Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2884(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0074/2014

Predložena besedila :

B7-0074/2014

Razprave :

PV 05/02/2014 - 20
CRE 05/02/2014 - 20

Glasovanja :

PV 06/02/2014 - 9.9
CRE 06/02/2014 - 9.9

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0102

Sprejeta besedila
PDF 301kWORD 30k
Četrtek, 6. februar 2014 - Strasbourg Končna izdaja
Poročilo o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2013
P7_TA(2014)0102B7-0074/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. februarja 2014 o poročilu o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2013 (2013/2884(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani, ki je bil podpisan 16. junija 2008 in so ga ratificirale vse države članice EU ter Bosna in Hercegovina,

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta o Zahodnem Balkanu z dne 19. in 20. junija 2003 ter priloge z naslovom „Solunska agenda za Zahodni Balkan: na poti k evropski integraciji“,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Bosni in Hercegovini z dne 11. decembra 2012 in 21. oktobra 2013,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. oktobra 2013 z naslovom „Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 2013–2014“ (COM(2013)0700) ter priloženega delovnega dokumenta služb Komisije z dne 16. oktobra 2013 z naslovom „Bosna in Hercegovina: poročilo o napredku za leto 2013“ (SWD(2013)415),

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti resolucije z dne 23. maja 2013 o poročilu o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2012(1) in resolucije z dne 22. novembra 2012 o širitvi: politike, merila in strateški interesi EU(2) ,

–  ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker se EU še naprej odločno zavzema za suvereno in enotno Bosno in Hercegovino ter za možnost članstva te države;

B.  ker zapletena in neučinkovita institucionalna struktura, ki izvira iz Priloge 4 Daytonskega sporazuma, pa tudi nedejavnost političnih voditeljev Bosne in Hercegovine in njihova nezmožnost sklepanja kompromisov še naprej negativno vplivajo na zmožnost države, da bi napredovala v smeri EU ter državljanom zagotovila boljše življenje; ker je ustavna reforma, usmerjena v delujočo in vključujočo demokratično državo, nujno potrebna;

C.  ker je možnost članstva v EU Bosni in Hercegovini ponujena kot enotni državi;

D.  ker sta potrebna nov zagon ter spoštovanje državljanov in mednarodnih obveznosti, da ne bi v času do splošnih volitev oktobra 2014 ponovno prišlo do zastoja;

E.  ker razširjena korupcija, zelo visoka brezposelnost in pomanjkanje obetov državljanov Bosne in Hercegovine za prihodnost še naprej resno otežujejo družbeno-gospodarski in politični razvoj v državi;

F.  ker je sodelovanje z drugimi državami v regiji v dobrem sosedskem duhu osnovni pogoj za mirno sobivanje in spravo v Bosni in Hercegovini ter regiji jugovzhodne Evrope;

Splošne ugotovitve

1.  je globoko zaskrbljen, ker politični voditelji treh etničnih skupnosti v državi še vedno nimajo skupne vizije; poziva politične skupine na vseh ravneh oblasti v državi, naj izboljšajo sodelovanje in dialog, da bi rešile obstoječe spore ter da bi se tako dosegel napredek na poti reform in izboljšalo življenje državljanov Bosne in Hercegovine; poziva civilno družbo, naj se bolj vključi v prizadevanja za reformo države;

2.  pozdravlja sporazum v šestih točkah, dosežen v Bruslju dne 1. oktobra 2013, vendar obžaluje, da centralistične sile ovirajo njegovo izvajanje; poudarja, da je za zagotovitev napredka Bosne in Hercegovine pomembno spoštovati načela federalizma in legitimnega zastopanja;

3.  poziva k odmiku od nacionalistične in etnocentrične retorike voditeljev treh konstitutivnih narodov v Bosni in Hercegovini; obstoja vse oblike segregacije in diskriminacije na verski ali etnični osnovi v državi;

4.  poziva politične voditelje, naj se osredotočijo na izvajanje načrta za dialog na visoki ravni in s tem omogočijo izpolnjevanje zahtev, na podlagi katerih bi lahko začel veljati stabilizacijsko-pridružitveni sporazum;

