Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2012/0366(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0276/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0276/2013

Rasprave :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Glasovanja :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Usvojeni tekstovi
PDF 867kWORD 555k
utorak, 8. listopada 2013. - Strasbourg Završno izdanje
Proizvodnja, oglašavanje i prodaja duhanskih i srodnih proizvoda ***I
P7_TA(2013)0398A7-0276/2013

Amandmani koje je Europski parlament usvojio 8. listopada 2013. na prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, oglašavanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD) (1) ) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3.a)  Zdravstvena upozorenja dio su organizirane, djelotvorne i dugoročne strategije za borbu protiv pušenja s točno utvrđenim područjem primjene i ciljevima.
Amandman 2
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 6.
(6)  Veličina unutarnjeg tržišta duhanskih i srodnih proizvoda, rastuća težnja proizvođača duhanskih proizvoda da koncentriraju proizvodnju cijele Unije u samo malom broju proizvodnih pogona u državama članicama i, kao posljedica toga, značajna prekogranična trgovina duhanskim i srodnim proizvodima zahtijevaju zakonodavne mjere na razini Unije umjesto na nacionalnoj razini kako bi se ostvarilo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.
(6)  Veličina unutarnjeg tržišta duhanskih i srodnih proizvoda, rastuća težnja proizvođača duhanskih proizvoda da koncentriraju proizvodnju cijele Unije u samo malom broju proizvodnih pogona u državama članicama i, kao posljedica toga, značajna prekogranična trgovina duhanskim i srodnim proizvodima zahtijevaju pojačane zakonodavne mjere na razini Unije kako bi se ostvarilo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.
Amandman 3
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 7.
(7)  Zakonodavne mjere na razini Unije također su potrebne za provedbu Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (u daljnjem tekstu: „FCTC”) iz svibnja 2003. koju su potpisale Europska unija i njezine države članice. Posebno su važni njezini članci 9. (reguliranje sastava duhanskih proizvoda), 11. (reguliranje davanja informacija o duhanskim proizvodima), 11. (pakiranje i označivanje duhanskih proizvoda), 13. (oglašavanje) i 15. (nezakonita trgovina duhanskim proizvodima). Tijekom različitih konferencija potpisnica FCTC-a uz potporu Unije i država članice konsenzusom su usvojene smjernice za provedbu FCTC-a.
(7)  Zakonodavne mjere na razini Unije također su potrebne za provedbu povijesne Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana („FCTC”) iz svibnja 2003. Sve države članice i sama Europska unija potpisale su i ratificirale FCTC te su se stoga obvezale u skladu s međunarodnim pravom primjenjivati njezine odredbe. Posebno su važni njezini članci 9. (reguliranje sastava duhanskih proizvoda), 11. (reguliranje davanja informacija o duhanskim proizvodima), 11. (pakiranje i označivanje duhanskih proizvoda), 13. (oglašavanje) i 15. (nezakonita trgovina duhanskim proizvodima). Tijekom različitih konferencija potpisnica FCTC-a uz potporu Unije i država članice konsenzusom su usvojene smjernice za provedbu FCTC-a.
Amandman 4
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 8.
(8)  U skladu s člankom 114. stavkom 3. Ugovora u funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu „Ugovor”) kao osnovu bi trebalo uzeti visoku razinu zaštite zdravlja, posebice vodeći računa o svakom novom razvoju utemeljenom na znanstvenim činjenicama. Duhanski proizvodi nisu obična roba te bi se s obzirom na osobito štetne učinke duhana velika važnost trebala pridati zaštiti zdravlja, posebno kako bi se smanjila raširenost pušenja među mladima.
(8)  U skladu s člankom 114. stavkom 3. Ugovora u funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu „Ugovor”) kao osnovu bi trebalo uzeti visoku razinu zaštite zdravlja, posebice vodeći računa o svakom novom razvoju utemeljenom na znanstvenim činjenicama. Duhanski proizvodi nisu obična roba te bi se s obzirom na osobito štetne učinke duhana velika važnost trebala pridati zaštiti zdravlja, posebno kako bi se smanjila raširenost pušenja među mladima. U tu bi svrhu države članice trebale promicati kampanje za sprečavanje pušenja, posebno u školama i u medijima. U skladu s načelom odgovornosti proizvođača proizvođači duhanskih proizvoda trebali bi snositi sve zdravstvene troškove koji nastanu kao posljedica potrošnje duhana.
Amandman 5
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9.a)  Budući da u mnogim državama članicama veliki dio pušača vjerojatno neće u potpunosti prestati pušiti, zakonodavstvo bi trebalo uzeti u obzir njihovo pravo da budu objektivno informirani o posljedicama potrošnje duhana na njihovo zdravlje, a te su informacije također dostupne pušačima na omotu pakiranja proizvoda koji namjeravaju koristiti.
Amandman 6
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 10.
(10)  Za mjerenje udjela katrana, nikotina i ugljičnog monoksida u cigaretama trebalo bi se upućivati na međunarodno priznate standarde ISO 4387, 10315 i 8454. Za druge emisije ne postoje međunarodno dogovoreni standardi ili testovi za određivanje udjela, no trenutačno se radi na njihovom razvoju.
(10)  Za mjerenje udjela katrana, nikotina i ugljičnog monoksida u cigaretama trebalo bi se upućivati na međunarodno priznate standarde ISO 4387, 10315 i 8454. Za druge emisije ne postoje međunarodno dogovoreni standardi ili testovi za određivanje količine prinosa, ali države članice i Komisija trebale bi aktivno poticati napore na međunarodnoj razini da se razviju takvi standardi ili testovi.
Amandman 7
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 10.a (nova)
(10.a)  Dokazano je da je polonij 210, koji se nalazi u duhanu, u velikoj mjeri kancerogena tvar. Kombinacijom jednostavnih mjera njegovo bi se prisustvo u cigaretama moglo gotovo u potpunosti ukloniti. Zato je primjereno odrediti maksimalnu dopuštenu količinu polonija 210, što će dovesti do smanjenja od 95 % trenutačnog prosječnog sadržaja polonija 210 u cigaretama. Trebao bi se razviti standard ISO za mjerenje polonija 210 u duhanu.
Amandman 8
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 11.
(11)  U odnosu na utvrđivanje maksimalnih dopuštenih količina možda je potrebno i primjereno naknadno prilagođavanje utvrđenih količina ili utvrđivanje maksimalnih pragova emisija, uzimajući u obzir njihovu toksičnost i svojstvo stvaranja ovisnosti.
(11)  U odnosu na utvrđivanje maksimalnih dopuštenih količina možda je potrebno i primjereno naknadno smanjivanje utvrđenih količina ili utvrđivanje maksimalnih pragova emisija, uzimajući u obzir njihovu toksičnost i svojstvo stvaranja ovisnosti.
Amandman 9
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 13.
(13)  Trenutačna uporaba različitih obrazaca za izvješćivanje otežava proizvođačima i uvoznicima ispunjavanje njihovih obveza o izvješćivanju i opterećuje države članice i Komisiju pri usporedbi, analizi i donošenju zaključaka iz primljenih informacija. U tom bi smislu trebao postojati obvezni obrazac za izvješćivanje o sastojcima i emisijama. Treba osigurati najveću moguću transparentnost informacija o proizvodima za opću javnost, istodobno jamčeći da se odgovarajuća pozornost posvećuje pravima trgovačkog i intelektualnog vlasništva proizvođača duhanskih proizvoda.
(13)  Trenutačna uporaba različitih obrazaca za izvješćivanje otežava proizvođačima i uvoznicima ispunjavanje njihovih obveza o izvješćivanju i opterećuje države članice i Komisiju pri usporedbi, analizi i donošenju zaključaka iz primljenih informacija. U tom bi smislu trebao postojati obvezni obrazac za izvješćivanje o sastojcima i emisijama. Treba osigurati najveću moguću transparentnost informacija o proizvodima za opću javnost, istodobno jamčeći da se odgovarajuća pozornost posvećuje pravima trgovačkog i intelektualnog vlasništva proizvođača duhanskih proizvoda, osobito malih i srednjih poduzetnika .
Amandman 10
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 14.
(14)  Nedostatak usklađenog pristupa reguliranju sastojaka utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta i na slobodno kretanje robe diljem EU-a. Neke države članice donijele su zakonodavstvo ili su sklopile obvezujuće sporazume sa subjektima iz industrije kojima se određeni sastojci dopuštaju ili zabranjuju. Kao posljedica neki su sastojci regulirani u nekim državama članicama, a u nekima ne. Države članice također imaju različite pristupe u odnosu na aditive koji su dio cigaretnog filtra kao i na aditive koji duhanskom dimu daju boju. Bez usklađivanja se očekuje da će prepreke na unutarnjem tržištu rasti sljedećih godina vodeći računa o provedbi Okvirne konvencije o kontroli duhana i njezinih smjernica i uzimajući u obzir iskustvo stečeno u drugim okvirima nadležnosti izvan Unije. Smjernice za članke 9. i 10. Okvirne konvencije o kontroli duhana prvenstveno pozivaju na uklanjanje sastojaka koji jačaju okus, stvaraju dojam da duhanski proizvodi imaju zdravstvene koristi, povezani su s energijom i vitalnošću ili imaju osobine bojila.
(14)  Nedostatak usklađenog pristupa reguliranju sastojaka utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta i na slobodno kretanje robe diljem EU-a. Neke države članice donijele su zakonodavstvo ili su sklopile obvezujuće sporazume sa subjektima iz industrije kojima se određeni sastojci dopuštaju ili zabranjuju. Kao posljedica neki su sastojci regulirani u nekim državama članicama, a u nekima ne. Države članice također imaju različite pristupe u odnosu na aditive koji su dio cigaretnog filtra kao i na aditive koji duhanskom dimu daju boju. Bez usklađivanja se očekuje da će prepreke na unutarnjem tržištu rasti sljedećih godina vodeći računa o provedbi Okvirne konvencije o kontroli duhana i njezinih smjernica i uzimajući u obzir iskustvo stečeno u drugim okvirima nadležnosti izvan Unije. Smjernice za članke 9. i 10. Okvirne konvencije o kontroli duhana prvenstveno pozivaju na uklanjanje sastojaka koji jačaju okus, stvaraju dojam da duhanski proizvodi imaju zdravstvene koristi, povezani su s energijom i vitalnošću ili imaju osobine bojila. Sastojke koji povećavaju ovisnost i toksičnost također treba ukloniti.
Amandman 11
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 14.a (nova)
(14.a)  Za zaštitu ljudskog zdravlja trebalo bi provjeriti sigurnost aditiva koji se koriste u duhanskim proizvodima. Samo aditivi koji se nalaze na popisu EU-a dopuštenih aditiva trebali bi biti dopušteni u duhanskim proizvodima. U tom bi se popisu također trebali navesti uvjeti ili ograničenja za uporabu dopuštenih aditiva. Duhanski proizvodi koji sadrže aditive koji se ne nalaze na popisu Unije ili se koriste na način koji nije u skladu s ovom Direktivom ne bi se trebali stavljati na tržište Unije.
Amandman 12
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 14.b (nova)
(14.b)  Važno je uzeti u obzir ne samo svojstva aditiva kao takvih, nego i svojstva proizvoda njihova sagorijevanja. Aditivi i proizvodi njihova sagorijevanja ne bi smjeli zadovoljavati kriterije za kategoriju opasnosti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i mješavina 1 .
_____________
1 SL L 353, 31.12.2008., str. 1.
Amandman 13
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 15.
(15)  Vjerojatnost razilaženja propisa dodatno se povećava zabrinutošću oko duhanskih proizvoda, uključujući proizvode od bezdimnog duhana , koji imaju svojstvenu aromu drukčiju od duhana, a koji bi mogli olakšati porast potrošnje duhana ili utjecati na obrasce potrošnje. U mnogim se zemljama, primjerice, prodaja proizvoda s udjelom mentola postupno povećala iako se zastupljenost pušenja sveukupno smanjila. Brojne studije pokazale su da duhanski proizvodi s udjelom mentola pogoduju udisanju i porastu broja pušača među mladim osobama. Mjere kojima se uvode neopravdane razlike u postupanju prema cigaretama s aromom (poput cigareta s udjelom mentola ili klinčića) treba izbjegavati.
(15)  Vjerojatnost razilaženja propisa dodatno se povećava zabrinutošću oko duhanskih proizvoda koji imaju svojstvenu aromu drukčiju od duhana, a koji bi mogli olakšati porast potrošnje duhana ili utjecati na obrasce potrošnje. U mnogim se zemljama, primjerice, prodaja proizvoda s udjelom mentola postupno povećala iako se zastupljenost pušenja sveukupno smanjila. Brojne studije pokazale su da duhanski proizvodi s udjelom mentola pogoduju udisanju i porastu broja pušača među mladim osobama. Mjere kojima se uvode neopravdane razlike u postupanju prema cigaretama s aromom (poput cigareta s udjelom mentola ili klinčića) treba izbjegavati.
Amandman 14
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 16.
(16)  Zabranom duhanskih proizvoda koji imaju svojstvenu aromu ne zabranjuje se sasvim upotreba pojedinačnih aditiva, nego se proizvođače obvezuje da ograniče aditive ili kombinaciju aditiva u tolikoj mjeri da aditivi više ne doprinose svojstvenoj aromi. Upotreba aditiva potrebnih za proizvodnju duhanskih proizvoda trebala bi biti dopuštena sve dok oni ne doprinose svojstvenoj aromi. Komisija bi trebala osigurati jedinstvene uvjete za provedbu odredbe o svojstvenoj aromi. Države članice i Komisija trebale bi koristiti neovisne odbore kao pomoć pri donošenju takvih odluka. Pri primjeni ove Direktive ne bi se smjelo praviti razliku između različitih vrsta duhana.
Briše se.
Amandman 15
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 17.
(17)  Određeni aditivi koriste se za stvaranje dojma da su duhanski proizvodi korisni za zdravlje, da predstavljaju manju opasnost za zdravlje ili da povećavaju koncentraciju ili fizičke mogućnosti. Ti bi se aditivi trebali zabraniti kako bi se osigurala jedinstvena pravila i visoka razina zaštite zdravlja.
(17)  Određeni aditivi koriste se za stvaranje dojma da su duhanski proizvodi korisni za zdravlje, da predstavljaju manju opasnost za zdravlje ili da povećavaju koncentraciju ili fizičke mogućnosti. Kako bi se osigurala jedinstvena pravila i visoka razina zaštite zdravlja, ti se aditivi ne bi smjeli odobriti. Osim toga, aditivi koji daju svojstvenu aromu ne bi smjeli biti odobreni. To ne bi trebalo dovesti do potpune zabrane upotrebe pojedinačnih aditiva. Međutim, proizvođače bi se trebalo obvezati da ograniče upotrebu aditiva ili kombinacije aditiva u tolikoj mjeri da aditivi više ne doprinose svojstvenoj aromi. Trebalo bi biti moguće odobriti upotrebu aditiva koji su ključni za proizvodnju duhanskih proizvoda, dokle god ti aditivi više ne doprinose svojstvenoj aromi i privlačnosti takvih proizvoda.
Amandman 16
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 17.a (nova)
(17.a)  Sve veći broj ljudi, od koji je najviše djece, obolijevaju od astme i različitih alergija. Kako navodi Svjetska zdravstvena organizacija, iako svi uzroci astme nisu poznati, potrebno je spriječiti faktore rizika kao što su alergeni, duhan i nadražljive kemikalije kako bi se povećala kvaliteta života ljudi.
Amandman 17
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 18.
(18)  S obzirom na naglasak Direktive na mladim osobama, duhanski proizvodi osim cigareta, duhan za motanje i bezdimni duhan, koje uglavnom konzumiraju stariji potrošači, trebaju biti izuzeti iz određenih zahtjeva o sastojcima ako ne dolazi do znatnije promjene okolnosti u smislu opsega prodaje ili obrazaca potrošnje u odnosu na mlade osobe.
(18)  S obzirom na naglasak Direktive na mladim osobama, duhanski proizvodi osim cigareta, duhan za motanje i duhan za vodenu lulu , koje uglavnom konzumiraju stariji potrošači, trebali bi biti izuzeti iz određenih zahtjeva o sastojcima ako ne dolazi do znatnije promjene okolnosti u smislu opsega prodaje ili uzoraka potrošnje u odnosu na mlade osobe.
Amandman 18
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 18.a (nova)
(18a)  Države članice treba potaknuti, ako to već nisu učinile, da izrade nacionalne zakone o zaštiti mladih kojima se zabranjuje prodaja duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina i konzumacija duhanskih proizvoda od strane njih; Države članice bi također trebale osigurati da se takve zabrane poštuju;
Amandman 19
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 18.b (nova)
(18.b)  U članku 16. FCTC-a upozorava se na odgovornost potpisnica Konvencije za razmatranje proizvoda namijenjenih maloljetnim potrošačima, kao što su prehrambeni proizvodi i igračke u obliku duhanskih proizvoda koji mogu biti privlačni maloljetnicima. U proteklim godinama na tržište je stavljeno nekoliko proizvoda kao što su električne cigarete, koje ne sadrže nikotin no imaju oblik cigareta i koje nastoje oponašati proces pušenja uz pomoć raspršivanja tvari čije neštetno djelovanje još nije znanstveno dokazano i uz pomoć električnog svjetla koje oponaša postupak gorenja cigarete. Takvi su proizvodi očito proizvedeni da budu privlačni mladim i maloljetnim potrošačima te su sve popularniji među mladima u više država članica. Izražava se sve veća zabrinutost oko navika koje stječu mladi potrošači i maloljetnici upotrebom takvih imitacija cigareta. .
Amandman 20
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 20.
(20)  Takva bi razilaženja mogla predstavljati prepreku trgovini i onemogućiti funkcioniranje unutarnjeg tržišta duhanskih proizvoda te bi ih stoga trebalo ukloniti. Osim toga, potrošači u nekim državama članicama možda su bolje obaviješteni o zdravstvenim rizicima duhanskih proizvoda nego u drugim državama. Bez daljnjih mjera na razini Unije postojeća razilaženja najvjerojatnije će se povećati u nadolazećim godinama.
