Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2699(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0436/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2014 - 9.13
CRE 17/04/2014 - 9.13

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0457

Teksty przyjęte
PDF 237kWORD 81k
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy
P7_TA(2014)0457B7-0436, 0437, 0441 oraz 0444/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacji wschodniej Ukrainy (2014/2699(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa, Partnerstwa Wschodniego i Ukrainy, w szczególności rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie(1) oraz rezolucję z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę(2) ,

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2014 w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy(3) ,

–  uwzględniając wnioski z nadzwyczajnego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie Ukrainy, które odbyło się w dniu 3 marca 2014 r., oraz wnioski z posiedzeń Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2014 r. i 14 kwietnia 2014 r.,

–  uwzględniając oświadczenie szefów państw i rządów w sprawie Ukrainy wydane na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 6 marca 2014 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej w sprawie Ukrainy z dnia 20 marca 2014 r.,

–  uwzględniając konkluzje ze szczytu w Wilnie, który odbył się w dniach 28–29 listopada 2013 r.,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ostatnich wydarzeń na Ukrainie i zagrożeń dla funkcjonowania instytucji demokratycznych,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nienaruszalności terytorialnej Ukrainy(4) ,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie przywódców państw grupy G7 złożone w Hadze w dniu 24 marca 2014 r.,

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 16 marca 2014 r. w Autonomicznej Republice Krymu oraz w Sewastopolu zorganizowano nielegalne i nieuprawnione referendum, przeprowadzone pod kontrolą wojsk rosyjskich; mając na uwadze, że mimo międzynarodowego potępienia referendum rosyjskie władze i rosyjscy prawodawcy szybko przystąpili do aneksji tego ukraińskiego półwyspu, postępując wbrew prawu międzynarodowemu;

B.  mając na uwadze nieliczne prorosyjskie demonstracje odbywające się w ciągu ostatnich kilku dni na wschodniej i południowej Ukrainie; mając na uwadze, że prorosyjscy separatyści, w większości przypadków kierowani przez rosyjskie siły specjalne, szturmem zajęli budynki lokalnych organów administracji w Charkowie, Ługańsku i Doniecku; mając na uwadze, że ludzie ci, prowadzeni przez ugrupowanie Rosyjski Blok, zajęli w Doniecku budynek miejscowych władz, ogłosili powstanie suwerennej, niezależnej od Kijowa „Donieckiej Republiki Ludowej” i zapowiedzieli, że do 11 maja 2014 r. przeprowadzone zostanie referendum w sprawie odłączenia regionu;

C.  mając na uwadze, że w dniach 12 i 13 kwietnia 2014 r. dobrze uzbrojeni, niezidentyfikowani, zamaskowani napastnicy, o których sądzi się, że działają pod kierunkiem rosyjskich sił specjalnych, w serii skoordynowanych wypadów zaatakowali i zajęli posterunki policji i budynki rządowe w Słowiańsku, Kramatorsku, Krasnym Łymanie, Mariupolu, Jenakijewe i innych miastach obwodu donieckiego; mając na uwadze, że w czasie starć zginął co najmniej jeden funkcjonariusz, a kilku zostało rannych;

D.  mając na uwadze ryzyko, że Rosja wykorzysta jakiekolwiek dalsze nasilenie gwałtownej destabilizacji we wschodniej i południowej Ukrainie jako pretekst do dalszej zbrojnej agresji, uniemożliwienia wyborów prezydenckich oraz wymuszonej federalizacji Ukrainy, będącej wstępem do podziału tego państwa;

E.  mając na uwadze, że Rosja nadal utrzymuje wzdłuż ukraińskiej granicy dużą liczbę gotowych do walki oddziałów, chociaż obiecała, że wycofa je, by złagodzić napięcia; mając na uwadze znaczne prawdopodobieństwo, że Rosja spróbuje powtórzyć „scenariusz krymski”;

F.  mając na uwadze, że Rosja wciąż łamie swoje międzynarodowe zobowiązania, wynikające m.in. z karty ONZ, aktu końcowego z Helsinek, statutu Rady Europy, a w szczególności z memorandum budapeszteńskiego z 1994 r. w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy;