5.  poziva vlade in pristojne organe, naj izboljšajo učinkovitost in delovanje svojih institucij ter vzpostavijo učinkovit mehanizem usklajevanja z EU, da se zagotovita harmoniziran prenos in izvrševanje pravnega reda EU v vsej državi v interesu splošne blaginje državljanov; v zvezi s tem jih poziva, naj zagotovijo, da bodo na ravni države zmožni enotno nastopati; poudarja, da bo brez tega mehanizma proces pristopa k EU še naprej v zastoju; poziva politične stranke, naj si prizadevajo izboljšati politični dialog in politično kulturo;

6.  želi spomniti Komisijo, da širitev EU ne pomeni zgolj prenosa pravnega reda EU ter mora temeljiti na pravi in celoviti zavezanosti evropskim vrednotam; poziva k nadaljnjemu sodelovanju EU z voditelji Bosne in Hercegovine ter ponovnemu razmisleku o pristopu EU k tej državi, saj v primerjavi z drugimi državami v regiji ta ni napredovala v smeri pridobitve statusa kandidatke za članstvo v EU; poziva mednarodno skupnost, Evropski svet in zlasti države članice , naj okrepijo svoja prizadevanja pri spodbujanju soglasja med političnimi voditelji Bosne in Hercegovine glede nadaljevanja ustavne reforme in reform, povezanih z EU; poziva naslednjega podpredsednika/visokega predstavnika in komisarja za širitev, naj po imenovanju naslednje Komisije v letu 2014 Bosno in Hercegovino obravnava kot poglavitno prednostno nalogo; v zvezi s tem opozarja na pomembno vlogo in angažma delegacije EU in posebnega predstavnika EU v Bosni in Hercegovini;

7.  poziva Komisijo, naj še okrepi prizadevanja za lažje sprejetje dogovora o izvrševanju sodbe v primeru Sejdić-Finci, ki zagotavlja enake pravice za vse konstitutivne narode in državljane, ter naj prispeva k uresničevanju ciljev programa EU, med katerimi so delujoč sistem dobrega upravljanja, demokratični razvoj in gospodarska blaginja ter spoštovanje človekovih pravic;

8.  poziva voditelje držav in vlad ter zunanjih ministrov iz EU, naj okrepijo svojo zavezanost tej državi;

9.  poziva oblasti, naj dosežejo neizpolnjene cilje in pogoje za zaprtje Urada visokega predstavnika, da bi omogočili večjo lokalno zavezanost in odgovornost; poudarja, da se lahko Urad visokega predstavnika ukine šele, ko bodo v celoti izpolnjeni vsi pogoji;

10.  je globoko zaskrbljen, ker so štiri leta trajajoča nesoglasja med političnimi voditelji pripeljala do tega, da je Svet Evrope začel razmišljati o zamrznitvi pravice države do zastopanja v tej organizaciji, če pred volitvami ne bi bil dosežen občuten napredek pri izvrševanju sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice; poudarja, da bo legitimnost volitev za predsedstvo in dom narodov Bosne in Hercegovine leta 2014 vprašljiva, če sodba Evropskega sodišča za človekove pravice ne bo izvršena;

11.  poudarja, da je ustavna reforma še vedno ključnega pomena za preoblikovanje Bosne in Hercegovine v učinkovito in v celoti delujočo državo; poziva Federacijo, naj v zvezi s tem razmisli o konkretnih predlogih, tudi glede združitve nekaterih kantonov in nove delitve pristojnosti, da bi se njena zapletena institucionalna struktura poenostavila, zagotovi bolj uravnoteženo zastopanost vseh ljudi in državljanov, ki jo sestavljajo, odpravi etnično diskriminacijo in doseže, da bo država bolje delovala ter da bo cenejša in odgovornejša pred svojimi državljani; poziva vse politične stranke, naj na odprt in konstruktiven način sodelujejo v tem procesu in uporabijo svetovanje in smernice, ki jih lahko v njem nudi beneška komisija; pozdravlja in podpira prizadevanja organizacij civilne družbe, da bi vplivale na proces ustavne reforme;

12.  pozdravlja nemoten potek in zaključek faze štetja prvega popisa prebivalstva in stanovanj po letu 1991; poziva odgovorne organe, naj zagotovijo. da bo popis še naprej naloga statistike in da bo v skladu z mednarodnimi standardi; poziva vse pristojne organe, naj ne politizirajo popisa, katerega namen je pridobiti objektivne družbeno-gospodarske podatke;

