Europa-Parlamentets holdning
PDF 259kWORD 50k
29. november 2018
førstebehandling 2016/0411(COD)
fastlagt ved førstebehandlingen den 29. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (EP-PE_TC1-COD(2016)0411)
Juridisk meddelelse