Euroopan parlamentin kanta
PDF 233kWORD 178k
9. heinäkuuta 2008
ensimmäinen käsittely 2007/0199(COD)
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. heinäkuuta 2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1775/2005 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2007)0199)
Oikeudellinen huomautus