G.  mając na uwadze, że UE przyjęła gospodarczy pakiet wsparcia dla Ukrainy, obejmujący również pomoc makrofinansową i autonomiczne środki handlowe; mając na uwadze, że Ukraina jest bliska zawarcia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym porozumienia w sprawie planu pomocy; mając na uwadze, że warunki tego porozumienia nie zostały jak dotąd ujawnione;

H.  mając na uwadze, że społeczna i gospodarcza sytuacja kraju dalej się pogarsza, m.in. z powodu prowadzonej przez Rosję destabilizacji i wprowadzonych przez nią restrykcji handlowych; mając na uwadze, że do palących problemów społeczno-gospodarczych na Ukrainie należy wciąż powszechne ubóstwo; mając na uwadze, że według niedawnego sprawozdania ONZ wskaźnik ubóstwa na Ukrainie wynosi obecnie około 25%, a 11 mln osób zarabia mniej, niż przewidują miejscowe standardy socjalne;

I.  mając na uwadze, że w dniu 21 marca 2014 r. UE i Ukraina podpisały polityczną część układu o stowarzyszeniu i zobowiązały się jak najszybciej podpisać pozostałe części, obejmujące pogłębioną i kompleksową umowę o wolnym handlu;

J.  mając na uwadze, że niezbędne są zdecydowane międzynarodowe działania dyplomatyczne na wszystkich szczeblach, a także rozpoczęcie procesu negocjacji, aby załagodzić sytuację, rozładować napięcia, zapobiec wymknięciu się kryzysu spod kontroli i doprowadzić do jego pokojowego rozwiązania; mając na uwadze, że UE musi skutecznie zareagować, aby umożliwić Ukrainie i pozostałym państwom graniczącym z UE na wschodzie pełne korzystanie z suwerenności i nienaruszalności terytorialnej, bez nieuzasadnionych nacisków z zewnątrz;

K.  mając na uwadze, że natychmiast po aneksji Krymu Rada Najwyższa Naddniestrza, separatystycznego regionu Mołdawii, wysłała Federacji Rosyjskiej oficjalny wniosek o rozważenie aneksji Naddniestrza;

L.  mając na uwadze, że Rosja nadal okupuje gruzińskie regiony Abchazji i Cchinwali (w Osetii Południowej), z pogwałceniem podstawowych zasad i przepisów prawa międzynarodowego; mając na uwadze, że na terenach znajdujących się pod faktyczną kontrolą sił okupujących, które ponoszą odpowiedzialność za łamanie praw człowieka na tych obszarach, dochodziło do czystek etnicznych i wymuszonych zmian demograficznych;

M.  mając na uwadze, że Rosja od 1 kwietnia 2014 r. podniosła ceny gazu dla Ukrainy z 268 do 486 USD za 1 000 m3 , jednostronnie wypowiadając zniżkę przyznaną Ukrainie w porozumieniach z Charkowa dotyczących dzierżawy bazy marynarki wojennej w Sewastopolu, a w ostatnich dniach wprowadziła zakaz wwozu ukraińskich produktów mlecznych na terytorium Rosji; mając na uwadze, że Federacja Rosyjska zastosowała również arbitralnie jednostronne restrykcje handlowe wobec produktów z Gruzji i Mołdawii;

N.  mając na uwadze, że zaanektowanie Półwyspu Krymskiego przez Rosję stanowi niewątpliwie poważne naruszenie prawa międzynarodowego, podważające zaufanie do instrumentów międzynarodowych, w tym do umów dotyczących rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni jądrowej; mając na uwadze, że nowy wyścig zbrojeń może doprowadzić do dalszej eskalacji konfliktu; mając na uwadze bezwzględną konieczność zapobieżenia takiej niebezpiecznej sytuacji, która mogłaby łatwo wymknąć się spod kontroli;

1.  z całą mocą potępia nasilającą się destabilizację oraz prowokacje we wschodniej i południowej Ukrainie; odrzuca wszelkie przygotowania do nielegalnych referendów na wzór referendum krymskiego; ostrzega, że postępująca destabilizacja i sabotaż ze strony prorosyjskich, uzbrojonych, przeszkolonych i dobrze skoordynowanych separatystów kierowanych przez rosyjskie służby specjalne może posłużyć Rosji za pretekst do zbrojnej interwencji, uniemożliwienia wyborów prezydenckich i wymuszonej federalizacji, będącej wstępem do podziału Ukrainy;

