Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
11. helmikuuta 2009
E-0791/09
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Erik Meijer (GUE/NGL) komissiolle

 Aihe: Lobbaajien etuoikeuksien leikkaaminen niiltä, jotka kieltäytyvät rekisteröitymästä vapaaehtoisesti ja mahdollisuus avoimempiin rekisteröintijärjestelyihin
 Vastaus 

1. Mikä on komission mielestä perustelu sille, että erotetaan toisistaan lobbaajat ja tavalliset kansalaiset, kun tosiasiallisesti, ellei jopa laillisesti, lobbaajat voivat vaatia laajempia etuoikeuksia EU:lta?

2. Voiko komissio selittää, miksei kaikkia Alankomaiden julkisoikeudellisten yksiköiden puolesta työskenteleviä lobbaajia ole sisällytetty lobbaajien rekisteriin? Tarkoittaa heidän puuttumisensa rekisteristä sitä, että he ovat mustalla listalla?

3. Harkitseeko komissio sitä, että se kannustimena peruuttaisi lobbaajien tämänhetkiset etuoikeudet, joita ovat muun muassa kutsut vastaanotoille ja kokouksiin, virallinen apu, tietojen antaminen ja kulkuluvat, jotta saataisiin rekisteröitymään ne lobbaajat, jotka eivät ole sitä vielä tehneet? Vai aikooko se tarjota avoimuutta harjoittaville lobbaajille suopeampaa kohtelua?

4. Aikooko komissio parantaa rekisterinsä digitaalisia hakumahdollisuuksia, jotta se täyttää digitaalisen saatavuuden perusvaatimukset, joita ovat ”kopioitavuus”, navigoinnin helppous, tietojen vertailukelpoisuus, suodattimien käyttö, synonyymien käyttö tai nimen tunnistustoiminnot ja ”viimeksi päivitetty” ‑tunnisteen käyttö tai ilmaus päivitysajankohdasta niin, että esimerkiksi kansalaisten ei tarvitse tarkistaa kaikkia nimiä varmistuakseen siitä, ettei järjestöä ole sisällytetty rekisteriin heille tuntemattomalla nimellä?

5. Voiko komissio vahvistaa, että 26.–27. maaliskuuta 2009 Brysselissä pidettävä seitsemäs European Business Summit ‑kokous, jota mainostetaan sillä perusteella, että tällä ”vuoropuhelulla unionin päätöksentekijöiden ja liike-elämänjohtajien välillä” on komission moraalinen tuki, saa käyttää komission logoa, hypertekstilinkkiä ja puheenjohtaja Barroson kuvaa ja että 11 komission jäsentä osallistuu kyseiseen kokoukseen? Onko komissio tietoinen siitä, että kokoukseen osallistuu myös yrityksiä, kuten Heineken, Philips ja Shell, jotka ovat tähän saakka boikotoineet lobbaajien rekisteriä? Katsooko komissio, että yhteydet rekisteröimättömien yritysten kanssa tulisi pitää minimissä ja että sen aktiivinen osallistuminen tähän tapahtumaan antaa näille yrityksille oikeuttamatonta legitimiteettiä?

6. Jos katsoo, niin onko komissio valmis käyttämään aikataulussaan vapaina olevia päiviä ja osallistumaan esimerkiksi Euroopan maan ystävien kokouksiin? Kyseinen ympäristöjärjestö yritti vuoden 2008 loppupuolella saada komissiota osallistumaan sen järjestämiin tilaisuuksiin, mutta tuloksetta. Onko komissio valmis julkaisemaan vastauksensa, jonka se antoi Euroopan maan ystävien 21. tammikuuta 2009 tästä asiasta lähettämään kirjeeseen?

7. Harkitseeko komissio, että se kieltäisi etuoikeudet Euroopan parlamentin entisiltä jäseniltä, jotka palaavat ”takaoven kautta” lobbaajina, jos he eivät ole rekisteröityneet?

Kysymyksen alkukieli: NLEYVL C 189, 13/07/2010
Päivitetty viimeksi: 18. helmikuuta 2009Oikeudellinen huomautus