Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 92kWORD 58k
2012. szeptember 13., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Az igazságszolgáltatás felhasználása politikai célokra Oroszországban
P7_TA(2012)0352B7-0427, 0430, 0431, 0436 és 0437/2012

Az Európai Parlament 2012. szeptember 13-i állásfoglalása az igazságügy politikai célú felhasználásáról Oroszországban (2012/2789(RSP))

Az Európai Parlament ,

–  tekintettel az Oroszországról szóló korábbi jelentéseire és állásfoglalásaira, különösen az oroszországi elnökválasztás eredményéről szóló 2012. március 15-i(1) , a közelgő oroszországi elnökválasztásról szóló 2012. február 16-i(2) , az Állami Duma-választások eredményéről szóló 2011. december 14-i(3) és az orosz Állami Duma 2011. decemberi választására való felkészülésről szóló 2011. július 7-i(4) állásfoglalására,

–  tekintettel arra, hogy jelenleg tárgyalások folynak az EU és Oroszország közötti kapcsolatoknak egy új, átfogó keretet biztosító megállapodásról, valamint tekintettel a 2010-ben kezdeményezett modernizációs partnerségre,

–  tekintettel a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányára és az emberi jogok és alapvető szabadság védelméről szóló egyezményre , amely kimondja, hogy mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott hozzáértő, független és pártatlan bíróság tisztességesen és nyilvánosan tárgyalja,

–   tekintettel Oroszország alkotmányára, különösen annak 118. cikkére, amely kimondja, hogy az igazságszolgáltatást az Oroszországi Föderációban kizárólag bíróságok végzik, és 120. cikkére, amely a bírák függetlenségéről rendelkezik, akik kizárólag az orosz alkotmánynak és a szövetségi jogszabályoknak vannak alávetve,

–  tekintettel az EU főképviselőjének, Catherine Ashtonnak a Pussy Riot punkegyüttes tagjainak elítéléséről szóló 2012. augusztus 17-én tett nyilatkozatára,

–  tekintettel az orosz főügyész 2012. szeptember 12-i kérésére, hogy a Duma szavazzon az Igazságos Oroszország párt parlamenti képviselője, Gennagyij Gutkov korai elbocsátásáról,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel az Oroszországi Föderáció az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet teljes jogú tagjaként elkötelezte magát a demokrácia alapelvei, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett; mivel a jogállamiság elvének számos súlyos megsértése és korlátozó jogszabályok elfogadása az elmúlt hónapok során egyre növekvő aggodalmat ébreszt Oroszország nemzetközi és nemzeti kötelezettségeinek való megfelelése tekintetében;

B.  mivel az Európai Unió továbbra is elkötelezett aziránt, hogy tovább mélyítse és fejlessze az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatokat, amit az is alátámaszt, hogy az EU elkötelezett az EU és Oroszország közötti kapcsolatok további fejlesztésére vonatkozó új keretmegállapodásról szóló tárgyalásokon való aktív részvétel iránt, és mivel az Európai Unió és Oroszország között mély és átfogó kapcsolat jött létre, különösen az energiaágazatban, valamint a gazdaság és az üzleti élet területén, melynek következtében a világgazdaságban kölcsönösen függenek egymástól;

C.  mivel az emberi jogok helyzete az utóbbi hónapokban drámaian romlott Oroszországban, és mivel az orosz hatóságok a közelmúltban számos olyan jogszabályt fogadtak el, amelyek kétértelmű rendelkezéseket tartalmaznak és így felhasználhatók az ellenzéki és civil társadalmi szereplők, valamint a szólás és a gyülekezés szabadságának fokozottabb korlátozására; mivel ezek a kérdések megfelelően és prioritásként kezelendők, különösen az EU és Oroszország közötti kétoldalú találkozók és tárgyalások alkalmával;

D.  mivel Anna Politkovszkaja, Natalja Jesztyemirova, Anasztaszija Barburova, Sztanyiszlav Markelov és Szergej Magnyickij halála ügyében továbbra sem találtak felelősöket;

E.  mivel Mihail Hodorkovszkij és üzlettársa, Platon Lebegyev elleni sikkasztási ügyben a moszkvai Hamovnyicseszkij kerület bírósága 2010. december 30-án elmarasztaló ítéletet hozott; mivel a bűnvádi eljárást, a bírósági pert és az ítéletet a nemzetközi színtéren politikai indíttatásúnak tartják;

F.  mivel Szergej Magnyickij ügye csak egy az orosz bűnüldöző hatóságok által elkövetett számos hatalmi visszaélés közül, melyek során súlyosan sérül a jogállamiság és az áldozat haláláért felelős személyek továbbra is büntetlenek; mivel számtalan egyéb bírósági ügy van, amelyekben politikailag konstruált okokat használnak fel valamely politikai versenytárs megsemmisítésére vagy a civil társadalom fenyegetésére;

G.  mivel az ítélet, amelyben a Pussy Riot punkegyüttes tagjait a Vlagyimir Putyin elnököt kritizáló, egy moszkvai ortodox székesegyházban rendezett performansz miatt kétévi szabadságvesztésre ítélték, aránytalanul szigorú;

