti pagal ESGP vykdomą ir JT Saugumo Tarybos įgaliotą ES misiją, siekiant suteikti Malio kariuomenei logistinę paramą, jei to paprašytų Malio vyriausybė, ir galimybę pasiųsti VAVEB pajėgas arba bendras VAVEB, Afrikos Sąjungos ir Jungtinių Tautų pajėgas siekiant apsaugoti Malio teritorijas, kurių dar neužėmė neteisėtos ginkluotos grupės;

19.  pageidauja, kad ESGP misija padėtų subregiono šalims geriau kontroliuoti savo sienas, ypač kovoti su ginklų ir narkotikų kontrabanda bei prekyba žmonėmis;

20.  taip pat smerkia tai, kad 2011 m. lapkričio 24–25 d. buvo pagrobti du Prancūzijos piliečiai, vienas Švedijos pilietis, vienas Nyderlandų pilietis ir Jungtinės Karalystės pilietybę turintis Pietų Afrikos pilietis ir buvo nužudyti du Vokietijos piliečiai, kurie pasipriešino pagrobėjams; pažymi, kad šiuo metu Sahelyje laikoma 12 ES įkaitų, kadangi organizacija „Al Kaida islamo Magrebe“ laiko 2011 m. spalio mėn. Alžyre pagrobtus du Ispanijos piliečius ir vieną Italijos pilietį ir 2010 m. rugsėjį Nigeryje pagrobtus keturis Prancūzijos piliečius; be to, 2012 m. balandžio 15 d. Tombuktu pagrobė Šveicarijos pilietybę turinčią krikščionių misionierę;

21.  pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl sparčiai blogėjančios humanitarinės ir maisto krizės padėties ir ragina Europos Komisiją ir valstybes nares padidinti ir paspartinti humanitarinės pagalbos tiekimą gyventojams, kuriems jos reikia; pažymi, kad Europos Komisija suteikė papildomus 9 mln. EUR siekiant patenkinti naujus humanitarinės pagalbos poreikius šiaurės Malyje; pažymi, kad skubiai reikia dėti pastangas atverti erdvę humanitarinei pagalbai teikti ir leisti maistui ir vaistams pasiekti šiaurės Malį; yra susirūpinęs dėl to, kad jei tokių skubių priemonių nebus imamasi, galėtų išsivystyti didelė humanitarinė krizė, kuri galėtų neigiamai paveikti ir kaimynines šalis;

22.  ragina atverti humanitarinį koridorių tam, kad būtų galima padėti dešimtims tūkstančių dėl kovų Malyje perkeltų žmonių, daugelis kurių ieško prieglaudos kaimyninėse šalyse, pvz., Nigeryje, Mauritanijoje ir Burkina Fase; taip pat ragina visapusiškai ir skubiai spręsti visą Sahelio humanitarinę krizę;

23.  pabrėžia, kad šiuo metu Malio patiriama krizė kilo dėl šalies ekonominių ir socialinių problemų ir kad reikia skubiai reaguoti į gyventojų užimtumo, sveikatos priežiūros paslaugų, būsto ir viešųjų paslaugų poreikius, visiems sudarant vienodas galimybes šiose srityse, užtikrinant pagrindinių žmogaus teisių, įskaitant mažumų teises, paisymą;

24.  ragina Europos Sąjungą aktyviau vykdyti regiono gyventojams naudingą veiklą, padedant jiems gauti geresnę prieigą prie vandens, viešųjų švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugų bei geresnės infrastruktūros, siekiant atverti regioną;

25.  ragina detaliai įvertinti Europos Sąjungos šiam regionui skiriamą paramą;

26.  yra įsitikinęs, kad ilgalaikiu sprendimu regione turėtų būti siekiama stiprinti valstybės institucijas, aktyvų piliečių dalyvavimą priimant sprendimus ir sukurti pagrindus tvariam ir teisingam ekonominiam vystymuisi;

27.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, VAVEB ir Afrikos Sąjungos institucijoms, laikinajam Malio prezidentui ir JT Saugumo Tarybai.

(1) SC/10590.
(2) SC/10592.
(3) SC/10600.
(4) SC/10603.
(5) http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e9bd7382.html

Atnaujinta: 2013 m. liepos 25 d.Teisinis pranešimas