Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
PDF 336kWORD 246k
7 Μαΐου 2009
πρώτη ανάγνωση 2009/0027(COD)
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Μαΐου 2009 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EP-PE_TC1-COD(2009)0027)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου