Europa-Parlamentets holdning
PDF 182kWORD 126k
22. april 2009
førstebehandling 2008/0182(COD)
fastlagt ved førstebehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF, 78/855/EØF og 82/891/EØF samt direktiv 2005/56/EF for så vidt angår rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger (EP-PE_TC1-COD(2008)0182)
Juridisk meddelelse