Позиция на Европейския парламент
PDF 576kWORD 53k
6 юли 2016 г.
първо четене 2015/0313(COD)
приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция по морска безопасност (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)
Правна информация