Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2198(ACI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0302/2013

Esitatud tekstid :

A7-0302/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/10/2013 - 6.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0404

Vastuvõetud tekstid
PDF 193kWORD 41k
Kolmapäev, 9. oktoober 2013 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Euroopa Parlamendi ja EKP institutsioonidevaheline kokkulepe ühtse järelevalvemehhanismiga seotud menetluste valdkonnas tehtava koostöö kohta
P7_TA(2013)0404A7-0302/2013
Otsus
 Lisa

Euroopa Parlamendi 9. oktoobri 2013. aasta otsus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpanga institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimist demokraatliku vastutuse ja järelevalve teostamise praktilise korra kohta seoses EKP-le ühtse järelevalvemehhanismi raames antud ülesannete täitmisega (2013/2198(ACI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 12. septembri 2013. aasta kirja,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpanga institutsioonidevahelise kokkuleppe projekti demokraatliku vastutuse ja järelevalve teostamise praktilise korra kohta seoses EKP-le ühtse järelevalvemehhanismi raames antud ülesannete täitmisega,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 127 lõiget 6, artikli 284 lõike 3 teist lõiku ning artiklit 295,

–  võttes arvesse 12. septembri 2013. aastal vastu võetud seisukohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu määrus, millega Euroopa Keskpangale antakse eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga(1) , ning majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja põhiseaduskomisjoni arvamust ettepaneku kohta võtta vastu nimetatud määrus(2) ,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi ja Euroopa Keskpanga presidendi 12. septembri 2013. aasta avaldust, mis koostati, kui Euroopa Parlamendis pandi hääletusele ettepanek võtta vastu määrus, millega anti Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga(3) ,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 127 lõiget 1 ja artikli 46 lõiget 1,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0302/2013),

1.  kiidab lisatud kokkuleppe sõlmimise heaks ja otsustab kokkuleppe sisu arvesse võttes lisada selle oma kodukorrale;

2.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos Euroopa Keskpanga presidendiga kokkuleppele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus koos selle lisaga nõukogule, komisjonile, Euroopa Keskpangale ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0372.
(2) A7-0392/2012 (raportöör Marianne Thyssen ja arvamuse koostaja Andrew Duff).
(3) Vt kõnealust määrust käsitleva Euroopa Parlamendi 12. septembri 2013. aasta seadusandliku resolutsiooni lisa (Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0372).


LISA

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpanga institutsioonidevaheline kokkulepe demokraatliku vastutuse ja järelevalve teostamise praktilise korra kohta seoses EKP-le ühtse järelevalvemehhanismi raames antud ülesannete täitmisega

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub institutsioonidevahelise kokkuleppega, avaldatud 30. novembril 2013 ELT L 320, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 25. veebruar 2016Õigusalane teave