Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
6. toukokuuta 2010
E-3149/10
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Elena Oana Antonescu (PPE) komissiolle

 Aihe: Avoimuuden lisääminen EU:n toimielinten päätöksentekomenettelyissä; velvollisuuden asettaminen eturyhmien rekisteröitymiselle yhteen rekisteriin
 Vastaus 

Parlamentin 8. toukokuulta 2008 antamassa päätöslauselmassa (P6_TA(2008)0197) pidettiin tervetulleena komission ehdotusta ”yhden luukun” järjestelmästä, jossa lobbaajat voisivat rekisteröityä sekä komissioon että parlamenttiin, ja kehotettiin laatimaan neuvoston, komission ja parlamentin välille yhteinen pakollinen rekisteri.

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission yhteisen työryhmän yhteisessä lobbaustoimintaa koskevassa ilmoituksessa komissio sitoutui(1) ottamaan ensimmäisen askeleen Euroopan unionin päätöksentekomenettelyn avoimuuden lisäämisessä kansalaisille perustamalla eturyhmien edustajista rekisterin, joka toimisi vapaaehtoisuuteen perustuen.

1. Aikooko komissio ottaa seuraavan askeleen velvollisuuden asettamisessa sellaisten eturyhmien rekisteröitymiselle, jotka toimivat komission yhteydessä?

2. Mitkä ovat seuraavat toimenpiteet, joita komissio valmistelee avoimuuden lisäämiseksi komission päätöksentekomenettelyssä?

(1)http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/kallas/doc/joint_statement_register.pdf

Kysymyksen alkukieli: ROEYVL C 138 E, 07/05/2011
Päivitetty viimeksi: 27. toukokuuta 2010Oikeudellinen huomautus