Pozícia Európskeho parlamentu
PDF 833kWORD 111k
19. apríla 2018
prvé čítanie 2016/0208(COD)
prijatá v prvom čítaní 19. apríla 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (EP-PE_TC1-COD(2016)0208)
Právne oznámenie