Kirjalliset kannanotot
 
Hyväksytty
PE 483.267v01-00 Or. IT P7_DCL(2012)0010
Esittäjät : Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler
96k 45k 
käsityönä valmistetun jäätelön eurooppalaisen teemapäivän perustamiseen
Jättämispäivä : 12/03/2012
Raukeamispäivä : 05/07/2012
Hyväksymispäivä : 05/07/2012
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2012)0303
Allekirjoittajien lukumäärä : 387 - 05/07/2012
Oikeudellinen huomautus