Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
11. helmikuuta 2009
E-0790/09
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Erik Meijer (GUE/NGL) komissiolle

 Aihe: Itsesääntelyn tehokkuus edunvalvojien rekisteröinnissä ja lobbauskäytäntöjen lakkauttaminen päätöksentekoon vaikuttavien eturyhmien tunnettuuden lisäämiseksi
 Vastaus 

1. Onko komissio tietoinen ALTER-EU:n tammikuussa 2009 julkaisemasta raportista ”Commission Lobby Register Fails Transparency Test”, jonka mukaan lakiasiaintoimistot, lobbausyritykset ja julkishallinnolliset yritykset boikotoivat laajasti komission vapaaehtoista edunvalvojien rekisteriä?

2. Voiko komissio vahvistaa, että yksittäisiä edunvalvojia edustavan SEAPin jäsenistä 85 prosenttia boikotoi rekisteriä ja että 34:ää suurinta lobbausyritystä edustavan EPACAn jäsenistä kolme neljäsosaa ei kuulu rekisteriin?

3. Miksi komissio ilmoittaa rekisterin olevan vain koekäytössä ja kieltäytyy asettamasta rekisteröintien määrää koskevia tavoitteita, jotka osoittaisivat rekisterin toimivuuden, vaikka 22. joulukuuta 2008 julkaistussa komission lehdistötiedotteessa todetaan, että rekisterissä on tällä hetkellä 700 yritystä, joista 458 kuuluu Brysselissä oletettavasti toimivien 2 600 lobbausyrityksen joukkoon? Millä perusteella komissio voi sanoa rekisteröinnin lähteneen hyvin käyntiin?

4. Voiko komissio vahvistaa, että se poistaa luettelosta lobbausyritykset, jotka kieltäytyvät antamasta joitakin tietoja? Komissio ilmeisesti poisti 15. tammikuuta 2009 luettelosta GPlus-yritystä koskevat tiedot, koska se ilmoitti rehellisesti, että sen asiakasluettelo oli epätäydellinen. Myöntääkö komissio, että luetteloon kuulumattomat yritykset ovat tosiasiassa mustalla listalla? GPlus-yrityksen käsityksen mukaan komissio voi poistaa yrityksen luettelosta joko lopullisesti tai väliaikaisesti. Onko tämä totta? Mitä se tarkoittaa käytännössä?

5. Katsooko komissio, että se rankaisee edunvalvojia poistamalla ne luettelosta? Miksi komissio pitää tätä toimenpidettä tehokkaana, vaikka edunvalvojat eivät selvästikään halua kuulua luetteloon?

6. Miksi komissio ei vaadi yhteistyöhaluttomia lobbausyrityksiä julkaisemaan itseään koskevia tietoja?

7. Tarkoittaako edunvalvojien rekisteriä koskevan julkisen arvioinnin lykkääminen kesäkuussa 2009 pidettävien vaalien jälkeen, että äänestäjien on odotettava viisi vuotta, ennen kuin he voivat arvioida komission avoimuuspolitiikan saavutuksia ja itsesääntelyn toimivuutta? Aikooko komissio ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että äänestäjät saavat asiasta väliarvion ennen kesäkuuta 2009?

8. Miten komissio arvioi rekisteriin tähän mennessä toimitettujen tietojen arvoa ja todenmukaisuutta ja niiden merkitystä suhteessa asetettuun tavoitteeseen, jonka mukaan rekisterin tarkoituksena on ”antaa yleisölle tietoa siitä, mitkä yleiset tai erityiset eturyhmät vaikuttavat EU:n toimielinten päätöksentekoon ja paljonko rahaa niillä on käytettävissään tähän tarkoitukseen”? Milloin komissio arvelee saavuttavansa tämän tavoitteen?

Lähde: http://www.alter-eu.org/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf

Kysymyksen alkukieli: NLEYVL C 189, 13/07/2010
Päivitetty viimeksi: 18. helmikuuta 2009Oikeudellinen huomautus