Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0184(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0210/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0210/2013

Keskustelut :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Äänestykset :

PV 02/07/2013 - 9.10
CRE 02/07/2013 - 9.10
PV 11/03/2014 - 9.15
CRE 11/03/2014 - 9.15

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0297
P7_TA(2014)0194

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 45k
Tiistai 11. maaliskuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiset katsastukset ***I
P7_TA(2014)0194A7-0210/2013
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. maaliskuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0380),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0186/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ranskan senaatin, Kyproksen parlamentin, Alankomaiden parlamentin alahuoneen, Alankomaiden parlamentin ylähuoneen ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2012 antaman lausunnon(1) ,

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 19. joulukuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7‑0210/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(2) ;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 44, 15.2.2013, s. 128.
(2)Tämä kanta korvaa 2. heinäkuuta 2013 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0297).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/.../EU antamiseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta
P7_TC1-COD(2012)0184
(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2014/45/EU.)

Päivitetty viimeksi: 5. syyskuuta 2017Oikeudellinen huomautus