Stališče Evropskega parlamenta
PDF 675kWORD 142k
4. februar 2014
prva obravnava 2013/0062(COD)
sprejeto v prvi obravnavi dne 4. februarja 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES ter Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (EP-PE_TC1-COD(2013)0062)
Pravno obvestilo