Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 143kWORD 95k
2012. május 10., csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2010. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség
P7_TA(2012)0188A7-0127/2012
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás
 Függelék

1.Az Európai Parlament 2012. május 10-i határozata az Európai GNSS Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Az Európai Parlament ,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai GNSS Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1) ,

–  tekintettel a Tanács 2012. február 21-i ajánlására (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 185. cikkére,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(4) és különösen annak 94. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0127/2012),

1.   megadja a mentesítést az Európai GNSS Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai GNSS Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 366., 2011.12.15., 112. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(3) HL L 276., 2010.10.20., 11. o.
(4) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


2.Az Európai Parlament 2012. május 10-i határozata az Európai GNSS Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai GNSS Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1) ,

–  tekintettel a Tanács 2012. február 21-i ajánlására (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 185. cikkére,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(4) és különösen annak 94. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0127/2012),

1.   jóváhagyja az Európai GNSS Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai GNSS Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 366., 2011.12.15., 112. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(3) HL L 276., 2010.10.20., 11. o.
(4) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


3.Az Európai Parlament 2012. május 10-i állásfoglalása az Európai GNSS Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai GNSS Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1) ,

–  tekintettel a Tanács 2012. február 21-i ajánlására (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 185. cikkére,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(4) és különösen annak 94. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0127/2012),

A.  mivel az Európai GNSS Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2006-ban pénzügyileg függetlenné vált,

B.  mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy az ügynökség 2007-es pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról nem tudott véleményt kialakítani, és rámutatott arra, hogy a Galileo projekt teljes felépítését felülvizsgálták a 2007-es évben, továbbá hogy az ügynökség beszámolója bizonytalan jogi környezetben készült,

C.  mivel a Számvevőszék fenntartásokat fogalmazott meg az ügynökség 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságára és az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó megbízhatósági nyilatkozatában,

D.  mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az ügynökség 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

E.  mivel az ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésében a Számvevőszék korlátozó véleményt adott a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságát illetően,

F.  mivel a Parlament 2011. május 10-én megadta a mentesítést az ügynökség ügyvezető igazgatójának az ügynökség 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan(5) , és a mentesítési határozatot kísérő állásfoglalásban a Parlament többek között:

   sürgette az ügynökséget, hogy korrigálja az ügynökség által 2010. március 31-én közzétett végleges költségvetés hiányosságait, mivel az nem tükrözte az igazgatótanács által jóváhagyott 2009-es végleges költségvetést, és nem tartalmazta a bevételeket,
   sürgette az ügynökséget, hogy orvosolja a munkaerő-felvételi eljárások hiányosságait, amelyek a megfelelőségi kritériumok alkalmazását tekintve sértik az egyenlő bánásmód elvét a belső és külső jelöltek számára egyaránt nyitott munkaerő-felvételi eljárásokban,
   felhívta az ügynökséget, hogy orvosolja a hetedik kutatási keretprogramra vonatkozó kizárási kritériumokat, amelyeket nem tettek közzé és nem ellenőriztek,
   megjegyezte, hogy az ügynökség nem igazolta kellő rendszerességgel, hogy ellenőrizte, valóban kis- és középvállalkozásnak minősülnek-e az egyik témakörben részt vevő potenciális kedvezményezettek,

G.  mivel az ügynökség 2011-ben megtette a személyzeti felvételi eljárásokkal kapcsolatos átláthatóság, egyenlő bánásmód és hatékonyság biztosításához szükséges, a Parlament által kért lépéseket;

H.   mivel az ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetése 15 900 000 euró volt, szemben a 2009-es 44 400 000 euróval, ami 64,19%-os csökkenést jelent; mivel az ügynökség jelentése szerint a költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 2010-ben 8 690 000 eurót tett ki;

A beszámoló megbízhatósága

1.   tudomásul veszi, hogy a Galileo program számviteli gyakorlatával összhangban az ügynökség 2010-ben 4 400 000 euró összegben könyvelt el kutatási kiadásként különböző alkotóelemeket, nevezetesen műholdas mágneses torziós eszközöket, műholdas propulziós hajtóműveket, műholdas üzemanyagtartályokat (keringési pályára állítás és tesztelés) és földi rubídium atomórákat (teljes műveleti képesség);

2.   megjegyzi, hogy ezeket az eszközöket kutatási kiadásként könyvelték el, nem pedig az ügynökség által a Bizottságra átruházandó eszközökként; rámutat, hogy ez a számviteli gyakorlat megfelel a Galileo alkotóelemeinek számviteli kezelésére vonatkozó uniós követelményeknek;

