Eiropas Parlamenta nostāja
PDF 1078kWORD 98k
2017. gada 2. februāra
pirmais lasījums 2015/0289(COD)
pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 2. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/… par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008 (EP-PE_TC1-COD(2015)0289)
Juridisks paziņojums