(20)  Takva bi razilaženja mogla predstavljati prepreku trgovini i onemogućiti funkcioniranje unutarnjeg tržišta duhanskih proizvoda te bi ih stoga trebalo ukloniti. Osim toga, potrošači u nekim državama članicama možda su bolje obaviješteni o zdravstvenim rizicima duhanskih proizvoda nego u drugim državama. Bez daljnjih mjera usklađivanja na razini Unije postojeća razilaženja najvjerojatnije će se povećati u nadolazećim godinama.
Amandman 21
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 22.
(22)  Odredbe o označivanju također treba uskladiti s novim znanstvenim dokazima. Primjerice prikazi udjela katrana, nikotina i ugljičnog monoksida na kutijama cigareta pokazuju se obmanjujućima jer potrošače navode na zaključak da su određene cigarete manje štetne od drugih. Dokazi također upućuju na to da su velika kombinirana zdravstvena upozorenja djelotvornija od isključivo tekstualnih upozorenja. U tom smislu kombinirana zdravstvena upozorenja trebaju postati obvezna u cijeloj Uniji i zauzimati znatne i vidljive dijelove površine kutije. Treba odrediti najmanju veličinu svih zdravstvenih upozorenja kako bi se osigurala njihova vidljivost i djelotvornost.
(22)  Odredbe o označivanju također treba uskladiti s novim znanstvenim dokazima. Primjerice prikazi udjela katrana, nikotina i ugljičnog monoksida na kutijama cigareta pokazuju se obmanjujućima jer potrošače navode na zaključak da su određene cigarete manje štetne od drugih. Dokazi također upućuju na to da su velika zdravstvena upozorenja u kojima se kombiniraju slika i tekst djelotvornija od isključivo tekstualnih upozorenja. U tom smislu kombinirana zdravstvena upozorenja trebaju postati obvezna u cijeloj Uniji i zauzimati znatne i vidljive dijelove površine kutije, koji se nalaze u vidnom polju. Treba odrediti najmanju veličinu svih zdravstvenih upozorenja kako bi se osigurala njihova vidljivost i djelotvornost.
Amandman 22
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 23.
(23)  Kako bi se osigurala cjelovitost i vidljivost zdravstvenih upozorenja i maksimalno povećala njihova djelotvornost, trebalo bi donijeti odredbe o veličini upozorenja i o određenim aspektima izgleda duhanskog pakiranja, uključujući mehanizam za otvaranje. Pakiranje i proizvodi mogu obmanuti potrošače, posebno mlade osobe, upućujući na manju štetnost proizvoda. Primjerice, to je slučaj s određenim tekstovima ili obilježjima kao što su „nizak udio katrana”, „light”, „ultra-light”, „mild”, „prirodan”, „organski”, „bez aditiva”, „bez aroma”, „slim”, nazivi, slike te figurativni i drugi znakovi. Isto tako, veličina i izgled pojedinačnih cigareta mogu obmanuti potrošače stvaranjem dojma da su manje štetne. Nedavna studija pokazala je i da su pušači tankih cigareta bili skloniji vjerovanju da bi njihova marka proizvoda mogla biti manje štetna. Ta se pitanja trebaju riješiti.
(23)  Kako bi se osigurala cjelovitost i vidljivost zdravstvenih upozorenja i maksimalno povećala njihova djelotvornost, trebalo bi donijeti odredbe o veličini upozorenja i o određenim aspektima izgleda duhanskog pakiranja. Pakiranje i proizvodi mogu obmanuti potrošače, posebno mlade osobe, upućujući na manju štetnost proizvoda. Primjerice, to je slučaj s određenim tekstovima ili obilježjima kao što su „nizak udio katrana”, „light”, „ultra-light”, „mild”, „prirodan”, „organski”, „bez aditiva”, „bez aroma”, „slim”, nazivi, slike te figurativni i drugi znakovi. . Isto tako, veličina i izgled pojedinačnih cigareta mogu obmanuti potrošače stvaranjem dojma da su manje štetne. Nedavna studija pokazala je i da su pušači tankih cigareta bili skloniji vjerovanju da bi njihova marka proizvoda mogla biti manje štetna. Ta se pitanja trebaju riješiti.
Amandman 23
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 23.a (nova)
(23.a)  Dokazano je da duhanski proizvodi sadrže i ispuštaju mnoge škodljive i kancerogene tvari koje su pri sagorijevanju opasne za ljudsko zdravlje. Znanstvena istraživanja nedvojbeno su dokazala da pasivno pušenje uzrokuje smrt, bolest ili invaliditet i da su njime posebno ugrožena nerođena djecu i dojenčad. Kod osoba koje udišu dim ono može izazvati ili pogoršati probleme dišnog sustava. Zdravstvena upozorenja stoga bi trebala također skrenuti pozornost na opasnost pasivnog pušenja za zdravlje.
Amandman 24
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 24.
(24)  Duhanskim proizvodima za pušenje, osim cigaretama i duhanu za motanje, koje uglavnom konzumiraju stariji potrošači, trebalo bi izuzeti iz određenih zahtjeva označivanja sve dok nije nastupila znatna promjena okolnosti u pogledu opsega prodaje ili obrazaca ponašanja vezanih uz mlade. Pri označivanju tih drugih duhanskih proizvoda trebalo bi slijediti posebna pravila. Treba osigurati vidljivost zdravstvenih upozorenja na proizvodima od bezdimnog duhana . Upozorenja bi stoga trebalo staviti na dvije glavne površine pakiranja proizvoda od bezdimnog duhana.
(24)  Duhanskim proizvodima za pušenje, osim cigaretama, duhanu za motanje i duhanu za vodenu lulu , koje uglavnom konzumiraju stariji potrošači, trebalo bi izuzeti iz određenih zahtjeva označivanja sve dok nije nastupila znatna promjena okolnosti u pogledu opsega prodaje ili obrazaca ponašanja vezanih uz mlade. Pri označivanju tih drugih duhanskih proizvoda trebalo bi slijediti posebna pravila. Treba osigurati vidljivost zdravstvenih upozorenja na proizvodima od bezdimnog duhana . Upozorenja bi stoga trebalo staviti na dvije glavne površine pakiranja proizvoda od bezdimnog duhana.
Amandman 25
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 26.
(26)  Znatne količine nezakonite robe koja ne udovoljava zahtjevima utvrđenima u Direktivi 2001/37/EZ plasiraju se na tržište i pokazatelji upućuju na to da bi se te količine mogle povećati. Ti proizvodi dovode u pitanje slobodno kretanje proizvoda koji udovoljavaju zahtjevima i zaštitu koju pružaju zakoni o kontroli duhana. Osim toga, Unija se Okvirnom konvencijom o kontroli duhana obvezuje na borbu protiv nezakonite robe, što je dio sveobuhvatne politike kontrole duhana. Stoga bi se trebala donijeti odredba da se jedinične kutije duhanskih proizvoda označuju na jedinstven i siguran način i da se njihovo kretanje bilježi kako bi se ti proizvodi mogli slijediti i pronaći u Uniji i kako bi se njihovo udovoljavanje ovoj Direktivi moglo pratiti i bolje provoditi. Osim toga, trebalo bi donijeti odredbu o uvođenju sigurnosnih obilježja koja će olakšati provjeru autentičnosti proizvoda.
(26)  Znatne količine nezakonite robe koja ne udovoljava zahtjevima utvrđenima u Direktivi 2001/37/EZ plasiraju se na tržište i pokazatelji upućuju na to da bi se te količine mogle povećati. Ti proizvodi dovode u pitanje slobodno kretanje proizvoda koji udovoljavaju zahtjevima i zaštitu koju pružaju zakoni o kontroli duhana. Osim toga, Unija se Okvirnom konvencijom o kontroli duhana obvezuje na borbu protiv nezakonite robe, što je dio sveobuhvatne politike kontrole duhana. Stoga bi se trebala donijeti odredba da se jedinične kutije i vanjsko pakiranje duhanskih proizvoda označuju na jedinstven i siguran način i da se njihovo kretanje bilježi kako bi se ti proizvodi mogli slijediti i pronaći u Uniji i kako bi se njihovo udovoljavanje ovoj Direktivi moglo pratiti i bolje provoditi. Osim toga, trebalo bi donijeti odredbu o uvođenju sigurnosnih obilježja koja će olakšati provjeru autentičnosti proizvoda kako bi se osiguralo da su jedinstveni pokazatelji jediničnih kutija povezani s jedinstvenim pokazateljima na vanjskom pakiranju.
Amandman 26
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 28.
(28)  Radi osiguravanja neovisnosti i transparentnosti proizvođači duhanskih proizvoda trebali bi sklopiti ugovore o pohranjivanju podataka s neovisnim trećim stranama pod okriljem vanjskog revizora. Podaci koji se odnose na sustav za praćenje i pronalaženje trebali bi se čuvati odvojeno od drugih podataka koji se odnose na poslovni subjekt te bi trebali biti pod nadzorom nadležnih tijela država članica i Komisije i dostupni tim tijelima u svako doba.
(28)  Radi osiguravanja neovisnosti i transparentnosti proizvođači duhanskih proizvoda trebali bi sklopiti ugovore o pohranjivanju podataka s neovisnim trećim stranama. Primjerenost takvih ugovora trebala bi odobriti i pratiti Komisija uz pomoć neovisnog vanjskog revizora. Podaci koji se odnose na sustav za praćenje i pronalaženje trebali bi se čuvati odvojeno od drugih podataka koji se odnose na poslovni subjekt te bi trebali biti pod nadzorom nadležnih tijela država članica i Komisije i dostupni tim tijelima u svako doba.
Amandman 27
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 29.
(29)  Direktivom Vijeća 89/622/EEZ od 13. studenog 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o označivanju duhanskih proizvoda i zabrani stavljanja na tržište određenih vrsta duhana za oralnu upotrebu u državama članicama zabranjena je prodaja određenih vrsta duhana za oralnu upotrebu. Direktivom 2001/37/EZ ta je zabrana potvrđena. Izuzeće iz ove zabrane odobrava se Kraljevini Švedskoj na temelju članka 151. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske. Zabrana prodaje duhana za oralnu upotrebu trebala bi i dalje biti na snazi kako bi se spriječio ulazak na unutarnje tržište proizvoda koji izaziva ovisnost, ima štetne učinke na zdravlje i privlačan je mladim osobama. Za druge bezdimne duhanske proizvode koji se ne proizvode za masovno tržište, strogi propisi o označivanju i sastojcima smatraju se dovoljnima da se širenje tržišta ograniči na njihovu tradicionalnu upotrebu.
(29)  Direktivom Vijeća 89/622/EEZ od 13. studenog 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o označivanju duhanskih proizvoda i zabrani stavljanja na tržište određenih vrsta duhana za oralnu upotrebu u državama članicama zabranjena je prodaja određenih vrsta duhana za oralnu upotrebu. Direktivom 2001/37/EZ ta je zabrana potvrđena. Izuzeće iz ove zabrane odobrava se Kraljevini Švedskoj na temelju članka 151. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske. Zabrana prodaje duhana za oralnu upotrebu trebala bi i dalje biti na snazi kako bi se spriječio ulazak na unutarnje tržište proizvoda koji izaziva ovisnost, ima štetne učinke na zdravlje i privlačan je mladim osobama.
Amandman 28
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 29.a (nova)
(29.a)  S obzirom na opću zabranu prodaje duhana za oralnu upotrebu (proizvod „snus”) u Uniji ne postoji prekogranični interes za reguliranje sadržaja proizvoda snus. Odgovornost za reguliranje sadržaja proizvoda snus stoga preuzima država članica u kojoj je dopuštena prodaja snusa u skladu s člankom 151. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske. Ti bi se proizvodi stoga trebali izuzeti iz odredbi članka 6. ove Direktive.
Amandman 29
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 30.
(30)  Prekogranična prodaja duhana na daljinu mladim osobama olakšava pristup duhanskim proizvodima i predstavlja rizik dovođenja u pitanje udovoljavanja zahtjevima koji se uspostavljaju zakonodavstvom o kontroli duhana i posebno ovom Direktivom. Potrebno je uvođenje zajedničkih pravila o sustavu obavješćivanja kako bi se jamčilo da ova Direktiva ostvaruje svoj puni potencijal. Obavješćivanje o prekograničnoj prodaji duhana na daljinu u ovoj Direktivi trebalo bi se primjenjivati neovisno o postupku obavješćivanja utvrđenom u Direktivi 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva. Prodaja duhanskih proizvoda na daljinu između poduzeća i potrošača dodatno se propisuje u Direktivi 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1997. o zaštiti potrošača s obzirom na sklapanje ugovora na daljinu, koju će zamijeniti Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, a koja će se primjenjivati od 13. lipnja 2014.
(30)  Prekogranična prodaja duhana na daljinu trebala bi biti zabranjena jer mladim osobama olakšava pristup duhanskim proizvodima i predstavlja rizik dovođenja u pitanje udovoljavanja zahtjevima ove Direktive.
Amandman 30
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 30.a (nova)
(30.a)  Direktiva 2003/33/EZ o oglašavanju i sponzorstvu duhanskih proizvoda već zabranjuje slobodnu distribuciju takvih proizvoda u kontekstu sponzorstva nad događajima. Ovom Direktivom, kojom se uređuju aspekti vezani uz predstavljanje i prodaju duhana, a cilj joj je postizanje visoke razine zaštite zdravlja i prevencije potrošnje duhana među mladim osobama, proširuje se područje primjene zabrane slobodne distribucije na javnim mjestima i posebno se zabranjuje distribucija tiskanih materijala, kupona s popustima i sličnih posebnih ponuda unutar paketa i ovitaka.
Amandman 31
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 30.b (nova)
(30.b)  Komisija i države članice trebale bi se obvezati na učinkovitu provedbu Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (FCTC). Trebalo bi poduzeti napore za unapređenje kontrole i sprečavanje nezakonitog trgovanja duhanskim proizvodima proizvedenih u trećim zemljama.
Amandman 32
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 31.
(31)  Svi duhanski proizvodi potencijalno prouzrokuju smrtnost, obolijevanje i oštećenje te bi njihovu potrošnju trebalo ograničiti . Stoga je važno pratiti razvoj događanja u vezi s novim duhanskim proizvodima. Proizvođače i uvoznike trebalo bi obvezati na obavješćivanje o novim duhanskim proizvodima ne dovodeći u pitanje ovlasti država članica da ih zabrane ili odobre. Komisija bi trebala pratiti razvoj događaja i podnijeti izvještaj pet godina nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene.
(31)  Svi duhanski proizvodi potencijalno prouzrokuju smrtnost, obolijevanje i oštećenje te bi njihovu proizvodnju, distribuciju i potrošnju trebalo regulirati . Stoga je važno pratiti razvoj događanja u vezi s novim duhanskim proizvodima. Proizvođače i uvoznike trebalo bi obvezati na obavješćivanje o novim duhanskim proizvodima ne dovodeći u pitanje ovlasti država članica da ih zabrane ili odobre. Komisija bi trebala pratiti razvoj događanja i podnijeti izvještaj tri godine nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene.
Amandman 165
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 33.
(33)  Proizvodi koji sadrže nikotin prodaju se na tržištu Unije. Različiti regulatorni pristupi država članica za suočavanje s pitanjima zdravlja i sigurnosti koja su povezana s tim proizvodima imaju negativan utjecaj na funkcioniranje unutarnjeg tržišta, posebno uzevši u obzir da su ti proizvodi predmet znatne prekogranične prodaje na daljinu, uključujući putem interneta.
(33)  Proizvodi koji sadrže nikotin, uključujući elektroničke cigarete, prodaju se na tržištu Unije. Međutim, države članice imaju različite regulatorne pristupe za suočavanje s pitanjima zdravlja i sigurnosti koja su povezana s tim proizvodima. Nužna su usklađena pravila te bi stoga svi proizvodi koji sadrže nikotin trebali biti regulirani ovom Direktivom kao proizvodi srodni s duhanskim proizvodima. S obzirom na potencijal proizvoda koji sadrže nikotin da pomažu pri odvikavanju od pušenja, države članice trebale bi osigurati da oni postanu dostupni u istoj mjeri kao i duhanski proizvodi.
Amandman 118 i 137/REV
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 34.
(34)  Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenog 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za ljudsku uporabu 1 predviđen je pravni okvir za ocjenu kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti lijekova uključujući proizvode koji sadrže nikotin. Znatan broj proizvoda koji sadrže nikotin već je odobren pod tim regulatornim okvirom. Pri odobrenju se uzima u obzir sadržaj nikotina u predmetnom proizvodu. Stavljanjem svih proizvoda koji sadrže nikotin, a čiji je sadržaj nikotina jednak ili veći od sadržaja nikotina proizvoda koji sadrži nikotin, a koji je prethodno odobren u skladu s Direktivom 2001/83/EZ pod isti pravni okvir pojašnjava se pravna situacija, uklanjaju se razlike između nacionalnih zakonodavstava, osigurava se jednako postupanje sa svim proizvodima koji sadrže nikotin i koji se mogu koristiti u svrhu odvikavanja od pušenja te se stvaraju poticaji za istraživanje i inovacije na području odvikavanja od pušenja. To ne bi smjelo dovoditi u pitanje primjenu Direktive 2001/83/EZ na druge proizvode obuhvaćene ovom Direktivom ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni Direktivom 2001/83/EZ.
Briše se.
__________________
1 SL L 311, 28.11.2001., str. 67., kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2011/62/EU, SL L 174, 1.7.2011., str. 74.
Amandman 35
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 35.
(35)  Potrebno je uvesti odredbe o obilježavanju proizvoda koji sadrže nikotin ispod granične vrijednosti predviđene ovom Direktivom kako bi se privukla pozornost potrošača na moguće zdravstvene rizike.
Briše se.
