Standpunt van het Europees Parlement
PDF 136kWORD 92k
7 oktober 2010
eerste lezing 2010/0137(COD)
in eerste lezing vastgesteld op 7 oktober 2010 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld (EP-PE_TC1-COD(2010)0137)
Juridische mededeling