13.  je zelo zaskrbljen, ker so spori o delitvi pristojnosti ovira za finančno pomoč EU; obžaluje odločitev Komisije, da umakne projekte v okviru instrumenta za predpristopno pomoč – I (IPA-I), vendar jo v celoti podpira; je zaskrbljen, ker utegne nedelovanje vplivati na dodelitev več milijonov eurov sredstev EU za politični in družbeno-gospodarski razvoj v okviru instrumenta za predpristopno pomoč – II (IPA-II);

Politična merila

14.  je zaskrbljen, ker zakonodajno dejavnost še naprej ovira politično opredeljevanje; poziva k večji politični odgovornosti političnih voditeljev prebivalcem Bosne in Hercegovine;

15.  poziva vse politične stranke, zastopane v parlamentarni skupščini Bosne in Hercegovine, naj čim prej sprejmejo spremembe volilnega zakona in tako omogočijo izvajanje splošnih volitev oktobra 2014; ponovno poudarja, da so odločbe ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine dokončne in zavezujoče in jih je torej treba izvajati;

16.  je zelo zaskrbljen zaradi neučinkovitosti sodnega sistema in vse večje nezmožnosti izvrševanja sodb sodišč; poziva k preprečevanju političnih napadov na sodstvo in k odpravljanju razdrobljenosti proračunskih pristojnosti v sodstvu;

17.  izreka pohvalo za strukturirani dialog o pravosodju, ki je pripeljal do oprijemljivih rezultatov in izvajanja več priporočil; pozdravlja napredek pri zmanjševanju sodnih zaostankov; v skladu s priporočili v okviru strukturiranega dialoga ponovno poziva k strukturnim in institucionalnim reformam pravosodnega sistema, pri čemer bi bilo treba med drugim obravnavati vprašanja v zvezi s harmonizacijo štirih različnih pravnih sistemov v Bosni in Hercegovini, tudi glede ustanovitve vrhovnega sodišča na državni ravni, v skladu s priporočili, vključenimi v zadevno mnenje beneške komisije;

18.  izraža zadovoljstvo, da so bili zmanjšani tudi sodni zaostanki pri primerih v zvezi z vojnimi zločini in da se je izboljšal pregon v primerih vojnih zločinov, ki vključujejo spolno nasilje; pozdravlja imenovanje 13 novih tožilcev, ki se bodo ukvarjali pretežno s pregonom vojnih zločinov, v državno tožilstvo; poziva k okrepitvi prizadevanj v zvezi s preiskavami in pregonom teh zločinov, vključno z ustrezno ravnjo zaščite prič, sprejetjem programa za izboljšanje položaja žrtev na državni ravni, vključno z žrtvam spolnega nasilja, mučenja in vojnih zločinov, ter ukrepi za povečanje ustreznih virov na vseh ravneh;

19.  je seznanjen s sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Maktouf in Damjanović proti Bosni in Hercegovini in njenimi posledicami, ki so pripeljale do spremembe v sodni praksi pri drugih pritožbah, ki potekajo pred ustavnim sodiščem Bosne in Hercegovine, vključno z obtožbami genocida, zaradi česar je bilo deset obtožencev, obsojenih na dolgotrajne zaporne kazni, izpuščenih; ponovno poudarja, da je sojenje za vojne zločine bistvenega pomena za žrtve in njihove družine, in da bi bil pred takšnimi izpustitvami potreben ustrezen premislek; poudarja, kako pomembno je, da domače oblasti sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje, kadar je to potrebno, pridržanja predhodno obtoženih, ki čakajo na ponovno preiskavo njihovega primera, pod pogojem, da je njihovo pridržanje skladno s sodbami Evropskega sodišča za človekove pravice ali drugimi varnostnimi merili;

20.  je zaskrbljen glede finančne vzdržnosti javne uprave, njene razdrobljenosti in politizacije ter pomanjkanja politične volje za njeno reformo; pozdravlja dejstvo, da se je medvladno usklajevanje nekoliko izboljšalo, kar zadeva usklajevanje zakonodaje s standardi EU, vendar ostaja zaskrbljen zaradi morebitnega vpliva zapletene delitve in dodeljevanja pristojnosti na zagotavljanje javnih storitev; je zaskrbljen, ker zmogljivosti za fitosanitarno testiranje, ki je potrebno za izvoz kmetijskih izdelkov v EU, niso razvite v zadostni meri; poziva vlado, naj podpre ustanovitev ministrstva za kmetijstvo na državni ravni;