Amandman 36
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 35.a (nova)
(35.a)  Države članice bi trebale osigurati da se proizvodi koji sadrže nikotin ne prodaju osobama mlađim od dobi potrebne za kupovinu duhanskih ili sličnih proizvoda.
Amandman 37
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 37.
(37)  Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Direktive, posebno u vezi s oblikom navođenja sastojaka, određivanjem proizvoda sa svojstvenom aromom ili s povišenom razinom toksičnosti i svojstvom stvaranja ovisnosti te metodologijom utvrđivanja ima li duhanski proizvod svojstvenu aromu , provedbene ovlasti trebale bi se dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.
(37)  Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Direktive, posebno u vezi s oblikom navođenja sastojaka, provedbene ovlasti trebale bi se dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.
Amandman 38
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 38.
(38)  Da bi ova Direktiva bila u potpunosti funkcionalna i u skladu s tehničkim, znanstvenim i međunarodnim razvojem događanja u proizvodnji, potrošnji i regulaciji duhana, Komisiji treba delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, posebno u vezi s donošenjem i prilagodbom najviših dopuštenih količina za emisije i metoda njihovog mjerenja, utvrđivanjem graničnih vrijednosti za sastojke koji povećavaju toksičnost, svojstvo stvaranja ovisnosti ili privlačnost, korištenjem zdravstvenih upozorenja, posebnih identifikacijskih kodova i sigurnosnih elemenata u označivanju i pakiranju, određivanju ključnih elemenata ugovora o pohranjivanju podataka s neovisnim trećim stranama, revizijom određenih izuzeća za duhanske proizvode koji nisu cigarete, duhan za motanje i bezdimni duhanski proizvodi te revizijom razina nikotina u proizvodima koji sadrže nikotin. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Pri pripremi i sastavljanju delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravovremeno i primjereno slanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.
(38)  Da bi ova Direktiva bila u potpunosti funkcionalna i u skladu s tehničkim, znanstvenim i međunarodnim razvojima u proizvodnji, potrošnji i regulaciji duhana, Komisiji treba delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, posebno u vezi s donošenjem i prilagodbom najviših dopuštenih količina za emisije i metoda njihovog mjerenja, odobravanjem aditiva i utvrđivanjem graničnih vrijednosti za aditive po potrebi , korištenjem zdravstvenih upozorenja, posebnih identifikacijskih kodova i sigurnosnih elemenata u označivanju i pakiranju, određivanju ključnih elemenata ugovora o pohranjivanju podataka s neovisnim trećim stranama, i revizijom određenih izuzeća za duhanske proizvode koji nisu cigarete, duhan za motanje, duhan za lulu . Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Pri pripremi i sastavljanju delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravovremeno i primjereno slanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.
Amandman 39
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 39.
(39)  Komisija bi trebala pratiti razvoj događanja i podnijeti izvješće pet godina nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene.
(39)  Komisija bi trebala pratiti razvoj događanja i podnijeti izvješće tri godine nakon roka za prenošenje ove Direktive u nacionalna prava kako bi se procijenilo jesu li ovoj Direktivi potrebne izmjene, posebno po pitanju pakiranja .
Amandman 40
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 39.a (nova)
(39.a)  Države članice imaju važnu odgovornost zaštite javnog zdravlja i provođenja preventivnih mjera, davanja javnih jamstava, praćenja i savjetovanja za mlade osobe te provođenja preventivnih javnih kampanja protiv pušenja, posebno u školama. Od ključne važnosti smatra se slobodan pristup savjetovanju o odvikavanju od pušenja i odgovarajućim tretmanima.
Amandman 41
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 40.
(40)  Državi članici koja smatra potrebnim da primijeni strože nacionalne odredbe za aspekte koji su u području primjene ove Direktive to bi trebalo i dopustiti, jednako za sve proizvode, na temelju prvenstvenih potreba u vezi sa zaštitom javnog zdravlja . Državi članici također treba dopustiti uvođenje strožih odredbi, jednako za sve proizvode, zbog razloga povezanih s pojedinačnom situacijom te države članice i pod uvjetom da su odredbe opravdane potrebom zaštite javnog zdravlja. Strože nacionalne odredbe trebale bi biti potrebne i razmjerne, ne služiti kao sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama. Strože nacionalne odredbe uvjetuju se prethodnim obavješćivanjem i odobrenjem od Komisije uzimajući u obzir visoku razinu zaštite zdravlja ostvarenu ovom Direktivom.
(40)  Državi članici koja smatra potrebnim da primijeni ili uvede strože nacionalne odredbe za aspekte koji su u području primjene ove Direktive to bi trebalo i dopustiti, jednako za sve proizvode, ako su takve mjere u skladu s UFEU-om . Strože nacionalne odredbe uvjetuju se prethodnim obavješćivanjem i odobrenjem od Komisije uzimajući u obzir visoku razinu zaštite zdravlja ostvarenu ovom Direktivom.
Amandman 42
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 42.
(42)  Države članice trebale bi osigurati da se osobni podaci obrađuju u skladu s pravilima i zaštitnim mjerama utvrđenima Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka.
(42)  Države članice trebale bi osigurati da se osobni podaci obrađuju u skladu s pravilima i zaštitnim mjerama utvrđenima Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka. Od ključne je važnosti da se također vodi računa o nacionalnim propisima o zaštiti podataka.
Amandman 43
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 45.
(45)  Prijedlog utječe na nekoliko temeljnih prava utvrđenih Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, osobito na zaštitu osobnih podataka (članak 8.), slobodu izražavanja i informiranja (članak 11.), slobodu poduzetništva za gospodarske subjekte (članak 16.) i prava na vlasništvo (članak 17.). Obveze nametnute proizvođačima, uvoznicima i distributerima duhanskih proizvoda nužne su radi boljeg funkcioniranja unutarnjeg tržišta istodobno osiguravajući visoku razinu zdravstvene zaštite i zaštite potrošača kako je predviđeno člancima 35. i 38. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Primjena ove Direktive trebala bi biti sukladna pravu EU-a i mjerodavnih međunarodnih obveza.
(45)  Prijedlog utječe na nekoliko temeljnih prava utvrđenih Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, osobito na zaštitu osobnih podataka (članak 8.), slobodu izražavanja i informiranja (članak 11.), slobodu poduzetništva za gospodarske subjekte (članak 16.) i prava na vlasništvo vlasnicima robne marke (članak 17.). Stoga je potrebno osigurati da obveze nametnute proizvođačima, uvoznicima i distributerima duhanskih proizvoda ne jamče samo visoku razinu zdravstvene zaštite i zaštite potrošača već i štite sva druga temeljna prava i proporcionalne su u pogledu funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Primjena ove Direktive trebala bi biti sukladna pravu Unije i mjerodavnih međunarodnih obveza.
Amandman 44
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 45.a (nova)
(45.a)  Države članice trebale bi poštovati pravo na čist zrak u smislu članka 7.b i 12. Međunarodne konvencije o gospodarskim, društvenim i kulturnim pravima osiguravajući prava na sigurne i zdrave radne uvjete te pravo sviju na uživanje najviših mogućih standarda fizičkog i mentalnog zdravlja. To se nalazi u okviru cilja članka 37. Povelje o temeljnim pravima prema kojem se visoka razina zaštite okoliša i unapređenje kvalitete okoliša moraju uključiti u politike Unije.
Amandman 45
Prijedlog Direktive
Članak 1.
Cilj je ove Direktive uskladiti zakone i druge propise država članica u vezi s:
Cilj je ove Direktive uskladiti zakone i druge propise država članica u vezi s:
(a)  sastojcima i emisijom duhanskih proizvoda i povezanom obvezom izvješćivanja, uključujući o najvišim dopuštenim količinama katrana, nikotina i ugljičnog monoksida za cigarete;
(a)  sastojcima i emisijom duhanskih proizvoda i povezanom obvezom izvješćivanja, uključujući o najvišim dopuštenim količinama katrana, nikotina i ugljičnog monoksida za cigarete;
(b)  označivanjem i pakiranjem duhanskih proizvoda, uključujući da se zdravstvena upozorenja nalaze na jediničnim paketima duhanskih proizvoda i svakom vanjskom pakiranju te sljedivosti i sigurnosnim obilježjima kako bi se osigurala usklađenost s ovom Direktivom;
(b)  označivanjem i pakiranjem duhanskih proizvoda, uključujući da se zdravstvena upozorenja nalaze na jediničnim paketima duhanskih proizvoda i svakom vanjskom pakiranju te sljedivosti i sigurnosnim obilježjima kako bi se osigurala usklađenost s ovom Direktivom;
(c)  zabranom stavljanja na tržište duhana za oralnu upotrebu;
(c)  zabranom stavljanja na tržište duhana za oralnu upotrebu;
(d)  prekograničnom prodajom na daljinu duhanskih proizvoda;
(d)  zabranom prekogranične prodaje na daljinu duhanskih proizvoda;
(e)  obvezom obavješćivanja o novim duhanskim proizvodima;
(e)  obvezom obavješćivanja o novim duhanskim proizvodima;
(f)  stavljanjem na tržište i označivanjem određenih proizvoda koji su srodni duhanskim proizvodima, posebno onih proizvoda koji sadrže nikotin i biljnih proizvoda za pušenje;
(f)  stavljanjem na tržište i označivanjem određenih proizvoda koji su srodni duhanskim proizvodima, posebno onih proizvoda koji sadrže nikotin i biljnih proizvoda za pušenje;
kako bi se olakšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta duhana i srodnih proizvoda, a osnova je visoka razina zaštite zdravlja.
kako bi se zadovoljile obveze prema Okvirnoj konvenciji za kontrolu duhana Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i kako bi se olakšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta duhana i srodnih proizvoda, a osnova je visoka razina zaštite zdravlja, posebno mladih osoba .
Amandman 46
Prijedlog Direktive
Članak 2.
Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:
Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:
(1)  „svojstvo stvaranja ovisnosti” znači farmakološki potencijal tvari da stvori ovisnost, stanje koje utječe na sposobnost pojedinca da kontrolira ponašanje obično davanjem nagrade ili uklanjanjem simptoma odvikavanja ili oboje;
(1)  „svojstvo stvaranja ovisnosti” znači farmakološki potencijal tvari da stvori ovisnost, stanje koje utječe na sposobnost pojedinca da kontrolira ponašanje obično davanjem nagrade ili uklanjanjem simptoma odvikavanja ili oboje;
(2)  „aditiv” znači tvar u sastavu duhanskog proizvoda, jediničnog paketa ili bilo kojeg vanjskog pakiranja, uz iznimku listova duhana i drugih prirodnih ili neprerađenih dijelova biljaka duhana;
(2)  „aditiv” znači tvar u sastavu duhanskog proizvoda, jediničnog paketa ili bilo kojeg vanjskog pakiranja, uz iznimku listova duhana i drugih prirodnih ili neprerađenih dijelova biljaka duhana;
(3)  „sustav provjere dobi” znači sustav računanja kojim se jasno potvrđuje dob potrošača u elektroničkom obliku u skladu s nacionalnim zahtjevima;
(3)  „sustav provjere dobi” znači sustav računanja kojim se jasno potvrđuje dob potrošača u elektroničkom obliku u skladu s nacionalnim zahtjevima;
(4)  „svojstvena aroma” znači prepoznatljiva aroma ili okus različit od duhana, koji nastaje od aditiva ili kombinacije aditiva, uključujući, ali ne ograničujući se na, voće, začine, začinske trave, alkohol, slatkiše, mentol ili vaniliju opažljiv prije ili poslije namjenske uporabe duhanskog proizvoda;
(4)  „svojstvena aroma” znači prepoznatljiva aroma ili okus različit od duhana, koji nastaje od aditiva ili kombinacije aditiva, uključujući, ali se ne ograničujući na, voće, začine, začinske trave, alkohol, slatkiše, mentol ili vaniliju koji je opažljiv prije ili poslije namjenske uporabe duhanskog proizvoda;
(5)  „duhan za žvakanje” znači bezdimni duhanski proizvod kojemu je isključiva namjena žvakanje;
(5)  „duhan za žvakanje” znači bezdimni duhanski proizvod kojemu je isključiva namjena žvakanje;
(6)  „cigara” znači smotuljak duhana koji se konzumira postupkom izgaranja i koji je dodatno definiran u članku 4. stavku 1. Direktive Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan;
(6)  „cigara” znači smotuljak duhana koji se konzumira postupkom izgaranja i koji je dodatno definiran u članku 4. stavku 1. Direktive Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan;
(7)  „cigareta” znači smotuljak duhana koji se konzumira postupkom izgaranja i koji je dodatno definiran u članku 3. stavku 1. Odluke Vijeća 2011/64/EU;
(7)  „cigareta” znači smotuljak duhana koji se konzumira postupkom izgaranja i koji je dodatno definiran u članku 3. stavku 1. Odluke Vijeća 2011/64/EU;
(8)  „cigarilos” znači vrsta male cigare promjera do 8 mm ;
(8)  „cigarilos” znači vrsta male cigare i dodatno je definiran u članku 8. stavku 1. Direktive Vijeća 2007/74/EZ;
(9)  „kombinirano zdravstveno upozorenje” znači zdravstveno upozorenje kako je predviđeno u ovoj Direktivi, a sastoji se od kombinacije tekstualnog upozorenja i odgovarajuće fotografije ili slike;
(9)  „kombinirano zdravstveno upozorenje” znači zdravstveno upozorenje kako je predviđeno u ovoj Direktivi, a sastoji se od kombinacije tekstualnog upozorenja i odgovarajuće fotografije ili slike;
(10)  „potrošač” znači fizička osoba koja djeluje u svrhe koje nisu povezane s njegovom strukom, zanatom, zanimanjem ili zvanjem;
(10)  „potrošač” znači fizička osoba koja djeluje u svrhe koje nisu povezane s njegovom strukom, zanatom, zanimanjem ili zvanjem;
(11)  „prekogranična prodaja na daljinu” znači usluga prodaje na daljinu pri kojoj se potrošač za vrijeme narudžbe proizvoda nalazi u državi članici koja nije država članica ili treća zemlja u kojoj se nalazi maloprodajno mjesto; maloprodajno mjesto smatra se osnovanim u državi članici:
(11)  „prekogranična prodaja na daljinu” znači usluga prodaje na daljinu pri kojoj se potrošač za vrijeme narudžbe proizvoda nalazi u državi članici koja nije država članica ili treća zemlja u kojoj se nalazi maloprodajno mjesto; maloprodajno mjesto smatra se osnovanim u državi članici:
(a)  u slučaju fizičke osobe, ako je njegovo ili njezino mjesto poslovanja u toj državi članici;
(a)  u slučaju fizičke osobe, ako je njegovo ili njezino mjesto poslovanja u toj državi članici;
(b)  u drugim slučajevima, ako je njegovo sjedište, središnja administracija ili mjesto poslovanja, uključujući podružnice, agencije ili bilo koje druge ispostave u toj državi članici;
(b)  u drugim slučajevima, ako je njegovo sjedište, središnja administracija ili mjesto poslovanja, uključujući podružnice, agencije ili bilo koje druge ispostave u toj državi članici;
(12)  „emisije” znače tvari koje se ispuštaju kada se duhanski proizvod koristi namjenski, kao što su tvari koje se nalaze u dimu ili tvari koje se ispuštaju tijekom postupka upotrebe bezdimnog duhanskog proizvoda;
(12)  „emisije” znače tvari koje se ispuštaju kada se duhanski proizvod koristi namjenski, kao što su tvari koje se nalaze u dimu ili tvari koje se ispuštaju tijekom postupka upotrebe bezdimnog duhanskog proizvoda;
(13)  „aromatizator” znači aditiv koji daje aromu i/ili okus;
(13)  „aromatizator” znači aditiv koji daje aromu i/ili okus;
(14)  „zdravstveno upozorenje” znači upozorenje predviđeno u ovoj Direktivi, uključujući tekstualna upozorenja, opća upozorenja i informativne poruke;
(14)  „zdravstveno upozorenje” znači upozorenje predviđeno u ovoj Direktivi, uključujući tekstualna upozorenja, opća upozorenja i informativne poruke;
(15)  „biljni proizvod za pušenje” znači proizvod na bazi biljaka ili bilja koji ne sadrži duhan i konzumira se postupkom izgaranja;
(15)  „biljni proizvod za pušenje” znači proizvod na bazi biljaka ili bilja koji ne sadrži duhan i konzumira se postupkom izgaranja;
(16)  „uvoz duhana i srodnih proizvoda” znači ulazak takvih proizvoda u područje Unije, osim ako proizvodi po ulasku u Uniju podliježu postupku ili dogovoru privremene obustave plaćanja carinskih pristojbi, kao i njihovo puštanje iz postupka ili dogovora privremene obustave plaćanja carinskih pristojbi;
(16)  „uvoz duhana i srodnih proizvoda” znači ulazak takvih proizvoda u područje Unije, osim ako proizvodi po ulasku u Uniju podliježu postupku ili dogovoru privremene obustave plaćanja carinskih pristojbi, kao i njihovo puštanje iz postupka ili dogovora privremene obustave plaćanja carinskih pristojbi;
(17)  „uvoznik duhana i srodnih proizvoda” znači vlasnik ili osoba koja ima pravo raspolaganja duhanom i srodnim proizvodima koji su uvezeni u područje Unije;
(17)  „uvoznik duhana i srodnih proizvoda” znači vlasnik ili osoba koja ima pravo raspolaganja duhanom i srodnim proizvodima koji su uvezeni u područje Unije;
(18)  „sastojak” znači aditiv, duhan (listovi i drugi prirodni, prerađeni ili neprerađeni dijelovi biljke duhana što uključuje ekspandirani i rekonstituirani duhan) te svaku tvar prisutnu u krajnjem duhanskom proizvodu uključujući papir, filtar, tintu, kapsule i ljepila;
(18)  „sastojak” znači aditiv, duhan kao i svaku tvar prisutnu u krajnjem duhanskom proizvodu uključujući papir, filtar, tintu, kapsule i ljepila;