3.   megjegyzi, hogy a Parlament számára 2012. február 28-án megküldött jelentésben az ügynökség kifejtette, hogy miért kezelték ezeket az alkotóelemeket a fent leírt módon;

4.  tudomásul veszi az ügynökség Számvevőszéknek adott, ezzel kapcsolatos válaszát, és elismeri, hogy az ügynökség indokolása szerint ezek a berendezések a következő okokból kifolyólag nem szerepeltek eszközként a beszámolóban:

   az IOV/FOC fázis célja a rendszer műszaki megvalósíthatóságának értékelése, amit 2010-ben nem hagytak jóvá, mivel a Galileo programot irányító és azért felelős Bizottság egy későbbi szakaszig nem szándékozik elvégezni a jóváhagyást;
   a Matimop-megállapodás nem irányozta elő az eszköz ügynökség általi megszerzését, valamint az soha nem volt és nem is lesz az ügynökség ellenőrzése alatt; ez az egyik legfőbb feltétele annak, hogy valamely eszközt az uniós számviteli normák szerint elismerjenek;
   számviteli szempontból nem tartották megfontolt dolognak egy, az ügynökség számára gazdasági előnnyel/értékkel nem járó vagyon feltüntetését;
   a fentiek alapján és a Bizottságnak az ilyen helyzetben alkalmazott következetes számviteli gyakorlatával összhangban az eszközre fordított költségeket 2010-ben kutatási kiadásként könyvelték el;

5.   tudomásul veszi továbbá a Számvevőszék azon észrevételét, mely szerint az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(6) hatálybalépését követően az EGNOS és a Galileo programokkal kapcsolatos tevékenységek és eszközök nagy részét 2009 decemberében átadták a Bizottságnak, de 2010. december 31-éig még nem született döntés az Európai Űrügynökségtől származó 2 000 000 euró összegű technikai támogatás sorsáról; az ügynökség közlése alapján tudomásul veszi, hogy a 2 000 000 euró átutalását 2011. október 3-án véglegesítették;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

6.   az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az Unió által az ügynökség számára 2010-ben biztosított hozzájárulás végleges összege 8 690 000 euró volt, és hogy ez az összeg magában foglalja az eredeti 5 135 000 eurós költségvetést, amelyhez hozzáadódott a többlet visszafizetéséből befolyó 2 755 000 euró, valamint a III. cím (operatív kiadások) megerősítését célzó kifizetési irányzatok további 800 000 eurós összege;

7.  a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés alapján tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetését az igazgatótanács egy alkalommal módosította; megállapítja, hogy a költségvetés-módosítás a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság azon határozatát tükrözi, amely szerint az előző évekből átvitt és a 2010-ben felvett kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kifizetési kapacitás fenntartása érdekében 800 000 euróval növelni kell az ügynökség számára a 3100. költségvetési soron (Tanulmányokkal kapcsolatos költségek) biztosított kifizetési előirányzatokat;

8.  a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés alapján megállapítja, hogy az ügynökség költségvetésének végrehajtási aránya az uniós működési támogatásból finanszírozott kiadások tekintetében elérte a 97%-ot, a címzett bevételekből finanszírozott operatív tevékenységek tekintetében pedig a 89%-ot; rámutat, hogy az ügynökség költségvetésének végrehajtási aránya:

   az I. cím (Személyzeti kiadások) alatt a kötelezettségvállalások esetében 96%, a kifizetések esetében 89% volt;
   a II. cím (Igazgatási kiadások) alatt a kötelezettségvállalások esetében 99%, a kifizetések esetében 78% volt;
   a III. cím (Operatív kiadások) alatt a kötelezettségvállalások esetében 99%, a kifizetések esetében 60% volt;
aggodalommal tölti el, hogy a III. cím alatti kifizetések tekintetében az ügynökség csak 60%-os végrehajtási arányt ért el, szemben a 2009-es 97%-kal; üdvözli, hogy az ügynökség meghozta a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket, amelyek 2011-ben ténylegesen magas végrehajtási arányt eredményeztek a kifizetések tekintetében (90% a III. cím esetében, illetve 94% a költségvetés egészét tekintve);

9.  a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés alapján megállapítja, hogy az ügyvezető igazgató 2010-ben két belső átcsoportosítást engedélyezett, összesen 205 000 euró értékben;

10.  az éves tevékenységi jelentés alapján tudomásul veszi, hogy az ügynökség a hetedik keretprogrammal kapcsolatos hatáskör-átruházási megállapodással összhangban 2 606 675 eurós és 4 556 158 eurós előfinanszírozásban részesült a Bizottságtól;

