Stajalište Europskog parlamenta
PDF 1037kWORD 866k
21. studenog 2013.
prvo čitanje 2011/0401(COD)
usvojeno u prvom čitanju 21. studenoga 2013. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2013 Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (EP-PE_TC1-COD(2011)0401)
Pravna napomena