(18.a)  „duhan” znači listovi i drugi prirodni, prerađeni ili neprerađeni dijelovi biljke duhana što uključuje ekspandirani i rekonstituirani duhan;
(19)  „najviša razina” ili „najviša dopuštena količina” znači maksimalan sadržaj ili emisija, uključujući 0, tvari u duhanskom proizvodu mjeren u gramima;
(19)  „najviša razina” ili „najviša dopuštena količina” znači maksimalan sadržaj ili emisija, uključujući 0, tvari u duhanskom proizvodu mjeren u gramima;
(20)  „duhan za šmrkanje” znači bezdimni duhanski proizvod koji se konzumira šmrkanjem u nos;
(20)  „duhan za šmrkanje” znači bezdimni duhanski proizvod koji se konzumira šmrkanjem u nos;
(21)  „nikotin” znači nikotinski alkaloidi;
(21)  „nikotin” znači nikotinski alkaloidi;
(22)  „proizvod koji sadrži nikotin” znači proizvod koji potrošači mogu konzumirati inhaliranjem, unošenjem u želudac ili drugim načinima i kojemu je nikotin dodan tijekom proizvodnog procesa ili ga je dodao sam korisnik prije ili tijekom konzumiranja;
(22)  „proizvod koji sadrži nikotin” znači proizvod koji potrošači mogu konzumirati inhaliranjem, unošenjem u želudac ili drugim načinima i kojemu je nikotin dodan tijekom proizvodnog procesa ili ga je dodao sam korisnik prije ili tijekom konzumiranja;
(23)  „novi duhanski proizvod” označuje duhanski proizvod osim cigarete, duhana za motanje, duhana za lule, duhana za vodenu lulu, cigare, cigarilosa, duhana za žvakanje, duhana za šmrkanje ili duhana za oralnu upotrebu stavljen na tržište nakon stupanja na snagu ove Direktive;
(23)  „novi duhanski proizvod” označuje duhanski proizvod osim cigarete, duhana za motanje, duhana za lule, duhana za vodenu lulu, cigare, cigarilosa, duhana za žvakanje, duhana za šmrkanje ili duhana za oralnu upotrebu stavljen na tržište nakon stupanja na snagu ove Direktive;
(24)  „vanjsko pakiranje” znači svako pakiranje u kojem je proizvod stavljen na tržište i koji obuhvaća jedinični paket ili više jediničnih paketa; prozirni ovici ne smatraju se vanjskim pakiranjem;
(24)  „vanjsko pakiranje” znači svako pakiranje u kojem je proizvod stavljen na tržište i koji obuhvaća jedinični paket ili više jediničnih paketa; prozirni ovici ne smatraju se vanjskim pakiranjem;
(24.a)  „vanjsko pakiranje za prijevoz” znači svako pakiranje koje se sastoji od više jediničnih paketa u kojima se duhanski proizvodi prevoze od proizvođača do sljedećeg gospodarskog subjekta prije no što se stave na tržište, kao što su kartoni, kutije i palete;
(25)  „staviti na tržište” znači učiniti proizvode dostupnima potrošačima koji se nalaze u Uniji, uz naplatu ili bez nje, što obuhvaća i prodaju na daljinu; u slučaju prekogranične prodaje na daljinu, proizvod se smatra stavljenim na tržište u državi članici u kojoj se nalazi potrošač;
(25)  „staviti na tržište” znači učiniti proizvode dostupnima potrošačima koji se nalaze u Uniji, uz naplatu ili bez nje, što obuhvaća i prodaju na daljinu; u slučaju prekogranične prodaje na daljinu, proizvod se smatra stavljenim na tržište u državi članici u kojoj se nalazi potrošač;
(26)  „duhan za lulu” znači duhan koji pri upotrebi sagorijeva i koji je namijenjen isključivo za lulu;
(26)  „duhan za lulu” znači duhan koji pri upotrebi sagorijeva i koji je namijenjen isključivo za lulu;
(26.a)  „duhan za vodenu lulu” znači duhan koji je namijenjen isključivo za vodenu lulu;
(27)  „maloprodajno mjesto” znači bilo koje mjesto na kojem se duhanski proizvodi stave na tržište, uključujući od strane fizičkih osoba;
(27)  „maloprodajno mjesto” znači bilo koje mjesto na kojem se duhanski proizvodi stave na tržište, uključujući od strane fizičkih osoba;
(28)  „duhan za motanje” znači duhan koji za motanje cigareta mogu koristiti potrošači ili maloprodajna mjesta;
(28)  „duhan za motanje” znači duhan koji za motanje cigareta mogu koristiti potrošači ili maloprodajna mjesta;
(29)  „bezdimni duhanski proizvod” znači duhanski proizvod koji ne sagorijeva postupkom izgaranja, uključujući duhan za žvakanje, duhan za šmrkanje i duhan za oralnu upotrebu;
(29)  „bezdimni duhanski proizvod” znači duhanski proizvod koji ne sagorijeva postupkom izgaranja, uključujući duhan za žvakanje, duhan za šmrkanje i duhan za oralnu upotrebu;
(30)  „znatna promjena okolnosti” znači povećanje opsega prodaje po kategoriji proizvoda kao što su duhan za lulu, cigare, cigarilosi, za najmanje 10 % u najmanje deset država članica na temelju podataka o prodaji prenesenih u skladu s člankom 5. stavkom 4. ili povećanje razine zastupljenosti u potrošačkoj skupini ispod 25 godina starosti od najmanje 5 postotnih bodova u najmanje deset država članica za pojedinu kategoriju proizvoda na temelju izvješća Eurobarometra ili istovjetnih studija o zastupljenosti od ____ [ovaj datum utvrđuje se u trenutku donošenja Direktive];
(30)  „znatna promjena okolnosti” znači povećanje opsega prodaje po kategoriji proizvoda, kao što su duhan za lulu, cigare, cigarilosi, za najmanje 10 % u najmanje pet država članica na temelju podataka o prodaji prenesenih u skladu s člankom 5. stavkom 4. ili povećanje razine zastupljenosti u potrošačkoj skupini ispod 25 godina starosti od najmanje 5 postotnih poena u najmanje pet država članica za pojedinu kategoriju proizvoda na temelju izvješća Eurobarometra ili istovjetnih studija o zastupljenosti od ____ [ovaj datum utvrđuje se u trenutku donošenja Direktive];
(31)  „katran” znači sirovi anhidridni kondenzat dima koji ne sadrži nikotin;
(31)  „katran” znači sirovi anhidridni kondenzat dima koji ne sadrži nikotin;
(32)  „duhan za oralnu upotrebu” znači svi proizvodi za oralnu upotrebu, osim onih kojima je namjena udisanje ili žvakanje, koji se u potpunosti ili dijelom sastoje od duhana, koji su u prahu ili u određenom obliku ili u bilo kojoj kombinaciji tih oblika, posebno onih koji se nalaze u porcijama vrećica ili u šupljikavim vrećicama;
(32)  „duhan za oralnu upotrebu” znači svi proizvodi za oralnu upotrebu, osim onih kojima je namjena udisanje ili žvakanje, koji se u potpunosti ili dijelom sastoje od duhana, koji su u prahu ili u određenom obliku ili u bilo kojoj kombinaciji tih oblika, posebno onih koji se nalaze u porcijama vrećica ili u šupljikavim vrećicama;
(33)  „duhan za pušenje” znači duhanski proizvod koji nije bezdimni duhanski proizvod;
(33)  „duhan za pušenje” znači duhanski proizvod koji nije bezdimni duhanski proizvod;
(33)  „duhan za pušenje” znači duhanski proizvod koji nije bezdimni duhanski proizvod;
(33)  „duhan za pušenje” znači duhanski proizvod koji nije bezdimni duhanski proizvod;
(34)  „duhanski proizvodi” znači proizvodi koje potrošači mogu koristiti za konzumaciju i koji se, bar djelomično, sastoje od duhana, bilo da je on genetički modificiran ili nije;
(34)  „duhanski proizvodi” znači proizvodi koje potrošači mogu koristiti za konzumaciju i koji se, bar djelomično, sastoje od duhana, bilo da je on genetički modificiran ili nije;
(35)  „toksičnost” znači stupanj do kojeg tvar može imati štetne učinke na ljudski organizam, uključujući učinke koji nastaju tijekom vremena, obično po ponavljanom ili stalnom konzumiranju ili izloženosti;
(35)  „toksičnost” znači stupanj do kojeg tvar može imati štetne učinke na ljudski organizam, uključujući učinke koji nastaju tijekom vremena, obično po ponavljanom ili stalnom konzumiranju ili izloženosti;
(36)  „jedinični paket” znači najmanje pojedinačno pakiranje proizvoda koji je stavljen na tržište.
(36)  „jedinični paket” znači najmanje pojedinačno pakiranje proizvoda koji je stavljen na tržište.
(36.a)  „pasivno pušenje” znači nedobrovoljno udisanje dima od izgaranja cigareta ili cigara ili od izdisaja jednog ili više pušača.
Amandmani 89 i 149
Prijedlog Direktive
Članak 3. - stavak 2.
2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagođavanja najviših dopuštenih količina iz stavaka 1., uzimajući u obzir znanstvene trendove i međunarodno dogovorene standarde.
Briše se.
.3. Države članice obavješćuju Komisiju o najvišim dopuštenim količinama koje odrede za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete. Uzimajući u obzir međunarodno dogovorene standarde, ako postoje, i na temelju znanstvenih dokaza i najviših dopuštenih količina koje prijave države članice, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi utvrđivanja i prilagođavanja najviših dopuštenih količina za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete koje u značajnoj mjeri povećaju otrovni ili ovisnički učinak duhanskih proizvoda iznad praga toksičnosti i svojstvima koja stvaraju ovisnost, a proizlaze iz najviše dopuštene količine katrana, nikotina i ugljičnog monoksida utvrđene u stavku 1.
Amandman 90
Prijedlog Direktive
Članak 3. – stavak 3.
3.  Države članice obavješćuju Komisiju o najvišim dopuštenim količinama koje odrede za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete. Uzimajući u obzir međunarodno dogovorene standarde, ako postoje, i na temelju znanstvenih dokaza i najviših dopuštenih količina koje prijave države članice, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi utvrđivanja i prilagođavanja najviših dopuštenih količina za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete koje u značajnoj mjeri povećaju otrovni ili ovisnički učinak duhanskih proizvoda iznad praga toksičnosti i svojstvima koja stvaraju ovisnost, a proizlaze iz najviše dopuštene količine katrana, nikotina i ugljičnog monoksida utvrđene u stavku 1.
Briše se.
Amandman 48
Prijedlog Direktive
Članak 4.
1.  Količina katrana, nikotina i ugljičnog monoksida u cigaretama mjeri se na temelju normi ISO 4387 za katran, 10315 za nikotin i 8454 za ugljični monoksid.
1.  Količina katrana, nikotina i ugljičnog monoksida u cigaretama mjeri se na temelju normi ISO 4387 za katran, 10315 za nikotin i 8454 za ugljični monoksid.
Točnost katranskih i nikotinskih oznaka provjerava se u skladu s normom ISO 8243.
Točnost katranskih i nikotinskih oznaka te oznaka ugljičnog monoksida provjerava se u skladu s normom ISO 8243.
2.  Mjerenja iz stavka 1. provode ili potvrđuju laboratoriji za testiranja koje su odobrila i koje nadziru nadležna tijela država članica.
2.  Mjerenja iz stavka 1. provode ili potvrđuju neovisni laboratoriji za testiranja koje su odobrila i koje nadziru nadležna tijela država članica.
Države članice šalju Komisiji popis ovlaštenih laboratorija na kojem će navesti kriterije koji se koriste za odobrenje i metode nadzora koje se primjenjuju, te ga ažuriraju kad god se dogodi promjena. Komisija će učiniti popis ovlaštenih laboratorija koje navedu države članice javno dostupnim.
Države članice šalju Komisiji popis ovlaštenih laboratorija na kojem će navesti kriterije koji se koriste za odobrenje i metode nadzora koje se primjenjuju, te ga ažuriraju kad god se dogodi promjena. Komisija će učiniti popis ovlaštenih laboratorija koje navedu države članice javno dostupnim.
.
2.a  Ispitivanja kojima se potvrđuje valjanost rezultata koje su predala duhanska poduzeća redovito provode neovisni laboratoriji za testiranje koje nadziru nadležna tijela država članica.
3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagođavanja metoda mjerenja količine katrana, nikotina i ugljičnog monoksida, uzimajući u obzir znanstveni i tehnički razvoj te međunarodno dogovorene standarde.
3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi nadopunjavanja ili izmjene metoda mjerenja količine katrana, nikotina i ugljičnog monoksida, uzimajući u obzir znanstveni i tehnički razvoj te međunarodno dogovorene standarde.
4.  Države članice obavješćuju Komisiju o metodama mjerenja kojima se koriste za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete. Na temelju tih metoda i uzimajući u obzir znanstveni i tehnički razvoj kao i međunarodno dogovorene standarde Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi utvrđivanja i prilagođavanja metoda mjerenja.
4.  Države članice obavješćuju Komisiju o metodama mjerenja kojima se koriste za druge emisije cigareta i emisije duhanskih proizvoda koji nisu cigarete. Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 22. kako bi u pravo Unije uključila metode koje su dogovorile strane FCTC-a ili Svjetske zdravstvene organizacije .
4.a  Točnost oznaka za ostale emisije ostalih duhanskih proizvoda koji sagorijevaju provjerava se u skladu s normom ISO 8243.
Amandmani 91, 92 i49
Prijedlog Direktive
Članak 5.
.1. Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da svojim nadležnim tijelima dostave popis svih sastojaka i njihovih količina po vrsti i tipu, koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda, kao i njihove emisije i najviše dopuštene količine. Proizvođači ili uvoznici također obavješćuju nadležna tijela dotičnih država članica ako se promijeni sastav proizvoda i to utječe na informacije dostavljene u skladu s ovim člankom. Informacije tražene u ovom članku podnose se prije stavljanja na tržište novog ili modificiranog duhanskog proizvoda
.1. Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da nadležnim tijelima dostave popis svih sastojaka koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda po vrsti i tipu te njihovih količina kao i njihove emisije i najviše dopuštene količine koja proizlazi iz predviđene upotrebe. Proizvođači ili uvoznici također obavješćuju nadležna tijela dotičnih država članica ako se promijeni sastav proizvoda i to utječe na informacije dostavljene u skladu s ovim člankom. Informacije tražene u ovom članku podnose se prije stavljanja na tržište novog ili modificiranog duhanskog proizvoda.
Uz popis se dostavlja izjava u kojoj se navode razlozi uključenja takvih sastojaka u te duhanske proizvode. Na popisu se navodi njihov status, uključujući jesu li sastojci registrirani prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) te njihovu klasifikaciju prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa48 . Uz popis se također dostavljaju toksikološki podaci koji su na raspolaganju proizvođaču ili uvozniku u vezi s tim sastojcima u zapaljenom ili nezapaljenom obliku po potrebi, posebno u vezi s njihovim učinkom na zdravlje potrošača i, među ostalim, uzimajući u obzir sve ovisničke učinke. Popis se sastavlja u opadajućem redoslijedu težine svakog sastojka u proizvodu. Osim katrana, nikotina i ugljičnog monoksida te emisija iz članka 4. stavka 4., proizvođači i uvoznici navode korištene metode mjerenja. Države članice također od proizvođača i uvoznika mogu tražiti provođenje ispitivanja koja su mogla utvrditi nadležna nacionalna tijela kako bi se ocijenio učinak tvari na zdravlje, među ostalim uzimajući u obzir njihovo svojstvo stvaranja ovisnosti i toksičnost.
Uz popis se dostavlja izjava u kojoj se navode razlozi uključenja takvih sastojaka u te duhanske proizvode. Na popisu se navodi njihov status, uključujući jesu li sastojci registrirani prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) te njihovu klasifikaciju prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa48 . Uz popis se također dostavljaju toksikološki podaci koji su na raspolaganju proizvođaču ili uvozniku u vezi s tim sastojcima u zapaljenom ili nezapaljenom obliku po potrebi te koji su dovoljni barem za klasifikaciju tih tvari prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 , posebno u vezi s njihovim učinkom na zdravlje potrošača i, među ostalim, uzimajući u obzir sve ovisničke učinke. Popis se sastavlja u opadajućem redoslijedu težine svakog sastojka u proizvodu. Osim katrana, nikotina i ugljičnog monoksida te emisija iz članka 4. stavka 4., proizvođači i uvoznici navode korištene metode mjerenja. Države članice također od proizvođača i uvoznika mogu tražiti provođenje ispitivanja koja su mogla utvrditi nadležna nacionalna tijela kako bi se ocijenio učinak tvari na zdravlje, među ostalim uzimajući u obzir njihovo svojstvo stvaranja ovisnosti i toksičnost.
2.  Države članice osiguravaju širenje informacija koje su podnesene u skladu sa stavkom 1. na odgovarajućoj internetskoj stranici koja je dostupna široj javnosti. Pritom države članice uzimaju u obzir potrebu za zaštitom informacija koje čine poslovnu tajnu.
2.  Države članice osiguravaju širenje informacija koje su podnesene u skladu sa stavkom 1. na internetskoj stranici koja je dostupna široj javnosti. Pritom države članice uzimaju u obzir potrebu za zaštitom informacija koje čine poslovnu tajnu.
3.  Komisija provedbenim aktima utvrđuje i, po potrebi, ažurira oblik za podnošenje i dostavu informacija utvrđenih stavcima 1. i 2. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom razmatranja iz članka 21.
3.  Komisija provedbenim aktima utvrđuje i, po potrebi, ažurira oblik za podnošenje i dostavu informacija utvrđenih stavcima 1. i 2. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom razmatranja iz članka 21.
4.  Države članice od proizvođača i uvoznika traže podnošenje unutarnjih i vanjskih studija koje su im na raspolaganju o istraživanju tržišta i preferencijama raznih skupina potrošača, uključujući mlade osobe, u vezi sa sastojcima i emisijama. Države članice također od proizvođača i uvoznika traže izvješćivanje o podacima o opsegu prodaje po proizvodu u komadima ili kilogramima i po državi članici na godišnjoj osnovi počevši od pune kalendarske godine koja počinje nakon stupanja na snagu ove Direktive. Države članice također, po potrebi, podnose alternativne ili dodatne podatke o prodaji kako bi se osiguralo da su informacije o opsegu prodaje koje se traže ovim stavkom pouzdane i potpune.