21.  pozdravlja boljše sodelovanje s civilno družbo, poziva pa, naj se na državni ravni vzpostavijo institucionalni mehanizmi za sodelovanje državnih institucij in civilne družbe, na ravni entitet in kantonov pa naj ti začnejo delovati; poleg tega poziva civilno družbo, naj v urejeni in strukturirani obliki okrepi sodelovanje v procesu za pristop k EU; poziva k večjemu sodelovanju in sinergiji med nevladnimi organizacijami;

22.  poudarja, da je Bosna in Hercegovina ratificirala temeljne konvencije o pravicah delavcev Mednarodne organizacije dela; obžaluje, da so delavske in sindikalne pravice še vedno omejene, in poziva vlado, naj te pravice zagotovi;

23.  izraža zaskrbljenost zaradi velike stopnje korupcije na vseh ravneh javnega življenja in zapletenih povezav med političnimi akterji, poslovnim svetom in mediji; poziva k pospešitvi izvajanja protikorupcijske strategije in k ukrepom za učinkovitejše izvajanje preiskav in pregona ter izrekanje obsodb v primerih korupcije;

24.  pozdravlja namero vlade Federacije, ki je v parlamentarni postopek vložila sveženj zakonov za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu; poudarja, kako pomembno je, da boj proti korupciji postane poglavitna prednostna naloga, in poziva k procesu vključujočega posvetovanja z vsemi zainteresiranimi stranmi in zadevnimi institucijami, da bi zakonodajni predlog posodobili, tako da bo v celoti skladen s pravnim redom EU in priporočili, ki izhajajo iz strukturiranega dialoga o pravosodju; v zvezi s tem pozdravlja tehnično podporo delegacije EU v Bosni in Hercegovini;

25.  je zaskrbljen, ker so ob odsotnosti učinkovitih institucij še naprej navzoči organizirani kriminal, pranje denarja ter trgovina z ljudmi, mamili in blagom; pozdravlja sodelovanje s sosednjimi državami in v zvezi s tem tudi sporazum med Bosno in Hercegovino, Črno goro in Srbijo o ustanovitvi skupnega koordinacijskega centra, da bi okrepile boj proti čezmejnemu kriminalu; poziva k strukturnim izboljšavam v sodelovanju med policijo in tožilstvom ter k zagotavljanju učinkovitejšega nadaljnjega ukrepanja pravosodja; poziva organe kazenskega pregona, naj okrepijo sistematično zbiranje, analizo in uporabo obveščevalnih podatkov; pričakuje, da bo začetek veljavnosti nedavno sprejetega zakona o programu za zaščito prič, katerega tehnična harmonizacija še poteka, prinesel pozitivne spremembe;

26.  je zaskrbljen, da Bosna in Hercegovina ostaja država izvora in tranzita ter ciljna država trgovine z ženskami; pozdravlja sprejetje nove strategije in akcijskega načrta v zvezi s trgovino z ljudmi za obdobje 2013–2015; poudarja, da je treba vzpostaviti celovit, večdisciplinaren in na žrtve osredotočen pristop k trgovini z ljudmi ter izboljšati prepoznavanje žrtev;

27.  je zaskrbljen, ker je bil dosežen le omejen napredek v zvezi s pravicami žensk in enakostjo spolov, čeprav so zakonske določbe vzpostavljene; poziva k izvajanju ustreznih zakonov in politik v celoti, tudi v povezavi z volilnim zakonom pred naslednjimi splošnimi volitvami v letu 2014, ter h konkretnim ukrepom za večjo zastopanost žensk v delovni sili in političnem prostoru;

28.  poziva pristojne organe, naj dejavno varujejo in spodbujajo pravice manjšin in ranljivih skupin, izvajajo protidiskriminacijske zakone in politike ter oblikujejo strategijo nediskriminacije v celotni državi; poziva vse politične stranke in civilno družbo, naj izrazijo odklonilno stališče do diskriminacije ter podpirajo vključujočo in strpno družbo; je zaskrbljen zaradi sovražnega govora, groženj, nadlegovanja in diskriminacije, usmerjenih zlasti proti skupnosti lezbijk, gejev, biseksualcev, transspolnih oseb/transseksualcev in interseksualcev (LGBTI); je globoko pretresen zaradi grobega napada na udeležence filmskega festivala Merlinka v Sarajevu 1. februarja 2014; v zvezi s tem poziva oblasti, naj opravijo temeljito preiskavo napada in zagotovijo, da bo v prihodnosti na takšnih dogodkih ustrezno poskrbljeno za varnost; poziva delegacijo EU, oblasti Bosne in Hercegovine in politične stranke, naj javno podprejo žrtve tega napada in takšna dejanja obsodijo;

