Eiropas Parlamenta nostāja
PDF 857kWORD 98k
2018. gada 17. aprīļa
pirmais lasījums 2016/0230(COD)
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 17. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 529/2013/ES (EP-PE_TC1-COD(2016)0230)
Juridisks paziņojums