Europaparlamentets ståndpunkt
PDF 228kWORD 50k
10 maj 2012
första behandlingen 2012/0019(COD)
fastställd vid första behandlingen den 10 maj 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EP-PE_TC1-COD(2012)0019)
Rättsligt meddelande