29.  poziva k prizadevanjem za zagotavljanje in spodbujanje medijskega pluralizma; je zaskrbljen zaradi rastočega političnega in finančnega pritiska na medije ter groženj novinarjem; poudarja, da je pregledno in svobodno medijsko okolje nujno za uveljavljanje svobode izražanja; poziva k ukrepom za zagotavljanje varnega delovnega okolja za novinarje; poziva oblasti, naj zagotovijo politično, institucionalno in finančno neodvisnost javnih radiotelevizijskih ustanov v skladu z ustrezno zakonodajo in dokončajo digitalni prehod; poziva k nadaljnjim prizadevanjem za zagotavljanje enake izpostavljenosti informacijam v vseh uradnih jezikih ter enakih pravice za vse konstitutivne narode v zvezi z javno radiotelevizijo;

30.  poziva oblasti, naj dodelijo zadostna sredstva za izobraževanje v zgodnjem otroštvu, zagotovijo storitve za družine invalidnih otrok in se posvetijo odpravljanju nasilja nad otroki;

31.  poziva organe na vseh ravneh in v vsej Bosni in Hercegovini, naj odločno nadaljujejo reformo izobraževalnega sistema, da bi izboljšali izobraževalne standarde, spodbujali vključujoč, nediskriminacijski izobraževalni sistem in odpravili etnično segregacijo (dve šoli pod eno streho); vabi jih, naj podpirajo usposabljanje učiteljev, da bodo pridobili dodatna znanja in spretnosti za spodbujanje medetničnega druženje učencev, in dolgoročne programe krepitve zmogljivosti; spodbuja medije v Bosni in Hercegovini, naj podpirajo integrirano izobraževanje; poziva konferenco ministrov za izobraževanje, naj ustvarijo skladnejši zakonodajni okvir na področju izobraževanja po celotni Bosni in Hercegovini, vključno z večjim približevanjem učnih načrtov in standardov, saj je to nujen korak za približevanje etničnih skupnosti; obžaluje, da v Bosni in Hercegovini ni bilo nobene nacionalne agencije, ki bi se lahko udeležila v katerem koli delu programa EU za vseživljenjsko učenje; poziva pristojne organe, na ustanovijo takšno agencijo, s katero bi se država lahko udeležila v nadaljevalnem programu Erasmus +;

32.  poziva oblasti, naj zagotovijo enak dostop romskih otrok do izobraževalnih storitev, sodelujejo z ustreznimi nevladnimi organizacijami pri spodbujanju romskih družin, da bi podprle dostop svojih otrok do izobraževanja, in spodbujajo učinkovito vključevanje romskih otrok v izobraževanje, med drugim v okviru programov predšolske vzgoje;

33.  pozdravlja odločitev ustreznega Ministrstva Federacije o začasnem prevzemu odgovornosti za financiranje kulturnih ustanov, kot sta Narodna knjižnica in Zgodovinski muzej; poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj zagotovijo, da se stori vse potrebno za čim prejšnjo rešitev statusa sedmih nacionalnih kulturnih ustanov – Narodnega muzeja, Umetnostne galerije, Zgodovinskega muzeja, Muzeja književnosti in gledališča, Filmskega arhiva, Narodne knjižnice in Knjižnice za slepe –, da bi tako pridobile ustrezen pravni in finančni status; poziva k dolgoročni rešitvi financiranja teh ustanov;

34.  poziva h krepitvi usklajevanja na lokalni ravni, krepitvi dialoga med donatorji, zainteresiranimi stranmi in lokalnimi oblastmi, pa tudi k osredotočanju na vzdržne ukrepe za osebe, ki se vračajo; poziva k prizadevanjem za zagotavljanje vrnitve beguncev in notranje razseljenih oseb na vsa prizadeta območja; poziva državo, naj obravnava nerešeno humanitarno vprašanje 7 886 oseb, ki so od časa vojne še vedno pogrešane, ter izboljša delovne pogoje Inštituta za pogrešane osebe;

35.  izraža spoštovanje do več kot 430 moških, žensk in otrok, ubitih v vojni, katerih ostanke so našli septembra 2013 v množičnem grobišču pri vasi Tomašica blizu Prijedora v Republiki Srbski, in izreka sožalje njihovim družinam; poziva k celoviti in izčrpni preiskavi o teh grozodejstvih; poziva vse tiste, ki imajo informacije o lokacijah še neodkritih množičnih grobišč, naj oblasti obvestijo na enak način, kot so to storili v primeru grobišča pri vasi Tomašice;