4.  Države članice od proizvođača i uvoznika traže podnošenje unutarnjih i vanjskih studija koje su im na raspolaganju o istraživanju tržišta i preferencijama raznih skupina potrošača, uključujući mlade osobe i kronične pušače , u vezi sa sastojcima i emisijama, te radnih sažetaka svakog istraživanja tržišta kojeg provode prilikom stavljanja novog proizvoda na tržište . Države članice također od proizvođača i uvoznika traže izvješćivanje o podacima o opsegu prodaje po proizvodu u komadima ili kilogramima i po državi članici na godišnjoj osnovi počevši od pune kalendarske godine koja počinje nakon stupanja na snagu ove Direktive. Države članice također, po potrebi, podnose alternativne ili dodatne podatke o prodaji kako bi se osiguralo da su informacije o opsegu prodaje koje se traže ovim stavkom pouzdane i potpune.
5.  Svi podaci i informacije koje treba podnijeti državama članicama ili koje one trebaju podnijeti prema ovom članku podnose se u elektroničkom obliku. Države članice elektronički čuvaju informacije i osiguravaju da Komisija u svakom trenutku ima pristup informacijama. Druge države članice na opravdan zahtjev imaju pristup tim informacijama. Države članice i Komisija osiguravaju da se s poslovnim tajnama i drugim povjerljivim informacijama postupa na povjerljiv način.
5.  Svi podaci i informacije koje treba podnijeti državama članicama ili koje one trebaju podnijeti prema ovom članku podnose se u elektroničkom obliku. Države članice elektronički čuvaju informacije i osiguravaju da Komisija u svakom trenutku ima pristup informacijama. Druge države članice na opravdan zahtjev imaju pristup tim informacijama. Države članice i Komisija osiguravaju da se s poslovnim tajnama i drugim povjerljivim informacijama postupa na povjerljiv način.
5.a  Komisija analizira informacije koje su joj dane na raspolaganje prema ovom članku (posebno informacije u vezi sa svojstvom stvaranja ovisnosti i toksičnosti sastojaka, istraživanjem tržišta i podacima o prodaji) i izrađuje redovito izvješće za Europski parlament i Vijeće kojim se sažimaju glavna saznanja.
5.b  Informacije prikupljene prema ovom članku uzimaju se u obzir u svrhu odobrenja aditiva u skladu s člankom 6. stavkom 10.a.
6.  Naknade koje naplaćuju države članice za zaprimanje, čuvanje, obradu, analiziranje i objavljivanje informacija koje su im podnesene prema ovom članku, ako postoje, ne bi trebale nadmašiti trošak koji se može pripisati tim aktivnostima.
6.  Države članice mogu naplaćivati proporcionalne naknade za zaprimanje, čuvanje, obradu, analiziranje i objavljivanje informacija koje su im podnesene prema ovom članku.
Amandmani 50, 87 i 95
Prijedlog Direktive
Članak 6.
1.   Države članice zabranjuju stavljanje na tržište duhanskih proizvoda sa svojstvenim aromama.
1.  Aditivi se ne smiju koristiti u duhanskim proizvodima, osim ako nisu odobreni u skladu s ovom Direktivom. Odobreni aditivi uključuju se na popis iz Priloga [-I]. Svi uvjeti ili ograničenja upotrebe odobrenih aditiva također se navode na popisu. Stavljanje na tržište duhanskih proizvoda koji sadrže aditive koji nisu navedeni u Prilogu [-I] ili nisu korišteni u skladu sa svim uvjetima ili ograničenjima utvrđenim u tom Prilogu ove Direktive zabranjuje se.
Sljedeći se aditivi ne mogu odobriti:
(a)  vitamini i drugi aditiv koji stvaraju dojam da je duhanski proizvod koristan za zdravlje ili da predstavlja manju opasnost za zdravlje;
(b)  kofein, taurin te drugi aditivi i stimulativna sredstva koje se povezuje s energijom i vitalnošću;
(c)  aditivi od kojih su emisije obojene;
(d)  aditivi koji zadovoljavaju kriterije za klasifikaciju u opasne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 ili koji se pretvaraju u takve tvari nakon izgaranja;
(e)  aditivi koji prilikom korištenja mogu dati svojstvenu aromu;
(f)  aditivi koji tijekom konzumiranja povećavaju toksičan ili ovisnički učinak duhanskog proizvoda.
Neovisno o točki (e) prethodnog podstavka, kada određeni aditiv ili kombinacija aditiva obično daje svojstvenu aromu samo kada nadmaši određenu razinu prisutnosti ili koncentracije, dotični aditiv ili aditivi se mogu odobriti pod uvjetom da su utvrđene najviše dopuštene razine.
Neovisno o točki (f) drugog podstavka, kada određeni aditiv tijekom konzumiranja pojačava toksičan ili ovisnički učinak duhanskog proizvoda samo kada dosegne određenu razinu prisutnosti ili koncentracije, uključujući standardne sigurnosne gornje granice, dotični aditiv se može odobriti pod uvjetom da su utvrđene najviše dozvoljene razine.
Države članice ne zabranjuju upotrebu aditiva koji su nužni za proizvodnju duhanskih proizvoda, ako zbog tih aditiva proizvod ne dobije svojstvenu aromu.
Aditivi koji su nužni za proizvodnju duhanskih proizvoda mogu se odobriti , ako zbog tih aditiva proizvod ne dobije svojstvenu aromu Smatra se da otapanje složenih šećera u duhanskim proizvodima do razina prisutnih u listovima duhana prije rezanja ne daje svojstvenu aromu .
Države članice obavješćuju Komisiju o mjerama poduzetima u skladu s ovim stavkom.
2.  Na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu Komisija provedbenim aktima utvrđuje pripada li duhanski proizvod u područje primjene stavka 1. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom razmatranja iz članka 21.
Komisija provedbenim aktima donosi jedinstvena pravila o postupcima utvrđivanja pripada li duhanski proizvod u područje primjene stavka 1. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom razmatranja iz članka 21.
3.  Ako iskustvo stečeno primjenom stavaka 1. i 2. pokazuje da određeni aditiv, sam ili u kombinaciji, obično daje svojstvenu aromu kad prelazi određenu razinu prisutnosti ili koncentracije, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi postavljanja najviših razina tih aditiva ili kombinacija aditiva koje uzrokuju svojstvenu aromu.
4.  Države članice zabranjuju upotrebu sljedećih aditiva u duhanskim proizvodima:
(a)  vitamina i drugih aditiva koji stvaraju dojam da je duhanski proizvod koristan za zdravlje ili da predstavlja manju opasnost za zdravlje ili
(b)  kofeina, taurina te drugih aditiva i stimulativnih sredstava koje se povezuje s energijom i vitalnošću ili
(c)  aditiva od kojih su emisije obojene.
5.  Države članice zabranjuju upotrebu aroma u sastavnicama duhanskih proizvoda kao što su filtri, papiri, pakiranja, kapsule ili bilo kakvih tehničkih obilježja koja omogućuju promjenu intenziteta arome ili dima. Filtri i kapsule ne sadržavaju duhan.
5.  Upotreba aroma u sastavnicama duhanskih proizvoda kao što su filtri, papiri, pakiranja, kapsule ili bilo kakvih tehničkih obilježja koja omogućuju promjenu intenziteta arome ili dima zabranjena je . Filtri i kapsule ne sadržavaju duhan.
6.  Države članice osiguravaju da se odredbe ili uvjeti navedeni u Uredbi (EZ) br. 1907/2006 na odgovarajući način primjenjuju na duhanske proizvode.
7.  Države članice na temelju znanstvenih dokaza zabranjuju stavljanje na tržište duhanskih proizvoda s aditivima u količinama koje u fazi konzumiranja u značajnoj mjeri povećaju toksični ili ovisnički učinak duhanskog proizvoda.
Države članice obavješćuju Komisiju o mjerama poduzetima u skladu s ovim stavkom.
8.  Komisija na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu provedbenim aktima utvrđuje pripada li duhanski proizvod u područje primjene stavka 7. Ti provedbeni akti usvajaju se u skladu s postupkom razmatranja iz članka 21. i moraju se temeljiti na najnovijim znanstvenim dokazima.
9.  Ako znanstveni dokazi i iskustva prikupljena primjenom stavaka 7. i 8. pokažu da određeni aditiv ili određena količina tog aditiva u fazi konzumiranja znatno povećava toksičnost nekog duhanskog proizvoda ili ovisnost o njemu, Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 22. kako bi utvrdila najviše razine za te aditive.
10.  Duhanski proizvodi koji nisu cigarete, duhan za motanje i bezdimni duhanski proizvodi izuzeti su od zabrana utvrđenih u stavcima 1. i 5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi povlačenja tog izuzeća ako dođe do znatne promjene okolnosti, što se utvrđuje u izvješću Komisije.
10.  Duhanski proizvodi koji nisu cigarete, duhan za motanje i duhan za vodenu lulu izuzeti su od primjene točke (e) drugog podstavka stavka 1. i stavka 5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi povlačenja tog izuzeća ako dođe do znatne promjene okolnosti, što se utvrđuje u izvješću Komisije.
10.a  Proizvođači i uvoznici Komisiji podnose prijavu kako bi dobili odobrenje aditiva. Uz prijavu dostavljaju se sljedeći podaci:
(a)  ime ili naziv tvrtke i stalna adresa osobe koja podnosi prijavu;
(b)  kemijski naziv aditiva;
(c)  funkcija aditiva i najviša količina koja se može koristiti po cigareti;
(d)  jasni dokazi poduprijeti znanstvenim podacima da se aditiv ne ubraja u jednu od kategorija za isključenje navedenih u ovom članku.
Komisija može pitati relevantan znanstveni odbor ubraja li se dotični aditiv u kriterije za isključenje navedene u ovom članku kao takav ili samo počevši od određene koncentracije. Komisija donosi odluku o nakon primitka prijave.
Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. radi odobrenja aditiva, po potrebi s najvišim dozvoljenim razinama, i izmijeniti Prilog [-I] u skladu s time.
10.b  Upotreba mentola u svim njegovim komercijalnim oblicima poznatim na dan objave ove Direktive izuzeta je od primjene ovog članka na razdoblje od pet godina od datuma iz članka 25. stavka 1.
10.c  Duhan za oralnu uporabu (proizvod „snus”) izuzet je od odredbi ovog članka.
10.d  Ovim se člankom ne dovodi u pitanje primjena relevantnih odredbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ili bilo kojih drugih uvjeta utvrđenih prema toj Uredbi na duhanske proizvode.
10.e  Ovaj se članak primjenjuje od ... * .
_______________
* 36 mjeseci od stupanja na snagu ove Direktive.
Amandman 51
Prijedlog Direktive
Članak 7.
1.  Svako pojedinačno pakiranje duhanskog proizvoda i svako vanjsko pakiranje mora imati zdravstvena upozorenja na službenom jeziku ili jezicima države članice u kojoj je proizvod stavljen na tržište.
1.  Svako pojedinačno pakiranje duhanskog proizvoda i svako vanjsko pakiranje mora imati zdravstvena upozorenja na službenom jeziku ili jezicima države članice u kojoj je proizvod stavljen na tržište.
2.  Zdravstvena upozorenja zauzimaju čitavu površinu koja je za njih predviđena te ih se ne smije komentirati, parafrazirati niti na njih smije biti ikakvih upućivanja.
2.  Zdravstvena upozorenja zauzimaju čitavu površinu koja je za njih predviđena te ih se ne smije komentirati, parafrazirati niti na njih smije biti ikakvih upućivanja.
3.  Kako bi se osigurala njihova grafička cjelovitost i vidljivost, zdravstvena upozorenja moraju biti otisnuta tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati niti na bilo drugi način prekriti ili prekinuti, pa ni poreznim biljezima, cjenovnim oznakama, oznakama za praćenje i pronalaženje, sigurnosnim obilježjima, ikakvom vrstom omotnice, vrećice, košuljice, kutije ili druge naprave, niti otvaranjem jediničnog paketa.
3.  Kako bi se osigurala njihova grafička cjelovitost i vidljivost, zdravstvena upozorenja moraju biti otisnuta tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati niti na bilo drugi način prekriti ili prekinuti, pa ni poreznim biljezima, cjenovnim oznakama, oznakama za praćenje i pronalaženje, sigurnosnim obilježjima, ikakvom vrstom omotnice, vrećice, košuljice, kutije ili druge naprave, niti otvaranjem jediničnog paketa. U slučaju duhanskih proizvoda koji nisu cigarete, duhan za motanje, duhan za vodenu lulu i bezdimni duhanski proizvodi, zdravstvena upozorenja mogu se pričvrstiti naljepnicama, pod uvjetom da se takve naljepnice ne mogu ukloniti.
4.  Države članice osiguravaju da zdravstvena upozorenja na glavnoj površini pojedinačnog pakiranja i vanjskog pakiranja budu posve vidljiva, što uključuje da ne budu djelomično ili potpuno prekrivena ili prekinuta omotnicama, vrećicama, ovojnicama, kutijama ili drugim napravama prilikom stavljanja duhanskih proizvoda na tržište.
4.  Države članice osiguravaju da zdravstvena upozorenja na svim stranama pojedinačnog pakiranja i vanjskog pakiranja koje se nalaze u vidnom polju budu posve vidljiva, što uključuje da ne budu djelomično ili potpuno prekrivena ili prekinuta omotnicama, vrećicama, ovojnicama, kutijama ili drugim napravama prilikom stavljanja duhanskih proizvoda na tržište.
5.  Zdravstvena upozorenja nipošto ne smiju prekriti ili prekinuti porezne biljege, cjenovne oznake, oznake za praćenje i pronalaženje ili sigurnosna obilježja na pojedinačnom pakiranju.
5.  Zdravstvena upozorenja nipošto ne smiju prekriti ili prekinuti porezne biljege, cjenovne oznake, oznake za praćenje i pronalaženje ili sigurnosna obilježja na pojedinačnom pakiranju.
6.  Države članice ne smiju povećati veličinu zdravstvenih upozorenja niti uvođenjem obveze da se oko njih stavi obrub. Stvarna veličina zdravstvenih upozorenja izračunava se u odnosu na površinu na koju se stavljaju prije otvaranja jediničnog paketa.
6.  Države članice ne smiju povećati veličinu zdravstvenih upozorenja niti uvođenjem obveze da se oko njih stavi obrub. Stvarna veličina zdravstvenih upozorenja izračunava se u odnosu na površinu na koju se stavljaju prije otvaranja jediničnog paketa.
7.  Slike jediničnih paketa i svih vanjskih pakiranja kojima su ciljna skupina potrošači u Uniji moraju biti u skladu s odredbama ovog poglavlja.
7.  Slike jediničnih paketa i svih vanjskih pakiranja kojima su ciljna skupina potrošači u Uniji moraju biti u skladu s odredbama ovog poglavlja.
7.a  Propisi o drugim aspektima paketa ne nalaze se u području primjene ove Direktive.
7.b  U jediničnom paketu i ostatku pakiranja ne smiju se nalaziti tiskani kuponi kojima se nude popusti, besplatna distribucija, ponude dva za jedan i slične ponude u kojima se radi o bilo kojoj vrsti duhanskog proizvoda obuhvaćenoj ovom Direktivom...
Amandman 52
Prijedlog Direktive
Članak 8. – stavci 1. do 3.
1.  Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje duhana za pušenje nose sljedeće opće upozorenje:
1.  Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje duhana za pušenje nose sljedeće opće upozorenje:
Pušenje ubija – prestanite odmah
Pušenje ubija – prestanite odmah
2.  Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje duhana za pušenje nose sljedeću informativnu poruku:
2.  Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje duhana za pušenje nose sljedeću informativnu poruku:
Duhanski dim sadrži preko 70 tvari koje uzrokuju rak
Duhanski dim sadrži preko 70 tvari koje uzrokuju rak
3.  Opće upozorenje i informativna poruka na paketima cigareta tiska se na bočnim stranama jediničnih paketa. Ta upozorenja su najmanje širine 20 mm i najmanje dužine 43 mm . Informativna poruka na duhanu za motanje tiska se na površini koja postaje vidljiva pri otvaranju jediničnog paketa. I opće upozorenje i informativna poruka prekrivaju 50 % površine na kojoj su otisnuti.
3.  Opće upozorenje i informativna poruka na paketima cigareta tiska se na bočnim stranama jediničnih paketa crnim podebljanim slovima vrste Helvetica na bijeloj površini . Ta upozorenja su najmanje širine 20 mm. Za duhan za motanje u vrećicama informativna poruka tiska se na površini koja postaje vidljiva pri otvaranju jediničnog paketa, za valjkaste spremnike upozorenja se tiskaju na poklopcu, a za kvadratne spremnike upozorenja se tiskaju na bočnim stranama . I opće upozorenje i informativna poruka prekrivaju 50 % površine na kojoj su otisnuti.
Amandman 96
Prijedlog Direktive
Članak 8. – stavak 4. - točka b
(b)  za određivanje položaja, formata, prikaza i dizajna zdravstvenih upozorenja utvrđenih ovim člankom, uključujući vrstu slova i boju pozadine.
Briše se.
Amandmani 168 i 181
Prijedlog Direktive
Članak 9. – stavak 1. – točka c
(c)  prekrivaju 75 % vanjskog područja i prednje i stražnje površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja;
(c)  prekrivaju 65 % vanjskog područja i prednje i stražnje površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja;
Amandman 111
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 1. – točka g – podtočka i.
(i)  visina: najmanje 64  mm;
(i)  visina: najmanje 50  mm;
Amendmani 100, 112, 141 i 182
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 1. – točka g – podtočka ii.