2.  wyraża głębokie zaniepokojenie gwałtownie pogarszającą się sytuacją we wschodniej i południowej Ukrainie oraz rozlewem krwi w tym regionie; wzywa Rosję do natychmiastowego wycofania rosyjskich sił popierających brutalnych separatystów i uzbrojoną milicję, którzy zajęli budynki rządowe w Słowiańsku, Doniecku i innych miastach, do zaprzestania wszelkich prowokacji mających na celu wzniecanie niepokoju i dalszą destabilizację sytuacji, do wycofania wojsk ze wschodniej granicy Ukrainy oraz do podjęcia działań na rzecz pokojowego rozwiązania kryzysu przy użyciu środków politycznych i dyplomatycznych; wyraża pełne poparcie dla rządu Ukrainy i solidarność z nim, gdyż dąży on do przywrócenia porządku w okupowanych miastach; z zadowoleniem przyjmuje powściągliwe i wyważone działania podejmowane do tej pory przez rząd Ukrainy w obecnej fazie kryzysu, i przypomina, że ukraińskie władze mają pełne prawo do użycia wszelkich niezbędnych środków, co obejmuje prawo do samoobrony, o którym mowa w art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych; przestrzega Rosję, by nie wykorzystywała uzasadnionego prawa Ukrainy do obrony nienaruszalności terytorialnej jako pretekstu do inwazji wojskowej na szeroką skalę;

3.  ponownie podkreśla swoje zdecydowane poparcie dla suwerenności, nienaruszalności terytorialnej i niezależności politycznej Ukrainy oraz wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego; postrzega rosyjskie akty agresji jako poważne pogwałcenie prawa międzynarodowego i jej własnych międzynarodowych zobowiązań wynikających z karty ONZ, aktu końcowego z Helsinek, statutu Rady Europy i budapeszteńskiego memorandum z 1994 r. w sprawie gwarancji bezpieczeństwa, a także dwustronnych zobowiązań wynikających z umowy o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z 1997 r.;

4.  podkreśla, że w ostatnim czasie nie było na Ukrainie doniesień o atakach na obywateli rosyjskich lub osoby rosyjskiego pochodzenia ani przypadków ich zastraszania czy dyskryminacji, co potwierdzają wiarygodni obserwatorzy międzynarodowi, np. z ramienia ONZ, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Rady Europy;

5.  jest przekonany, że zawarte w przemówieniu prezydenta Putina z dnia 18 marca 2014 r. twierdzenie, iż Rosja ma prawo zastosować wszelkie środki w celu ochrony mniejszości rosyjskiej w krajach trzecich, nie znajduje uzasadnienia w prawie międzynarodowym i jest sprzeczne z podstawowymi zasadami postępowania na arenie międzynarodowej w XXI w., a także zagraża powojennemu porządkowi w Europie; wzywa Radę Federacji Rosyjskiej, by niezwłocznie wycofała mandat do użycia siły na terytorium Ukrainy;

6.  przypomina o konieczności zachowania przez UE i jej państwa członkowskie wspólnego jednolitego stanowiska wobec Rosji; uważa, że obecna sytuacja wymaga od Rady zaostrzenia drugiej fazy sankcji i gotowości do wprowadzenia trzeciej fazy sankcji (sankcji ekonomicznych), które muszą być zastosowane natychmiast; przypomina ponadto swój apel do Rady apel o szybkie wprowadzenie embarga na broń i technologie podwójnego zastosowania;

7.  apeluje o zastosowanie środków skierowanych przeciwko rosyjskim przedsiębiorstwom i ich filiom, zwłaszcza w sektorze energii, a także środków dotyczących rosyjskich inwestycji i aktywów w UE, jak również o dokonanie przeglądu wszystkich umów z Rosją z myślą o ich ewentualnym zawieszeniu;

8.  wzywa UE do poparcia Ukrainy w organach międzynarodowych, zwłaszcza międzynarodowych organach sądowniczych, jeżeli Ukraina zdecyduje się wnieść przeciwko Rosji sprawy o naruszenie suwerenności i nienaruszalności terytorialnej;