Odaítélési eljárások

11.  felhívja az ügynökséget, hogy korrigálja a Számvevőszék által a hetedik keretprogramon belüli, 26 000 000 euró költségvetésű Galileo 2. pályázati kiírás odaítélési eljárása tekintetében, az értékelés terén feltárt hiányosságokat; tudomásul veszi a Számvevőszék azon észrevételét, amely szerint nem kerültek meghatározásra a pályázók pénzügyi kapacitásának értékelésénél alkalmazandó szempontok, és annak ellenére, hogy a visszatérítés maximális arányát a pályázók státusza határozta meg, az ügynökség nem ellenőrizte azt;

12.  emellett sürgeti az ügynökséget, hogy orvosolja a hatodik keretprogram harmadik pályázatán belüli két ellenőrzött támogatási szerződésnél a Számvevőszék által feltárt hiányosságokat; rámutat különösen arra, hogy a kedvezményezettek által benyújtott költségigénylések a tényleges költségek helyett átalányösszegeken alapultak; emlékezteti az ügynökséget, hogy ez nincs összhangban az uniós pénzügyi támogatásokra vonatkozó nonprofit elvvel, és hogy az ügynökségnek sürgősen kezelnie kell a helyzetet;

13.   továbbá tudomásul veszi a Számvevőszék azon észrevételét, amely szerint öt ellenőrzött támogatás esetében, melyek a hatodik keretprogramhoz kapcsolódtak, a megvalósítás egy és három év közötti késedelemben volt, a szerződések eredeti értékét pedig egymást követően többször is emelték; megjegyzi, hogy ezt a késedelmet az ügynökség azzal indokolta, hogy csúcstechnológiai tevékenységekről van szó, amelyek folyamatos változásoknak vannak kitéve, ami miatt az ügynökség úgy döntött, hogy e módosítások és meghosszabbítások a Galileo program egészét tekintve szükségesek és hasznosak; megjegyzi, hogy az ügynökség nyilatkozata szerint egyetlen esetben sem lépte túl a szerződések összességére vonatkozóan a költségvetésben rögzített határt;

Közbeszerzési tevékenységek

14.  az ügynökség éves tevékenységi jelentése alapján megállapítja, hogy 2010-ben az alábbi közbeszerzési tevékenységekre került sor:

   65 beszerzési megrendelés, összesen megközelítőleg 900 000 euró értékben;
   hat tárgyalásos eljárás, összesen 470 000 euró értékben;
   három nyílt ajánlati felhívás, összesen 9 400 000 euró értékben;

Az éves munkaprogram és az éves tevékenységi jelentés összhangja

15.   megállapítja, hogy az ügynökség éves tevékenységi jelentése nem feltétlenül tükrözi az éves munkaprogramot; emellett megállapítja, hogy az éves munkaprogramban megjelölt célok elnagyoltak, és ezért nehéz értékelni és ellenőrizni a teljesülésüket; ezért felszólítja az ügynökséget, hogy javítsa éves munkaprogramját annak érdekében, hogy a mentesítésért felelős hatóság jobban értékelni tudja az ügynökség hatékonyságát; rámutat, hogy az ügynökség tudomásul vette a Számvevőszék ajánlásait, és üdvözli, hogy ennek nyomán a következő munkaprogramok formátuma illeszkedni fog a követelményekhez;

Humánerőforrás

16.  sürgeti az ügynökséget, hogy javítsa kiválasztási eljárásait, hogy ne kerüljön veszélybe a munkaerő-felvétel átláthatósága; tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételeit, amelyek szerint az ellenőrzött személyzeti kiválasztási eljárások során nem határozták meg az írásbeli tesztekre és személyes elbeszélgetésre való behíváshoz, illetve a megfelelő pályázók listájára való felkerüléshez szükséges minimális pontszámot;

17.  az éves tevékenységi jelentés alapján megállapítja, hogy az ügynökség 16 munkaerő-felvételi eljárást indított, és 2010 végére 40 főt számlált;

18.  az éves munkaprogram alapján megállapítja továbbá, hogy az ügynökség 42 fős személyzetet irányzott elő, miközben 2010. december 31-én az alkalmazásban álló személyzet összlétszáma 40 fő volt (öttel több, mint 2009-ben): ebből 18 fő operatív, 14 igazgatási és nyolc vegyes munkakörben dolgozott;

Belső ellenőrzés

19.  az éves tevékenységi jelentés alapján tudomásul veszi, hogy az ügynökség elkészítette kockázatkezelési politikáját, és kockázati nyilvántartás került bevezetésre;