(ii)  širina: najmanje 55  mm
(ii)  širina: najmanje 52  mm;
Amandman 54
Prijedlog Direktive
Članak 9. – stavak 2.
2.  Kombinirana zdravstvena upozorenja podijeljena su u tri skupine koje se svake godine izmjenjuju. Države članice osiguravaju da svako kombinirano zdravstveno upozorenje bude prikazano na što ujednačenijem broju proizvoda svake robne marke.
2.  Kombinirana zdravstvena upozorenja podijeljena su u tri skupine koje se svake godine izmjenjuju. Države članice osiguravaju da svako kombinirano zdravstveno upozorenje koje se može koristiti bilo koje godine bude prikazano na što ujednačenijem broju proizvoda svake robne marke.
Amandman 101
Prijedlog Direktive
Članak 9. – stavak 3. – točka c
(c)  odredila položaj, format, prikaz, dizajn, rotaciju i veličinu zdravstvenih upozorenja;
Briše se.
Amandman 55
Prijedlog Direktive
Članak 9. – stavak 3. - točka d.
(d)  odstupajući od članka 7. stavka 3. utvrdila uvjete pod kojima se zdravstvena upozorenja pri otvaranju jediničnog paketa mogu prelomiti tako da se osigura grafička cjelovitost i vidljivost teksta, fotografija i informacija o odvikavanju.
Briše se.
Amandman 56
Prijedlog Direktive
Članak 10. – stavci 1. do 4.
Označivanje duhana za pušenje osim cigareta i duhana za motanje
Označivanje duhana za pušenje osim cigareta, duhana za motanje i duhana za vodenu lulu
1.  Duhan za pušenje osim cigareta i duhana za motanje izuzet je od obveze nošenja informativne poruke utvrđene u članku 8. stavku 2. i kombiniranih zdravstvenih upozorenja iz članka 9. Osim općeg upozorenja navedenog u članku 8. stavku 1., svaki jedinični paket i vanjsko pakiranje tih proizvoda nosi tekstualno upozorenje navedeno u Prilogu I. Opće upozorenje navedeno u članku 8. stavku 1. obuhvaća upućivanje na službe za odvikavanje od pušenja u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (b).
1.  Duhan za pušenje osim cigareta, duhana za motanje i duhana za vodenu lulu izuzet je od obveze nošenja informativne poruke utvrđene u članku 8. stavku 2. i kombiniranih zdravstvenih upozorenja iz članka 9. Osim općeg upozorenja navedenog u članku 8. stavku 1., svaki jedinični paket i vanjsko pakiranje tih proizvoda nosi tekstualno upozorenje navedeno u Prilogu I. Opće upozorenje navedeno u članku 8. stavku 1. obuhvaća upućivanje na službe za odvikavanje od pušenja u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (b).
Opće upozorenje tiska se na najvidljivijoj površini jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Tekstualna upozorenja navedena u Prilogu I. izmjenjuju se na način kojim se jamči njihovo redovito pojavljivanje. Ta upozorenja tiskaju se na najvidljivijoj površini jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja.
Opće upozorenje tiska se na najvidljivijoj plohi jediničnog paketa i na bilo kojem vanjskom pakiranju. Tekstualna upozorenja navedena u Prilogu I. izmjenjuju se na način kojim se jamči njihovo redovito pojavljivanje. Ta upozorenja tiskaju se na najvidljivijoj površini jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja.
2.  Opće upozorenje iz stavka 1. prekriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 35 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.
2.  Opće upozorenje iz stavka 1. prekriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 35 % u državama članicama koje imaju više od dva službena jezika.
3.  Tekstualno upozorenje iz stavka 1. prekriva 40 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se omjer povećava na 45 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 50 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.
3.  Tekstualno upozorenje iz stavka 1. prekriva 40 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se omjer povećava na 45 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 50 % u državama članicama koje imaju više od dva službena jezika.
3.a  U slučaju paketa čija najvidljivija strana ima površinu veću od 75 cm 2 , upozorenja iz stavaka 2. i 3. ipak moraju pokrivati površinu od najmanje 22,5 cm 2 na svakoj strani. Taj se udio povećava na 24 cm 2 u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 26,25 cm 2 u državama članicama koje imaju tri službena jezika.
4.  Opće upozorenje i tekstualno upozorenje iz stavka 1.:
4.  Opće upozorenje i tekstualno upozorenje iz stavka 1.:
(a)  tiskaju se podebljanim crnim slovima vrste Helvetica na bijeloj podlozi. Kako bi u obzir uzele jezične posebnosti, države članice mogu odrediti veličinu vrste slova pod uvjetom da je veličina vrste slova koju odrede u svojem zakonodavstvu takva da zauzima najveći mogući dio područja koje je predviđeno za traženi tekst;
(a)  tiskaju se podebljanim crnim slovima vrste Helvetica na bijeloj podlozi. Upozorenja se mogu pričvrstiti naljepnicama ako se one ne mogu ukloniti. Kako bi u obzir uzele jezične posebnosti, države članice mogu odrediti veličinu vrste slova pod uvjetom da je veličina vrste slova koju odrede u svojem zakonodavstvu takva da zauzima najveći mogući dio područja koje je predviđeno za traženi tekst;
(b)  postavljaju se u središte površine na kojoj ih treba tiskati, usporedno s gornjim rubom jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja;
(b)  postavljaju se u središte površine na kojoj ih treba tiskati, usporedno s gornjim rubom jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja;
(c)  uokvireni su crnim obrubom od najmanje 3 mm i najviše 4 mm širine unutar površine predviđene za tekst upozorenja.
(c)  uokvireni su crnim obrubom od najmanje 3 mm i najviše 4 mm širine unutar površine predviđene za tekst upozorenja.
Amandman 102
Prijedlog Direktive
Članak 10. – stavak 5.
5.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi povlačenja izuzeća iz stavka 1. ako dođe do znatne promjene okolnosti, što se utvrđuje u izvješću Komisije.
Briše se.
Amandman 58
Prijedlog Direktive
članak 11. – stavci 1. do 2.
1.  Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje proizvoda od bezdimnog duhana nose sljedeće zdravstveno upozorenje:
1.  Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje proizvoda od bezdimnog duhana nose sljedeće zdravstveno upozorenje:
Ovaj proizvod može štetiti vašem zdravlju i izaziva ovisnost.
Ovaj proizvod šteti vašem zdravlju i izaziva ovisnost.
2.  Zdravstveno upozorenje iz stavka 1. u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Osim toga:
2.  Zdravstveno upozorenje iz stavka 1. u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Osim toga:
(a)  ono je tiskano na dvije najveće površine jediničnog paketa i svim vanjskim pakiranjima;
(a)  ono je tiskano na dvije najveće površine jediničnog paketa i svim vanjskim pakiranjima;
(b)  prekriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika, a na 35 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.
(b)  prekriva 30 % vanjskog područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika, a na 35 % u državama članicama koje imaju više od dva službena jezika.
Amandman 59
Prijedlog Direktive
Članak 11. – stavak 3.
3.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagođavanja uvjeta iz stavaka 1. i 2. , uzimajući u obzir znanstvena i tržišna kretanja.
3.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. radi prilagođavanja uvjeta iz stavka 1., uzimajući u obzir znanstvena i tržišna kretanja.
Amandmani 60, 103 i 153
Prijedlog Direktive
Članak 12. – stavak 1.
1.  Oznaka jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja te samog duhanskog proizvoda ne smije sadržavati element ili obilježje koje:
1.  Oznaka jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja te samog duhanskog proizvoda i/ ili naziva marke proizvoda ne smije sadržavati element ili obilježje koje:
(a)  promiče duhanski proizvod lažnim, obmanjujućim, prijevarnim sredstvima ili onima koja mogu stvoriti pogrešan dojam o svojstvima, učincima na zdravlje, opasnostima ili emisijama tog proizvoda;
(a)  promiče duhanski proizvod i potiče konzumaciju istoga lažnim, obmanjujućim, prijevarnim sredstvima ili onima koja mogu stvoriti pogrešan dojam o svojstvima, učincima na zdravlje, opasnostima ili emisijama tog proizvoda. Oznake ne smiju obuhvaćati nikakve podatke o sadržaju nikotina, katrana ili ugljičnog monoksida;
((b) ukazuje na činjenicu da je pojedini duhanski proizvod manje štetan od drugih ili da ima revitalizirajuće, energične, iscjeljujuće, pomlađujuće, prirodne, organske ili na neki drugi način pozitivne zdravstvene ili društvene učinke;
(b)  ukazuje na činjenicu da je pojedini duhanski proizvod manje štetan od drugih ili da ima revitalizirajuće, energične, iscjeljujuće, pomlađujuće, prirodne, organske ili na neki drugi način pozitivne zdravstvene učinke;
(c)  se odnosi na aromu, okus, aromatične tvari ili druge aditive ili nedostatak istih;
(c)  se odnosi na aromu, okus, aromatične tvari ili druge aditive ili nedostatak istih;
(d)  nalikuje na prehrambeni proizvod .
(d)  nalikuje na hranu ili kozmetički proizvod .
(da)  nastoji smanjiti učinak nekih štetnih sastavnica dima ili povećati biološku razgradivost duhanskih proizvoda
Amandmani 104, 121 i 148
Prijedlog Direktive
Članak 12. – stavak 2.
2.   Zabranjeni elementi i obilježja mogu obuhvaćati, ali nisu ograničeni na tekstove, simbole, imena, žigove, simbolične ili druge oznake, boje koje bi mogle dovesti u zabludu, umetke i druge dodatne materijale kao što su ljepljive etikete, naljepnice, dodaci, srećke grebalice i vrećice ili se odnose na oblik samog duhanskog proizvoda. Za cigarete promjera manjeg od 7,5 mm smatra se da mogu dovesti u zabludu.
2.   Zabranjeni elementi i obilježja mogu obuhvaćati, ali nisu ograničeni na tekstove, simbole, imena, žigove, simbolične ili druge oznake, boje koje bi mogle dovesti u zabludu, umetke i druge dodatne materijale kao što su ljepljive etikete, naljepnice, dodaci, srećke grebalice i vrećice ili se odnose na oblik samog duhanskog proizvoda.
Amandman 61
Prijedlog Direktive
Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)
1.a  kad je riječ o filter cigaretama, cigaretni papir mora svojom složenošću pružati dostatnu zaštitu od krivotvorenja proizvoda. Zbog toga mora posjedovati sljedeća svojstva:
(a)  nekoliko vidljivih tiskovnih boja i proizvodnju s tiskanjem gravura;
(b)  sva bijela područja su lakirana;
(c)  složeno tiskanje s djelomično tankim strukturama;
(d)  tiskanje na bijelom temeljnom papiru;
(e)  prethodnu perforaciju koja je dovoljno udaljena od kraja cigarete.
Amandman 62
Prijedlog Direktive
Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1.b (novi)
1.b  Cigaretni papir sadržava vodene žigove.
Amandman 63
Prijedlog Direktive
Članak 12. – stavak 2.a (novi)
2.a  Različite vrste duhana korištene za proizvodnju proizvoda, zemlja njegovog podrijetla ili oboje mogu biti navedeni na jediničnom paketu.
Amandman 105
Prijedlog Direktive
Članak 13. – stavak 1.
1.  Jedinični paket cigareta mora imati oblik kvadra. Jedinični paket duhana za motanje ima oblik vrećice, tj. pravokutnog džepa s preklopom kojim se pokriva otvor. Preklop vrećice pokriva najmanje 70 % prednjeg dijela paketa. Jedinični paket cigareta mora uključivati najmanje 20 cigareta. Jedinični paket duhana za motanje sadrži duhan mase najmanje 40 g.
1.  Jedinični paket cigareta mora uključivati najmanje 20 cigareta. Jedinični paket duhana za motanje sadrži duhan mase najmanje 20 g.
Amandman 66
Prijedlog Direktive
Članak 13. – stavak 3.
3.  Komisija ima ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 22. kako bi definirala detaljnija pravila za oblik i veličinu jediničnih paketa u mjeri u kojoj su ta pravila potrebna kako bi se osigurala puna vidljivost i cjelovitost zdravstvenih upozorenja prije prvog otvaranja, za vrijeme dok je jedinični paket otvoren i nakon njegova ponovnog zatvaranja.
Briše se.
Amandmani 107, 125 i 154
Prijedlog Direktive
Članak 13. – stavak 4.
4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22. radi uvođenja obveze da se jedinični paketi duhanskih proizvoda osim cigareta i duhana za motanje izrađuju u obliku kvadra ili cilindra ako se pojave znatne promjene u okolnostima, što se utvrđuje u izvješću Komisije.
Briše se.
Amandmani 156, 67, 185, 189 i 108
Prijedlog Direktive
Članak 14.
1.  Države članice osiguravaju označivanje svih jediničnih paketa duhanskih proizvoda jedinstvenim identifikatorom. Kako bi se ostvarila njihova cjelovitost, jedinstveni identifikatori tiskaju se ili pričvršćuju tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati, ni na koji način sakriti ili prekinuti, što uključuje upotrebu poreznih biljega i cjenovnih oznaka, kao i otvaranje paketa. U vezi s proizvodima izrađenima izvan Unije, obveze iz ovog članka primjenjuju se samo na one namijenjene tržištu Unije ili plasirane na njemu
1.  1. Države članice osiguravaju označivanje svih jediničnih paketa i svih vanjskih pakiranja duhanskih proizvoda jedinstvenim identifikatorom s ciljem praćenja proizvoda kroz cijeli opskrbni lanac. Kako bi se ostvarila njihova cjelovitost, jedinstveni identifikatori sigurni su , tiskaju se ili pričvršćuju tako da ih se ne može ukloniti, izbrisati, ni na koji način sakriti ili prekinuti, što uključuje upotrebu poreznih biljega i cjenovnih oznaka, kao i otvaranje paketa. U vezi s proizvodima izrađenima izvan Unije, obveze iz ovog članka primjenjuju se samo na one namijenjene tržištu Unije ili plasirane na njemu.
1.a  Države članice osiguravaju da su jedinstveni identifikatori na jediničnim paketima povezani s jedinstvenim identifikatorima na vanjskom pakiranju za prijevoz. Sve izmjene u poveznicama između jediničnih paketa i vanjskog pakiranja za prijevoz evidentiraju se u bazi podataka spomenutoj u stavku 6.
2.  Jedinstveni identifikator omogućava utvrđivanje:
2.  Jedinstveni identifikator omogućava utvrđivanje:
(a)  datuma i mjesta proizvodnje;
(a)  datuma i mjesta proizvodnje;
(b)  proizvodnog pogona;
(b)  proizvodnog pogona;
(c)  stroja korištenog za proizvodnju proizvoda;
(c)  stroja korištenog za proizvodnju proizvoda;
(d)  proizvodne smjene ili vremena proizvodnje;
(d)  proizvodne smjene ili vremena proizvodnje;
(e)  naziva proizvoda;
(e)  opisa proizvoda;
(f)  ciljanog maloprodajnog tržišta;
(f)  ciljanog maloprodajnog tržišta;
(g)  planirane dostavne rute;
(g)  planirane i stvarne dostavne rute od mjesta proizvodnje do prvog prodajnog mjesta, uključujući sva korištena skladišta, datum dostave, odredište dostave, posrednika i polazišnu točku;
(h)  ako je primjenjivo, uvoznika za Uniju;
(h)  ako je primjenjivo, uvoznika za Uniju;
(i)  stvarne dostavne rute od mjesta proizvodnje do prvog prodajnog mjesta, uključujući sva korištena skladišta;
(j)  identitet svih kupaca u lancu od proizvodnje do prvog prodajnog mjesta;
(j)  identitet svih kupaca u lancu od proizvodnje do prvog prodajnog mjesta;
(k)  računa, broja narudžbe i evidencije o plaćanju svih kupaca u lancu od proizvodnje do prvog prodajnog mjesta.
(k)  računa, broja narudžbe i evidencije o plaćanju svih kupaca u lancu od proizvodnje do prvog prodajnog mjesta.
3.  Države članice osiguravaju da svi gospodarski subjekti uključeni u trgovinu duhanskih proizvoda od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog prodajnog mjesta bilježe ulaz svih jediničnih paketa u njihovo posjedovanje te sva posredna kretanja i konačni izlaz iz njihova posjedovanja. Ta obveza može se ispuniti bilježenjem u zbirnom obliku, npr. vanjskog pakiranja pod uvjetom da se jedinični paketi mogu i dalje slijediti i pronaći .
3.  Države članice osiguravaju da svi gospodarski subjekti uključeni u trgovinu duhanskih proizvoda od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog prodajnog mjesta bilježe ulaz svih jediničnih i vanjskih paketa u njihovo posjedovanje, sva posredna kretanja i konačni izlaz iz njihova posjedovanja i elektroničkim putem prenose podatke do mjesta za pohranu podataka u skladu s člankom 6 . Ta obveza može se ispuniti bilježenjem u zbirnom obliku, npr. vanjskog pakiranja.
3.a  Tehnologija rabljena za slijeđenje i nalaženje trebala bi pripadati i biti upravljana gospodarskim subjektima koji nemaju nikakvu pravnu ili trgovačku vezu s industrijom duhana.
4.  Države članice osiguravaju da proizvođači duhanskih proizvoda svim gospodarskim subjektima uključenima u trgovinu duhanskih proizvoda od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog prodajnog mjesta, uključujući uvoznike, skladišta i prijevoznike, osiguraju opremu potrebnu za vođenje evidencije duhanskih proizvoda koji su kupljeni, prodani, skladišteni, prevezeni ili na neki drugi način tretirani. Oprema podatke može čitati i prenositi elektronički do mjesta za pohranu podataka u skladu sa stavkom 6.
4.  Države članice osiguravaju da proizvođači duhanskih proizvoda svim gospodarskim subjektima uključenima u trgovinu duhanskih proizvoda od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog prodajnog mjesta, uključujući uvoznike, skladišta i prijevoznike, kao što su te države članice utvrdile , osiguraju opremu potrebnu za vođenje evidencije duhanskih proizvoda koji su kupljeni, prodani, skladišteni, prevezeni ili na neki drugi način tretirani. Oprema podatke može čitati i prenositi elektronički do mjesta za pohranu podataka u skladu sa stavkom 6.
