Dikjarazzjonijiet bil‑miktub
 
Adottata
PE 477.302v01-00 Or. EN P7_DCL(2011)0047
Awturi : Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda
108k 50k 
dwar il-ħut bħala ġid komuni
Data tal-ftuħ : 30/11/2011
Data ta’ għeluq : 29/03/2012
Adottata (data) : 18/04/2012
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2012)0129
Numru ta’ firmatarji : 390 - 29/03/2012
Avviż legali