20.  az ügynökség éves tevékenységi jelentéséből megállapítja továbbá, hogy 2010 végén egyetlen, a Belső Ellenőrzési Szolgálat által megfogalmazott, lezáratlan kritikus ajánlás sem nem állt fenn, ugyanakkor öt ajánlás volt lezáratlan az alábbiakra vonatkozóan:

   a célok és a teljesítménymutatók közzététele az éves munkaprogramban;
   a könyvelő igazgatótanács általi hivatalos kinevezésének szükségessége;
   megfelelő pénzügyi döntések meghozatala;
   a támogatások kezelésére vonatkozó kulcsfontosságú ellenőrzések megerősítése;
   a pénzügyi felhatalmazások frissítése és az ABAC felhasználói jogainak rendszeres értékelése;

21.   üdvözli, hogy az ügynökség által az ajánlások végrehajtásáról 2011 decemberében kiadott éves áttekintés szerint a fent említett öt lezáratlan ajánlást mostanra végrehajtották;

o
o   o

22.  felhívja a figyelmet a mentesítésről szóló korábbi jelentéseiben tett, jelen állásfoglaláshoz mellékelt ajánlásaira;

23.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2012. május 10-i állásfoglalására(7) .

(1) HL C 366., 2011.12.15., 112. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(3) HL L 276., 2010.10.20., 11. o.
(4) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(5) HL L 250., 2011.9.27., 232. o.
(6) HL L 196., 2008.7.24., 1. o.
(7) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0164.


Melléklet

Az Európai Parlament utóbbi években tett ajánlásai

Európai GNSS Felügyeleti Ügynökség

2006

2007

2008

2009

Költségvetési és pénzgazdálkodás

Hiányosságok az irányítási és kontrollrendszerek működése terén: 12 esetben az ügyletet kezdeményező tisztviselő nem rendelkezett ráruházott hatáskörrel, és nem tartották be a megfelelő pénzügyi folyamatokat

Bizonytalanságok az EGNOS és a Galileo projekt eszközeinek vonatkozásában

Hiányosságok a költségvetési gazdálkodás terén: a hatóság munkaprogramja és a költségvetés közötti világos kapcsolat hiánya, nem megfelelően indokolt és nem dokumentált átcsoportosítások, beszedési utalványok sorozatos késedelmes könyvelése a költségvetési számlákban és a költségvetés végrehajtásáról való következetlen beszámoló

Még a költségvetés 50%-os csökkentése mellett is alacsony volt a tevékenységi kiadások területén a kötelezettségvállalások és kifizetési előirányzatok felhasználása: 63% a kötelezettségvállalások, 51% a kifizetések terén.

Sajnálja, hogy a Számvevőszék fenntartásokat fogalmazott meg a 2007-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságára és az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó megbízhatósági nyilatkozatában

Bizonytalanságok az EGNOS és a Galileo projekt eszközeinek vonatkozásában

Hiányosságok a költségvetési gazdálkodás terén: Nem került sor megfelelő költségvetés-módosításra

Sajnálja, hogy a Számvevőszék fenntartásokat fogalmazott meg a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságára és az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó megbízhatósági nyilatkozatában

Bizonytalanságok az EGNOS és a Galileo projekt eszközeinek vonatkozásában

A 7. keretprogramra vonatkozó kizárási kritériumokat nem tették közzé és nem ellenőrizték, valamint a hatóság nem igazolta kellő rendszerességgel, hogy ellenőrizte, valóban kis- és középvállalkozásnak minősülnek-e az egyik témakörben részt vevő potenciális kedvezményezettek

A hatóság által 2010. március 31-én közzétett végleges költségvetés nem az igazgatótanács által jóváhagyott, 2009-es végleges költségvetésen alapult, és nem tartalmazta annak bevételeit; ezért sürgeti a hatóságot, hogy orvosolja a helyzetet, és a változásról tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot

Humánerőforrás

tárgytalan

tárgytalan

tárgytalan

Hiányosságok a személyzeti kiválasztási eljárások terén

Orvosolni kell azon hiányosságokat, amelyek sértik az egyenlő bánásmód elvét a megfelelőségi kritériumok alkalmazásánál a belső és külső jelöltek számára egyaránt nyitott munkaerő-felvételi eljárásokban

Belső ellenőrzés

tárgytalan

tárgytalan

Felhívja az ügynökséget, hogy tegyen eleget a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2007. évi utolsó két ajánlásának az érzékeny álláshelyekre és a munkaköri leírásokra vonatkozóan

Megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat által megfogalmazott, még végrehajtásra váró további két fontos ajánlás az érzékeny álláshelyekre és a munkaköri leírásokra vonatkozik

Utolsó frissítés: 2013. november 12.Jogi nyilatkozat