5.  Evidentirane podatke ne može mijenjati ili brisati bilo koji gospodarski subjekt uključen u trgovanje duhanskim proizvodima, nego onaj koji je uveo podatke, a drugi gospodarski subjekti na koje se transakcija izravno odnosi, kao što su dobavljač ili primatelj, mogu komentirati prethodno unesene podatke. Dotični gospodarski subjekt dodaje ispravne podatke i uputu na prethodni unos za koji smatra da zahtijeva ispravak. U iznimnim okolnostima i nakon podnošenja odgovarajućeg dokaza nadležno tijelo države članice u kojoj je izvršena evidencija ili, ako je evidencija izvršena izvan Unije, nadležno tijelo države članice uvoznice može odobriti izmjenu ili brisanje prethodno registriranih podataka.
5.  Evidentirane podatke ne može mijenjati ili brisati bilo koji gospodarski subjekt uključen u trgovanje duhanskim proizvodima, nego onaj koji je uveo podatke, a drugi gospodarski subjekti na koje se transakcija izravno odnosi, kao što su dobavljač ili primatelj, mogu komentirati prethodno unesene podatke. Dotični gospodarski subjekt dodaje ispravne podatke i uputu na prethodni unos za koji smatra da zahtijeva ispravak. U iznimnim okolnostima i nakon podnošenja odgovarajućeg dokaza nadležno tijelo države članice u kojoj je izvršena evidencija ili, ako je evidencija izvršena izvan Unije, nadležno tijelo države članice uvoznice može odobriti izmjenu ili brisanje prethodno registriranih podataka.
6.  Države članice osiguravaju da proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda sklapaju ugovore o pohrani podataka s neovisnom trećom stranom, koja je domaćin objekta za pohranu podataka povezanih s dotičnim proizvođačem i uvoznikom. Objekt za pohranu podataka fizički je lociran na teritoriju Unije. Prikladnost treće strane, posebno njezine neovisnosti i tehničkih kapaciteta, te ugovora odobrava i nadzire vanjski revizor, kojega predlaže i plaća proizvođač duhana i odobrava Komisija. Države članice osiguravaju punu transparentnost i stalnu dostupnost objekata za pohranu podataka nadležnim tijelima država članica, Komisiji i neovisnoj trećoj strani. U propisno obrazloženim slučajevima države članice ili Komisija omogućavaju proizvođačima ili uvoznicima pristup ovim informacijama, pod uvjetom da komercijalno osjetljive informacije ostaju prikladno zaštićene u skladu s nadležnim nacionalnim i Unijinim zakonodavstvom.
6.  Države članice potvrđuju da proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda sklapaju ugovore o pohrani podataka s neovisnom trećom stranom, koja je domaćin objekta za pohranu podataka povezanih s dotičnim proizvođačem i uvoznikom. Objekt za pohranu podataka fizički je lociran na teritoriju Unije. Neovisna treća strana ne ovisi o trgovačkim i ostalim interesnim skupinama industrije duhana i ostalih srodnih industrija. Prikladnost treće strane, posebno njezine neovisnosti i tehničkih kapaciteta, te ugovora odobrava i nadzire Komisija kojoj pomaže neovisni vanjski revizor kojega predlaže i plaća proizvođač duhana i odobrava Komisija. Države članice osiguravaju punu transparentnost i stalnu dostupnost objekata za pohranu podataka nadležnim tijelima država članica, Komisiji i neovisnoj trećoj strani. U propisno obrazloženim slučajevima države članice ili Komisija omogućavaju proizvođačima ili uvoznicima pristup ovim informacijama, pod uvjetom da komercijalno osjetljive informacije ostaju prikladno zaštićene u skladu s nadležnim nacionalnim i Unijinim zakonodavstvom.
7.  Države članice osiguravaju da se osobni podaci obrađuju samo u skladu s pravilima i zaštitom predviđenom Direktivom 95/46/EZ.
7.  Države članice osiguravaju da se osobni podaci obrađuju samo u skladu s pravilima i zaštitom predviđenom Direktivom 95/46/EZ.
8.  Osim jedinstvenog identifikatora države članice zahtijevaju da je na svim jediničnim paketima duhanskih proizvoda koji se stavljaju na tržište vidljivo sigurnosno obilježje zaštićeno od neovlaštenih manipulacija, veličine barem 1 cm2, koje je otisnuto ili pričvršćeno tako da ga se ne može ukloniti, izbrisati i niti na bilo koji drugi način prikriti ili prekinuti, pa ni poreznim biljezima, cjenovnim oznakama ni drugim zakonski propisanim elementima.
8.  Osim jedinstvenog identifikatora države članice zahtijevaju da je na svim jediničnim paketima duhanskih proizvoda koji se stavljaju na tržište vidljivo i nevidljivo sigurnosno obilježje zaštićeno od neovlaštenih manipulacija, veličine barem 1 cm2, koje je otisnuto ili pričvršćeno tako da ga se ne može ukloniti, izbrisati i niti na bilo koji drugi način prikriti ili prekinuti, pa ni poreznim biljezima, cjenovnim oznakama ni drugim zakonski propisanim elementima. U onim državama članicama u kojima se porezni biljezi stavljaju na duhanske proizvode i kao takvi su u skladu s uvjetima iz ovog stavka, nije potrebno nikakvo dodatno sigurnosno obilježje.
9.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22.:
9.Uzimajući u obzir praksu, tehnologije i postojeće aspekte trgovačke djelatnosti, kao i globalne standarde za praćenje, pronalaženje i provjeru autentičnosti potrošačkih dobara i odgovarajućih zahtjeva određenih Protokolom o nezakonitoj trgovini duhanskim proizvodima Svjetske zdravstvene organizacije, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22.
(a)  radi definiranja ključnih elemenata (kao što su trajanje, mogućnost produženja, potrebno stručno znanje, povjerljivost) ugovora iz stavka 6., uključujući njegovo redovito praćenje i evaluaciju;
(a)  radi definiranja ključnih elemenata (kao što su trajanje, mogućnost produženja, potrebno stručno znanje, povjerljivost) ugovora iz stavka 6., uključujući njegovo redovito praćenje i evaluaciju;
(b)  radi definiranja tehničkih standarda kako bi osigurala potpuna međusobna usklađenost sustava koji se koriste za jedinstvene identifikatore i srodnih funkcija na razini Unije i
(b)  radi definiranja tehničkih standarda kako bi osigurala potpuna međusobna usklađenost sustava koji se koriste za jedinstvene identifikatore i srodnih funkcija na razini Unije i u skladu s međunarodnim standardima.
(c)  radi definiranja tehničkih standarda za sigurnosno obilježje i njihovu moguću rotaciju i radi njihove prilagode znanstvenim, tržišnim i tehničkim kretanjima.
10.  Duhanski proizvodi osim cigareta i duhana za motanje izuzimaju se iz primjene stavaka 1. do 8. tijekom razdoblja od 5 godina nakon datuma navedenog u stavku 1. članka 25.
10.  Duhanski proizvodi osim cigareta i duhana za motanje izuzimaju se iz primjene stavaka 1. do 8. tijekom razdoblja od sedam godina nakon datuma navedenog u stavku 1. članka 25.
Amandman 68
Prijedlog Direktive
Članak 16.
Poglavlje IV.: Prekogranična prodaja na daljinu duhanskih proizvoda
Poglavlje IV.: Promotivna distribucija i prodaja na daljinu duhanskih proizvoda
Članak 16.
Članak 16.
Prekogranična prodaja na daljinu duhanskih proizvoda
Prodaja duhanskih proizvoda na daljinu
1.  Države članice obvezuju prodajna mjesta koja se namjeravaju baviti prekograničnom prodajom na daljinu potrošačima koji se nalaze u Uniji da se prijave pri nadležnim tijelima u državama članicama u kojima je poslovni nastan prodajnog mjesta i u državi članici u kojoj se stvarni ili potencijalni potrošač nalazi . Prodajna mjesta s poslovnim nastanom izvan Unije moraju se prijaviti pri nadležnim tijelima u državi članici u kojoj se stvarni ili potencijalni potrošač nalazi. Sva prodajna mjesta koja se namjeravaju baviti prekograničnom prodajom na daljinu podnose barem sljedeće informacije nadležnim tijelima:
1.  Države članice zabranjuju prodajnim mjestima čiji se poslovni nastan nalazi na njihovom teritoriju bavljenje prekograničnom prodajom na daljinu.
(a)  ime ili naziv tvrtke i stalnu adresu mjesta aktivnosti iz kojeg se provodi opskrba duhanskim proizvodima;
(b)  datum početka djelatnosti ponude duhanskih proizvoda za prekograničnu prodaju na daljinu pomoću informatičkih društvenih usluga;
(c)  adresu internetske/-ih stranice/-a koje se koriste u tu svrhu i sve relevantne informacije potrebne za identifikaciju internetske stranice.
1.a  Države članice zadržavaju ovlast odlučivanja o proširivanju područja primjene gore navedene zabrane kako bi obuhvatile nacionalnu prodaju na daljinu. Kada države članice dopuštaju nacionalnu prodaju na daljinu, one osiguravaju opremljenost prodajnih mjesta „sustavom provjere dobi”.
1.b  Pojedina država članica može, kada je to u interesu javnog zdravlja, nametnuti ograničenja na uvoz duhana za osobnu upotrebu. Država članica mora biti u mogućnosti primjenjivati takva ograničenja osobito kada je cijena u državi članici u kojoj se proizvod kupuje znatno niža od cijene u državi članici podrijetla ili ako zdravstvena upozorenja nisu na njegovom/njegovim službenom jeziku/službenim jezicima.
2.  Nadležna tijela država članica objavljuju potpuni popis svih prodajnih mjesta koja su pri njima prijavljena u skladu s pravilima i zaštitnim mjerama utvrđenima u Direktivi 95/46/EZ. Prodajna mjesta mogu početi plasirati duhanske proizvode na tržište za prodaju na daljinu tek od trenutka objave naziva prodajnog mjesta u odgovarajućim državama članicama.
2.  Države članice koje provode nacionalnu strategiju za borbu protiv pušenja mogu postaviti količinska ograničenja na prekogranična kretanja.
2.  Nadležna tijela država članica objavljuju potpuni popis svih prodajnih mjesta koja su pri njima prijavljena u skladu s pravilima i zaštitnim mjerama utvrđenima u Direktivi 95/46/EZ. Prodajna mjesta mogu početi plasirati duhanske proizvode na tržište za prodaju na daljinu tek od trenutka objave naziva prodajnog mjesta u odgovarajućim državama članicama.
Briše se.
3.  Ako je to potrebno za osiguravanje usklađenosti i omogućavanje provedbe, države članice odredišta mogu zahtijevati od prodajnog mjesta da odredi fizičku osobu koja je nadležna za to da prije nego što duhanski proizvodi dođu do potrošača provjeri pridržavaju li se ti proizvodi nacionalnih odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom u državi članici odredišta.
4.  Prodajna mjesta koja se bave prodajom na daljinu opremljena su sustavom provjere dobi, koji u trenutku prodaje provjerava ima li potrošač minimalnu dob predviđenu u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice odredišta. Prodavač ili određena fizička osoba šalje nadležnim tijelima opis pojedinosti i funkcioniranja sustava provjere dobi.
5.  Osobni podaci potrošača obrađuju se samo u skladu s Direktivom 95/46/EZ i ne otkrivaju se proizvođaču duhanskih proizvoda niti poduzećima koja su dio iste skupine poduzeća niti bilo kojoj trećoj strani. Osobni podaci ne koriste se niti prenose izvan svrhe ove stvarne kupnje. Ovo se također primjenjuje ako je prodajno mjesto dio proizvođača duhanskih proizvoda.
Amandman 69
Prijedlog Direktive
Članak 16.a (novi)

Članak 16.a

države članice zabranjuju prodajnim mjestima s poslovnim nastanom na njihovom teritoriju da distribuiraju besplatne ili snižene duhanske proizvode prekograničnim kanalima na daljinu ili bilo kojim drugim kanalima.

Amandman 70
Prijedlog Direktive
Članak 17.
Prijava novih duhanskih proizvoda
Prijava novih duhanskih proizvoda
1.  Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da nadležnim tijelima država članica prijave sve nove duhanske proizvode koje namjeravaju staviti na tržišta tih država članica. Prijava se podnosi u elektroničkom obliku šest mjeseci prije namjeravanog stavljanja na tržište i priložen joj je detaljan opis dotičnog proizvoda kao i informacije o sastojcima i emisijama u skladu s člankom 5. Proizvođači i uvoznici koji prijavljuju novi duhanski proizvod nadležnim tijelima također dostavljaju:
1.  Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da nadležnim tijelima država članica prijave sve nove duhanske proizvode koje namjeravaju staviti na tržišta tih država članica. Prijava se podnosi u elektroničkom obliku šest mjeseci prije namjeravanog stavljanja na tržište i priložen joj je detaljan opis dotičnog proizvoda kao i sve predložene oznake, upute za uporabu, pojedinosti o sastavu proizvoda, proizvodni postupak i s njim povezane kontrole te informacije o sastojcima i emisijama u skladu s člankom 5. Proizvođači i uvoznici koji prijavljuju novi duhanski proizvod nadležnim tijelima također dostavljaju:
(a)  dostupne znanstvene studije o toksičnosti, stvaranju ovisnosti i privlačnosti proizvoda, a naročito s obzirom na njegove sastojke i emisije;
(a)  dostupne znanstvene studije o toksičnosti, stvaranju ovisnosti i privlačnosti proizvoda, a naročito s obzirom na njegove sastojke i emisije;
(b)  dostupne studije i istraživanja tržišta o sklonostima raznih potrošačkih skupina, uključujući mlade ljude i
(b)  radne sažetke dostupnih studija i istraživanja tržišta o sklonostima raznih potrošačkih skupina , uključujući mlade ljude i kronične pušače;
(c)  ostale dostupne i relevantne informacije, uključujući analizu rizika i koristi proizvoda, očekivane učinke na odvikavanje od potrošnje duhana, očekivane učinke na započinjanje potrošnje duhana i ostalu predviđenu percepciju potrošača.
(c)  ostale dostupne i relevantne informacije, uključujući analizu rizika i koristi proizvoda, očekivane učinke na odvikavanje od potrošnje duhana, očekivane učinke na započinjanje potrošnje duhana i ostalu predviđenu percepciju potrošača.
2.  Države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da obavijeste svoja nadležna tijela o svim novim ili ažuriranim informacijama iz točaka (a) do (c) stavka 1. Države članice imaju pravo zahtijevati od proizvođača ili uvoznika duhana da provedu dodatne testove ili podnesu dodatne informacije. Države članice stavljaju na raspolaganje Komisiji sve informacije koje zaprime u skladu s ovim člankom. Države članice imaju pravo uvesti sustav izdavanja odobrenja i naplaćivati razmjernu naknadu.
2.  Nakon stavljanja duhanskog proizvoda na tržište države članice zahtijevaju od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda da obavijeste svoja nadležna tijela o svim novim ili ažuriranim informacijama iz točaka (a) do (c) stavka 1. Države članice imaju pravo zahtijevati od proizvođača ili uvoznika duhana da provedu dodatne testove ili podnesu dodatne informacije. Države članice stavljaju na raspolaganje Komisiji sve informacije koje zaprime u skladu s ovim člankom. Države članice imaju pravo uvesti sustav izdavanja odobrenja i naplaćivati razmjernu naknadu.
3.  Za nove duhanske proizvode koji se stavljaju na tržište poštuju se zahtjevi iz ove Direktive. Odredbe koje se primjenjuju ovise o tome radi li se o proizvodima koji su u točki 29. stavka 2. definirani kao bezdimni duhanski proizvodi ili u točki 33. članka 2. kao duhan za pušenje.
3.  Za nove duhanske proizvode koji se stavljaju na tržište poštuju se zahtjevi iz ove Direktive. Odredbe koje se primjenjuju ovise o tome radi li se o proizvodima koji su u točki 29. stavka 2. definirani kao bezdimni duhanski proizvodi ili u točki 33. članka 2. kao duhan za pušenje.
Amandman 170
Prijedlog Direktive
Članak 18.
1.  Sljedeći proizvodi koji sadrže nikotin mogu se staviti na tržište samo ako su odobreni u skladu s Direktivom 2001/83/EZ:
1.  Proizvodi koji sadrže nikotin mogu se staviti na tržište u skladu s postupkom obavješćivanja utvrđenim u članku 17. ove Direktive.
Države članice osiguravaju da su proizvodi koji sadrže nikotin u skladu sa svim relevantnim zakonodavstvom Unije i posebno s Direktivom 2001/95/EZ o općoj sigurnosti proizvoda.
(a)  proizvodi s razinom nikotina većom od 2 mg po jedinici ili
(b)  proizvodi s koncentracijom nikotina većom od 4 mg po ml ili
(c)  proizvodi čija namjeravana upotreba dovodi do prosječne vršne koncentracije u plazmi koja premašuje 4 ng nikotina po ml.
2.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s
člankom 22. kojima se ažuriraju količine nikotina utvrđene u stavku 1. uzimajući u obzir znanstveni napredak i izdana odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže nikotin u skladu s Direktivom 2001/83/EZ.