Družbeno-ekonomska vprašanja

36.  poziva pristojne organe, naj okrepijo usklajevanje domače gospodarske politike, da bi omogočili gospodarsko rast, uvedejo nadaljnje strukturne reforme, vzdržujejo fiskalno disciplino in izboljšajo pridobivanje prihodkov; poziva jih tudi, naj izboljšajo sestavo in učinkovitost javne porabe in velikega neučinkovitega javnega sektorja z mnogimi prekrivajočimi se pristojnostmi ter s krepitvijo zakonodajnega in regulativnega okvira ohranjajo stabilnost finančnega sektorja; je zaskrbljen zaradi slabega uveljavljanja zakona in protikorupcijskih ukrepov, kar škodi poslovnemu okolju, odvrača tuje vlagatelje in prispeva k obsežnemu neformalnemu sektorju; ponovno izraža potrebo po oblikovanju enotnega gospodarskega prostora in ponovnem začetku in pospešitvi zastalega procesa privatizacije za izboljšanje fiskalnega položaja in povečanje konkurenčnosti; poziva oblasti, naj v skladu s standardi EU izboljšajo varstvo okolja;

37.  je zaskrbljen, ker je sistem socialnega varstva v državi neučinkovit, kljub visoki ravni javne porabe; poudarja potrebo po uskladitvi in reformi razdrobljenih sistemov socialnega varstva za zagotavljanje enake obravnave vseh državljanov, vključno z invalidi; poziva vlade, naj s konkretnimi gospodarskimi ukrepi izboljšajo poslovno okolje in izvedejo reforme trga dela za spopadanje z visoko brezposelnostjo, ki ogroža makroekonomsko stabilnost; poziva k sprejetju dodatnih ukrepov za lažje vključevanje številnih mladih brezposelnih oseb v državi na trg dela;

Regionalno sodelovanje

38.  izraža pohvalo Bosni in Hercegovini za njeno konstruktivno vlogo v regionalnem sodelovanju ter jo poziva, naj si še naprej prizadeva za rešitev nerešenih vprašanj meja in lastništva s sosednjimi državami; spodbuja nadaljnji razvoj odnosov z drugimi državami v procesu evropskega povezovanja;

39.  odločno pozdravlja zaveze držav Bosne in Hercegovine ter Srbije, da bosta izboljšali dvostranske odnose, vključno s podpisom sporazumov o izročitvi in o ponovnem sprejemu ter protokola o sodelovanju pri pregonu storilcev vojnih zločinov, zločinov zoper človečnost in genocida; pozdravlja dvostranske sporazume o meji s Hrvaško; poziva Bosno in Hercegovino, naj nadaljuje sodelovanje s Komisijo glede prilagajanja začasnega sporazuma/stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma zlasti na področju čezmejne trgovine za zagotavljanje nadaljevanja tradicionalnih tokov med državami članicami EU in pogodbenicami Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini; poziva Bosno in Hercegovino k priznavanju potnih listin kosovskih državljanov, da se jim omogoči vstopanje v državo;

40.  ponovno izraža svojo podporo liberalizaciji vizumske ureditve za države zahodnega Balkana kot pomembnemu stebru procesa evropskega združevanja; poziva države članice EU, naj skrajšajo azilne postopke za državljane držav zahodnega Balkana, ki lahko brez vizuma potujejo po schengenskem območju, kar bo učinkovit način za zmanjšanje števila neutemeljenih prošenj za vizume, hkrati pa bo prosilcem omogočilo, da svojo vlogo predstavijo na razgovoru; pozdravlja tudi namero nove koalicijske vlade v Nemčiji, izraženo v koalicijski pogodbi v zvezi z nacionalno zakonodajo o azilu, da bo Bosno in Hercegovino razglasila za „varno državo izvora“, da bi pospešila postopke obravnave teh prošenj;

o
o   o

41.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, predsedstvu Bosne in Hercegovine, svetu ministrov Bosne in Hercegovine, parlamentarni skupščini Bosne in Hercegovine ter vladam in parlamentom Federacije Bosne in Hercegovine ter Republike Srbske.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0225.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0453.

Zadnja posodobitev: 14. junij 2016Pravno obvestilo