9.  podkreśla, że Rosja musi pilnie nawiązać konstruktywny dialog z obecnym prawowitym rządem Ukrainy, i popiera aktywne działania dyplomatyczne UE mające na celu złagodzenie konfliktu; oczekuje posiedzenia czterostronnego z udziałem wysokiej przedstawiciel UE, sekretarza stanu USA oraz ministrów spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy, i wyraża nadzieję, że przyczyni się ono do obniżenia napięcia i do opracowania wszechstronnego i trwałego, dyplomatycznego rozwiązania kryzysu; podkreśla jednak, że przyszłe decyzje Ukrainy mogą pochodzić wyłącznie od samych mieszkańców tego kraju i muszą być podejmowane w niewykluczającym nikogo, przejrzystym procesie demokratycznym;

10.  zauważa, że zawieszenie praw głosu delegacji rosyjskiej przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, a także przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji potępiającej Rosję za aneksję Krymu, to jednoznaczne sygnały rosnącej izolacji Federacji Rosyjskiej na szczeblu międzynarodowym, które rosyjskie władze powinny należycie uwzględnić, jeżeli Rosja chce pozostać wiarygodnym podmiotem na scenie międzynarodowej;

11.  wzywa do wprowadzenia restrykcji gospodarczych, handlowych i finansowych w stosunku do Krymu i jego separatystycznych władz; uważa, że restrykcje te należy wdrożyć szybko, na podstawie przeprowadzonej przez Komisję analizy prawnych konsekwencji aneksji Krymu;

12.  ponownie wyraża obawy o los wspólnoty tatarskiej na Krymie, a także o bezpieczeństwo ludności ukraińskojęzycznej i możliwość korzystania przez nią z przynależnych jej praw; podkreśla, że na mocy czwartej konwencji genewskiej Federacja Rosyjska ma obowiązek chronić wszystkich cywilów na okupowanych terytoriach;

13.  z zadowoleniem przyjmuje wysłanie specjalnej misji obserwacyjnej OBWE, której zadaniem jest zebranie informacji o nietypowych działaniach wojskowych i prowokacjach zmierzających do zdestabilizowania sytuacji, a także monitorowanie praw człowieka i praw mniejszości na Ukrainie; wzywa także do rozszerzenia tej misji; ubolewa jednak, że misja nie uzyskała bezpiecznego wstępu na Krym, gdzie dochodziło do łamania praw człowieka, w tym do przemocy wobec dziennikarzy i ich rodzin; ubolewa, że obecnie pojawiły się doniesienia o atakach na dziennikarzy również we wschodniej Ukrainie;

14.  apeluje ponadto o rzetelną misję obserwacji wyborów z ramienia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR), a także Parlamentu i UE, by wybory były wszechstronnie monitorowane; apeluje o przeprowadzenie wyborów prezydenckich w dniu 25 maja 2014 r. w pełnej zgodności z międzynarodowymi standardami; odrzuca wszelkie naciski zewnętrzne zmierzające do opóźnienia wyborów;

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rząd Ukrainy zamierza przeprowadzić wcześniejsze wybory parlamentarne;

16.  co do zasady z zadowoleniem przyjmuje ideę przeprowadzenia ogólnonarodowego referendum w sprawie przyszłego statusu i terytorialnego kształtu Ukrainy, zgodnie z propozycją wysuniętą przez urzędującego prezydenta Ołeksandra Turczynowa w telewizyjnym orędziu z dnia 14 kwietnia 2014 r.;

17.  z zadowoleniem przyjmuje niedawną uchwałę parlamentu Ukrainy, w której wezwano do natychmiastowego rozbrojenia wszystkich nielegalnych sił samoobrony, oraz oczekuje na jej wdrożenie;

18.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada jest gotowa pomóc Ukrainie w reformowaniu sektora bezpieczeństwa cywilnego oraz wesprzeć policję i praworządność, a także przeanalizować wszelkie możliwości, w tym ewentualną misję WPBiO oraz ewentualność wysłania przez UE misji monitorującej;

19.  wyraża zdecydowane poparcie dla Ukrainy i jej mieszkańców w tym trudnym okresie; z zadowoleniem przyjmuje podpisanie politycznych rozdziałów układu o stowarzyszeniu, a następnie przyjęcie jednostronnych środków handlowych; wzywa do jak najszybszego podpisania pełnego układu o stowarzyszeniu oraz pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu, przed wygaśnięciem jednostronnych środków handlowych;