H.  mivel az Állami Duma 2012. szeptember 12-én szavaz arról, hogy megvonja-e Gennagyij Gutkov mentességét a mandátuma alatt folytatott üzleti tevékenysége miatt, figyelmen kívül hagyva a szükséges demokratikus eljárásokat; mivel a jogállamiság érdekében a korrupcióellenes szabályokat egyenlően és pártatlanul kellene alkalmazni a Duma valamennyi tagja esetében; mivel az Igazságos Oroszország frakció más tagjait, így Dmitrij Gudkovot és Ilja Ponomarjovot is hasonló vádakkal illették;

I.  mivel a nem kormányzati szervezetekre vonatkozó új törvényt, valamint a gyülekezési szabadsághoz való jogról szóló törvényt a civil társadalom elnyomására, az ellentétes politikai nézetek elfojtására, valamint a nem kormányzati szervezetek, a demokratikus ellenzék és a média zaklatására használják fel; mivel az orosz parlament 2012 júliusában olyan törvényt fogadott el, amely a politikai tevékenységet folytató és anyagilag külföldről támogatott nem kereskedelmi szervezeteket ’külföldi ügynököknek’ minősíti;

J.  mivel a Putyin elnök és Medvegyev miniszterelnök által tett nyilatkozatokkal és ígéretekkel ellentétben az orosz polgárok politikai szabadságára fokozott nyomás nehezedik; mivel Putyin elnök kijelentette, hogy sürgősen fel kell számolni az Oroszországban széleskörűen elharapódzott korrupciót, és mivel nyilvánosan elkötelezte magát a jogállamiság erősítése mellett, valamint rámutatott az oroszországi igazságszolgáltatás és jogrendszer függetlenségével kapcsolatos aggályokra;

1.  megállapítja, hogy az EU és Oroszország közötti tartalmas és konstruktív kapcsolatok a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartásának erősítésére irányuló erőfeszítésektől függenek; hangsúlyozza, hogy Oroszországban a közép- és hosszú távú politikai és gazdasági stabilitás és fejlődés a jogállamiság és a valódi demokratikus választás érvényre jutásától függ;

2.  úgy véli, hogy Oroszországnak az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet tagjaként teljesítenie kell vállalt kötelezettségeit; rámutat, hogy a közelmúltbeli fejlemények a demokratikus normák, a jogállamiság és az oroszországi igazságszolgáltatás függetlensége javításához szükséges reformokkal ellentétes irányban haladnak;

3.  üdvözli a Legfelsőbb Bíróság 2012. július 25-i határozatát, miszerint felülvizsgálja mind a Hodorkovszkij-, mind a Lebegyev-ügyet, összhangban az Elnöki Emberi Jogi Bizottság 2011. decemberi ajánlásával; tudomásul veszi Lebegyev ítéletének három évvel való megrövidítését; kéri a szóban forgó ügyek átfogó felülvizsgálatának azon az alapon történő folytatását, hogy Oroszország nemzetközi kötelezettségvállalásokat tett a méltányos és átlátható bírósági eljárások mellett, valamint elkötelezte magát az Elnöki Emberi Jogi Bizottság Hodorkovszkij ügyére vonatkozó megállapításainak és ajánlásainak maradéktalan tiszteletben tartása és végrehajtása mellett;

4.  felszólítja az orosz hatóságokat, hogy állítsák bíróság elé az Anna Politkovszkaja és Natalja Jesztyemirova haláláért felelős embereket, és sürgeti őket, hogy folytassanak hiteles és független vizsgálatot a Magnyickij-féle és más ügyekben, továbbá vessenek véget az országban mindenütt tapasztalható büntetlenségnek és átható korrupciónak;

5.  mély aggodalmát fejezi ki más politikailag motivált perek miatt, melyek közé tartozik különösen a külföldi tudományos intézményekkel folytatott együttműködés kapcsán kémkedéssel vádolt tudósok elleni bűnvádi eljárás, Taiszija Oszipova ellenzéki aktivista – úgymond politikai célzatú büntetőeljárás során kétes és esetlegesen hamis bizonyítékok alapján, a tisztességes tárgyaláshoz való jog megsértése mellett – büntetőtáborban letöltendő nyolc évnyi szabadságvesztésre történt elítélése, a 2012. május 6-i moszkvai tiltakozó megmozdulás tucatnál több résztvevője ellen ’tömeges lázadás’ hamis vádjával indított bűnvádi eljárás, valamint az ellenzéki aktivisták – így Alekszej Navalnij, Borisz Nyemcov, Szergej Udelcov – elleni bűnügyi vizsgálatok;

6.  mélységes csalódását fejezi ki a Hamovnyicseszkij kerületi bíróság aránytalanul súlyos ítélete miatt, amellyel a Pussy Riot punkegyüttes tagjait, Nagyezsda Tolokonnyikovát, Marija Aljohinát és Jekatyerina Szamucevicset sújtották; aggodalommal veszi tudomásul, hogy ez az eset szintén annak az utóbbi időben felerősödött, politikai indíttatású megfélemlítésnek és üldöztetésnek a részét képezi, amely az Oroszországi Föderációban az ellenzéki aktivisták ellen irányul, és ez a folyamat az Európai Uniót fokozott aggodalommal tölti el; elvárja, hogy az ítéletet felülvizsgálják és megsemmisítsék, összhangban Oroszország nemzetközi kötelezettségvállalásaival;

