Позиция на Европейския парламент
PDF 347kWORD 216k
28 септември 2011 г.
първо четене 2010/0280(COD)
приета на първо четене на 28 септември 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1466/97 на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (EP-PE_TC1-COD(2010)0280)
Правна информация