20.  z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie przez ukraiński rząd ambitnego programu reform gospodarczych i społecznych oraz podkreśla żywotne znaczenie jego szybkiego wdrożenia, aby ustabilizować i przezwyciężyć krytyczną sytuację finansową kraju; z zadowoleniem przyjmuje decyzję międzynarodowych instytucji finansowych i UE o udzieleniu Ukrainie znacznej krótko- i długoterminowej pomocy finansowej; przypomina o potrzebie zorganizowania i skoordynowania międzynarodowej konferencji darczyńców, którą powinna zwołać Komisja i która powinna odbyć się jak najszybciej;

21.  popiera określone przez UE warunki dotyczące niezwykle potrzebnych reform strukturalnych, które przyczynią się do stworzenia środowiska bardziej sprzyjającego trwałemu wzrostowi gospodarczemu, do poprawy zarządzania finansami publicznymi, rozwoju siatki bezpieczeństwa socjalnego i do walki z korupcją; apeluje o przejrzystość w wydatkowaniu funduszy UE oraz o skuteczne monitorowanie ze strony Komisji;

22.  zwraca uwagę na poważną sytuację społeczno-gospodarczą w kraju; apeluje o zastosowanie środków towarzyszących reformom strukturalnym, by złagodzić obecną sytuację, zwłaszcza w odniesieniu do grup społecznych najbardziej podatnych na zagrożenia;

23.  zachęca Ukrainę, by dalszej podążała drogą reform politycznych, w szczególności reformy konstytucyjnej, która powinna być przedmiotem szeroko zakrojonej, dogłębnej dyskusji z udziałem wszystkich grup ukraińskiego społeczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rząd ukraiński wykazuje wolę realizacji zobowiązań do zapewnienia reprezentatywnego charakteru struktur rządowych, odzwierciedlającego zróżnicowanie regionalne, do zapewnienia pełnej ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych, dostosowania krajowych przepisów antydyskryminacyjnych do europejskich standardów, zbadania wszystkich przypadków łamania praw człowieka i aktów przemocy oraz do zwalczania ekstremizmu;

24.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o utworzeniu grupy wsparcia dla Ukrainy, mającej pracować nad wdrożeniem „europejskiego programu reform”;

25.  popiera starania ukraińskiego rządu – podejmowane w ścisłej współpracy z OBWE i Radą Europy – o zapewnienie należytego poszanowania uzasadnionych praw ludności rosyjskojęzycznej i innych mniejszości kulturowych, narodowych i językowych, zgodnie z postanowieniami Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych oraz Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych;

26.  ponownie wzywa do utworzenia niezależnej komisji mającej przeprowadzić dochodzenie w sprawie śmierci osób zastrzelonych w Kijowie oraz w sprawie tragicznych wydarzeń na Majdanie, przy czym w pracach tej komisji powinna uczestniczyć silna grupa podmiotów międzynarodowych, a same prace powinny być prowadzone pod nadzorem międzynarodowego panelu doradców Rady Europy; z zadowoleniem przyjmuje powołanie trzeciej strony do udziału w pracach panelu oraz przeprowadzenie pierwszego posiedzenia w dniu 9 kwietnia 2014 r.;

27.  z zadowoleniem przyjmuje podpisanie politycznej części układu o stowarzyszeniu i oczekuje szybkiego wdrożenia autonomicznych preferencji handlowych przyjętych przez UE w celu wypełnienia luki, jaka pozostanie do czasu podpisania pozostałej części układu, obejmującej pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu;

28.  z zadowoleniem przyjmuje początkowe środki przyjęte przez Komisję, by umożliwić Ukrainie poradzenie sobie z kryzysem energetycznym w razie odcięcia rosyjskich dostaw gazu, oraz wzywa Radę i Komisję, by pomagały Kijowowi i wspierały go w staraniach o rozwiązanie utrzymującego się sporu gazowego z Moskwą; podkreśla pilną potrzebę zdecydowanej wspólnej polityki bezpieczeństwa energetycznego (unii energetycznej) w celu ograniczenia uzależnienia UE od rosyjskiej ropy naftowej i gazu, przy czym polityka ta powinna obejmować dywersyfikację dostaw energii, pełne wdrożenie trzeciego pakietu energetycznego i możliwość zawieszenia importu gazu, jeśli wystąpi taka konieczność; jest zdania, że nie należy budować Gazociągu Południowego, należy natomiast udostępnić inne źródła dostaw; jest przekonany, że unijna pomoc dla Ukrainy w formie zapewnienia zwrotnego przepływu gazu dzięki dalszej dywersyfikacji, zwiększonej efektywności energetycznej i wydajnym połączeniom międzysystemowym z UE uodporni Ukrainę na naciski polityczne i ekonomiczne; przypomina w związku z tym o strategicznej roli Wspólnoty Energetycznej, której Ukraina przewodniczy w 2014 r.;