7.  tudomásul veszi a főügyész azon kérését, hogy a Duma szavazzon Gennagyij Gutkov parlamenti képviselő idő előtti felmentéséről a parlamenti mandátuma alatt folytatott, az orosz büntető törvénykönyv 289. cikkébe ütköző üzleti tevékenységek miatt; hangsúlyozza, hogy az ellenzéki Gennagyij Gudkov, az Igazságos Oroszország Párt képviselőjének mandátumától való megfosztására irányuló parlamenti politikai eljárás megkezdését széles körben egy olyan ellenzéki párt legitim politikai tevékenységére irányuló megfélemlítésként értelmezik, amelyik támogatta a tiltakozások követeléseit; felhívja Oroszországot, hogy tartózkodjon a jogszabályoknak az ellenzéki képviselők eltávolítását célzó önkényes alkalmazásától;

8.  ugyanakkor aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy Oroszországban egyre kedvezőtlenebb a civil társadalom fejlődéséhez szükséges környezet, különös tekintettel egy sor, a tüntetésekre, a nem kormányzati szervezetekre, a rágalmazásra és az internetre vonatkozó jogszabály közelmúltbeli elfogadására, amelyek homályos rendelkezéseket tartalmaznak, és a jog önkényes érvényesítését eredményezhetik; emlékezteti az orosz hatóságokat arra, hogy egy modern és virágzó társadalomnak el kell ismernie és védenie kell valamennyi állampolgár egyéni és kollektív jogait; e tekintetben felszólítja az orosz illetékes szerveket, hogy módosítsák a nem kormányzati szervezetekre vonatkozó új jogszabályokat annak érdekében, hogy azok megóvják a jónevű külföldi alapokból pénzügyi támogatásban részesülő nem kormányzati szervezeteket a politikai üldözéstől;

9.  aggodalmának ad hangot a szélsőséges politikai irányzatokra vonatkozó jogszabállyal kapcsolatban is, tekintettel az olyan alapvető fogalmak, mint a ’szélsőséges cselekmények’ vagy ’szélsőséges szervezetek’ értelmezésével kapcsolatos, széles mérlegelési jogkörre, ami az Európa Tanács Velencei Bizottsága szerint önkényességet és az egyesülési és szólásszabadság korlátozását eredményezheti; felhívja az orosz hatóságokat, hogy a jogszabályok módosításával orvosolják ezeket az aggodalmakat;

10.  emlékezetet rá, hogy Medvegyev elnök létrehozott egy, a választási rendszer reformjával, a jogállamiság javításával és az alapvető jogok oroszországi tiszteletben tartásának ügyével foglalkozó munkacsoportot; emlékezetet rá, hogy az Európai Parlament felhívta az orosz hatóságokat e reformok folytatására, és folyamatosan uniós támogatást ajánlott, beleértve a modernizációs partnerség keretein belüli támogatást is;

11.  elítéli a szexuális irányultsággal és a nemi hovatartozással kapcsolatos nyilvános tájékoztatás kriminalizálása céljából elfogadott jogszabályokat elfogadását néhány orosz régióban és ehhez hasonló tervekre szövetségi szinten tett legutóbbi javaslatokat; emlékezteti az orosz hatóságokat a szólásszabadság és az LMBT személyek jogainak tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségeikre;

12.  felkéri a főképviselőt és a Bizottságot, hogy nyújtsanak következetes és mélyreható támogatást a civil társadalmi aktivisták és az alulról jövő új társadalmi mozgalmak képviselőinek; felszólítja az EU-t, hogy gyakoroljon folyamatos nyomást az orosz hatóságokra annak érdekében, hogy teljesítsék az EBESZ emberi jogokra, a demokráciára, a jogállamiságra és a bíróságok függetlenségére vonatkozó standardjait;

13.  hangsúlyozza az EU és Oroszország közötti emberi jogi konzultációk részeként az emberi jogok oroszországi helyzetéről zajló folyamatos eszmecsere fontosságát, amely lehetőséget biztosít az együttműködés valamennyi területén a közöttünk lévő interoperabilitás megszilárdítására, és a hatékonyság növelése érdekében sürgeti ezen ülések kereteinek javítását, különös hangsúlyt fordítva a rasszizmus és idegengyűlölet elleni közös fellépésre, valamint annak lehetővé tételét, hogy a folyamathoz az Európai Parlament, az Állami Duma és az emberi jogi kérdésekkel foglalkozó nem kormányzati szervezetek is hatékonyan hozzájárulhassanak, függetlenül attól, hogy a párbeszéd Oroszországban vagy az EU valamelyik tagállamában zajlik;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Oroszországi Föderáció kormányának és parlamentjének, az Európa Tanácsnak, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0088.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0054.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0575.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0335.

Utolsó frissítés: 2013. november 6.Jogi nyilatkozat