2.   Proizvodi koji sadrže nikotin koji se predstavljaju kao proizvodi sa svojstvima liječenja ili sprečavanja bolesti, mogu se plasirati na tržište samo ako su odobreni u skladu s Direktivom 2001/83/EZ:
3.  U pogledu proizvoda koji sadrže nikotin koji se stavljaju na tržište u skladu sa stavkom 1. države članice osiguravaju da:
(a)  proizvodi s razinom nikotina većom od 30 mg/ml ne stavljaju se na tržište;
(b)  proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda dostavljaju nadležnim tijelima popis svih sastojaka proizvoda i njihovih količina po vrsti i tipu, njihovih emisija koje proizlaze iz upotrebe proizvoda te promjena u navedenim vrijednostima. Države članice potom osiguravaju širenje tih informacija na internetskoj stranici vodeći računa o zaštiti poslovnih tajni. Proizvođači i uvoznici također dostavljaju vlastima informacije o nacionalnom opsegu prodaje po vrsti i tipu;
(c)  proizvodi koji sadrže nikotin s aditivima navedenima u članku 6. stavku 4. ne stavljaju se na tržište;
(d)  jedinični paket proizvoda koji sadrže nikotin sadrži letak s uputama za uporabu, uključujući navod da se nepušačima ne preporučuje konzumacija proizvoda, nuspojave, upozorenja za određene rizične skupine, upute za prijavljivanje nuspojava, mjesto proizvodnje te podaci o proizvođaču ili uvozniku;
3.  svaki jedinični paket i sva vanjska pakiranja proizvoda koji sadrže nikotin u količinama ispod donje granice utvrđene u stavku 1. sadrže sljedeće zdravstveno upozorenje:
„Ovaj proizvod sadrži nikotin i može štetiti vašem zdravlju ”.
(e)  svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje proizvoda koji sadrže nikotin sadrže sljedeće zdravstveno upozorenje:
„Ovaj proizvod namijenjen je uporabi postojećih pušača. On sadrži nikotin koji izaziva veliku ovisnost ”.
(f)  prodaja proizvoda ograničava se u skladu sa zakonskom dobnom granicom za prodaju duhanskih proizvoda u dotičnoj državi članici; ni u kojem slučaju ne smije biti dopuštena ispod dobi od 18 godina;
(g)  proizvod je dostupan za prodaju izvan ljekarni;
(h)  u proizvodima su dopuštene arome;
(i)  ograničenja oglašavanja, sponzorstva, audiovizualne komercijalne komunikacije i prikrivenog oglašavanja duhanskih proizvoda utvrđena Direktivom 2003/33/EZ i Direktivom 2010/13/EZ vrijede za proizvode koji sadrže nikotin;
(j)  prekogranična prodaja na daljinu proizvoda koji sadrže nikotin regulirana je u skladu s člankom 16.;
(k)  duhanski žigovi, zaštićena imena i simboli ne upotrebljavaju se za proizvode koji sadrže nikotin.
4.  Zdravstveno upozorenje iz stavka 3. u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Ono osim toga:
(a)  tiskano je na dvije najveće površine jediničnog paketa i svim vanjskim pakiranjima;
4.  Zdravstveno upozorenje iz stavka 3.e u skladu je sa zahtjevima utvrđenim u članku 10.
(b)  prekriva 30 % vanjskog područja i odgovarajuće površine jediničnog paketa i svakog vanjskog pakiranja. Taj se udio povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i 35 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.
5.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 22. kojima se zahtjevi iz stavaka 3. i 4. prilagođuju s obzirom na znanstvena i tržišna kretanja te utvrditi i prilagoditi mjesto, oblik, izgled, dizajn i rotaciju zdravstvenih upozorenja.
5.   Države članice nadziru razvoj tržišta za proizvode koji sadrže nikotin, uključujući moguće dokaze o uporabi proizvoda među mladima koja dovodi do pušenja, te o rezultatima izvještavaju Komisiju. Na temelju podnesenih dokaza i znanstvenih studija Komisija izvještava Europski parlament i Vijeće o proizvodima koji sadrže nikotin pet godina nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive. U izvješću se ocjenjuje jesu li potrebne izmjene ove Direktive ili dodatno zakonodavstvo.
Amandman 72
Prijedlog Direktive
Članak 19.
biljni proizvodi za pušenje.
biljni proizvodi za pušenje.
1.  Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje biljnih proizvoda za pušenje nose sljedeće zdravstveno upozorenje:
1.  Svaki jedinični paket i svako vanjsko pakiranje biljnih proizvoda za pušenje nose sljedeće zdravstveno upozorenje:
Ovaj proizvod može štetiti vašem zdravlju.
Ovaj proizvod može štetiti vašem zdravlju.
2.  Zdravstveno upozorenje tiska se na prednjoj i stražnjoj vanjskoj površini jediničnog paketa i na bilo kojem vanjskom pakiranju.
2.  Zdravstveno upozorenje tiska se na prednjoj i stražnjoj vanjskoj površini jediničnog paketa i na bilo kojem vanjskom pakiranju.
3.  Zdravstveno upozorenje u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Ono pokriva najmanje 30 % područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svih vanjskih pakiranja. Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 35 % u državama članicama koje imaju tri službena jezika.
3.  Zdravstveno upozorenje u skladu je sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Ono pokriva najmanje 30 % područja odgovarajuće površine jediničnog paketa i svih vanjskih pakiranja. Taj se omjer povećava na 32 % u državama članicama koje imaju dva službena jezika i na 35 % u državama članicama koje imaju više od dva službena jezika.
Amandman 73
Prijedlog Direktive
Članak 19.a (novi)
Članak 19.a
Proizvodi koji imitiraju duhan
Zabranjeni su proizvodi koji imitiraju duhan i privlačni su maloljetnicima pa mogu potaknuti korištenje duhanskih proizvoda.
Amandman 74
Prijedlog Direktive
Članak 20. – stavak 3.
3.  Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju u slučaju kršenja nacionalnih odredaba donesenih u skladu s ovom Direktivom i donose sve mjere radi osiguravanja njihove provedbe. Predviđene kazne učinkovite su, razmjerne i odvraćajuće.
3.  Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju u slučaju kršenja nacionalnih odredaba donesenih u skladu s ovom Direktivom i donose sve mjere radi osiguravanja njihove provedbe. Predviđene kazne učinkovite su, razmjerne i odvraćajuće. Sve financijske kazne koje se primjenjuju u slučaju namjernih kršenja takve su da poništavaju gospodarsku prednost koju se kršenjem želi ostvariti.
Amandman 75
Prijedlog Direktive
Članak 22.
1.  Ovlast usvajanja delegiranih akata dodijeljena Komisiji podliježe uvjetima utvrđenima ovim člankom.
1.  Ovlast usvajanja delegiranih akata dodijeljena Komisiji podliježe uvjetima utvrđenima ovim člankom.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 3., članka 6. stavka 9., članka 6. stavka 10 ., članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 5., članka 11. stavka 3., članka 13. stavka 3. , članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 9., članka 18. stavka 2. i članka 18. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [Ured za publikacije: upišite datum stupanja na snagu ove Direktive].
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 10.a , članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 5., članka 11. stavka 3., članka 13. stavka 4. i članka 14. stavka 9. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [Ured za publikacije: upišite datum stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija priprema izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produžuje na razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće takvom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku poništiti delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 3. , članka 6. stavka 9. , članka 6. stavka 10. , članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 5., članka 11. stavka 3., članka 13. stavka 3. , članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 9., članka 18. stavka 2. i članka 18. stavka 5. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedene u toj odluci. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku poništiti delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 6. stavka 10.a , članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 5., članka 11. stavka 3., članka 13. stavka 4. i članka 14. stavka 9. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedene u toj odluci. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćava Europskom parlamentu i Vijeću.
4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćava Europskom parlamentu i Vijeću.
5.  Akt delegiran u skladu s člankom 3. stavkom 2., člankom 3. stavkom 3., člankom 4. stavkom 3., člankom 4. stavkom 4., člankom 6. stavkom 3. , člankom 6. stavkom 9. , člankom 6. stavkom 10. , člankom 8. stavkom 4., člankom 9. stavkom 3., člankom 10. stavkom 5., člankom 11. stavkom 3., člankom 13. stavkom 3. , člankom 13. stavkom 4., člankom 14. stavkom 9., člankom 18. stavkom 2. i člankom 18. stavkom 5. stupa na snagu samo ako niti Parlament niti Vijeće nisu uložili primjedbe u roku od dva mjeseca nakon što su o aktu obaviješteni Parlament i Vijeće ili ako su, prije isteka toga roka, i Parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće ulagati primjedbe. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
5.  Akt delegiran u skladu s člankom 3. stavkom 2., člankom 3. stavkom 3., člankom 4. stavkom 3., člankom 4. stavkom 4., člankom 6. stavkom 10.a , člankom 8. stavkom 4., člankom 9. stavkom 3., člankom 10. stavkom 5., člankom 11. stavkom 3., člankom 13. stavkom 4. i člankom 14. stavkom 9. stupa na snagu samo ako niti Parlament niti Vijeće nisu uložili primjedbe u roku od dva mjeseca nakon što su o aktu obaviješteni Parlament i Vijeće ili ako su, prije isteka toga roka, i Parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće ulagati primjedbe. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Amandman 76
Prijedlog Direktive
Članak 23. – stavak 1. – podstavak 1.
Najkasnije pet godina od datuma navedenog u članku 25. stavku 1. Europska komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija izvješće o primjeni ove Direktive.
Najkasnije tri godine od datuma navedenog u članku 25. stavku 1. Europska komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija izvješće o primjeni ove Direktive.
Amandman 77
Prijedlog Direktive
Članak 23. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ca (nova)
(ca)  procjena ovisničkih učinaka onih sastojaka koji potiču stvaranje ovisnosti;
Amandman 78
Prijedlog Direktive
Članak 23. – stavak 2. – podstavak 1. – točka cb (nova)
(cb)  razvoj standardiziranih metoda testiranja za mjerenje udjela sastavnih dijelova dima cigarete koji nisu katran, nikotin i ugljični monoksid;
Amandman 79
Prijedlog Direktive
Članak 23. – stavak 2. – podstavak 1. − točka cc (nova)
(cc)  toksikološki podaci koje treba tražiti od proizvođača o sastojcima i načinu na koji bi ih se trebalo ispitati kako bi tijela nadležna za javno zdravlje mogla procijeniti njihovu upotrebu;
Amandman 80
Prijedlog Direktive
Članak 23. – stavak 2. – podstavak 1. – točka cd (nova)
(cd)  razvoj standarda za proizvode koji nisu cigarete.
Amandman 81
Prijedlog Direktive
Članak 23. – stavak 3.a (novi)
3.a  Države članice svake dvije godine izvješćuju Komisiju o provedbi mjera donesenih u skladu s Preporukom Vijeća 2003/54/EZ od 2. prosinca 2002. o sprečavanju pušenja i inicijativama za snažnije kontrole duhana, osobito kad je riječ o starosnim granicama utvrđenima u nacionalnom zakonodavstvu, kao i o njihovim planovima za povećanje starosne granice kako bi se stvorio„naraštaj nepušača”.
Amandman 82
Prijedlog Direktive
Članak 24.
1.  Države članice ne zabranjuju niti ograničavaju uvoz, prodaju ili konzumiranje duhana ili srodnih proizvoda koji su u skladu s ovom Direktivom.
1.  U skladu sa stavcima 2. i 3. države članice ne zabranjuju niti ograničavaju uvoz, prodaju ili konzumiranje duhana ili srodnih proizvoda koji su u skladu s ovom Direktivom.
2.  Država članica ipak može zadržati strožije nacionalne odredbe koje se primjenjuju na sve proizvode , u područjima obuhvaćenima Direktivom, zbog važnih potreba povezanih sa zaštitom javnog zdravlja . Država članica također može donijeti strože odredbe zbog razloga povezanih s njezinom konkretnom situacijom ako su opravdane potrebom zaštite javnog zdravlja. Takve nacionalne odredbe moraju se dostaviti Komisiji zajedno s obrazloženjem za njihovo zadržavanje ili donošenje. U roku od šest mjeseci od datuma primitka obavijesti, Komisija prihvaća ili odbacuje odredbe nakon što odredi jesu li ili nisu opravdane, potrebne i razmjerne s obzirom na njihov cilj, imajući u vidu visoku razinu zaštite zdravlja koju jamči ova Direktiva te mogu li ili ne poslužiti kao sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama. Ukoliko u tom roku Komisija ne donese odluku, te nacionalne odredbe smatraju se odobrenima.
2.  Država članica ipak može zadržati ili uvesti strožije nacionalne odredbe u područjima obuhvaćenima Direktivom ako su te mjere u skladu s Ugovorom. Takve nacionalne odredbe jednako se primjenjuju na sve proizvode, uključujući one koji su uvezeni iz druge države članice ili treće zemlje. Njih se dostavlja Komisiji zajedno s obrazloženjem za njihovo zadržavanje ili donošenje. U roku od šest mjeseci od datuma primitka obavijesti, Komisija će prihvatiti ili odbaciti odredbe nakon što odredi jesu li ili nisu opravdane, potrebne i razmjerne s obzirom na njihov cilj, imajući u vidu visoku razinu zaštite zdravlja koju jamči ova Direktiva te mogu li ili ne poslužiti kao sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama. Ukoliko u tom roku Komisija ne donese odluku, te nacionalne odredbe smatraju se odobrenima.
3.  Ova Direktiva ne utječe na pravo država članica da u skladu s Ugovorom zadrže ili donesu nacionalne odredbe o aspektima koji nisu uređeni ovom Direktivom. Te nacionalne odredbe moraju biti opravdane važnim razlozima od javnog interesa te biti potrebne i razmjerne s obzirom na njihov cilj. Ne smiju biti sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine između država članica te ne smiju ugroziti punu primjenu ove Direktive.
3.  Ova Direktiva ne utječe na pravo država članica da zadrže ili donesu nacionalne odredbe o aspektima koji nisu uređeni ovom Direktivom, ako su u skladu s Ugovorom . Jednako se primjenjuju na sve proizvode, uključujući one uvezene iz druge države članice ili treće zemlje, ne smiju poslužiti kao sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama niti ugrožavati punu primjenu ove Direktive.
Amandman 83
Prijedlog Direktive
Članak 25. – stavak 1.
1.  Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do [Ured za publikacije, unesite točan datum: stupanje na snagu + 18 mjeseca]. Tekst tih propisa odmah dostavljaju Komisiji.
1.  Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do ...** i u slučaju članka 6. najkasnije do ... ** najkasnije. Tekst tih propisa odmah dostavljaju Komisiji.
__________________
* Stupanje na snagu + 18 mjeseci.
** Stupanje na snagu + 36 mjeseci.
Amandman 84
Prijedlog Direktive
Članak 26.
Prijelazna odredba
Prijelazna odredba
Države članice mogu omogućiti da se sljedeći proizvodi, koji nisu u skladu s ovom Direktivom, stavljaju na tržište do [Ured za publikacije, unesite točan datum: stupanje na snagu + 24 mjeseci]:
Države članice mogu omogućiti da se sljedeći proizvodi, koji nisu u skladu s ovom Direktivom, stavljaju na tržište do ...* :
(a)  duhanski proizvodi;
(a)  duhanski proizvodi;
(b)  proizvodi koji sadrže nikotin u količinama ispod donje granice utvrđene u članku 18. stavku 1.;
(c)   biljni proizvodi za pušenje.
(b)   biljni proizvodi za pušenje.
Države članice mogu omogućiti da se proizvodi koji sadrže nikotin, koji nisu u skladu s ovom Direktivom, stavljaju na tržište do ...**:
_______________
* Stupanje na snagu + 24 mjeseca.
** Stupanje na snagu + 36 mjeseci.
Amandman 85
Prijedlog Direktive
Prilog – I. (novi)
Prilog – I.
Aditivi dopušteni za upotrebu u duhanskim proizvodima
Kemijski naziv aditiva ­– funkcija – najviša dopuštena razina
Amandman 86
Prijedlog Direktive
Prilog I.
Popis tekstualnih upozorenja
Popis tekstualnih upozorenja
(iz članka 9. i članka 10. stavka 1.)
(iz članka 9. i članka 10. stavka 1.)
(1)  Pušenje uzrokuje 9 od 10 slučajeva raka pluća.
(1)  Pušenje uzrokuje 9 od 10 slučajeva raka pluća.
(2)  Pušenje uzrokuje rak usne šupljine i grla.
(2)  Pušenje uzrokuje rak usne šupljine i grla.
(2.a)  Pušenje uzrokuje rak mjehura
(3)  Pušenje šteti vašim plućima.
(3)  Pušenje šteti vašim plućima.
(4)  Pušenje uzrokuje srčani udar.
(4)  Pušenje uzrokuje srčani udar.
(5)  Pušenje uzrokuje moždani udar i invaliditet.
(5)  Pušenje uzrokuje moždani udar i invaliditet.
(6)  Pušenje uzrokuje začepljenje arterija.
(6)  Pušenje uzrokuje začepljenje arterija.
(7)  Pušenje povećava rizik sljepoće i invalidnosti.
(7)  Pušenje povećava rizik sljepoće i invalidnosti.
(8)  Pušenje šteti vašim zubima i zubnom mesu.
(8)  Pušenje šteti vašim zubima i zubnom mesu.
(9)  Pušenje može ubiti vaše nerođeno dijete.
(9)  Pušenje može ubiti vaše nerođeno dijete.
10)  Vaš dim štetan je za vašu djecu, obitelj i prijatelje.
10)  Vaš dim štetan je za vašu djecu, obitelj i prijatelje.
(11)  Djeca pušača imaju veće izglede da počnu pušiti.
(11)  Djeca pušača imaju veće izglede da počnu pušiti.
(12)  Prestanite pušiti – ostanite živi za svoje najbliže.
(12)  Prestanite pušiti – ostanite živi za svoje najbliže.
(13)  Pušenje smanjuje plodnost.
(13)  Pušenje smanjuje plodnost.
(14)  Pušenje povećava rizik impotencije.
(14)  Pušenje povećava rizik impotencije.
(14.a)  Pušenje može uzrokovati iznenadnu smrt dojenčeta.
(14.b)  Pušenje u trudnoći uzrokuje prijevremeni porođaj.
(14.c)  Pasivno pušenje može pogoršati astmu ili meningitis kod djece.

(1) Predmet je vraćen na razmatranje nadležnom odboru sukladno članku 57. stavku 2, drugom podstavku (A7-0276/2013).

Posljednje ažuriranje: 29. siječnja 2016.Pravna napomena