29.  apeluje do Rady, by niezwłocznie upoważniła Komisję do przyspieszenia liberalizacji reżimu wizowego z Ukrainą, aby poczynić postępy we wprowadzaniu systemu bezwizowego na wzór Mołdawii; apeluje, by w oczekiwaniu na wprowadzenie takiego systemu niezwłocznie ustanowić tymczasowe, bardzo proste i niedrogie procedury wizowe na szczeblu UE i państw członkowskich;

30.  podkreśla, że obawy Rosji dotyczące procesu stowarzyszenia między UE a Ukrainą i innymi państwami sąsiadującymi z UE na wschodzie trzeba odpowiednio omówić i wyjaśnić, aby uspokoić obawy co do nowych geopolitycznych linii podziału na kontynencie europejskim; zauważa, że każde państwo ma pełne prawo do podejmowania własnych decyzji politycznych, jednak celem zaangażowania UE w sytuację partnerów na wschodzie jest upowszechnianie dobrobytu i umacnianie politycznej stabilności, na czym w ostatecznym rozrachunku skorzysta również Federacja Rosyjska;

31.  ponownie zaznacza, że układ o stowarzyszeniu z Ukrainą i pozostałymi krajami Partnerstwa Wschodniego nie jest ostatecznym celem w ich stosunkach z UE; zauważa w związku z tym, że zgodnie z art. 49 TUE Gruzja, Mołdawia i Ukraina, podobnie jak wszystkie europejskie państwa, mają możliwość integracji z UE i mogą starać się o przystąpienie do niej pod warunkiem przestrzegania zasad demokracji, poszanowania podstawowych wolności oraz praw człowieka i praw mniejszości, a także zapewnienia praworządności;

32.  wzywa Radę do podpisania układów o stowarzyszeniu oraz pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu między UE i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdowy i Gruzją; wyraża aprobatę dla wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie tymczasowego stosowania układów o stowarzyszeniu między UE a Republiką Mołdowy i Gruzją niezwłocznie po ich podpisaniu; apeluje do Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, aby ograniczył procedury notyfikacyjne po podpisaniu układów o stowarzyszeniu, tak aby można je było tymczasowo stosować jak najszybciej po podpisaniu; zaznacza, że w razie spełnienia wszystkich wymogów, a następnie podpisania układów o stowarzyszeniu zamierza jak najszybciej przeprowadzić proces pełnej ratyfikacji układów o stowarzyszeniu między UE a Republiką Mołdowy i Gruzją, przed końcem bieżącej kadencji Komisji; apeluje o przyznanie tym państwom niezbędnej dodatkowej pomocy finansowej; wzywa ponadto do szczerego i otwartego dialogu z Federacją Rosyjską, by dołożono wszelkich starań o opracowanie synergii mających przynieść korzyści krajom Partnerstwa Wschodniego;

33.  wyraża szczególne zaniepokojenie nawrotem niestabilności w Naddniestrzu, separatystycznym regionie Mołdawii; uważa, że wniosek o uznanie przez Rosję jako niepodległe państwo, wystosowany w dniu 16 kwietnia 2014 r. przez samozwańcze władze w Tyraspolu, jest krokiem niebezpiecznym i nieodpowiedzialnym; przypomina, że tak zwane referendum w Terytorium Autonomicznym Gagauzji było sprzeczne z konstytucją Mołdawii, a tym samym nielegalne; ponownie podkreśla swoje pełne poparcie dla nienaruszalności terytorialnej Mołdawii i wzywa wszystkie strony, by w trybie pilnym wznowiły dialog w formacie 5+2, oraz wzywa do wzmocnienia statusu UE do poziomu partnera negocjacyjnego, w celu znalezienia pokojowego i trwałego rozwiązania problemu;

34.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, prezydentom, rządom i parlamentom Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0170.
(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0248.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0285.
(4) A/RES/68/262.

Ostatnia aktualizacja: 9 października 2018Informacja prawna